Автори, співробітники Університету

Ціватий Вячеслав Григорович

Ідентифікатор автора: 218561
Кількість пошукових запитів автора: 509

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Історії світового українства
Посада: заступник декана

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 94, з них наукових статей (наукові публікації) - 68, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 14

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Исторические традиции французской модели дипломатии и их влияние на европейские политико-дипломатические практики раннего Нового времени (XVI-XVIII вв.): институциональный дискурс
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого 2019 року, м. Суми): Наукове видання
c.85-88
2
Матеріали конференції
Зовнішньополітичні й дипломатичні традиції династії Ас-Сабахів у Кувейті: історичний та інституціональний дискурси арабського міжнародно-політичного світу
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Питання сходознавства в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (28 березня 2019 року, м. Харків): Наукове видання
c.96-101
3
Матеріали конференції
Світове українство і феномен Тараса Шевченка: історичний, інституціональний та соціофілософський дискурси культурної дипломатії
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти (до 205-річчя від дня народження). Збірник наукових праць. Міжнародна науково-практична конференція
c.96-109
4
Матеріали конференції
Уособлення українців та України очима європейців доби раннього Модерного часу (ХVІ-ХVІІІ ст.): інституціональний, діаспоральний і всесвітньо-історичний дискурси
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Україна у світовому історичному просторі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 26 квітня 2019 р. / під заг. ред. К. В. Балабанова
c.126-130
5
Матеріали конференції
Ментальные и смысловые интерпретации концептов «война» и «мир» в теории дипломатии и практике международных отношений раннего Нового и Нового времени: ретроспективный и институциональный дискурсы
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918 г. – начало ХХІ в.): материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 23–24 мая 2019 г. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: А. П. Косов (гл. ред.) [и др.]
c.9-13
6
Матеріали конференції
Міжнародно-політичний статус Волині в добу раннього Модерного часу: ментальні, зовнішньополітичні й політико-дипломатичні європейські практики
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, що присвячена пам’яті відомого вченого, історика, професора ДДТУ Вєтрова Радія Івановича (1930 - 2012). м. Кам’янське, 13-14 грудня 2018 року) / відп. за випуск, доц. Познанська К. В.
c.30-34
7
Матеріали конференції
Правовое образование и право в трансформационных условиях полицентричности: глобализационный и институциональный дискурсы
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Российское и международное право: общее и особенное. Материалы Всероссийской научно-практической конференции памяти профессора Ф.М. Рудинского, 2019. – М., 2019
c.370-375
8
Матеріали конференції
Историко-культурный туризм и туристическая дипломатия как глобальная технология культурной индустрии: институциональный и региональный дискурсы
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Історико-культурний туризм: український та світовий досвід: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції
c.9-14
9
Матеріали конференції
Внешнеполитический дипломатический потенциал Республики Беларусь в условиях интеграционных и глобализационных процессов современности: институциональный и полицентричный дискурсы
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Фарміраванне беларускай дзяржаўнасці ва ўмовах геапалітычных зрухаў ХХ ст Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Рэдкал.: А.Д. Кароль (старшыня) [і інш.]: Сб. научн. статей
c.274-279
10
Матеріали конференції
Концепты «справедливость» и «несправедливость» как ценностные компоненты современного гуманитарного знания: институционально-исторический дискурс
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Гуманитарное знание и духовная безопасность: Сборник материалов V Международной научно-практической конференции
c.307-313
11
Матеріали конференції
Культурная дипломатия и трансформация культуры в цифровую эпоху: институциональный, межкультурный и коммуникативный дискурсы
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Социальная стратификация в цифровую эпоху: к 130-летию со дня рождения Питирима Сорокина: XIII Международная научная конференция «Сорокинские чтения – 2019»: Сборник научных материалов
c.1018-1021
12
Матеріали конференції
Внешняя политика Индии: исторический традиционализм и национальные особенности
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови,статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред.О.І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні
c.199-200
13
Наукова стаття
The History of Memory or Memory of History: The Question of Studying
Ціватий Вячеслав Григорович
Чекаленко Людмила Дмитрівна
2018
Evropsky politicky a pravni diskurz
в.6 c.182-186
14
Наукова стаття
Міжнародно-політичні наслідки й фронтири Тридцятилітньої війни (1618-1648): історичний, дипломатичний та інституціональний дискурси
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія.
в.27 c.88-96
15
Наукова стаття
Интеграционная дипломатия и международная политика Республики Беларусь в контексте трансформации постсоветского пространства
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Бульвінського / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»
c.258-259
16
Наукова стаття
Еммануель Макрон – «нове» обличчя Європи
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Зовнішні справи: науковий, суспільно-політичний журнал
c.12-16
17
Наукова стаття
Французька Республіка в поліцентричному світі ХХІ століття: суперництво за дипломатичне лідерство в Європі та дилеми зовнішньої політики (2017-2019рр.)
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Культурологічний альманах.Культурна дипломатія: стратегія, моделі, напрями. – Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД
c.253-258
18
Наукова стаття
Дипломатичний інструментарій, дипломатія неурядових aкторів і регіональні ініціативи Румунії в Чорноморському регіоні (2006-2018рр.): досвід для України
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Історико-політичні проблеми сучасного світу: Науковий журнал. – Чернівці
в.37-38 c.217-227
19
Наукова стаття
Історико-регіональна архітектоніка українських земель в європейському просторі початку доби раннього Модерного часу: інституціональний і зовнішньополітичний дискурси
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Культурологічний альманах.Культурна дипломатія: стратегія, моделі, напрями. – Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД
c.116-119
20
Наукова стаття
Британська та американська системи підготовки дипломатів в умовах глобалізаційних змін: інституціональний досвід для української дипломатії
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки
т.30 в.№ 3 c.155-163
21
Наукова стаття
Інституціоналізація образу українців та України в європейських світоглядних і політико-дипломатичних практиках (ХVІ-ХХІ століть): історико-ретроспективний і зовнішньополітичний виміри
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Україна дипломатична: науковий щорічник
в.ХХ c.333-343
22
Наукова стаття
Внешнеполитические дилеммы и политико-дипломатические институции периода Второй мировой войны (1939-1945): геополитический и международный дискурсы
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
От Версаля и Веймара до образования двух Германий (ФРГ и ГДР), 1919-1949 гг.: Актуальные вопросы исторической германистики, отечественной и всеобщей истории, геополитики и международных отношений, социально-гуманитарных наук и права: Сб. научн. трудов
c.128-130
23
Наукова стаття
Теория и практика деятельности европейских дипломатов в период раннего Нового времени (XVI-XVIII вв.): этнокультурный, институциональный и внешнеполитический аспекты
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Актуальные проблемы истории и культуры: сборник научных статей
в.Вып. 1. Европа: актуальные проблемы этнокультуры c.43-53
24
Наукова стаття
Европейская внешняя политика в оценке и ментальном восприятии английского общества в эпоху Средних веков и Раннего нового времени: институциональный дискурс
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Европа в Средние века и Новое время: Общество. Власть. Культура: Сб. научн. статей
c.161-167
25
Наукова стаття
Проблема сохранения национально-культурной идентичности и межкультурные коммуникации в полицентричном мире ХХI века: институциональный, прогностический и политико-дипломатический дискурсы
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Интеллектуальная культура Беларуси: прогностический и когнитивный потенциал социально-философского знания. Сб. научн. статей: В 2 т.
т.1 c.260-265
26
Наукова стаття
Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.): особенности европейской внешней политики и дипломатии (институциональный и социокультурный дискурсы)
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Наука. Образование. Молодежь. Сб. научн. статей
c.57-61
27
Наукова стаття
Зовнішньополітичні інституції та дипломатичний інструментарій Європейського Союзу (2009-2019 рр.): інтеграційно-безпековий вимір
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Європейська дипломатія у ХХІ столітті: Зб. наук. праць
c.167-172
28
Наукова стаття
Итальянские войны (1494-1559) и особенности политико-дипломатических и переговорных практик в Европе: институциональный дискурс
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Военная история: люди, факты, обстоятельства: Сб. научн. статей
c.6-13
29
Наукова стаття
Ментальные фронтиры внешней политики и дипломатии в Англии в эпоху Средних веков и раннего Нового времени: институциональный аспект
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Кубанские исторические чтения – 2019: Сб. научн. статей
c.7-14
30
Наукова стаття
Європейська середньовічна й ранньомодерна історична спадщина професора В.І. Савви (1865-1920) в ЦДІАК України
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
в.26 c.166-169
31
Наукова стаття
Владислава Петрович Бузескул (1858-1931): історик-європеїст античності й середньовіччя (інституціональний дискурс)
Ставнюк Віктор Володимирович
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
в.25 c.186-190
32
Наукова стаття
Європейська історична спадщина професора М.В. Довнар-Запольського (1867-1934): інституціоналізація, систематизація, особливості
Ціватий Вячеслав Григорович
Чуткий Андрій Іванович
2019
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
т.2 в.27 c.126-130
33
Наукова стаття
Туристическая дипломатия как глобальная технология культурной индустрии: институциональный и международно-политический дискурсы
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Культурологічний альманах.Культурна дипломатія: стратегія, моделі, напрями. – Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД
c.70-73
34
Наукова стаття
Французька Республіка в поліцентричному світі ХХІ століття: суперництво за дипломатичне лідерство в Європі та дилеми зовнішньої політики (2017-2019рр.)
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
в.24 c.129-133
35
Наукова стаття
Европейская дипломатия в ментальном восприятии английского общества эпохи Средневековья
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Laurea III: Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева: Сб. научных статей
c.140-143
36
Наукова стаття
Идейные конфронтации Европейской Реформации: внешнеполитические и исторические особенности институционализации кальвинистских теорий политического сопротивления (взгляд из ХХІ века)
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Спадок Реформації: до 500-річчя 95 тез Мартіна Лютера та пам’яті Ю.О. Голубкіна (1941–2010). Зб. наукових статей
c.158-167
37
Наукова стаття
Английское общество и ментальное осмысление концептов «мир» и «война» в эпоху Возрождения
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Медиевистика: новые имена: сб. научных статей
c.61-65
38
Наукова стаття
Европейское историческое наследие профессора всеобщей истории М.М. Лунина (1809-1844): институциональный дискурс
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
в.Випуск 28 c.151-153
39
Наукова стаття
Молодёжь и молодёжная дипломатия: стратегическое, внешнеполитическое, институциональное измерение ХХІ века
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. ежегодник ИНИОН РАН
c.152-153
40
Наукова стаття
Беларусь – Франция (2015-2018 гг.): внешнеполитические ориентиры и институционально-дипломатические рауты
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Беларусь в современном мире: сб. научн. статей /под ред. В.Г. Шадурского
c.66-67
41
Наукова стаття
Беларусь – Украина: 27 лет двусторонних дипломатических отношений на пространстве СНГ (институциональный и внешнеполитический дискурсы)
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Трансформация международных отношений в XXI веке: вызовы и перспективы»: сб. научных статей / Науч. ред. М.А. Кукарцева; ред. И.Л. Бендерский
c.70-73
42
Тези
Інституціональні витоки Української державної та дипломатичної служб доби національного піднесення (1917-1921рр.): міжнародно-політичний і зовнішньополітичний дискурси
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції
c.47-48
43
Тези
Міжнародні відносини доби раннього Модерного часу (XVI-XVIII ст.): концепт Європи в дихотомії «війна – мир»: інституціональний дискурс
Ціватий Вячеслав Григорович
2019
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого 2019 року, м. Суми): Наукове видання
c.222-225
44
Тези
Україна та Грузія в сучасному поліцентричному просторі ХХІ століття: особливості історичних, політико-дипломатичних та інституціональних моделей їх стратегічного позиціонування
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Стратегічне позиціонування України в сучасному міжнародному просторі: матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції
c.42-44
45
Матеріали конференції
Политико-дипломатическое и культурно-философское мировоззрение, государственная и литературная деятельность, феномен узбекского поэта Алишера Навои: институционально-цивилизационный дискурс (взгляд из Украины)
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Творческое наследие Алишера Навои и современность:Сборник докладов (научных трудов) международной научно-практической конференции
c.208-217
46
Матеріали конференції
Международные отношения в Европе начала раннего нового времени в восприятии Франческо Гвиччардини (1483-1540): институциональный, внешнеполитический и дипломатический дискурс
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Кубанские исторические чтения материалы IX Международной научно-практической конференции.
c.9-19
47
Наукова стаття
Внешняя политика и европейская Реформация начала раннего Нового времени: институциональный диалог взаимовлияния в Западной цивилизации (политико-дипломатический и протестный контексты)
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Диалог двух культур Востока и Запада через призму единства и многообразия: древний мир, средневековье, новое и новейшее время: сборник научных статей / отв. ред. В.В. Вдовин / Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Комитета науки образования и науки
c.284-294
48
Наукова стаття
Дипломатія та дипломатична служба Фінляндії в умовах нових викликів і загроз поліцентричного світу: історичні традиції, інституціоналізація, модель, національні особливості (досвід для України )
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.55 c.122-129
49
Наукова стаття
Модель дипломатії та зовнішньополітичні інституції Європейського Союзу (2009-2018): інтеграційний дискурс
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: український щорічник з європейських інтеграційних студій. – Луцьк.: Вид-во «Терен»
c.292-303
50
Наукова стаття
Історична спадщина і зовнішньополітична діяльність Франческо Гвіччардіні (1483-1540): до витоків італійської моделі дипломатії раннього Модерного часу
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія.
в.Вип. 26 c.218-224
51
Наукова стаття
Внешнеполитическая и дипломатическая институционализация Европы раннего Нового времени глазами современника: Франческо Гвиччардини о концептах «война» и «мир» в исторической памяти
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Стародавнє Причорномор’я. Випуск XII. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
в.Вип. 12 c.573-579
52
Наукова стаття
Зовнішньополітичні та дипломатичні аспекти демократичного транзиту Грузії (2004-2017 рр.)
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»
c.183-192
53
Наукова стаття
Внешняя политика Индии: исторический традиционализм и национальные особенности
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Індія – 70 років незалежного розвитку: досягнення, проблеми, перспективи: Збірник наукових праць.
c.14-15
54
Наукова стаття
Грузія як міжнародний гравець (міжнародний актор) у Чорноморському регіоні: історико-інституціональний і ретроспективний аспекти
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Україна і Грузія у міжнародних відносинах: історія та спільні виклики сучасності. До століття встановлення дипломатичних відносин: Збірка наукових праць / За ред. І.Б. Матяш. – К.: Інститут історії НАН України
c.161-175
55
Наукова стаття
Українське суспільство в умовах поліцентричного світоустрою XXI століття: традиційність, трансформація, інституціоналізація
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.№14 c.61-64
56
Наукова стаття
Інституціоналізація української державної та дипломатичної служби в період національного піднесення (1917–1920): політико-дипломатичний і зовнішньополітичний дискурси
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.№ 137 c.46-52
57
Наукова стаття
Зовнішньополітичний дискурс і дипломатичні новації в Європі доби раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.): інституціональний контекст (французький варіант)
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
в.Вип. 17 c.166-169
58
Наукова стаття
Історична традиційність і сучасні моделі Римсько-католицької церкви: інституціоналізація та політико-дипломатичні реалії Італії
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
в.Вип. 50 c.404-410
59
Наукова стаття
Політико-дипломатична діяльність та історична спадщина Франческо Гвіччардіні (1483-1540): (до інституціональних витоків європейських зовнішньополітичних традицій)
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
в.Вип. 51 c.308-314
60
Наукова стаття
Південна Азія кінця ХХ – початку ХХІ століття: геополітичний, безпековий, інституціональний, регіональний і політико-дипломатичний дискурси [Рец.]: Горобець І.В. Процеси формування регіональної системи безпеки в Південній Азії (початок 1990-х – середина 2
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
в.Вип. 51 c.402-404
61
Наукова стаття
Европейские дипломатические практики раннего Нового времени (XVI-XVIII вв.): институционализация, унификация, национальные особенности
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Семёновские чтения. Труды XI Всероссийской конференции с международным участием памяти профессора В.Ф. Семёнова: Сборник научных трудов / Под ред. Т.Н. Лощиловой, Е.С. Носовой. – М.: МПГУ, 2018
c.120-127
62
Наукова стаття
У витоків формування зовнішньої політики й моделей французької, італійської та іспанської дипломатії (середземноморської дипломатії) доби раннього Нового часу (XVI–XVIII століття): проблеми інституціонального розвитку
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки
т.29 в.№1 c.63-71
63
Наукова стаття
Франческо Гвиччардини о европейской теории и практике дипломатии и международных отношениях раннего Нового времени: институциональный и внешнеполитический контексты
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Историческая германистика: актуальные проблемы современных исследований: сб. научных статей и материалов / сост.: А.В. Касович, В.А. Космач, А.Ф. Великий, И.И. Ковяко. – Псков: ООО «ЛОГОС»
c.335-343
64
Наукова стаття
Европейская внешняя торговля и налогообложение в период Итальянских войн (1494-1559): институциональный, ретроспективный и дипломатический дискурсы эпохи раннего Нового времени
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Історія торгівлі, податків та мита: науковий збірник. – Київ-Дніпро, 2018.
c.28-30
65
Наукова стаття
Культурная дипломатия и диалог культур азербайджанских диаспорных организаций в полицентричном мире ХХІ века: институциональный и внешнеполитический дискурсы
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Кавказознавчі читання: Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018
c.59-69
66
Наукова стаття
Національні особливості інтелектуальної історії Франції доби класичного Середньовіччя та раннього Нового часу: європейські культурно-історичні, політико-дипломатичні та інституціонально-цивілізаційні цінності
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2018
c.33-40
67
Наукова стаття
Внешнеполитические приоритеты, дипломатия и Реформация в Европе раннего Нового времени: институциональный и культурно-образовательный контекст
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
International scientific conference «Modernization of educational system world trends and national peculiarities»: Conference Proceedings, February 23rd. – Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing»
c.44-47
68
Наукова стаття
Міжнародні відносини та дипломатичні європейські практики в історичному спадку Франческо Гвіччардіні (1483-1540): зовнішньополітичний та інституціональний дискурси доби раннього Нового часу
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
в.Вип. 3 c.78-86
69
Наукова стаття
Зовнішня політика та інституціональна модель дипломатії раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.): інформаційний та інтернаціональний контент
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: Збірник наукових праць
c.125-128
70
Наукова стаття
Европейская Реформация и внешнеполитические особенности кальвинистских теорий и практик политического сопротивления: институциональный и дипломатический дискурс
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
т.2 в.19 c.20-25
71
Наукова стаття
Модель дипломатии, дипломатическая служба и особенности внешней политики Индии: институционализация, традиционализм, историческая ретроспектива
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: з. наук. праць / наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік»
в.Ч.І c.3-4
72
Наукова стаття
Речь Посполитая в геополитических европейских конструктах раннего Нового времени (XVI-XVII вв.): внешнеполитическое и институциональное измерения
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
International Multidisciplinary Conference «KeyIssuesof Educationand Sciences: Development Prospectsfor Ukraineand Poland». –Stalowa Wola, Republicof Poland. –Izdevnieciba «Baltija Publishing»
c.117-120
73
Наукова стаття
Архетип Европы и внешняя политика Польского королевства первой половины XVIвека: институциональный, междинастический и дипломатический дискурсы
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Гуманітарний корпус: збірник наукових праць. – Вінниця-Київ: ТОВ «ТВОРИ»
в.Вип. 19 c.166-169
74
Наукова стаття
Ідеологія лолардів в Англії XIV-XV століть і суспільно-політичні погляди Джеффрі Чосера (1340-1400): інституціональний контекст
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
ІІ Таврійські історичні наукові читання: зб. Науковихпраць. – К.: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
c.44-50
75
Наукова стаття
Институционализация европейского посольского церемониала и норм этикета в контексте их универсализации и национальных особенностей эпохи раннего Нового времени (XVI-XVIII веков): идеал внешнеполитической упорядоченности и противоречивость унификационных п
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Исторический опит унификации: цели, идеи, воплощение: сб. научн. ст. / Отв. ред. Е.Н.Кириллова. – М.: ИВИ РАН
c.146-149
76
Наукова стаття
Институционализация концептов «мир» и «война» в английской дипломатии и в ментальности английского общества эпохи раннего Нового времени (XVI-XVIIIвеков): внешнеполитический контекст
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Зб. наук. праць: Видавничий дім «Гельветика»
77
Наукова стаття
Глобальная институциональная архитектура и глобальные институты регулирования социальных асимметрий в международных отношениях (концепты «справедливость» и «несправедливость»): исторический и международно-политический дискурсы
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Социальная несправедливость в социологическом измерении: вызовы современного мира: XII Международная научная конференция «Сорокинские чтения – 2018»: Сборник материалов. – М.: МАКС Пресс
c.813-815
78
Наукова стаття
Джеффрі Чосер (1340-1400) – дипломат, політик, поет (у інституціональних витоків англійської зовнішньої політики і дипломатії)
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.
в.Вип. 29 c.107-113
79
Наукова стаття
Діаспоральна дипломатія зарубіжних країн: теоретико методологічний та історичний дискурси
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Науковий вісник Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України
в.Ч.1, Вип. 25 c.196-206
80
Наукова стаття
Інституціональна історія європейських діаспор у добу Середньовіччя та раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.): політико-дипломатичний контекст
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Науковий вісник Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України
в.Ч.1, Вип. 25 c.21-36
81
Наукова стаття
Інституціональна історія української діаспори в Європі: компаративний аналіз і ретроспективний дискурс
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Науковий вісник Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України: Серія «Політичні науки»
в.Ч.1, Вип. 25 c.99-113
82
Наукова стаття
Діаспоральна і зовнішня політика України: теоретико-методологічний та практичний аспекти
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Науковий вісник Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України: Серія «Політичні науки»
в.Ч.ІІ, Вип. 25 c.9-19
83
Наукова стаття
Французька республіка в поліцентричному світі ХХІ століття: суперництво за дипломатичне лідерство в Європі та дилеми зовнішньої політики (2017-2018рр.)
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Зовнішні справи: науковий, суспільно-політичний журнал
в.№01 c.36-39
84
Наукова стаття
Італійське морозиво в повсякденному житті, політиці та дипломатії в добу Середньовіччя і раннього Нового часу: інституціональна історія десертного продукту
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Італійська їжа в історії та культурі / За ред. О. Сминтини: зб. наукових праць
c.99-106
85
Тези
Проблемы идентичности полицентричного мироустройства в цифровую эпоху: исторический, политико-дипломатический, институциональный и дискретный аспекты
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Будущее в настоящем: человеческое измерение цифровой эпохи: Материалы III Международной научной конференции Гуманитарные Губкинские чтения (Москва, 5-6 апреля 2018 г.). Ч. 2. // Ред.: Балычева М.Б., Смирнова О.М. – М: Издательский центр РГУ нефти и газа (
в.Ч.2 c.96-100
86
Тези
Війни на теренах Європи (XVI-XX ст.) і феномен інформаційної пропаганди в історичній ретроспективі: теоретико-методологічний, інституціональний і зовнішньополітичний дискурси
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Пропаганда vs котрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Зб. наукових праць. – Запоріжжя: Інтер-М,
в.90-100
87
Тези
Викладання міжнародно-політичної та дипломатичної історії європейського середньовіччя в університатах України: інституціональні традиції та сучасний контекст
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
История античного мира и средневековья в университетах Украины. К 40-летию кафедры истории древнего мира и средних веков ХНУ имени В.Н. Каразина. Тезисы докладов Международной научной конференции (Харьков, 25-26 октября 2018 г.). – Харьков: ООО «НТМТ»
c.106-109
88
Тези
Великая война (1914–1918 гг.): внешнеполитические трансформации, коалиции и институты российской и европейской дипломатии 1916 года
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Первая мировая война и становление Версальско-Вашингтонской системы международных отношений: материалы международной научно-практической конференции к 100-летию Великой войны 1914–1918 гг., Витебск, 18–20 октября 2018 г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: В.А.
c.18-21
89
Тези
Суспільно-політична й політико-дипломатична думка в АнгліїXIV-XVстоліть та ідеологіялолардів: інституціональний контекст
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Історико-філософські дослідження: Збірник наукових праць
c.165-167
90
Тези
Образ, личность и реноме французского дипломата в теории и практике дипломатии: от раннего нового времени до современности (историческая ретроспектива)
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918 г. – начало ХХІ в.) Материалы III Международной научно-практической конференции. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 17–18 мая 2018г.
c.16-20
91
Тези
Молодёжь и молодёжная дипломатия: стратегическое, внешнеполитическое, институциональное измерение XXI века
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. ежегодник ИНИОН РАН
c.152-153
92
Тези
Міжнародно-політична думка і зовнішньо політичні концепти в Англії на рубеж іСередніх віків і раннього Нового часу: інституціональний аспект
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.143-146
93
Тези
Туристическая дипломатия и туристическая индустрия Европы и Украины в условиях полицентричного мира: историко-культурный и институциональный аспекты
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Современная туристическая индустрия: актуальные проблемы и перспективы развития: материалы международной научно-практической конференции, Минск, 24–25 мая 2018 г. / БГУ, Сб. научн. трудов. – Минск: БГУ, 2018.
c.89-92
94
Наукова стаття
National Security as a Component of Global Security: Lessons from Ukraine’s Crises
Ціватий Вячеслав Григорович
2017
Eastern Europe Regional Studies
в.2 (4) c.196–209

Повернення до списку

Вгору