Автори, співробітники Університету

Мельник Ярослав Ярославович
Melnyk Yaroslav Yaroslavovych

Ідентифікатор автора: 224906
Кількість пошукових запитів автора: 629

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Центр проблем імплементації європейського соціального права
Посада: старший науковий співробітник

Науковий ступінь: доктор
Наукові інтереси: проблеми цивільного процесу, антропологія права, конфліктне право, філософія права, соціальне право

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 134, з них наукових статей (наукові публікації) - 49, монографій - 11, підручників - 1, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 54

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Енциклопедія
Велика українська юридична енциклопедія. Право соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
Волинець Владислав Володимирович
Євдокименко Тетяна Володимирівна
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Кучма Ольга Леонідівна
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіньова Людмила Миколаївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Тищенко Олена Володимирівна
Черноус Світлана Миколаївна
2020
Київ: «Видавництво Людмила»
c.61-71
2
Монографія
Припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність нерухомого майна: сімейно-соціальний аспект
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2020
Видавничий дім "Освіта України"
c.1-260
3
Монографія
Соціальна та екологічна безпека у призмі урбаністики
Вавженчук Сергій Ярославович
Іншин Микола Іванович
Кучма Ольга Леонідівна
Малюга Леся Юріївна
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіньова Людмила Миколаївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Тищенко Олена Володимирівна
Черноус Світлана Миколаївна
2020
Європейський інститут безперервної освіти, Подгайська
4
Наукова стаття
Деякі аспекти забезпечення національної безпеки при виконанні рішень суду в порядку цивільного судочинства
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. пр.
c.16-24
5
Наукова стаття
Феномен життя людини у постмодерні права або грані сюрреалізму його правової ресоціалізації: антрополого-правовий дискурс
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Соціальне право
т.3 c.53-57
6
Наукова стаття
Епістемологія юридичного процесу в процесуальному праві: безпековий аспект
Мельник Ярослав Ярославович
2020
Актуальні проблеми права: теорія і практика
т.2 c.28-39
7
Наукова стаття
Концепція семіотики у соціальному праві: проблеми доктринальної політики
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Актуальні проблеми права: теорія і практика
c.91-97
8
Тези
Соціальна безпека як елемент доктрини соціального права
Мельник Ярослав Ярославович
2020
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (09-10 квітня 2020року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практич
9
Тези
Соціальна складова сектору безпеки права у спорті
Мельник Ярослав Ярославович
2020
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (09-10 квітня 2020року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практич
10
Тези
Морфологія права: сюрреалістичний зріз
Мельник Ярослав Ярославович
2020
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (09-10 квітня 2020року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практич
11
Тези
"Сім нот" соціального права як формула соціальної стабільності безпеки держави
Мельник Ярослав Ярославович
2020
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн.Міжн.наук.-практ.конф. (м.Київ, 06 листопада 2020 р.)/ за ред.проф. М.І.Іншина. - Київ: "Освіта України", 2020. - 168 с.
c.71-73
12
Автореферат
Безпека цивільного процесу: теоретико-правове дослідження
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Інститут законодавства Верховної Ради України. К., 2019
c.1-39
13
Дисертаційна робота
Безпека цивільного процесу: теоретико-правове дослідження: дис. докт. юрид. наук: 12.00.01
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Інститут законодавства Верховної Ради України. К., 2019
c.1-505
14
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження». Станом на 15 липня 2019 року. / За заг. ред. Журавльова Д.В.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
15
Довідник
«Кодекс України з питань банкрутства». Науково-практичний коментар
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
16
Матеріали конференції
До потреби верифікації та забезпечення атрибутивно-знакових стандартів соціальних прав в цивільному процесі
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квітня 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 192 с.
c.167-170
17
Матеріали конференції
Роль процесуального права в забезпеченні національної безпеки.
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (квітень 2019 року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпе
18
Матеріали конференції
До потреби верифікації та забезпечення атрибутивно-знакових стандартів соціальних прав в цивільному процесі.
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.)
c.119-122
19
Матеріали конференції
До питання забезпечення безпеки системи цивільного судочинства при адаптації цивільного процесуального законодавства до законодавства ЄС.
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.57-58
20
Матеріали конференції
Деякі проблемні питання забезпечення безпеки цивільного судочинства при реалізації судом повноважень на звернення до КС України
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (18 травня 2018року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпе
c.27-30
21
Матеріали конференції
Доктрина цивільної процесуальної безпеки у світлі деяких аспектів новелізації цивільного процесуального законодавства щодо принципу гласності
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. В 2-х томах. Том 2. К.:, 2018.
c.243-244
22
Матеріали конференції
Інститут обмеження цивільних процесуальних прав та обов’язків: проблеми теорії та практики
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Міжнар. наук.-практ. конф.
в.3 c.140-143
23
Монографія
Administrative law and administrative-procedural law: origins, achievements and prospects of development: Collective monograph.
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing»
c.1-152
24
Монографія
Безпека цивільного процесу: теоретико-прикладний концепт: монографія
Мельник Ярослав Ярославович
2018
К.: 2018.
25
Монографія
Безпека цивільного процесу: теоретико-правовий концепт: монографія
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Вид-во «Четверта хвиля». Київ.
c.1-648
26
Навчальний посібник
Масові (групові) та похідні позови в процесуальному праві України: постановка проблеми
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Київ: Алерта, 2019
27
Навчальний посібник
Матеріали для складання кваліфікованого іспиту на посаду судді в умовах судової реформи
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: «Центр учбової літератури»
28
Наукова стаття
Місце соціальних прав у системі цивільного судочинства та їхній вплив на забезпечення верховенства права
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Соціальне право
т.1 c.149-165
29
Наукова стаття
Судова практика щодо масових (групових) та похідних позовів в контексті дії режиму цивільної процесуальної безпеки
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.8 c.34-46
30
Наукова стаття
Ускладнення в цивільному процесі: проблеми методології, дефекти процесуальної форми, безпека
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.4 (1) c.13-19
31
Наукова стаття
Антропологические измерения гражданского процессуального права как концепт его безопасности
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata».
в.9(2) c.104-111
32
Наукова стаття
Догма права цивільного процесу: антрополого-правовий аспект
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.173-180
33
Наукова стаття
Онтологічний дискурс цивільного судочинства в аспекті граней конфліктного права
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.9 c.279-287
34
Наукова стаття
Функція судового контролю в цивільному судочинстві як концепт державної політики у сфері безпеки
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
в.4 c.60-67
35
Наукова стаття
Конфліктне право як комплексний елемент правової безпеки та його місце у системі цивільного процесу
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.11 c.181-191
36
Наукова стаття
Забезпечення цивільної процесуальної безпеки при застосуванні методу «opt in» щодо надання згоди на участь у масовому (груповому) провадженні у цивільному процесі
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Соціальне право
т.2
37
Наукова стаття
Категорія «ризик» в цивільному процесі: сутність, момент виникнення та видова класифікація
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.12 c.27-42
38
Наукова стаття
Феномен безпеки в цивільному процесі: гносеологічні підходи до праворозуміння
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
т.6 c.31-40
39
Наукова стаття
Принцип передбачуваності як передумова забезпечення безпеки в цивільному процесі
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Visegrad journal on human rights
c.173-178
40
Наукова стаття
Обмеження судом цивільних процесуальних прав як інструмент забезпечення пропорційності в цивільному процесі
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.21-27
41
Наукова стаття
Діалектика юридичного процесу та його конструкцій
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Visegrad journal on human rights
т.2
42
Наукова стаття
Епістемологія юридичного процесу процесуального права
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Південноукраїнський правничий часопис
т.1
43
Тези
Участь відповідача у проведенні судово-біологічної експертизи у справах про встановлення батьківства та материнства: деякі проблеми законодавчої регламентації.
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез Міжнародної наукової конференції: Сьомі осінні юридичні читання (м. Хмельницький, 28–29 листопада 2008 року): У 4–х частинах. Хмельницький : Вид–во Хмельницького університету управління та права, 2007. Част
c.357-359
44
Тези
Обмеження соціальних прав як інструмент забезпечення соціальної безпеки: постановка проблеми
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (квітень 2019 року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпе
c.73-75
45
Тези
Легітимна мета безпекової функції у соціальному праві
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.138-140
46
Тези
Антропологія міграційних процесів у постмодерні як ре(де)конструкція соціального права
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Всеукраїнський міждисциплінарний круглий стіл до Міжнародного дня мігранта: «Державна політика у сфері трудової міграції: правові, економічні, демографічні, освітні аспекти» (Київ, 18 грудня 2019 року). К. 2019
47
Матеріали конференції
Об’єкт режиму цивільної процесуальної безпеки за новим цивільним процесуальним законодавством
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Міжнародної науково-практичної конференції: Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. 7 липня 2017 року. Національний університет «Києво-Могилянська академія». 2017.
c.243-244
48
Матеріали конференції
Доктрина режиму цивільної процесуальної безпеки в умовах рецепції римського права
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Від римського приватного права до права Європи: мат. Міжнар. наук-практич. конф. (м. Одеса, 15 травня, 2017р.) / за заг.ред. д.ю.н., проф., Є.О. Харитонова. Одеса: Фенікс. 2017.
c.20-24
49
Матеріали конференції
Діалектична сутність «проблем» в праві як правова симптоматика феномену його небезпек: цивільний процесуальний дискурс рефлексії та дисфункції.
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Публічне адміністрування в умовах зміни та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення (18-19 травня 2017року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків), Збірник наукових праць та матеріалів Міжнародної науково-п
c.52-54
50
Матеріали конференції
Участь третіх осіб у цивільному судочинстві, як специфічна форма реалізації права на безпеку: матеріально-процесуальний аспект
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Т. 2. – К.: ВПЦ «Київський універс
c.320-321
51
Матеріали конференції
До питання дії режиму цивільної процесуальної безпеки при розгляді спорів, що витікають із захисту сімейних прав
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція: Правове регулювання сімейних правовідносин: традиції, сучасність, перспективи (до 15-річчя прийняття Сімейного кодексу України)». 21 квітня 2017 р.: Ірпінь. Університет Державної фіскальної служ
c.320-321
52
Матеріали конференції
Межі дискреції судової правотворчості при удосконаленні норми цивільного права: процесуальні питання безпеки формування судової практики.
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Університет водного транспорту. 2017.
c.320-321
53
Матеріали конференції
До питання дії режиму цивільної процесуальної безпеки у спорах про визнання судом необґрунтованими активів та їх витребування
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: [Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, Національний авіаційний університет, 24 лютого 2017р.] Том 2. Тернопіль: Вектор, 2017
c.116-120
54
Монографія
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія
Іншин Микола Іванович
Мельник Ярослав Ярославович
Погорєлова Олександра Сергіївна
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Київ : ФОП Маслаков
55
Наукова стаття
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, як особливий суб’єкт режиму цивільної процесуальної безпеки
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.1 c.41-45
56
Матеріали конференції
До питання про місце права на безпеку в інституті захисту цивільних прав: матеріально-процесуальний аспект
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (Харків, 16 грудня 2016р.). Х.: 2016
c.116-121
57
Матеріали конференції
Процесуальні питання безпеки інституту зберігання речових доказів у цивільному судочинстві
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Матеріали всеукраїнського науково-практичного круглого столу: Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного права в умовах євроінтеграції. 06 грудня 2016 р.: Ірпінь. Університет Державної фіскальної служби України
c.40-41
58
Матеріали конференції
До питання про тайну сімейного права: філософсько-правовий аспект окреслення аксіології та онтології категорії «любові».
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Матріали Міжнародної науково-практичної конференції: Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини (6-7 травня 2016 року) / ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ПАНЄВРОПСЬКА ВИСОКА ШКОЛА, м. Братислава, Словацька Республіка, 2016.
c.47-50
59
Матеріали конференції
Особливості трансформації форм правової соціалізації в Україні під час дії «transitional justice».
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Соціологічні проблеми права: польська соціологія права XIX-XX ст.: матер. VI міжнародної науково-практичної конференції, місто Київ, 30 вересня 2016р./ Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи. Київ: Видавництво «Інститут законодавчих пер
c.62-64
60
Матеріали конференції
Дія режиму цивільної процесуальної безпеки в період «transitional justice»: на прикладі застосування Закону України «Про санкції»
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Міжнародна науково-практична конференція. Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України. Київ. – Національна академія прокуратури України. 2016
c.230-234
61
Матеріали конференції
Ефективність та безпека цивільних процесуальних норм
Мельник Ярослав Ярославович
2016
VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність норм права» присвячена 140 річчю професора Василя Синайського. – 17 листопада 2016 р.: К. – Рада молодих учених Інституту держави і права Національної академії наук України ім. В.М. Корецького.
c.306-309
62
Матеріали конференції
К вопросу о видах гражданских процессуальных правоотношений безопасности в гражданском судопроизводстве
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Проблемы реализации норм, регулирующих доказывание и доказательства в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве. Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции, г. Санкт-Петербург, 28 октября 2016 год)
c.414-419
63
Матеріали конференції
До питання про виконання батьками своїх прав та обов’язків щодо дітей на засадах «любові»
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Права дитини: матер. всеукраїнської науково-практичної конференції, 07 грудня 2016р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи. К: Видавництво «Інститут законодавчих передбачень"
c.45-48
64
Монографія
Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні: монографія
Мельник Ярослав Ярославович
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-592
65
Монографія
Human security in the context of globalization: modern legal paradigm [monograph]
Мельник Ярослав Ярославович
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-278
66
Монографія
Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку: колективна монографія/За заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова.
Мельник Ярослав Ярославович
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-328
67
Наукова стаття
Форма судового засідання, як елемент режиму цивільної процесуальної безпеки при здійсненні цивільного судочинства
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.118-123
68
Наукова стаття
Застосування судом інтуїтивного права у судовому засіданні, як онтологія режиму цивільної процесуальної безпеки.
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.36-45
69
Наукова стаття
Дефініційні особливості нормативного закріплення феномену категорії «безпеки» в джерелах (формах) цивільного процесуального права
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Юридичний науковий електронний журнал. Електронне наукове фахове видання. – № 6/2016
70
Наукова стаття
Режим цивільної процесуальної безпеки та його доктрина, як правова матерія цивільної процесуальної форми
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий журнал “Право і суспільство”. - ВНПЗ “Дніпропетровський гуманітарний університет”
c.78-83
71
Наукова стаття
Класифікація та властивості режиму цивільної процесуальної безпеки в цивільному судочинстві
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
в.6 c.93-98
72
Наукова стаття
Підстави виникнення права на процесуальну безпеку в цивільному судочинстві
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
в.1 c.128-133
73
Наукова стаття
Формування системи процесуальних інститутів режиму цивільної процесуальної безпеки
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Право і суспільство
в.№ 2, ч. 2 c.52-60
74
Наукова стаття
Процесуальні аспекти забезпечення безпеки інституту окремої думки судді в цивільному судочинстві
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.2 (1) c.79-84
75
Наукова стаття
Цивільні процесуальні правовідносини правової безпеки в цивільному судочинстві
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.37 c.20-25
76
Наукова стаття
Інститут доповіді судді-доповідача у цивільному судочинстві та процесуальна модель безпеки його форми.
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
в.3 c.75-82
77
Наукова стаття
Місце феномену «безпеки» в цивільних процесуальних категоріях «інтерес», «свобода», «право», «обов’язок» та «відповідальність»
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.39 c.65-70
78
Наукова стаття
Безпека цивільного судочинства як основоположний його принцип: до питання синтезу процесуально-правової матерії.
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.9 c.19-28
79
Наукова стаття
Інститут процесуальних гарантій безпеки в цивільному судочинстві: верифікація понятійного апарату та функціонального призначення.
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
в.4 c.68-73
80
Наукова стаття
Детермінація факторів процесуальних ускладнень, загроз та конфліктів у цивільному судочинстві як верифікація феномену процесуальної безпеки.
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Вісник кримінального судочинства
c.120-132
81
Наукова стаття
Судова політика та її інтеграційний процес як складова частина режиму цивільної процесуальної безпеки
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Право і суспільство
в.№ 5 (2) c.32-39
82
Підручник
Цивільне процесуальне право України: Підручник/ М.М. Ясинок, М.П. Курило, О.В. Кіріяк, О.О. Кармаза, С.І. Запара та ін.; За заг. ред. д.ю.н., професора М.М. Ясинка.
Мельник Ярослав Ярославович
2016
К.: Алерта
c.1-576
83
Матеріали конференції
Забезпечення виконання висновків Верховного Суду України в цивільному судочинстві
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Міжнародна науково-практична конференція: Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції (м. Хмельницький 2–3 жовтня 2015 року). за ред. Ю.В. Білоусова; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України. К. Х
c.484-492
84
Матеріали конференції
Доказывание, как объект режима гражданской процессуальной безопасности при осуществлении гражданского судопроизводства
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Проблемы реализации норм, регулирующих доказывание и доказательства в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве. Международный научно-практический круглый стола (г. Санкт-Петербург, 16 октября 2015 года)/ Сост.: Л.В. Войтович. Северо-За
c.202-209
85
Матеріали конференції
До питання про м’якість та жорсткість режиму цивільної процесуальної безпеки
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Третя Всеукраїнська науково-практична конференція. Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. 2015
c.18-20
86
Матеріали конференції
Інститут відмови від визнання обставин в цивільному процесі за ст.178 ЦПК України, як реалізація права на процесуальну безпеку
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 травня 2016 року
c.86-87
87
Навчальний посібник
Актуальні питання прикладної цивілістики у сфері складання процесуальних документів. Науково-практичний посібник. Ч.1
Мельник Ярослав Ярославович
2015
К.: Алерта
в.1 c.1-814
88
Навчальний посібник
Актуальні питання прикладної цивілістики: сімейне, трудове, земельне та житлове право. Науково-практичний посібник
Мельник Ярослав Ярославович
2015
К.: Алерта
89
Наукова стаття
Сімейна політика в Україні та межі втручання держави в інститут сім’ї: аналіз когнітивного дисонансу у світлі забезпечення європейських стандартів
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Visegrad journal on human rights
c.154-165
90
Наукова стаття
«Майстер і Маргарита» – М. О. Булгаков: аксіологія свободи, права, політики та відповідальності
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.№ 8 (246) c.206-214
91
Наукова стаття
Методологічні проблеми форми судового захисту цивільного права як основоположної засади.
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Електронне наукове фаховове видання «Юридичний науковий електронний журнал».
c.81-84
92
Наукова стаття
Право на процесуальну безпеку в цивільному судочинстві.
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
в.6 c.97-107
93
Наукова стаття
Особливості дії режиму процесуальної безпеки щодо земельних спорів в цивільному судочинстві
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки
в.4 (2) c.7-14
94
Тези
Щодо визначення ролі та місця категорії «любов» серед прав та обов’язків батьків щодо дітей/
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Права дитини: матер. всеукраїнської науково-практичної конференції, 07 грудня 2016р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи. Київ: Видавництво «Інститут законодавчих передбачень
c.65-68
95
Матеріали конференції
Прецедентна судова практика у цивільному процесі та її вплив на виконання рішення суду
Мельник Ярослав Ярославович
2014
Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за результатами Четвертої науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 18-19 жовтня 2013 р.). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014
c.203-217
96
Матеріали конференції
Історичні передумови у формуванні безпекотворення в цивільному судочинстві: на прикладі розвитку ефективності кодифікації
Мельник Ярослав Ярославович
2014
Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом: матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченій десятиріччю прийняття Цивільного процесуального кодексу України (3–4 квітня 2014 року). К.: Київський універ
c.203-217
97
Матеріали конференції
Деякі питання визначення мети цивільного судочинства як передумови встановлення режиму процесуально-правової безпеки в доктрині цивільного процесуального права України
Мельник Ярослав Ярославович
2014
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (20 травня 2014 року). К. : Київський університет, 2014
c.250-252
98
Матеріали конференції
К вопросу о схеме алгоритма механизма реализации обязанностей участников гражданского процесса, как составляющей доктрины гражданского процессуального права Украины.
Мельник Ярослав Ярославович
2014
Учения о правоотношениях в юридических школах: к 210-летию юридического факультета Казанского университета: Материалы IX Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов. / Сост.: Валеев Д.А., Новиков И.А., Маколкин Н.Н., Шарипов Р.И.,
99
Матеріали конференції
Доктрина прецедентного права, как современный этап развития гражданского судопроизводства
Мельник Ярослав Ярославович
2014
Полномочия суда в гражданском, арбитражном и административном судопроизводствах: Сборник статей по матеріалам Всероссийского научно-практического круглого стола. 7 ноября 2014 г./ Сост.: В.П. Очередько, Л.В. Войтович, В.И. Кайнов. Северо-Западный филиал Ф
c.173-183
100
Матеріали конференції
Значення судової реформи 1864р. для України, як цивільно-процесуальний аспект формування «режиму процесуально-правової безпеки» доктрини цивільного процесуального права
Мельник Ярослав Ярославович
2014
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Судова реформа 1864 року в історії українського державотворення. Х.: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014-12-15.
c.6
101
Матеріали конференції
Щодо дотримання судом інтересів України при відправленні правосуддя під час визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, як умови дії режиму процесуально-правової безпеки.
Мельник Ярослав Ярославович
2014
Міжнародна науково-практична конференція: Тринадцяті осінні юридичні читання. (м. Хмельницький, 14–15 листопада 2014р.): у 4-х частинах. Частина третя. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014
c.203-217
102
Матеріали конференції
До питання про сферу дії режиму цивільної процесуальної безпеки під час повороту виконання судових рішень у цивільному судочинстві.
Мельник Ярослав Ярославович
2014
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць]
c.461-462
103
Монографія
Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення: Монографія
Мельник Ярослав Ярославович
2014
КП «Поліграфія»
c.1-353
104
Наукова стаття
Дефініційні особливості оцінної категорії «любов» і її місце в системі сімейного права
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.1 в.4 c.66-71
105
Наукова стаття
Теоретико-правовий аналіз понятійного апарату категорії «бездіяльність» як об’єкту оскарження на стадії досудового розслідування за новим КПК України
Мельник Ярослав Ярославович
2014
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
c.166-174
106
Наукова стаття
Прецедентна судова практика у цивільному та виконавчому процесах під час виконання рішення суду
Мельник Ярослав Ярославович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1(99) c.56-60
107
Матеріали конференції
Деякі питання виконання обов’язків особами, які звертаються до суду за захистом: в контексті вдосконалення інституту цивільної процесуальної дієздатності.
Мельник Ярослав Ярославович
2013
Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 18-19 січня 2013р.). Західноукраїньска організація «Центр правничих ініціатив», 2013.
c.43-46
108
Матеріали конференції
Режим – «безпека», як сучасна тенденція та орієнтир у розвитку цивільного процесуального законодавства і його доктрини в умовах глобалізації правового простору.
Мельник Ярослав Ярославович
2013
Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез Міжнародної наукової конференції: Дванадцяті осінні юридичні читання. (м. Хмельницький, 8–9 листопада 2013 року): У 4–х частинах. Хмельницький : Вид–во Хмельницького університету управління та права, 2013.
c.43-46
109
Матеріали конференції
До питання про виявлення небезпечних тенденцій прецедентної практики у системі цивільного судочинства
Мельник Ярослав Ярославович
2013
Міжнародна науково-практична конференція. Актуальні питання правової теорії та юридичної практики (м.Ужгород, 11-12 жовтня 2013 р.). Ужгород: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (юридичний факультет), 2013.
c.203-217
110
Монографія
Особливості дії цивільних процесуальних обов’язків в Цивільному процесуальному праві України: Монографія
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2014
за загальною редакцією д.ю.н., професора М.М.Ясинка]. К.: Альтера, 2014. – 336с.
c.1-336
111
Тези
Деякі проблеми доктрини цивільного процесуального права України в умовах модернізації
Мельник Ярослав Ярославович
2013
Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: Круглий стіл
c.311-320
112
Матеріали конференції
Щодо особливостей критеріїв класифікації цивільних процесуальних обов’язків учасників цивільного процесу.
Мельник Ярослав Ярославович
2012
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (30 березня 2012 року). К. : Київський університет, 2012.
c.644-646
113
Матеріали конференції
Обов’язки учасників цивільного процесу на стадії виконання судового рішення.
Мельник Ярослав Ярославович
2012
Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів: Матеріали третьої науково-практичної конференції (14-15 червня 2012 р., м. Хмельницький). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012.
c.135-141
114
Матеріали конференції
К вопросу об гарантиях реализации процессуальных обязанностей участниками гражданского процесса
Мельник Ярослав Ярославович
2012
Міжнародна науково-практична конференція. Одинадцяті осінні юридичні читання (м. Хмельницький, 23–24 листопада 2012 р.): у 4-х частинах. Частина третя. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012.
c.137-139
115
Матеріали конференції
Процесуальний стандарт цивільного процесуального обов’язку як фікції
Мельник Ярослав Ярославович
2012
Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16–17 листопада 2012 р.). у 2-х частинах. Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2012. Ч.1.
c.91-92
116
Матеріали конференції
Щодо способу формування поняття юридичної категорії обов’язку в цивільному процесі: методологічні основи процесуального алгоритму.
Мельник Ярослав Ярославович
2012
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів: Актуальні проблеми юридичної науки і практики (м. Харків, 6–7 грудня 2012 р.). Х.: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012.
c.121-122
117
Матеріали конференції
Щодо з`ясування наслідків недотримання реалізації обов`язків учасниками цивільного процесу: деякі питання.
Мельник Ярослав Ярославович
2012
Сучасне правотворення: питання теорії та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 14-15 грудня 2012 р.). у 3-х частинах. Одеса: ГО Причорноморська фундація права, 2012.
c.91-91
118
Матеріали конференції
До питання про розмежування понять «зловживання правом» та «зловживання обов’язками» в цивільному судочинстві.
Мельник Ярослав Ярославович
2012
Міжнародна науково-практична конференція: Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів (м. Київ, 15-16 грудня 2012 р.). К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. у 2-х томах. Т.1.
c.88-90
119
Матеріали конференції
Выявления некоторых условий несоблюдения реализации обязанностей участниками гражданского процесса.
Мельник Ярослав Ярославович
2012
Международная научно-практическая конференция: Тенденции развития государства и права в XXI веке (г. Москва, 22 декабря 2012 г.). М.: Научная организация «Центр юридического развития», 2012.
c.98-101
120
Матеріали конференції
Деякі проблеми релевантної поведінки учасників цивільного процесу під час реалізації обов’язків: колізійні питання публічного та приватного права.
Мельник Ярослав Ярославович
2012
Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 22-23 грудня 2012 р. у 2-х частинах. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. Ч.1.
c.76-77
121
Матеріали конференції
Деякі конструктивні особливості реалізації обов’язків учасниками цивільного процесу в режимі відеоконференції: сучасні виклики новелізації законодавства.
Мельник Ярослав Ярославович
2012
Міжнародна науково-практична конференція: Вплив права та закону на сучасний розвиток суспільства (м.Ужгород, 28-29 грудня 2012 р.). Ужгород: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (юридичний факультет), 2012.
c.74-76
122
Наукова стаття
Деякі питання форм реалізації обов’язків учасників цивільного процесу
Мельник Ярослав Ярославович
2012
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України
c.96-102
123
Наукова стаття
Цивільні процесуальні обов’язки сторін
Мельник Ярослав Ярославович
2012
Університетські наукові записки
т.3 c.135-144
124
Матеріали конференції
Обов’язки учасників виконавчого провадження: цивільно-процесуальний аспект.
Мельник Ярослав Ярославович
2011
Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : збірник наукових праць за результатами Другої науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 4 березня 2011 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011.
c.105-115
125
Матеріали конференції
До питання про гарантії виконання обов’язків учасниками процесу.
Мельник Ярослав Ярославович
2011
Становлення господарської юстиції в Україні 20 років досвіду: проблеми і перспективи (м. Одеса, 25–26 травня 2011 р.). Одеса : Апеляційний господарський суд Одеської області, 2011.
c.227-230
126
Матеріали конференції
Морально-етична складова цивільних процесуальних обов’язків осіб, які беруть участь у справі
Мельник Ярослав Ярославович
2011
Актуальні проблеми цивільного права (присвячена пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна). Х.: НАПрН України, НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого», ХНУВС, 13-14 травня 2011р.
127
Наукова стаття
Функції обов’язків учасників цивільного процесу
Мельник Ярослав Ярославович
2011
Університетські наукові записки
т.4 c.126-132
128
Матеріали конференції
Видалення із залу судового засідання у цивільному процесі як захід процесуального примусу за невиконання цивільних процесуальних обов’язків.
Мельник Ярослав Ярославович
2010
Проблеми оптимізації цивільного процесу в сучасних умовах судової реформи: збірник наукових матеріалів круглого столу (с. Залізний Порт, Херсонська обл., 28–29 травня 2010 р.) / за заг. ред. О. Д. Крупчана, В. І. Бобрика. К.: НДІ приватного права і підпри
c.131-136
129
Наукова стаття
Сутність суб’єктивних обов’язків народних засідателів при відправленні правосуддя: постановка проблеми
Мельник Ярослав Ярославович
2010
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
c.250-257
130
Наукова стаття
Виконання цивільних процесуальних обов’язків особами, що надають правову допомогу
Мельник Ярослав Ярославович
2010
Університетські наукові записки
т.1 c.247-253
131
Матеріали конференції
До питання про участь народних засідателів у цивільному процесі.
Мельник Ярослав Ярославович
2009
Незалежний суд — гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 травня 2009 року. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009.
c.288-292
132
Матеріали конференції
Ненадлежащее исполнение гражданских процессуальных обязанностей, как фактор проявления правового нигилизма: пути решения проблемы.
Мельник Ярослав Ярославович
2009
Актуальные вопросы развития юридической науки и практики в современных условиях: материалы международной научно-практической конференции. Часть 2. Уфа: РИО БашГУ, 2009.
c.12-15
133
Матеріали конференції
Некоторые проблемы исполнения гражданских процессуальных обязанностей: на примере ГПК Украины.
Мельник Ярослав Ярославович
2009
Тенденции развития цивилистического процессуального законодательства и судопроизводства в современной России : материалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Рос
c.324-328
134
Наукова стаття
Виконання обов’язків особами, що беруть участь у справах про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу
Мельник Ярослав Ярославович
2009
Університетські наукові записки
c.99-105

Повернення до списку

Вгору