Автори, співробітники Університету

Городянська Лариса Володимирівна
Gorodianska Larysa

Ідентифікатор автора: 225606
Author Identifier Number Scopus: 36080352300 →
Кількість пошукових запитів автора: 332

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Фінансового забезпечення військ
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: відтворювані економічні ресурси

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 32, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Цифрове відтворення економічних ресурсів міста
Городянська Лариса Володимирівна
2019
Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми, перспективи: міжнародна науково-практична конференція
c.90-94
2
Навчальний посібник
Статистика для економістів
Городянська Лариса Володимирівна
Сизов Алім Іванович
2019
НКК ВІКНУ
c.1-350
3
Наукова стаття
Структура професійно важливих якостей військовослужбовців та напрями їх відтворення
Городянська Лариса Володимирівна
Сизов Алім Іванович
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.Вип. 59 c.186-190
4
Наукова стаття
Аналіз впливу інновацій на рівень відтворення економічних ресурсів
Городянська Лариса Володимирівна
2019
Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій
в.1(3) c.27-36
5
Наукова стаття
Особливості організації й функціонування корпорацій в умовах глобалізації
Городянська Лариса Володимирівна
2019
Науковий журнал: Вісник економічної науки України
в.2(37) c.44-47
6
Наукова стаття
Neobanks operations and security features
Городянська Лариса Володимирівна
2019
Problems of Infocommunications. Science and Technology: International Scientific-Practical Conference
c.839-844
7
Наукова стаття
Інноваційна діяльність підприємств України з відтворення економічних ресурсів
Городянська Лариса Володимирівна
2019
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.65 c.89-100
8
Праці конференції
Аналіз можливостей відтворення економічних ресурсів на підприємстві з використанням ІТ
Городянська Лариса Володимирівна
2019
Нові інформаційні технології управління бізнесом: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.49-56
9
Тези
"Статистика для економістів" у підготовці майбутніх фахівців фінансово-економічної служби для Збройних Сил України
Городянська Лариса Володимирівна
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.308-309
10
Тези
Аналіз розподілу трудових ресурсів України та планування ефекта відтворення економічних ресурсів підприємств
Городянська Лариса Володимирівна
2019
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.167-169
11
Тези
Особливості функціонування необанків
Городянська Лариса Володимирівна
2019
Фінансово-кредитні системи в умовах зміни ділових циклів: міжнародна науково-практична Інтернет-конференціїя
c.141-143
12
Тези
Безпека банківської системи України
Городянська Лариса Володимирівна
2019
Фінансово-кредитні системи в умовах зміни ділових циклів: міжнародна науково-практична Інтернет-конференціїя
c.40-43
13
Тези
Цифровізація відтворюваних економічних ресурсів: можливості та перспективи
Городянська Лариса Володимирівна
2019
Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології: Міжнародна науково-практична конференція
14
Тези
Інфокомунікаційні аспекти функціонування необанків
Городянська Лариса Володимирівна
2019
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.302-304
15
Тези
Підходи до соціальної адаптації учасників бойових дій з обмеженими можливостями
Городянська Лариса Володимирівна
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.203-204
16
Тези
Використання інноваційних методів при викладанні дисципліни "Статистика для економістів"
Городянська Лариса Володимирівна
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.269-270
17
Навчальний посібник
Історія бухгалтерського обліку: Електронний ресурс
Городянська Лариса Володимирівна
2014
КНЕУ
c.1-127
18
Монографія
Відтворювані економічні ресурси: теорія та методологія обліку і аналізу
Городянська Лариса Володимирівна
2013
КНЕУ
c.1-259
19
Навчальний посібник
Організація обліку: практикум
Городянська Лариса Володимирівна
2013
КНЕУ
c.1-331
20
Наукова стаття
Двоїста природа інтелектуальних ресурсів та облік об’єктів інтелектуальної власності
Городянська Лариса Володимирівна
2013
Фінанси України
в.9 c.94-103
21
Наукова стаття
Організація контролю дебіторської заборгованості на підприємстві
Городянська Лариса Володимирівна
2013
Бухгалтерський облік і аудит
в.5 c.46-53
22
Наукова стаття
Економіко-правовий захист потенціалу інтелектуальних ресурсів в Україні
Городянська Лариса Володимирівна
2013
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
в.В.8 c.213-216
23
Наукова стаття
Прогнозний аналіз відтворюваних економічних ресурсів
Городянська Лариса Володимирівна
2013
Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал
в.7(145) c.8-15
24
Наукова стаття
Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління відтворюваними економічними ресурсами
Городянська Лариса Володимирівна
2012
Фінанси, облік і аудит
в.В.20 c.260-267
25
Наукова стаття
Методологія побудови моделі системи прогнозного аналізу відтворюваних економічних ресурсів
Городянська Лариса Володимирівна
2011
Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць.
в.В.25 c.482-493
26
Наукова стаття
Динамічні моделі в системі аналізу структури оновлення відтворюваних економічних ресурсів
Городянська Лариса Володимирівна
2011
Вчені записки: збірник наукових праць КНЕУ
в.В.13 c.221-228
27
Наукова стаття
Методологічні засади формування системи аналізу відтворюваних економічних ресурсів в обліку
Городянська Лариса Володимирівна
2011
Бухгалтерський облік і аудит
в.3 c.24-29
28
Навчальний посібник
Бухгалтерський фінансовий облік в Україні
Городянська Лариса Володимирівна
2009
К. : Видавництво А.С.К.
c.1-976
29
Монографія
Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв’язання. Розділ: Організація обліку відтворюваних економічних ресурсів на поточному етапі
Городянська Лариса Володимирівна
2008
Національна академія управління
c.435-441
30
Монографія
Відтворення основних засобів на підприємствах України: теорія і практика обліку та аналізу
Городянська Лариса Володимирівна
2008
КНЕУ
c.1-224
31
Наукова стаття
Intellectual capital management and intellectual resources supply for enterprises
Городянська Лариса Володимирівна
2008
Actual Problems of Economics
в.1 c.127-132
32
Практикум
Навчальні завдання для проведення практичних занять з дисципліни "Організація обліку" для студентів спеціальності 8106/1 "Облік і аудит" денної та вечірньої форм навчання
Городянська Лариса Володимирівна
2008
КНЕУ
c.1-40

Повернення до списку

Вгору