Автори, співробітники Університету

Тащенко Анна Юріївна
Tashchenko Anna Iuriivna

Ідентифікатор автора: 228709
ResearcherID, Web of Science: C-5407-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 83
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Соціальних структур та соціальних відносин
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: соціологія культури, соціологія мови, соціологія символу, соціологія моралі, культурні коди, мистецтво, соціальна антропологія, соціологія простору, соціологія транспорту

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 37, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 15, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Соціальна специфіка домінуючих морально-ціннисних груп українського суспільства
Тащенко Анна Юріївна
2019
Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали ХІІ Міжнародної конференції студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (14-15 листопада 2019 року, м. Київ)
c.76-79
2
Замітка
Культурный код морали «по-украински»
Тащенко Анна Юріївна
2019
Research & Branding Group
3
Матеріали конференції
У пошуках озброєння для повсякденної мудрості: рівні соціальної ідентифікації на основі культурних кодів
Тащенко Анна Юріївна
2018
Science and Society. Proceedings of the 8th International conference
c.287-298
4
Матеріали конференції
Штучний інтелект і соціологія в «країні невивчених уроків»
Тащенко Анна Юріївна
2018
Сучасне та майбутнє в глобальних і локальних проекціях. Матеріали Міжнар. соціол. читань пам’яті Н. В. Паніної.
c.177-186
5
Матеріали конференції
Транспорт і стиль життя
Тащенко Анна Юріївна
2019
Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології
c.33-39
6
Матеріали конференції
Ціннісні пріоритеті та ціннісні прихильності жителів України (за результатами R&B омнібусу, січень 2019)
Тащенко Анна Юріївна
2019
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання. Матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми ровитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання", 18-19 квітня 2019 р., (м.Ки
c.112-113
7
Наукова стаття
Блиск та убозтво метафор у мові соціології
Тащенко Анна Юріївна
Яковенко Юрій Іванович
2018
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
т.40 c.6-13
8
Наукова стаття
«Турботи про турботи» у майбутніх науково-технічних фахівців
Тащенко Анна Юріївна
2019
HABITUS. Габітус. Науковий журнал з соціології
т.8 c.76-80
9
Наукова стаття
Соціальна функція релігійної віри у сучасному світі
Тащенко Анна Юріївна
2018
Журнал "Соціосфера": наукове видання України
т.1 c.48-66
10
Наукова стаття
Соціально значущі відмінності віртуальної комунікації за допомогою поезії
Тащенко Анна Юріївна
Яковенко Юрій Іванович
2019
HABITUS. Габітус. Науковий журнал з соціології
в.9 c.112-118
11
Тези
Чотири погляди на гендерну рівність
Тащенко Анна Юріївна
2018
Сучасний рух науки: тези міжнародної науково-практичної інтернет- конференції
c.1329-1334
12
Тези
Друїдизм як «маленька велика сила» у сучасному культурному просторі
Тащенко Анна Юріївна
2019
ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХІX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів: [у 2-х т.] – Т. 1 (Київ, 1-5 квітня 2019 р.)
т.1 c.227-229
13
Монографія
Етнічні ідентичності в дзеркалі тілесності та практик харчування
Романенко Юрій Вікторович
Тащенко Анна Юріївна
2015
Етнічні ідентичності в дзеркалі тілесності та практик харчування
c.1-360
14
Наукова стаття
Відображення трансформацій повсякденних практик у сучасних дослідженнях культури
Тащенко Анна Юріївна
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.4 c.117-125
15
Наукова стаття
Основные теоретические подходы к определению культурных кодов в социологии
Багаєва Тетяна Леонідівна
Тащенко Анна Юріївна
Яковенко Юрій Іванович
2015
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология
т.3 c.19-33
16
Тези
Неформальні професійні традиції та «режими залученості» як культурні коди: семіотично-феноменологічний та структуралістсько-конструктивістський підходи до вивчення професійних практик
Тащенко Анна Юріївна
2015
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.129-137
17
Тези
Публічна соціологія та «опір повсякденності»: суперечність між можливим та реальним
Тащенко Анна Юріївна
2015
Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 04-05 квітня 2014 р). – К.: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація»
c.48-51
18
Тези
Відображення трансформацій повсякденних практик у сучасних дослідженнях
Тащенко Анна Юріївна
2014
19
Монографія
Культурні коди (Частина 2). Продукування та використання кодів соціальної дійсності
Тащенко Анна Юріївна
2014
Культурні коди (Частина 2). Продукування та використання кодів соціальної дійсності: монографія / А. Ю. Тащенко
т.2 c.1-400
20
Наукова стаття
Змішування цінностей в історико-культурних регіонах: спільні та унікальні риси
Тащенко Анна Юріївна
2014
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць
т.58 c.43-60
21
Тези
Діалог культур крізь призму «культурних кодів»: проблема «обраності» та недоліки теоретичного інструментарію соціології культури
Тащенко Анна Юріївна
2014
Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
c.138-143
22
Тези
Протиріччя у осмисленні діалогу культур: «недоторканість» та соціальна нерівність
Тащенко Анна Юріївна
2014
Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології управління: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів. 28 квітня 2014 р., м. Донецьк
c.133-136
23
Тези
«Традиційність–модерність» культури: макрорівень та мікрорівень соціальних взаємодій
Тащенко Анна Юріївна
2014
Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень: збірка наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень-2014", 30 квітня 2014 р., м. Київ
c.11-15
24
Тези
Сучасні тенденції соціологічної рефлексії мови
Тащенко Анна Юріївна
2013
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.128-132
25
Наукова стаття
Характер напрямів досліджень сучасних представників соціології мови
Тащенко Анна Юріївна
Яковенко Юрій Іванович
2012
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць
т.56 c.39-60
26
Наукова стаття
Становлення соціології коду: передумови та перспективи
Тащенко Анна Юріївна
2012
Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. Збірник наукових праць
т.11 c.20-34
27
Тези
Невербальні знаки як ресурс розвитку соціології мови
Тащенко Анна Юріївна
2012
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.261-263
28
Монографія
Культурні коди (частина 1). Аудіальна та візуальна репрезентація соціальних статусів
Тащенко Анна Юріївна
2011
Культурні коди (Частина 1). Аудіальна та візуальна репрезентація соціальних статусів: монографія / А. Ю. Тащенко
т.1 c.1-270
29
Наукова стаття
Засади систематики культурних кодів
Тащенко Анна Юріївна
2011
Соціальна психологія. Український центр політичного менеджменту
c.52-59
30
Наукова стаття
Візуальні культурні коди як засоби репрезентації соціальних статусів
Тащенко Анна Юріївна
2010
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць
т.46 c.122-143
31
Наукова стаття
Еволюція міфів – зміна знаків, непорушність місць
Тащенко Анна Юріївна
2010
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць
т.48 c.37-46
32
Наукова стаття
Передумови становлення соціології мови
Тащенко Анна Юріївна
2010
Ринок праці та зайнятість населення
c.44-48
33
Наукова стаття
Розвиток соціології мови
Тащенко Анна Юріївна
2010
Ринок праці та зайнятість населення
c.35-39
34
Тези
Деградація суспільства як різновид суспільних змін та соціологія
Тащенко Анна Юріївна
2010
Соціологія та сучасні соціальні трансформації: Міжнародна конференція студентів та молодих науковців
c.80-83
35
Тези
Зміни домінуючих систем культурних кодів в контексті теорій соціальних змін
Тащенко Анна Юріївна
2010
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.347-349
36
Тези
Методичні особливості узагальнення результатів маркетингових досліджень поведінки споживачів
Тащенко Анна Юріївна
2010
Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: зб. мат. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 травня 2010 р., м. Київ
c.201-203
37
Тези
Актуальні аспекти розвитку брендів у стратегіях маркетингу
Тащенко Анна Юріївна
2009
Реформування економіки України: стан та перспективи: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2009 р., м. Київ
c.184-185

Повернення до списку

Вгору