Автори, співробітники Університету

Боброва Юлія Юріївна
Yulia Bobrova

Ідентифікатор автора: 228992
Кількість пошукових запитів автора: 125

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Правового забезпечення
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Ґендер в судовій діяльності

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Some questions of judge’s vacation: gender aspect
Боброва Юлія Юріївна
2019
Scientific development of new Eastern Europe
c.158-161
2
Матеріали конференції
Методологія наукового дослідження в контексті ґендерного знання про судову діяльність
Боброва Юлія Юріївна
2019
Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: Міжнародна науково-практична конференція
c.7-9
3
Матеріали конференції
Актуальні питання ґендерних досліджень
Боброва Юлія Юріївна
2019
Актуальні питання в контексті розвитку сучасних наук: Міжнародна науково-практична конференція
c.16-19
4
Наукова стаття
Винесення суддями окремої думки: ґендерний дискурс
Боброва Юлія Юріївна
2019
Держава та регіони. Серія: Право
в.2 c.4-8
5
Наукова стаття
Про професійно-правові проблеми суддів-жінок та суддів-чоловіків
Боброва Юлія Юріївна
2019
Recht der Osteuropäischen Staaten
в.1
6
Наукова стаття
Концепт керівника суду: ґендерний вимір
Боброва Юлія Юріївна
2019
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки
т.30 в.3
7
Наукова стаття
Формування ґендерного паритету в професії судді: історичний екскурс
Боброва Юлія Юріївна
2019
Правова позиція
в.2(23)
8
Наукова стаття
Ґендерні особливості психологічного портрета судді: теоретико-правовий аналіз
Боброва Юлія Юріївна
2019
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.3 (1) c.5-9
9
Наукова стаття
Многоаспектность морально-правовых основ профессии судьи
Боброва Юлія Юріївна
2019
Legea si Viata
в.5 c.27-31
10
Наукова стаття
Окремі аспекти сутності ґендеру в суддівській діяльності: до постановки проблеми
Боброва Юлія Юріївна
2019
Актуальні проблеми держави і права
в.82
11
Наукова стаття
Gender aspect of the judge’s leave
Боброва Юлія Юріївна
2019
Visegrad Journal on Human Rights
в.1 c.11-16
12
Наукова стаття
Методологія ґендерних досліджень суддівської діяльності
Боброва Юлія Юріївна
2019
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
в.1 c.3-8
13
Наукова стаття
Правовий принцип гендерної рівності суддів: сучасний погляд
Боброва Юлія Юріївна
2018
Юридичний бюлетень
в.7
14
Наукова стаття
Важливість урахування ґендерного критерію при розподілі суддівського навантаження та визначенні спеціалізації судді з розгляду певної категорії справ
Боброва Юлія Юріївна
2018
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.4 c.144-150
15
Наукова стаття
Ґендерна обумовленість відпусток судді: практично-правова проблема
Боброва Юлія Юріївна
2018
Приватне та публічне право
в.4 c.3-7
16
Наукова стаття
Ґендерний вимір організаційно-правового забезпечення роботи судді
Боброва Юлія Юріївна
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.11 c.171-176
17
Наукова стаття
Ґендерний пріорітет законодавства України
Боброва Юлія Юріївна
2018
Право і суспільство
в.5 c.3-9
18
Наукова стаття
Деятельность судьи: гендерный аспект
Боброва Юлія Юріївна
2018
Legea si Viata
в.9 c.35-39
19
Наукова стаття
Ґендерно-чутливі судові справи: специфіка розгляду
Боброва Юлія Юріївна
2018
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.2 (30) c.208-212
20
Тези
Ґендерна диференціація професійних якостей судді
Боброва Юлія Юріївна
2019
Таврійські юридичні наукові читання: Міжнародна науково-практична конференція
21
Тези
Чи відображається ґендер у суддівській діяльності
Боброва Юлія Юріївна
2019
Міжнародне та національне законодавство : способи удосконалення: міжнародна науково-практична конференція

Повернення до списку

Вгору