Автори, співробітники Університету

Чижов Денис Анатоліович
Chyzhov Denys

Ідентифікатор автора: 229672
Кількість пошукових запитів автора: 82

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Правового забезпечення
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: проблеми трудового права та права соціального забезпечення, захист прав громадян і правова освіта населення.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 24, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Міжнародно-правові стандарти соціального захисту людини в умовах військових конфліктів
Чижов Денис Анатоліович
2018
Priority a strategie pre rozvoj pravnej vedy vo svete vedy. Zbornnik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia / 28-29 oktobra 2016 / Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo, 2016.
c.214-217
2
Матеріали конференції
Міжнародно-правовий досвід для впровадження підготовки юристів – як нової генерації в Україні
Чижов Денис Анатоліович
2018
Проблеми модернізації юридичної освіти в Україні та країнах ЄС: міжнародне науково-педагогічне стажування
c.111-113
3
Матеріали конференції
Конституційний контроль та його роль в процесі функціонування державної влади в Україні
Чижов Денис Анатоліович
2018
Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України та Польщі: міжнародна мультидисциплінарна конференція
c.151-153
4
Монографія
Правовий механізм соціального захисту людини в умовах збройного конфлікту в Україні
Чижов Денис Анатоліович
2018
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
c.1-186
5
Наукова стаття
Позитивний та негативний плив цифрової епохи на ринок праці в Україні
Чижов Денис Анатоліович
2019
Visegrad Journal on Human Rights
6
Наукова стаття
Конституційний погляд на охорону інтернет-сайтів як об’єктів авторського права
Чижов Денис Анатоліович
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
в.37
7
Наукова стаття
Правові засоби захисту від дискримінації у трудових відносинах
Чижов Денис Анатоліович
2019
Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.
8
Тези
Соціальний захист людини в умовах збройного конфлікту в Україні: функції та завдання
Чижов Денис Анатоліович
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.345-347
9
Тези
Вплив втоми та стресу на безпеку праці, різновид видів адаптації та небезпека моббінгу
Чижов Денис Анатоліович
2018
Юридична наука в сучасному світі: здобутки та перспективи: міжнародна науково-практична конференція
c.61-63
10
Наукова стаття
Особливості забезпечення права на соціальний захист внутрішньо переміщених осіб в Україні
Чижов Денис Анатоліович
2017
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.2 c.163-167
11
Наукова стаття
Правовий статус учасників антитерористичної операції
Чижов Денис Анатоліович
2017
ПРАВО.UA: науково-практичний журнал
в.2 c.54-63
12
Наукова стаття
Поняття соціального захисту людини в умовах військових конфліктів
Чижов Денис Анатоліович
2017
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
в.42 c.46-55
13
Наукова стаття
Соціально-правовий захист прав дітей в умовах проведення АТО в Україні
Чижов Денис Анатоліович
2017
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.1
14
Тези
Порядок умов надання грошового забезпечення та компенсації в умовах військових конфліктів
Чижов Денис Анатоліович
2017
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави"
c.119-123
15
Матеріали конференції
Огляд міжнародних нормативно-правових документів соціально-правового захисту дітей в умовах збройного конфлікту
Чижов Денис Анатоліович
2016
Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу: Mіжнародна конференція
c.110-113
16
Матеріали конференції
Узагальнення нормативно-правових актів України, які передбачають соціальний захист учасників АТО та членів їх сімей
Чижов Денис Анатоліович
2016
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовтня 2016 року; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016
c.421-424
17
Матеріали конференції
Соціальні гарантії держави для вимушених переселенців, що постраждали внаслідок військових конфліктів в Україні
Чижов Денис Анатоліович
2016
Conceptul de dezvoltare a statului de drept in Moldova si Ucraina in contextul proceselor de eurointegrare: сonferinta internationala stiintifico-practica
c.174-177
18
Матеріали конференції
Система юридичної освіти в Україні: розвиток та вдосконалення до стандартів європейського освітнього простору
Чижов Денис Анатоліович
2016
Інноваційні інформаційні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів: міжнародне науково-педагогічне стажування
c.153-156
19
Наукова стаття
Пріоритетні напрямки держави щодо дотримання соціально-правового захисту дітей в умовах збройних конфліктів в Україні
Чижов Денис Анатоліович
2016
Наука та практика сучасної юриспруденції: науково-практична конференція
c.197-202
20
Наукова стаття
Поняття соціального захисту людини в умовах військових конфліктів
Чижов Денис Анатоліович
2016
Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VII міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 листопада 2016 року / За заг. ред.. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К: Ніка-Центр, 2016
c.495-499
21
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення права на соціальний захист учасників АТО та членів їх сімей
Чижов Денис Анатоліович
2016
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки
в.845 c.173-182
22
Наукова стаття
Система суб’єктів, що забезпечують реалізацію права на соціальний захист учасників АТО
Чижов Денис Анатоліович
2016
Науковий вісник публічного та приватного права
в.5 c.243-245
23
Тези
Військові конфлікти: типологія, види ознак класифікацій
Чижов Денис Анатоліович
2016
Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у XXI столітті: всеукраїнська науково-практична конференція
c.74-77
24
Тези
Міжнародно-правовий підхід соціального захисту жертв військових конфліктів
Чижов Денис Анатоліович
2016
Юридична наука в ХХІ столітті: перспективи та пріоритетні напрями досліджень
c.54-57

Повернення до списку

Вгору