Автори, співробітники Університету

Вановська Інна Марківна
Vanovska Inna

Ідентифікатор автора: 229755
Кількість пошукових запитів автора: 60

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр
Посада: Провідний науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 51, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 7, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Самовизначення релігійно-духовних конфесій і організацій у сучасному Українському суспільстві
Вановська Інна Марківна
Дубінченко Юрій Миколайович
2019
Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція
c.104-107
2
Матеріали конференції
Development of the district councils’ local household on Ukrainian right-bank at the beginning of XX century
Вановська Інна Марківна
2019
ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities», on February 22th, 2019 on the basis of the Faculty of Social Sciences of Vytautas Magnus University (Kaunas, Lithuania),
3
Наукова стаття
Гендерна культура курсантів вищих навчальних закладів як чинник сталого розвитку суспільства
Вановська Інна Марківна
2019
Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад: всеукраїнська науково-практична конференця: збірник наукових праць
4
Наукова стаття
"Сонячна" жінка українського народу – Ольга Басараб
Вановська Інна Марківна
2019
Історія в рідній школі"- Вип.4.- К. 2019
5
Тези
Сучасний алгоритм вивчення воєнно-краєзнавчого аналізу курсантами ВВНЗ
Вановська Інна Марківна
Гальчус Андрій Олександрович
2019
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.253-254
6
Тези
Патріотичне виховання курсантів ВНЗ – вагомий внесок у переможне майбутнє незалежної держави
Вановська Інна Марківна
2019
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості",11-12 січня 2019,- Східноукраїнська організація "Центр педагогічних досліджень". Харків, - 2019.
7
Тези
Губернські земства у соціальному захисті населення Київщини, Волині та Поділля на початку ХХ століття
Вановська Інна Марківна
2019
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки: проблеми і перспективи. Матеріали міжнародної науково - практичної інтернет – конференції. Випуск 4.Том 1. 15 березня 2019, - Львівський ННУ ім. М.П. Драгоманова – Львів. 2019.
8
Тези
Концептуальні питання що до вивчення країнознавства в Україні
Вановська Інна Марківна
2019
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
9
Тези
Розвиток земського місцевого господарства на Київщині, Волині та Поділлі на початку ХХ століття
Вановська Інна Марківна
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє"
10
Матеріали конференції
Культурно – просвітницька діяльність земств Київської, Волинської та Подільської губерній на початку ХХ століття
Вановська Інна Марківна
2018
Історіко - філософські дослідження молодих вчених. Матеріали V всеукраїнської Науково - практичної – конференції. 26 квітня 2018, Сумський ДПУ ім. А С. Макаренка, Суми – 2018.
c.28-31
11
Матеріали конференції
Управління процесом формування патріотичної відповідальності у системі освіти дорослих громадянського суспільства
Вановська Інна Марківна
2018
Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії: Міжнародна науково-практична конференція
12
Монографія
Концепція сталого розвитку релігійних і конфесійних груп в незалежній Україні
Вановська Інна Марківна
2018
"Управління системами післядипломної освіти для сталого розвитку" / Колективна монографія під ред. Н.М. Рідей, НПУ ім. М.П.Драгоманова – 2018
c.255-269
13
Монографія
Система формування історико-краєзнавчих компетентностей у системі неперервної освіти
Вановська Інна Марківна
2018
"Управління системами післядипломної освіти для сталого розвитку" / Колективна монографія під ред. Н.М. Рідей, НПУ ім. М.П. Драгоманова – 2018.
c.433-458
14
Навчальний посібник
Практична підготовка з курсу "Історія української культури"
Вановська Інна Марківна
2018
К.: НПУ ім. Драгоманова
15
Навчальний посібник
Курс лекцій "Історія української культури
Вановська Інна Марківна
2018
К.: НПУ ім. Драгоманова
16
Навчальний посібник
Історія української культури
Вановська Інна Марківна
2018
К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. – 303 с
17
Навчальний посібник
Історія українського козацтва (стислий довідник).
Білан Максим Борисович
Вановська Інна Марківна
2018
НКК ВІКНУ
18
Навчально-методичні праці
Курсова робота з курсу "Історія України"
Вановська Інна Марківна
2018
К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – 50 с
19
Наукова стаття
Формування історичної компетентності з параметрального оцінювання гінезісного національного невігластва
Вановська Інна Марківна
2018
Історія в рідній школі
в.2
20
Наукова стаття
Жіночі традиційні домашні промисли як феномен історичної спадщини України
Вановська Інна Марківна
2018
Збірник наукових праць. Серія " Історія та географія" : Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
21
Наукова стаття
Актуальні питання щодо патріотичного виховання у вищій школі – погляд у майбутнє
Вановська Інна Марківна
2018
Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення): збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 1 листопада 2018 р.). Львів. 2018. Вип. 2.
22
Наукова стаття
Аналіз базових компетентностей в сфері неперервної освіти
Вановська Інна Марківна
2018
Освіта впродовж життя: соціальні запити, сучасні виклики та пріоритети в реалізації. Матеріали міжнародної конференції. Національний авіаційний університет. К. березень – 2018.
23
Наукова стаття
Олесь Олександр – ностальгія за "Княжною- Україною"
Вановська Інна Марківна
2018
Український вимір. Матеріали міжнародного збірника науково-педагогічних, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. XV. 01 червня 2018,– Чернігівський обл. інститут післядипломної і педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського. - Чернігів.
24
Наукова стаття
Вартові Української держави
Вановська Інна Марківна
2018
Історія в рідній школі
в.10
25
Наукова стаття
Компетентністний підхід до професійного розвитку вчителів історичних дисциплін в умовах післядипломної освіти
Вановська Інна Марківна
2018
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки: проблеми і перспективи. Матеріали міжнародної науково - практичної інтернет – конференції. Випуск 3. 15 листопада 2018, - Львівський ННУ ім. М.П. Драгоманова – Львів. 2018
26
Наукова стаття
Морська складова історії українського козацтва
Вановська Інна Марківна
2018
Становлення і розвиток педагогіки. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16–17 лютого 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018.
27
Наукова стаття
Науково-методичні рекомендації до виконання курсових робіт для підготовки педагогів системи післядипломної освіти
Вановська Інна Марківна
2018
Забезпечення природничо-гуманітарного циклу науково - методичної системи формування професійних компетентностей зі сталого розвитку у викладачів на засадах концепції неперервної освіти впродовж життя: методичні рекомендації /відп. ред. Н.М. Рідей., Київ,
28
Наукова стаття
Удосконалення методики формування історико – культурологічних компетентностей у системі післядипломної освіти для сталого розвитку
Вановська Інна Марківна
2018
Забезпечення природничо-гуманітарного циклу науково- методичної системи формування професійних компетентностей зі сталого розвитку у викладачів на засадах концепції неперервної освіти впродовж життя: методичні рекомендації /відп. ред. Н.М. Рідей., Київ, Н
29
Тези
Участь українських жінок у промислах із виробництва художнього текстилю у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
Вановська Інна Марківна
2018
Краєзнавство і учитель: Матеріали міжнародної наукової конференції.
30
Тези
Synergetic methods of pediatric pedagogical education
Вановська Інна Марківна
2018
II International scientific conference Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration Leipzig – 2018, october 26
c.191-196
31
Тези
Синергитичні методи післядипломної освіти
Вановська Інна Марківна
2018
Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26–27 жовтня 2018) – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота", 2018. –
32
Тези
Виховання національного самоствердження у курсантів вищих навчальних закладів в контексті викликів сьогодення
Вановська Інна Марківна
2018
Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція.
c.81-82
33
Монографія
Мультимодусні засади післядипломної освіти для сталого розвитку: Розділ: Сучасні підходи до вирішення проблем у викладанні історії української культури у вищій школі
Вановська Інна Марківна
2017
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
c.1-642
34
Монографія
Упровадження виховного потенціалу у навчальний процес післядипломної освіти
Вановська Інна Марківна
2017
"Мультимодусні засади післядипломної освіти для сталого розвитку"./ Колективна монографія під ред. Н.М. Рідей, В.П. Сергієнка. НПУ ім. М.П. Драгоманова – 2017.
c.356-386
35
Навчальний посібник
Закордонні українці
Вановська Інна Марківна
2017
К.: НПУ ім. Драгоманова
36
Навчальний посібник
Народне мистецтво України. Словник
Вановська Інна Марківна
2017
К.: НПУ ім. Драгоманова
37
Наукова стаття
Гендерна парадигма культури виховання студентської молоді
Вановська Інна Марківна
2017
Молодь в умовах нової соціальної перспективи. Збірка наукових праць НПУ імені Драгоманова., - Вип. 16.
38
Наукова стаття
Купчинський Роман "Пісні про Рідну Землю"
Вановська Інна Марківна
2017
Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, методичних статей і матеріалів з України та діаспори.
c.69-74
39
Наукова стаття
Концептуальні умови виховання гендерної культури у студентів вищих педагогічних закладів
Вановська Інна Марківна
2017
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки: проблеми і перспективи. Матеріали міжнародної науково - практичної інтернет –конференції. - Львівський ННУ ім. М.П. Драгоманова 30 жовтня 2017, Львів. 2017
40
Наукова стаття
Промислове підприємництво українського жіноцтва у другій половині XІX – на початку XX століття
Вановська Інна Марківна
2017
Історіко – краєзнавчі дослідження традиції та інновації. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції,. - Сумський ДПУ ім. А С. Макаренка, 23-24 листопада - 2017
41
Наукова стаття
Жіночі кустарні промисли в культурі українського дорадянського суспільства: історіографія питання
Вановська Інна Марківна
2017
Збірник наукових праць. Серія " Історія та географія" : Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
в.53
42
Наукова стаття
Жіночі художні текстильні промисли в Україні у другій половині XІX – на початку XX століття
Вановська Інна Марківна
2017
Збірник наукових праць. Серія " Історія та географія" : Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
в.53
43
Тези
Жіноче домашнє підприємництво як компонент гендерної культури України у другій половині XІX – на початку XX століття
Вановська Інна Марківна
2017
Краєзнавство і учитель : Матеріали міжнародної наукової конференції, 24 лютого 2017, Харків – 2017.
44
Навчальний посібник
Українська діаспора: сторінки історії
Вановська Інна Марківна
2016
К.: НПУ ім. Драгоманова
45
Наукова стаття
Михайло Грушевський - творець історії рідного народу
Вановська Інна Марківна
2016
Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського. Матеріали круглого столу: Київський національний університет будівництва і архітектури
c.25-33
46
Наукова стаття
Новітня методологія підвищення кваліфікації фахівців з гендерної історії
Вановська Інна Марківна
2016
Сучасна післядипломна освіта: традиції і інновації. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції НПУ ім. М.П.Драгоманова, м. Київ.
c.17-20
47
Наукова стаття
Жінки в житті козацької України
Вановська Інна Марківна
2016
Історія в рідній школі
в.7-8 c.50-53
48
Наукова стаття
Dobre praktiki w edukakacji a jakosc ksztalcenia i wychowania dzieci, mlodziezy i doroslych
Вановська Інна Марківна
2016
Wyzsza Szkola Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Josefowie (Poland)
49
Наукова стаття
Жіночі промисли в Україні в кінці XVIII - першій половині XIX століття
Вановська Інна Марківна
2016
Збірник наукових праць. Серія " Історія та географія" : Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
в.53 c.62-69
50
Тези
Шляхи вдосконалення другої вищої освіти, її патріотичність та духовність на сучасному етапі
Вановська Інна Марківна
2016
Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти: стан та перспективи розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції НПУ ім. М.П.Драгоманова
51
Тези
Українські килимарники у XVIII - на початку XX століття.
Вановська Інна Марківна
2016
Краєзнавство і учитель: Матеріали міжнародної наукової конференції.
c.11-13

Повернення до списку

Вгору