Автори, співробітники Університету

Вановська Інна Марківна
Vanovska Inna

Ідентифікатор автора: 229755
Кількість пошукових запитів автора: 201

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр
Посада: Провідний науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 61, з них наукових статей (наукові публікації) - 30, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 8, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Історія української культури
Вановська Інна Марківна
2019
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка,
2
Наукова стаття
Зінаїда Мірна – український символ гендеру в еміграції
Вановська Інна Марківна
2019
Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, методичних статей і матеріалів з України та діаспори.
в.XVI c.116-122
3
Наукова стаття
The influence of Ukrainian political elite on social and political life of Galichians of the end of the XIX - the beginning of XX centuries
Вановська Інна Марківна
Дубінченко Юрій Миколайович
2019
International scientific and practical conference "Key issues of social sciences: prospects for the development of Ukraine end of Conference proceedings"
c.48-52
4
Наукова стаття
Формування історико-культурологічних компетентностей у системі військової вищої освіти
Вановська Інна Марківна
2019
Сучасні виклики професійної освіти : теорія і практика. Збірник наукових праць. [упор. Ю. І. Колісник-Гуменюк].
т.1 c.32-39
5
Наукова стаття
Організація життя і побуту запоріжського козацтва
Вановська Інна Марківна
2019
Історія в рідній школі
в.10 c.32-38
6
Наукова стаття
Результати Фінансово –бюджетної діяльності земських установ на Правобережній Україні на початку ХХ століття
Вановська Інна Марківна
2019
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки: проблеми і перспективи. Матеріали міжнародної науково - практичної інтернет – конференції.
т.1 в.5 c.168-174
7
Наукова стаття
Фінансова діяльність земських установ Волинської, Подільської та Київської губерній (початок ХХ століття).
Вановська Інна Марківна
2019
Історико - краєзнавчі дослідження традиції та інновації. Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції.
в.1 c.11-15
8
Наукова стаття
Жіноче підприємництво як фактор модернізації України у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття.
Вановська Інна Марківна
2019
Історія та географія: Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
в.56 c.24-30
9
Тези
Сучасна геополітична карта світу: країнознавчий погляд
Вановська Інна Марківна
2019
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.142-143
10
Тези
Тенденції глобального розвитку країнознавства в Україні
Вановська Інна Марківна
Гальчус Андрій Олександрович
2019
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.140-141
11
Матеріали конференції
Самовизначення релігійно-духовних конфесій і організацій у сучасному Українському суспільстві
Вановська Інна Марківна
Дубінченко Юрій Миколайович
2019
Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція
c.104-107
12
Матеріали конференції
Development of the district councils’ local household on Ukrainian right-bank at the beginning of XX century
Вановська Інна Марківна
2019
ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities», on February 22th, 2019 on the basis of the Faculty of Social Sciences of Vytautas Magnus University (Kaunas, Lithuania),
13
Наукова стаття
Гендерна культура курсантів вищих навчальних закладів як чинник сталого розвитку суспільства
Вановська Інна Марківна
2019
Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад: всеукраїнська науково-практична конференця: збірник наукових праць
14
Наукова стаття
"Сонячна" жінка українського народу – Ольга Басараб
Вановська Інна Марківна
2019
Історія в рідній школі
в.В. 4
15
Тези
Сучасний алгоритм вивчення воєнно-краєзнавчого аналізу курсантами ВВНЗ
Вановська Інна Марківна
Гальчус Андрій Олександрович
2019
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.253-254
16
Тези
Патріотичне виховання курсантів ВНЗ – вагомий внесок у переможне майбутнє незалежної держави
Вановська Інна Марківна
2019
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості",11-12 січня 2019,- Східноукраїнська організація "Центр педагогічних досліджень". Харків, - 2019.
17
Тези
Губернські земства у соціальному захисті населення Київщини, Волині та Поділля на початку ХХ століття
Вановська Інна Марківна
2019
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки: проблеми і перспективи. Матеріали міжнародної науково - практичної інтернет – конференції. Випуск 4.Том 1. 15 березня 2019, - Львівський ННУ ім. М.П. Драгоманова – Львів. 2019.
18
Тези
Концептуальні питання що до вивчення країнознавства в Україні
Вановська Інна Марківна
2019
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
19
Тези
Розвиток земського місцевого господарства на Київщині, Волині та Поділлі на початку ХХ століття
Вановська Інна Марківна
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє"
20
Матеріали конференції
Культурно – просвітницька діяльність земств Київської, Волинської та Подільської губерній на початку ХХ століття
Вановська Інна Марківна
2018
Історіко - філософські дослідження молодих вчених. Матеріали V всеукраїнської Науково - практичної – конференції. 26 квітня 2018, Сумський ДПУ ім. А С. Макаренка, Суми – 2018.
c.28-31
21
Матеріали конференції
Управління процесом формування патріотичної відповідальності у системі освіти дорослих громадянського суспільства
Вановська Інна Марківна
2018
Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії: Міжнародна науково-практична конференція
22
Монографія
Концепція сталого розвитку релігійних і конфесійних груп в незалежній Україні
Вановська Інна Марківна
2018
23
Навчальний посібник
Практична підготовка з курсу "Історія української культури"
Вановська Інна Марківна
2018
К.: НПУ ім. Драгоманова
24
Навчальний посібник
Курс лекцій "Історія української культури
Вановська Інна Марківна
2018
К.: НПУ ім. Драгоманова
25
Навчальний посібник
Історія української культури
Вановська Інна Марківна
2018
К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. – 303 с
26
Навчальний посібник
Історія українського козацтва (стислий довідник).
Білан Максим Борисович
Вановська Інна Марківна
2018
НКК ВІКНУ
27
Навчально-методичні праці
Курсова робота з курсу "Історія України"
Вановська Інна Марківна
2018
К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – 50 с
28
Наукова стаття
Формування історичної компетентності з параметрального оцінювання гінезісного національного невігластва
Вановська Інна Марківна
2018
Історія в рідній школі
в.2
29
Наукова стаття
Жіночі традиційні домашні промисли як феномен історичної спадщини України
Вановська Інна Марківна
2018
Збірник наукових праць. Серія " Історія та географія" : Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
30
Наукова стаття
Актуальні питання щодо патріотичного виховання у вищій школі – погляд у майбутнє
Вановська Інна Марківна
2018
Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення): збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 1 листопада 2018 р.). Львів. 2018. Вип. 2.
31
Наукова стаття
Аналіз базових компетентностей в сфері неперервної освіти
Вановська Інна Марківна
2018
Освіта впродовж життя: соціальні запити, сучасні виклики та пріоритети в реалізації. Матеріали міжнародної конференції. Національний авіаційний університет. К. березень – 2018.
32
Наукова стаття
Олесь Олександр – ностальгія за "Княжною- Україною"
Вановська Інна Марківна
2018
Український вимір. Матеріали міжнародного збірника науково-педагогічних, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. XV. 01 червня 2018,– Чернігівський обл. інститут післядипломної і педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського. - Чернігів.
33
Наукова стаття
Вартові Української держави
Вановська Інна Марківна
2018
Історія в рідній школі
в.10
34
Наукова стаття
Компетентністний підхід до професійного розвитку вчителів історичних дисциплін в умовах післядипломної освіти
Вановська Інна Марківна
2018
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки: проблеми і перспективи. Матеріали міжнародної науково - практичної інтернет – конференції. Випуск 3. 15 листопада 2018, - Львівський ННУ ім. М.П. Драгоманова – Львів. 2018
35
Наукова стаття
Морська складова історії українського козацтва
Вановська Інна Марківна
2018
Становлення і розвиток педагогіки. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16–17 лютого 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018.
36
Наукова стаття
Науково-методичні рекомендації до виконання курсових робіт для підготовки педагогів системи післядипломної освіти
Вановська Інна Марківна
2018
Забезпечення природничо-гуманітарного циклу науково - методичної системи формування професійних компетентностей зі сталого розвитку у викладачів на засадах концепції неперервної освіти впродовж життя: методичні рекомендації /відп. ред. Н.М. Рідей., Київ,
37
Наукова стаття
Удосконалення методики формування історико – культурологічних компетентностей у системі післядипломної освіти для сталого розвитку
Вановська Інна Марківна
2018
Забезпечення природничо-гуманітарного циклу науково- методичної системи формування професійних компетентностей зі сталого розвитку у викладачів на засадах концепції неперервної освіти впродовж життя: методичні рекомендації /відп. ред. Н.М. Рідей., Київ, Н
38
Розділ монографії
Система формування історико-краєзнавчих компетентностей у системі неперервної освіти
Вановська Інна Марківна
2018
"Управління системами післядипломної освіти для сталого розвитку" / Колективна монографія під ред. Н.М. Рідей, НПУ ім. М.П. Драгоманова – 2018.
c.433-458
39
Тези
Участь українських жінок у промислах із виробництва художнього текстилю у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
Вановська Інна Марківна
2018
Краєзнавство і учитель: Матеріали міжнародної наукової конференції.
40
Тези
Synergetic methods of pediatric pedagogical education
Вановська Інна Марківна
2018
II International scientific conference Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration Leipzig – 2018, october 26
c.191-196
41
Тези
Синергитичні методи післядипломної освіти
Вановська Інна Марківна
2018
Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26–27 жовтня 2018) – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота", 2018. –
42
Тези
Виховання національного самоствердження у курсантів вищих навчальних закладів в контексті викликів сьогодення
Вановська Інна Марківна
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.81-82
43
Монографія
Мультимодусні засади післядипломної освіти для сталого розвитку: Розділ: Сучасні підходи до вирішення проблем у викладанні історії української культури у вищій школі
Вановська Інна Марківна
2017
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
c.1-642
44
Навчальний посібник
Закордонні українці
Вановська Інна Марківна
2017
К.: НПУ ім. Драгоманова
45
Навчальний посібник
Народне мистецтво України. Словник
Вановська Інна Марківна
2017
К.: НПУ ім. Драгоманова
46
Наукова стаття
Гендерна парадигма культури виховання студентської молоді
Вановська Інна Марківна
2017
Молодь в умовах нової соціальної перспективи. Збірка наукових праць НПУ імені Драгоманова., - Вип. 16.
47
Наукова стаття
Купчинський Роман "Пісні про Рідну Землю"
Вановська Інна Марківна
2017
Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, методичних статей і матеріалів з України та діаспори.
c.69-74
48
Наукова стаття
Концептуальні умови виховання гендерної культури у студентів вищих педагогічних закладів
Вановська Інна Марківна
2017
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки: проблеми і перспективи. Матеріали міжнародної науково - практичної інтернет –конференції. - Львівський ННУ ім. М.П. Драгоманова 30 жовтня 2017, Львів. 2017
49
Наукова стаття
Промислове підприємництво українського жіноцтва у другій половині XІX – на початку XX століття
Вановська Інна Марківна
2017
Історіко – краєзнавчі дослідження традиції та інновації. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції,. - Сумський ДПУ ім. А С. Макаренка, 23-24 листопада - 2017
50
Наукова стаття
Жіночі кустарні промисли в культурі українського дорадянського суспільства: історіографія питання
Вановська Інна Марківна
2017
Збірник наукових праць. Серія " Історія та географія" : Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
в.53
51
Наукова стаття
Жіночі художні текстильні промисли в Україні у другій половині XІX – на початку XX століття
Вановська Інна Марківна
2017
Збірник наукових праць. Серія " Історія та географія" : Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
в.53
52
Розділ монографії
Упровадження виховного потенціалу у навчальний процес післядипломної освіти
Вановська Інна Марківна
2017
"Мультимодусні засади післядипломної освіти для сталого розвитку"./ Колективна монографія під ред. Н.М. Рідей, В.П. Сергієнка. НПУ ім. М.П. Драгоманова – 2017.
c.356-386
53
Тези
Жіноче домашнє підприємництво як компонент гендерної культури України у другій половині XІX – на початку XX століття
Вановська Інна Марківна
2017
Краєзнавство і учитель : Матеріали міжнародної наукової конференції, 24 лютого 2017, Харків – 2017.
54
Навчальний посібник
Українська діаспора: сторінки історії
Вановська Інна Марківна
2016
К.: НПУ ім. Драгоманова
55
Наукова стаття
Михайло Грушевський - творець історії рідного народу
Вановська Інна Марківна
2016
Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського. Матеріали круглого столу: Київський національний університет будівництва і архітектури
c.25-33
56
Наукова стаття
Новітня методологія підвищення кваліфікації фахівців з гендерної історії
Вановська Інна Марківна
2016
Сучасна післядипломна освіта: традиції і інновації. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції НПУ ім. М.П.Драгоманова, м. Київ.
c.17-20
57
Наукова стаття
Жінки в житті козацької України
Вановська Інна Марківна
2016
Історія в рідній школі
в.7-8 c.50-53
58
Наукова стаття
Dobre praktiki w edukakacji a jakosc ksztalcenia i wychowania dzieci, mlodziezy i doroslych
Вановська Інна Марківна
2016
Wyzsza Szkola Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Josefowie (Poland)
59
Наукова стаття
Жіночі промисли в Україні в кінці XVIII - першій половині XIX століття
Вановська Інна Марківна
2016
Збірник наукових праць. Серія " Історія та географія" : Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
в.53 c.62-69
60
Тези
Шляхи вдосконалення другої вищої освіти, її патріотичність та духовність на сучасному етапі
Вановська Інна Марківна
2016
Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти: стан та перспективи розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції НПУ ім. М.П.Драгоманова
61
Тези
Українські килимарники у XVIII - на початку XX століття.
Вановська Інна Марківна
2016
Краєзнавство і учитель: Матеріали міжнародної наукової конференції.
c.11-13

Повернення до списку

Вгору