Автори, співробітники Університету

Діденко Віталія Іванівна

Ідентифікатор автора: 242015
Author Identifier Number Scopus: 57204029276 →
Кількість пошукових запитів автора: 44

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра біології рослин
Посада: Фахівець 1 кат. НЛ

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 25, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 12

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Досвід культивування рідкісних видів волошок в умовах ex situ
Діденко Віталія Іванівна
Карпенко Наталія Іванівна
2019
Інтродукція та збереження рослинного різноманіття у ботанічних садах Східної Європи (до 180-річчя створення Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна): матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.92-94
2
Наукова стаття
Initiation of basidioma formation of rare and medicinal macromycetes in pure culture
Діденко Віталія Іванівна
Сухомлин Марина Миколаївна
Цвид Надія Вікторівна
2019
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки
т.387 в.3 c.17-25
3
Наукова стаття
Centaurea konkae and C. appendicata (Asteraceae, Magnoliophyta): features of ITS1 and ITS2 sequences secondary structure
Діденко Віталія Іванівна
Карпенко Наталія Іванівна
Коломійчук Віталій Петрович
Костіков Ігор Юрійович
2018
Wulfenia
т.25 c.70-80
4
Матеріали конференції
Ендемічні перлинні волошки Причорномор’я “ряду” Eumargaritaceae Klokov секції Pseudophalolepis Klokov: Молекулярно-генетична анотація за вторинними структурами транскриптів ITS1 та ITS2
Діденко Віталія Іванівна
Карпенко Наталія Іванівна
Костіков Ігор Юрійович
2018
Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин
т.5 c.43-45
5
Наукова стаття
Resolving the position of Astragalus borysthenicus Klokov within the Astragalus L. species
Діденко Віталія Іванівна
Карпенко Наталія Іванівна
Костіков Ігор Юрійович
Тищенко Оксана Василівна
2018
Turkish Journal of Botany
т.42 в.5 c.623-635
6
Матеріали конференції
Is Astragalus borysthenicus Klok. (Fabaceae) a separate species? taxonomical status inferred from ITS1 and ITS2 secondary structures
Діденко Віталія Іванівна
Карпенко Наталія Іванівна
Костіков Ігор Юрійович
Тищенко Оксана Василівна
2017
Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття: міжнародна наукова конференція
c.45-46
7
Матеріали конференції
Таксономічний статус видів секції Pseudophalolepis Klokov (Centaurea, Asteraceae) території України за результатами молекулярно-генетичного аналізу
Діденко Віталія Іванівна
Карпенко Наталія Іванівна
Костіков Ігор Юрійович
2017
Матеріали з’їзду Українського ботанічного товариства
c.11
8
Наукова стаття
Молекулярно-генетичні особливості Centaurea pseudoleucolepis Kleopow (Asteraceae, Magnoliophyta) за результатами аналізу маркерних послідовностей ДНК пластидного та ядерного геномів
Діденко Віталія Іванівна
Карпенко Наталія Іванівна
Костіков Ігор Юрійович
2017
Праці відділення «Камяні Могили» УСПЗ НАН України
в.4 c.133-140
9
Наукова стаття
Морфогенетична здатність in vitro видів роду Centaurea Kleop. флори України
Войцехівська Олена Василівна
Голубенко Анастасія Володимирівна
Діденко Віталія Іванівна
Таран Наталія Юріївна
Зінченко А.В.
2017
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова
т.15 в.1 c.20-24
10
Тези
Important Plant Areas for Conservation of Species of Section Pseudophalolepis Klokov genus Centaurea L. in Ukraine
Діденко Віталія Іванівна
Коломійчук Віталій Петрович
2017
Save Plants for Earth’s Future: Planta Europa Conference
c.21
11
Матеріали конференції
Особливості вторинної структури ITS2-послідовності ендема Криму Silene jailensis N. Rubtz
Діденко Віталія Іванівна
Карпенко Наталія Іванівна
Костіков Ігор Юрійович
Тищенко Оксана Василівна
2016
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.84
12
Матеріали конференції
Про відповідність рядів Клокова до варіантів вторинних структур ITS1 та ITS2 секції Pseudophalolepis Klok. (Centaurea L., Asteraceae)
Діденко Віталія Іванівна
Карпенко Наталія Іванівна
Костіков Ігор Юрійович
2016
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.87
13
Матеріали конференції
Колекція культур грибів Київського національного університету як основа вивчення та збереження біорізноманіття грибних організмів у природних і штучних екосистемах
Діденко Віталія Іванівна
Сухомлин Марина Миколаївна
2015
Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
c.440-441
14
Наукова стаття
Centaurea breviceps Iljin (Asteraceae, Magnoliophyta): neotype and its annotation according to ITS1 and ITS2 secondary structures
Діденко Віталія Іванівна
Карпенко Наталія Іванівна
Костіков Ігор Юрійович
2014
Чорноморський ботанічний журнал
т.10 c.276-286
15
Наукова стаття
Білоперлинні волошки берегів Каховського водосховища: сучасний стан популяцій та заходи з їх охорони
Баданіна Владислава Анатоліївна
Діденко Віталія Іванівна
Коломійчук Віталій Петрович
Костіков Ігор Юрійович
2014
Чорноморський ботанічний журнал
т.10 c.276-286
16
Тези
Особливості вторинної структури послідовностей ITS1 та ITS2 Centaurea konkae Klokov та C. appendicata Klokov (Asteraceae)
Діденко Віталія Іванівна
Карпенко Наталія Іванівна
Коломійчук Віталій Петрович
Костіков Ігор Юрійович
2015
Відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я: збірка тез доповідей
c.89-91
17
Матеріали конференції
Підбір оптимальних середовищ для культивування грибів родини Phallaceae
Діденко Віталія Іванівна
Сухомлин Марина Миколаївна
2014
ХІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вченирх "Шевченківська весна - 2014".- Частина ІІ, фізико-математичні науки.- Україна, Київ, 25-28 березня 2014
c.35-36
18
Матеріали конференції
Цитотоксическая активность Laetisaria fuciformis (McAlpine) Burds, выращеного на различных питательных середах
Діденко Віталія Іванівна
Сухомлин Марина Миколаївна
2012
Современная микология в России. Тезисы докладов третьего съезда микологов
т.3 c.418
19
Матеріали конференції
Verification of some rare macromycetes of Ukraine with molecular genetic methods
Діденко Віталія Іванівна
Карпенко Наталія Іванівна
Сухомлин Марина Миколаївна
2013
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.215-216
20
Матеріали конференції
Идентификация критических в систематическом отношении и раритетных таксонов флоры и микобиоты украины молекулярно-генетическими методами
Діденко Віталія Іванівна
Карпенко Наталія Іванівна
Костіков Ігор Юрійович
Тищенко Оксана Василівна
2013
Молекулярно-генетические подходы в таксономии и экологии: научная конференция
c.97
21
Наукова стаття
Цитотоксическая активность и противораковые свойства Sparassis laminosа Fr.
Діденко Віталія Іванівна
Сухомлин Марина Миколаївна
2013
Успехи медицинской микологии
т.11 c.340-342
22
Праці конференції
Ініціація плодоутворення в культурі рідкісних та занесених до Червоної книги України
Діденко Віталія Іванівна
Сухомлин Марина Миколаївна
2013
Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования: международная конференция
т.1 c.332-335
23
Праці конференції
Вплив середовищ на кількісний вміст екзополісахаридів Sparassis laminosa Fr. Вплив середовищ на кількісний вміст екзополісахаридів Sparassis laminosa Fr.
Діденко Віталія Іванівна
Сухомлин Марина Миколаївна
2013
Міжнародна наукова конференція студентів та молодих науковців “Шевченківська весна: Біологічні науки”
т.11 c.112
24
Тези
Цитотоксична активність Sparassis laminosa (Wulfen Apud Gaco). Fr.
Діденко Віталія Іванівна
Сухомлин Марина Миколаївна
2012
Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»
c.388
25
Матеріали конференції
Цитотоксична дія лікарських грибів на моделях пухлинних клітин
Діденко Віталія Іванівна
Сухомлин Марина Миколаївна
2011
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.175-176

Повернення до списку

Вгору