Автори, співробітники Університету

Зеров Костянтин Олександрович

Ідентифікатор автора: 242256
Кількість пошукових запитів автора: 58

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Інтелектуальної власності
Посада: асистент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 19, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Особливості захисту авторських прав на твори, розміщені в мережі інтернет.
Зеров Костянтин Олександрович
2018
ТОВ НВП "Інтерсервіс"
2
Монографія
Правопорушення авторських прав як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності
Зеров Костянтин Олександрович
2019
НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. К.: Інтерсервіс
3
Навчальний посібник
Право інтелектуальної власності для креативних індустрій: Хендбук для тих, хто прагне мати під рукою юриста, який готовий відповісти на щоденні питання з інтелектуальної власності
Зеров Костянтин Олександрович
2019
Х.: Точка
4
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -денна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
5
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -заочна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
6
Наукова стаття
Судова заборона як спосіб захисту авторського права
Зеров Костянтин Олександрович
2019
Теорія і практика інтелектуальної власності
в.1 c.40-49
7
Наукова стаття
Синхронізація музичного твору в системі майнових авторських прав
Зеров Костянтин Олександрович
2019
Visegrad journal on human rights
в.4-3 c.78-82
8
Наукова стаття
Right of reproduction and right of making available to the public in the EU-Ukraine Association Agreement
Зеров Костянтин Олександрович
2019
Теорія і практика інтелектуальної власності
в.5 (109) c.15-29
9
Наукова стаття
Особливості правової охорони шрифтів правом інтелектуальної власності
Зеров Костянтин Олександрович
2018
Теорія і практика інтелектуальної власності
в.3 c.13-24
10
Матеріали конференції
Розміщення твору в мережі Інтернет як єдине триваюче порушення авторських прав
Зеров Костянтин Олександрович
2017
Україна-Польща: економічні та соціальні виклики 2030: електронний Збірник матеріалівМіжнародної міждисциплінарної конференції (Варшава, Польська Республіка, 30.06 – 02.07.2017).
c.99-102
11
Матеріали конференції
Публікація в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права та судові рішення щодо цих порушень як спосіб захисту авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет
Зеров Костянтин Олександрович
2017
IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів».
c.14-17
12
Матеріали конференції
Особливості відповідальності інтернет-посередників за порушення авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет
Зеров Костянтин Олександрович
2016
ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції
c.182-196
13
Матеріали конференції
Подання твору до загального відома публіки як спосіб його використання
Зеров Костянтин Олександрович
2016
Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття: Збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково - практичної конференції (12-13 жовтня 2016 р.)
c.68-72
14
Матеріали конференції
Правова охорона графічного інтерфейсу користувача комп’ютерної програми
Зеров Костянтин Олександрович
2017
ІТ-право : проблеми та перспективи розвитку в Україні : збірник матеріалів ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17 листопада 2017 р.).
c.273–277
15
Наукова стаття
Припинення порушень авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет: огляд законодавчих новел
Зеров Костянтин Олександрович
2017
Теорія і практика інтелектуальної власності
в.3 c.18-26
16
Наукова стаття
Reproduction of work posted on Internet by end-user: practice of the European Union and Ukrainian prospects
Зеров Костянтин Олександрович
2016
Visegrad journal on human rights
17
Наукова стаття
Самозахист авторського права на твори, розміщені в мережі Інтернет
Зеров Костянтин Олександрович
2016
Часопис цивілістики Національний університет «Одеська юридична академія»
18
Наукова стаття
Problems of identification of a copyright infringer for works posted on the Internet
Зеров Костянтин Олександрович
2016
Теорія і практика інтелектуальної власності
19
Наукова стаття
Гіперпосилання в системі регулювання та захисту авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет
Зеров Костянтин Олександрович
2015
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.1 c.31-39

Повернення до списку

Вгору