Автори, співробітники Університету

Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
Hotunska-Nor Oksana Zunoviivna

Ідентифікатор автора: 243172
Кількість пошукових запитів автора: 102

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 37, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 15, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Політика легітимності судової влади та її роль у дотриманні балансу політичних інтересів
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2020
Право у сучасному політичному житті України. Наукове видання
c.326-348
2
Наукова стаття
Disease as Interference for Judge`s Profession
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960
в.12 c.2501-2509
3
Наукова стаття
Preliminary Requests of the Courts on the Constitutionality of the Rule of Law as an Element of Relationship between Civil and Constitutional Processes
Притика Юрій Дмитрович
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2020
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
т.23 в.3 c.1-10
4
Наукова стаття
Subordinate Relationship between Civil and Constitutional Legal Proceedings in the Countries with an Autonomous Body of Constitutional Control
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2020
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
т.23 в.1 c.1-8
5
Тези
Роль адвокатів у розвитку медіації в Україні
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2020
Поширення литовського досвіду альтернативного вирішення спорів в Україні: зб. наук. праць учасників міжнар. семінару (Київ, 22 жовт. 2020 р.) / За заг. ред. І. Ізарової, В. Некрошюса. Київ: ВД Дакор, 2020. 142 с.
c.121-125
6
Навчальний посібник
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар
Погорецький Микола Анатолійович
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
Яновська Олександра Григорівна
2018
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар: За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького, д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської та д-ра юрид. наук, доц. О.З Хотинської-Нор. К.: Алерта, 2018. 296 с.
7
Навчальний посібник
Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар
Погорецький Микола Анатолійович
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
Яновська Олександра Григорівна
2019
Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар / За заг. ред. М. А. Погорецького, О.З. Хотинської-Нор, О.Г. Яновської. Київ: Алерта, 2019. 668 с.
8
Навчальний посібник
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар
Погорецький Микола Анатолійович
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
Яновська Олександра Григорівна
2019
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар. 2-ге вид. зі змін. та доповн. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького, К.: Алерта, 2019. 346 с.
9
Навчальний посібник
Кваліфікаційний іспит адвоката: навч. посібн
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
Яновська Олександра Григорівна
2019
Кваліфікаційний іспит адвоката. Навчальний посібник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. О.П. Кучинської, д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської. К.: Алерта, 2019. 932 с.
10
Навчальний посібник
Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
Яновська Олександра Григорівна
2019
Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії: Навч. посібник / За ред. О. П. Кучинської, М. А. Погорецького, О. Г. Яновської. К.: Алерта, 2019. 220 с.
11
Навчальний посібник
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця; [наук. ред.: М. М. Хоменко]
т.2
12
Наукова стаття
Стабильность судебной системы в условиях реформирования (опыт Украины)
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика
c.106-123
13
Наукова стаття
Статус судді у відставці: проблеми правового регулювання
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.102-108
14
Наукова стаття
Інститут судових повісток у цивільному судочинстві України
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.9 c.32-37
15
Наукова стаття
Спеціалізація як перспектива розвитку адвокатури України.
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Право України
в.12 c.84-96
16
Наукова стаття
Role of Confidence and Supply Chain Strategy during Legitimization of Justice in Countries of Transitional Period
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)
т.8 в.6 c.533-543
17
Наукова стаття
Дисциплінарна відповідальність vs незалежність судді: у пошуках балансу
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2018
Право України
в.3 c.110-122
18
Наукова стаття
Інклюзивне правосуддя: по новому про старе
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Вісник кримінального судочинства
т.3 c.176-184
19
Наукова стаття
Щодо відповідності законодавству змісту положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Вісник кримінального судочинства
т.4 c.193-200
20
Наукова стаття
Актуальні проблеми сучасного етапу судової реформи в Україні
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Вісник Академії адвокатури України
т.16 в.2 c.32-29
21
Тези
Практика кваліфікаційного оцінювання суддів в Україні в аспекті дотримання принципу незалежності судової влади.
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Закарпатські правові читання: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 квітня 2019 р., м. Ужгород).
c.277-283
22
Тези
Адвокатська монополія: міжнародний досвід організації
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку (з на-годи 145-річчя створення Ради присяжних повірених при Харківському окружному суді) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 трав. 2019 р.)
c.174-177
23
Тези
Теоретичні проблеми реалізації принципу пропорційності у процедурі притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. конф., присвяч. 70-річчю з дня народж. проф. І.Є.Марочкіна (Харків, 31 трав. 2019 р.)
c.188-191
24
Тези
Право на справедливий суд у цивільному судочинстві: вплив конвенційно-правових позицій Європейського суду з прав людини.
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Імплементація міжнародних стандартів у цивільне та господарське судочинство України: збірник матеріалів ІІ науково-практичного круглого столу (м. Київ, 17 травня 2019 р.)
c.64-66
25
Тези
Медичні обмеження допуску до професії судді: до постановки проблеми
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: матеріали ІІІ міжнар.наук.-практ.конф. (Чернівці, 24-25 жовтня 2019 р.)
c.35-38
26
Тези
Доступність правосуддя у контексті судової реформи.
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Актуальні проблеми судово-правової реформи : матеріали круглого столу (Одеса, 18 жовтня 2019 р.)
c.12-15
27
Тези
Переваги та недоліки спеціалізації адвокатської діяльності.
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє: матер. IX Міжнар.наук.-практ. конф. (Одеса, 15 листопада 2019 р.)
c.56-58
28
Тези
Професійна правнича допомога: проблеми дефініції
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Професійна правнича допомога: сучасний підхід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (11 грудня 2019 р., м. Київ). Київ : Алерта, 2019. 264 с.
c.229-231
29
Тези
Інклюзія. Доступність правосуддя.
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2019
Доступність правосуддя. Доступ до правосуддя у контексті реформи децентралізації в Україні: загальнонаціональний юридичний форум (м. Сєвєродонецьк, 13 грудня 2019 р.). Сєвєродонецьк, 2020. 265 с.
c.49-53
30
Наукова стаття
Деонтологічні засади взаємодії адвоката та суду в процесі здійснення судочинства
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.2 в.51 c.161-164
31
Наукова стаття
Правовий статус адвоката у цивільному судочинстві у світлі оновлених положень процесуального законодавства України
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2018
Вісник кримінального судочинства
т.3 c.102-110
32
Наукова стаття
Актуальні питання кваліфікаційного оцінювання суддів в Україні
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2018
Вісник кримінального судочинства
т.4 c.94-101
33
Тези
Феномен довіри та легітимність судової влади.
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2018
Актуальні проблеми судового права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 23 квіт. 2018 р.) / редкол.: Л.М. Москвич та ін. Харків: Право, 2018. 506 с.
c.156-159
34
Тези
Принципи кваліфікаційного оцінювання суддів у світлі реалізації судової реформи в Україні
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2018
Творчий шлях вченого: до 80-річчя професора В. В. Долежана»: матер. кругл. столу // Творчий шлях вченого: до 80-річчя професора В. В. Долежана / відп. ред. Н. М. Бакаянова. МОН України, НУ «ОЮА». Одеса: Юридична література, 2018.
c.109-111
35
Тези
Судова система України в епоху покоління мілленіалів
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2018
Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Міжнар. наук.-практ. конф.
c.42-44
36
Тези
Адвокат як учасник цивільного судочинства у світлі оновлених положень процесуального законодавства України
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2018
Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє: матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: (м. Одеса, 17 листопада 2018 р.) / редкол.: Н.М. Бакаянова (голова) та ін. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 822 с.
c.369-371
37
Тези
Зловживання процесуальними правами у цивільному судочинстві України
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2018
Міжнародні стандарти справедливого правосуддя та їх імплементація в українське законодавство: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (17 грудня 2018 р., м. Київ). К. : Алерта, 2018.
c.243-246

Повернення до списку

Вгору