Автори, співробітники Університету

Губар Інна Володимирівна
Gubar I.

Ідентифікатор автора: 244490
Author Identifier Number Scopus: 6507454777 →
Кількість пошукових запитів автора: 109

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра внутрішньої медицини
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 5, з них наукових статей (наукові публікації) - 1, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Праці конференції
Вивчення на моделях in vivo та in vitro особливостей гематотоксичної дії наночастинок сульфіду свинцю різного розміру
Губар Інна Володимирівна
Сокуренко Людмила Михайлівна
2019
XVІІІ-і читання В.В. Підвисоцького: Бюлетень матеріалів науково-практичної конференції (ОДЕСА, 21-22 травня 2019 року)
т.2019 c.57-59
2
Тези
Зміни міокарда щурів за дії наночастинок свинцю
Губар Інна Володимирівна
Сокуренко Людмила Михайлівна
2019
Збірник тез доповідей VII конгресу наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України (Одеса, 2-4 жовтня 2019 р.)
т.2019 c.279-280
3
Тези
Оцінка кардіовазотоксичної дії наночастинок свинцю на культуру клітин
Губар Інна Володимирівна
2019
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи сучасної гістології» до 150-річчя кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця», 4-5 жовтня 2018р., м. Київ, Україна
т.2018 c.68-69
4
Наукова стаття
Вивчення протекторної дії препарату «Тіоцетам» на систему гемокоагуляції при інтоксикації сполуками свинцю в нано- та іонній формі (експериментальне дослідження)
Губар Інна Володимирівна
2018
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів», 28-29 березня 2018
т.2018 c.99-100
5
Тези
Hematotoxic effect of lead and cadmium nanoparticles of different sizes (EXPERIMENTAL STUDY)
Губар Інна Володимирівна
Сокуренко Людмила Михайлівна
2018
XXVI International Symposium on Morphological Sciences (ISMS)
т.2018 c.5

Повернення до списку

Вгору