Автори, співробітники Університету

Наумова Марія Олександрівна
Naumova Mariia Oleksandrivna

Ідентифікатор автора: 245867
Author Identifier Number Scopus: 57212195033 →
ResearcherID, Web of Science: AAC-8112-2019 →
Кількість пошукових запитів автора: 74

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної кібернетики
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: економетричне моделювання / соціальне підприємництво / якість життя населення /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 23

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Market Of The Luxury Goods In Times Of Crisis
Наумова Марія Олександрівна
2020
Рublic communication in science: philosophical, cultural, political, economic and it context. Proceedings coll. of International Scientific and Practical Conf.
т.1 c.26-27
2
Матеріали конференції
Luxury Market Conditions In The Context Of The Pandemic Covid-19
Наумова Марія Олександрівна
2020
Наукове забезпечення технологічного прогресу ХХІ сторіччя. Зб. матеріалів міжнар. наук. конференції
т.1 c.12-13
3
Навчально-методичний комплекс
Теорія складних систем: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» освітнього рівня «магістр»
Наумова Марія Олександрівна
Писанець Костянтин Костянтинович
2020
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4
Наукова стаття
Прогресивний міжнародний досвід розвитку соціального підприємництва та запозичення його в Україні
Наумова Марія Олександрівна
2020
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
в.В.2, №113 c.202-208
5
Наукова стаття
Пріоритети розвитку соціального підприємництва в Україні
Наумова Марія Олександрівна
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
в.В.40 c.135-145
6
Наукова стаття
Luxury consumer’s beh * avior: a cross-cultural aspect
Наумова Марія Олександрівна
2019
Innovative Marketing
в.Vol.15, №4 c.1-13
7
Наукова стаття
Development of information system to model cyclic fluctuations of economic time series
Наумова Марія Олександрівна
Ставицький Андрій Володимирович
Харламова Ганна Олексіївна
2020
CEUR Workshop Proceedings
т.2732 в.urn:nbn:de:0074-2732-3 c.313-328
8
Матеріали конференції
Теоретико-методичні підходи до оцінювання впливу соціального підприємництва на якість життя населення
Наумова Марія Олександрівна
2017
Стан та переспективи розвитку управлінських наук: український та польський досвід. Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції
c.220-223
9
Матеріали конференції
Розвиток соціального підприємництва серед молоді для підвищення якості життя населення
Наумова Марія Олександрівна
2017
Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки. Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції
c.349-351
10
Матеріали конференції
The government support for social entrepreneurship for improving the quality of life of population
Наумова Марія Олександрівна
2017
Economy and Management: current transformation in the age of globalization. Сonference Proceedings of International scientific conference. – Klaipeda, Lithuania
c.82-84
11
Наукова стаття
The main fields of social entrepreneurship in the context of improving the quality of life of population
Наумова Марія Олександрівна
2017
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
в.Vol.5, №1 c.67-71
12
Наукова стаття
Modeling the impact of social entrepreneurship on the quality of life of population
Наумова Марія Олександрівна
2017
Evropský časopis ekonomiky a managementu
в.3, №2 c.34-40
13
Наукова стаття
Сучасний стан соціального підприємництва в Україні
Наумова Марія Олександрівна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»
в.Ч. 2, В. 25 c.109-113
14
Матеріали конференції
The motivations of social entrepreneurs
Наумова Марія Олександрівна
2016
ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMY AND BUSINESS Abstracts of the materials of all-ukrainian scientific conference: English speaking scientific round table
c.89-91
15
Матеріали конференції
The benefits of social entrepreneurship in health care and social services
Наумова Марія Олександрівна
2016
Economy and Society: Modern Foundation for Human Development: International Scientific Conference
в.P. 1 c.167-169
16
Матеріали конференції
Наукові підходи до оцінювання результатів соціального підприємництва
Наумова Марія Олександрівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки:МатеріалиXVI Міжнародної науково-практичної конференції
c.256-261
17
Наукова стаття
Социальное предпринимательство как фактор качества жизни: эмпирический анализ в глобальном контексте
Грішнова Олена Антонівна
Наумова Марія Олександрівна
2016
Innovative economics and managemen
в.3 c.141-150
18
Наукова стаття
Перспективи і проблеми розвитку соціального підприємництва в Україні
Наумова Марія Олександрівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.185 c.13-22
19
Матеріали конференції
Порівняльний аналіз зарубіжних концепцій соціального підприємництва
Наумова Марія Олександрівна
2015
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
c.115-116
20
Матеріали конференції
Основні завдання соціального підприємництва в сфері зайнятості
Наумова Марія Олександрівна
2015
Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів. Зб. матеріалів міжн. наук.-практ. конференції. – Хмельницький: ХНУ
c.14-15
21
Матеріали конференції
Європейський досвід тенденції розвитку діяльності соціальних підприємств
Наумова Марія Олександрівна
2015
Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки. – Київ: КНЛУ
c.154-157
22
Матеріали конференції
Прогресивний досвід соціального підприємництва як чинника підвищення якості життя
Наумова Марія Олександрівна
2015
Розвиток національної економіки: теорія і практика. Міжнародна науково-практична конференція
в.Ч. 3 c.45-46
23
Матеріали конференції
Роль соціального підприємництва у підвищенні якості життя населення
Наумова Марія Олександрівна
2015
Стан, проблеми та перспективи розвитку національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.Ч. 2 c.48-49
24
Наукова стаття
Соціальне підприємництво в системі чинників підвищення якості життя
Наумова Марія Олександрівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2 (31) c.233-243
25
Наукова стаття
Розширення можливостей зайнятості за допомогою соціального підприємництва
Наумова Марія Олександрівна
2015
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
в.2 c.216-225
26
Наукова стаття
Сутність соціального підприємництва та його роль у соціально-економічному розвитку суспільства
Наумова Марія Олександрівна
2014
Україна: Аспекти праці
в.4 c.34-39
27
Матеріали конференції
Модель оцінки соціальної безпеки на рівні регіонів України
Наумова Марія Олександрівна
2013
Стратегії розвитку економічних систем на мікро- та макрорівнях. Зб. матеріалів IV міжнар. наук.-практ. конференції. – Д.: НГУ
c.157-159
28
Матеріали конференції
Дослідження соціальної складової економічної безпеки України
Наумова Марія Олександрівна
2013
Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: Міжнародна науково-практична конференція
c.82-83
29
Наукова стаття
Social security as the component of economic security estimation technique
Наумова Марія Олександрівна
Харламова Ганна Олексіївна
2013
Security Studies Review (Studia Securitatis)
в.2 c.138-150
30
Матеріали конференції
Економіко-математичні методи дослідження інвестиційних процесів в Україні
Наумова Марія Олександрівна
2011
Національні і регіональні перспективи реформування економіки України в умовах світових глобалізацій них процесів. Зб. матеріалів ХІІІ всеукр. наук.-практ. конференції (Феодосія))
c.63-65
31
Матеріали конференції
Дослідження динаміки інвестиційної діяльності в Україні
Наумова Марія Олександрівна
2011
Актуальні питання економічних наук в сучасному суспільстві. Зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конференції (Львів)
c.79-81
32
Матеріали конференції
Моделювання дефолту позичальника комерційного банку
Наумова Марія Олександрівна
2011
Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки. Зб. матеріалів міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (Луганськ)
c.129-130
33
Матеріали конференції
Коінтеграційна модель інвестиційного процесу України
Наумова Марія Олександрівна
2010
Моделювання та прогнозування економічних процесів. Зб. матеріалів IV міжн. конференції студентів, аспірантів і молодих учених
c.115-116
34
Матеріали конференції
Аналіз і прогнозування обсягів податкових надходжень від підприємницької діяльності
Наумова Марія Олександрівна
2010
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.156-158
35
Матеріали конференції
Аналіз динаміки міграційних процесів України
Наумова Марія Олександрівна
2010
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.510-512
36
Матеріали конференції
Роль міграції в контексті людського капіталу
Наумова Марія Олександрівна
2010
Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта. Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ конф. – Х.: НТУ «ХПІ».
c.475-477
37
Наукова стаття
Міграція як складова процесу формування людського капіталу України
Наумова Марія Олександрівна
Харламова Ганна Олексіївна
2010
Економіка та держава
в.4 c.32-36
38
Матеріали конференції
Взаємовплив людського капіталу та міграційних процесів в Україні
Наумова Марія Олександрівна
Харламова Ганна Олексіївна
2009
Моделювання та прогнозування економічних процесів. Зб. матеріалів ІII всеукр. наук.-практ. студентської конференції
c.78

Повернення до списку

Вгору