Автори, співробітники Університету

Бондар Ірина Вадимівна

Ідентифікатор автора: 25956
Кількість пошукових запитів автора: 618

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Особисті немайнові правовідносини: нотаріат, суд, виконавче провадження:
Бондар Ірина Вадимівна
2019
Особисті немайнові правовідносини: нотаріат, суд, виконавче провадження: монографія.
2
Наукова стаття
Окремі особисті немайнові права та їх правове регулювання у цивілістичному процесі
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Право і суспільство
т.5 c.64-69
3
Наукова стаття
Співвідношення особистих немайнових прав та принципів цивілістичного процесу
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 в.4 c.53-56
4
Наукова стаття
Правове регулювання окремих особистих немайнових прав у цивілістичному процесі: актуальні питання
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.52 c.108-111
5
Наукова стаття
Особисті немайнові правовідносини у нотаріальних провадженнях при посвідченні односторонніх правочинів: актуальні питання
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України
т.16 c.83-90
6
Наукова стаття
Проблемні питання сімейних особистих немайнових прав в нотаріальних провадженнях
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.10 c.5-9
7
Наукова стаття
Юрисдикція цивільних справ, що виникають з особистих немайнових правовідносин
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Судова та слідча практика в Україні
т.7 c.26-31
8
Наукова стаття
Учасники цивільного судочинства у справах, що виникають з особистих немайнових правовідносин
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.5 c.113-117
9
Наукова стаття
Отдельные вопросы искового производства по делам, возникающим из личных неимущественных правоотношений
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.11 в.2 c.11-15
10
Наукова стаття
Правове регулювання особистого немайнового права фізичної особи на власне зображення у цивілістичному процесі
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки
c.55-59
11
Тези
Правове регулювання особистого немайнового права на особисті папери у цивілістичному процесі
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Розвиток державності та права в Україні:реалії та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція.
c.22-27
12
Тези
Проблемні питання сімейних особистих немайнових прав у шлюбному договорі
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні
c.32-35
13
Тези
Особисті немайнові правовідносини в нотаріальному процесі: окремі проблеми теорії та практики
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє. Міжнародна науково-практична конференція
c.29-31
14
Тези
Особисте немайнове право на свободу пересування та його нотаріальне процесуальне регулювання: проблеми теорії та практики
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.54-57
15
Тези
Посттанативні права у цивілістичному процесі.
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Нове міжнародне право та національне законодавство – нові завдання юридичної науки: Міжнародна науково-практична конференція
c.28-31
16
Тези
Проблемні аспекти окремого провадження у справах, що виникають з особистих немайнових правовідносин
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні
c.18-22
17
Тези
Щодо об’єктів особистих немайнових правовідносин у цивілістичному процесі.
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
c.36-39
18
Тези
Щодо питання запровадження астренту в Україні
Бондар Ірина Вадимівна
2019
Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. пр.
c.151-155
19
Наукова стаття
Об’єкти особистих немайнових правовідносин
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.2 c.141-145
20
Наукова стаття
Охорона нотаріусом особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб у нотаріальних провадженнях, що стосуються спадкових відносин: актуальні питання
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.7 c.10-15
21
Наукова стаття
Реалізації особами особистих немайнових прав у нотаріальному процесі: актуальні питання теорії і практики ( на прикладі посвідчення безспірних юридичних фактів)
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Цивілістична процесуальна думка
т.1 c.12-19
22
Наукова стаття
Щодо питання виконання рішення про вселення
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Юридичний науковий електронний журнал
т.5 c.34-36
23
Наукова стаття
Реєстрація шлюбів нотаріусом: міжнародний досвід та пропозиції для України
Бондар Ірина Вадимівна
2017
Цивілістична процесуальна думка
т.4 c.18-24
24
Наукова стаття
Особисті немайнові правовідносини в нотаріальному процесі
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Цивілістична процесуальна думка
т.2 c.6-11
25
Наукова стаття
Суб’єкти особистих немайнових правовідносин у цивілістичному процесі
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання
т.4 c.88-91
26
Наукова стаття
Особисті немайнові правовідносини в цивілістичному процесі
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
т.4 c.37-41
27
Наукова стаття
Проблемні аспекти окремого провадження у справах, що виникають з особистих немайнових правовідносин
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Держава та регіони. Серія: Право
т.4 c.41-46
28
Тези
Щодо питання проникнення до приміщення під час виконання рішення про виселення боржника
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя. 26-27 січня 2018 року). За заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2018
c.28-30
29
Тези
Щодо питання виконання рішень про вселення
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, 30 березня 2018 року) / ред. кол. : Шкляр С.В., Фурса С.Я., Снідевич О.С. – К.: Видавництво «Юстон», 2018.
c.92-95
30
Наукова стаття
Примусове виконання рішення про виселення боржника
Бондар Ірина Вадимівна
2017
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.2 c.115-117
31
Наукова стаття
Особенности исполнения решений по неимущественным спорам в Украине
Бондар Ірина Вадимівна
2016
Legea si Viata
в.1 c.15-18
32
Наукова стаття
Деятельность адвоката при пересмотре решений по вновь открившимся обстоятельствам
Бондар Ірина Вадимівна
2016
Legea si Viata
в.5\3 c.6-9
33
Наукова стаття
Щодо питання строків при виконанні рішень судів у немайнових спорах
Бондар Ірина Вадимівна
2016
O noua perspectiva a proceselor de integrare Europeana a Moldovei si Ucrainei: aspectul juridic: Materialele conferintei internationale stiintifico-practice, 25-26 martie 2016 Chisinau
c.224-227
34
Наукова стаття
Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с дефектностью доказательств
Бондар Ірина Вадимівна
2016
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 5 (2) Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс
c.347-352
35
Наукова стаття
Щодо питання соціальних прав адвоката
Бондар Ірина Вадимівна
2016
SCIENCIA VINCEMUS! Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
c.179-181
36
Наукова стаття
Особливості вилучення у боржника і передача стягувачеві певних предметів, зазначених у рішення
Бондар Ірина Вадимівна
2015
Цивілістична процесуальна думка
в.1 c.57-60
37
Наукова стаття
Weakly nonlinear impulsive boundary value problems for systems of integrodifferential equations
Бондар Ірина Вадимівна
2016
Miskolc Mathematical Notes
т.17 в.1-2 c.69-84
38
Підручник
Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. д.ю.н., проф. заслуженого юриста України С.Я. Фурси та к.ю.н, доцента Бакаянової Н.М. – 2-ге вид. доповн. і перероб.
Бондар Ірина Вадимівна
Дерій Олена Олександрівна
Кухнюк Дмитро Володимирович
Кучер Тетяна Миколаївна
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
Фурса Світлана Ярославівна
2016
Алерта
c.1-864
39
Наукова стаття
Особенности деятельности адвоката при нотариальном удостоверении договоров
Бондар Ірина Вадимівна
2015
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 4 «Адвокатура»
т.1 c.138-144
40
Наукова стаття
Участь адвоката у нотаріальному процесі (посвідчення договорів)
Бондар Ірина Вадимівна
2015
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.1 c.139–143
41
Наукова стаття
До питання про поняття нотаріального діловодства
Бондар Ірина Вадимівна
2014
Наше право
т.1 c.137.0000
42
Наукова стаття
Особенности исполнения решения суда о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника
Бондар Ірина Вадимівна
2014
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс»
т.1 c.309.0000
43
Наукова стаття
Особливості виконання рішень про поновлення на роботі: теорія і практика
Бондар Ірина Вадимівна
2013
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.3 c.160-164
44
Наукова стаття
Кодекс поведінки адвокатів: роль та вплив на професію
Бондар Ірина Вадимівна
2015
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.2 c.148-151
45
Підручник
Теорія нотаріального процесу.
Бондар Ірина Вадимівна
Бондарєва Марія Володимирівна
Горбань Наталія Сергіївна
Кухнюк Дмитро Володимирович
Кучер Тетяна Миколаївна
Мельник Ірина Степанівна
Рабовська Світлана Янівна
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2012
Теорія нотаріального процесу. – К.: Правова єдність, 2012.

Повернення до списку

Вгору