Автори, співробітники Університету

Первомайський Олег Олексійович

Ідентифікатор автора: 25966
Кількість пошукових запитів автора: 733

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Проблеми правового регулювання відносин власності об'єднаних територіальних громад
Первомайський Олег Олексійович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.212-216
2
Тези
Правова футурологія. Спроба обгрунтування необхідності
Первомайський Олег Олексійович
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.178-182
3
Тези
Житлові права внутрішньо переміщених осіб: окремі проблеми здійснення та захисту
Первомайський Олег Олексійович
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.200-203
4
Матеріали конференції
Засади цивільно-правової відповідальності держави Україна: минуле, сучасне та майбутнє
Первомайський Олег Олексійович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.199-202
5
Матеріали конференції
Комунальна власність як майнова основа місцевого самоврядування
Первомайський Олег Олексійович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.194-196
6
Матеріали конференції
Зміни в регулюванні відносин власності за участю об’єднаних територіальних громад
Первомайський Олег Олексійович
2016
Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.21-24
7
Матеріали конференції
Право на ефективний спосіб захисту цивільних прав та інтересів
Первомайський Олег Олексійович
2016
Актуальні проблеми приватного права України: збірник статтей
c.131-134
8
Наукова стаття
Щодо поняття суб’єкта публічного права як учасника цивільних відносин
Первомайський Олег Олексійович
2016
Приватне право і підприємництво : збірник наукових праць
в.15 c.65-70
9
Праці конференції
Корпоративні відносини в аспекті визначення предмета цивільно-правового регулювання
Первомайський Олег Олексійович
2016
Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. Юридичний інститут ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
c.169-172
10
Розділ монографії
Переход к территориальной громаде прав на выморочное имущество
Первомайський Олег Олексійович
2016
Харьковская цивилистическая школа: грани наследственного права : монография / И.В. Спасибо-Фатеева, О.П. Печеный, В.И. Крат
c.500-513
11
Матеріали конференції
Щодо місця корпоративних відносин в предметі цивільного прав
Первомайський Олег Олексійович
2014
Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика
т.1 c. 116-119
12
Матеріали конференції
К проблеме гражданско-правовой защиты прав и интересов субъектов публичного права
Первомайський Олег Олексійович
2015
13
Наукова стаття
Основы гражданского права и законодательства в контексте участия субъектов публичного права в гражданских правоотношениях
Первомайський Олег Олексійович
2015
Альманах цивилистики
т.1 c.451-464
14
Наукова стаття
Приватний та публічний інтерес в цивільному обороті: окремі питання
Первомайський Олег Олексійович
2014
Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць
в.2 c.69-82
15
Наукова стаття
Поняття інтересу в цивільному праві та законодавстві
Первомайський Олег Олексійович
2014
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.11 c.53-57
16
Наукова стаття
Захист права державної власності та права власності Українського народу
Первомайський Олег Олексійович
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.28 c.139-142
17
Наукова стаття
Щодо місця корпоративних відносин в предметі цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2015
Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика
т.1 c.116-119
18
Розділ монографії
Права на объекты
Первомайський Олег Олексійович
2015
19
Розділ монографії
Защита права публичной собственности (государственной и коммунальной)
Первомайський Олег Олексійович
2015
Право і суспільство
т.1 c.99-112
20
Тези
Участь суб’єктів публічного права в підприємницьких відносинах: аргументи «за» та «проти»
Первомайський Олег Олексійович
2014
Правовий порядок у підприємницьких відносинах: засоби забезпечення: Круглий стіл
т.1 c.60-64
21
Тези
Органи та представники суб’єктів публічного права як учасників цивільних відносин
Первомайський Олег Олексійович
2014
Приватне право і підприємництво : збірник наукових праць
т.13 c.76-80
22
Терміни, поняття довідників
Відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування
Первомайський Олег Олексійович
2014
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій України, науковців, фахівців
т.11 c.147-151
23
Терміни, поняття довідників
Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування
Первомайський Олег Олексійович
2014
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій України, науковців, фахівців
т.11 c.135-147
24
Терміни, поняття довідників
Відшкодування витрат, понесених особою у зв’язку із вчиненням нею дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Первомайський Олег Олексійович
2014
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій України, науковців, фахівців
т.11 c.57-61
25
Терміни, поняття довідників
Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Первомайський Олег Олексійович
2014
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій України, науковців, фахівців
т.11 c.51-57
26
Монографія
Відповідальність у приватному праві : монографія
Бажанов Валентин Олександрович
Боднар Тетяна Валеріївна
Воєводін Богдан Володимирович
Діковська Ірина Андріївна
Іншин Микола Іванович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Первомайський Олег Олексійович
Рябоконь Євген Олександрович
Сабодаш Роман Богданович
Хоменко Михайло Михайлович
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
27
Наукова стаття
Правові передумови та засади участі держави у відносинах інтелектуальної власності
Первомайський Олег Олексійович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.171-173
28
Розділ монографії
Засади цивільно-правової відповідальності субєктів публічного права
Первомайський Олег Олексійович
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.275-283
29
Наукова стаття
Вдосконалення правового регулювання участі суб’єктів публічного права в цивільних відносинах: обґрунтування актуальності
Первомайський Олег Олексійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.343.0000
30
Наукова стаття
Цивільно-правовий статус закладів охорони здоров’я
Первомайський Олег Олексійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.93.0000

Повернення до списку

Вгору