Автори, співробітники Університету

Аббакумова Галина Олександрівна
Abbakumova Galyna

Ідентифікатор автора: 28156
Кількість пошукових запитів автора: 895
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Української та російської мов як іноземних
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Лексикологія, методика викладання російської мови як іноземної.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 17, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Методика преподавания русского языка как иностранного: краткий курс лекций и практические задания для студентов-иностранцев.
Аббакумова Галина Олександрівна
2020
Київ: ВПЦ «Київський університет»
c.1-138
2
Навчальний посібник
Краткий курс лекций по лексикологии современного русского языка: учебное пособие для студентов-иностранцев филологического факультета
Аббакумова Галина Олександрівна
Ніколаєва Наталія Сергіївна
2020
Київ: ВПЦ «Київський університет»
c.1-123
3
Наукова стаття
Динамические процессы в лексике конца ХХ века (лингвометодический аспект)/Русское слово в многоязычном мире
Аббакумова Галина Олександрівна
2019
Материалы ХІУ Конгресса МАПРЯЛ. (г.Нур-Султан, Казахстан, 29 апреля – 3 мая 2019 года). – СПб.: МАПРЯЛ, 2019
c.811-815
4
Наукова стаття
Учет изменений в словарном составе русского языка при формировании лексической компетенции иностранных учащихся/Вестник. Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания
Аббакумова Галина Олександрівна
2019
BUDAPEST РКЦ-ОКК, 2019
в.№33 c.10-15
5
Наукова стаття
Динамические процессы в лексике конца ХХ века (лингвометодический аспект).
Аббакумова Галина Олександрівна
2019
Материалы ХIV конгресса МАПРЯЛ, г. Нур-Султан, Казахстан, СПб.: МАПРЯЛ.
c.1-13
6
Наукова стаття
Роль художественного текста в формировании лексической компетенции учащихся.
Аббакумова Галина Олександрівна
2019
Материалы VI Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию МАПРЯЛ.
c.48-52
7
Наукова стаття
Инициальная аббревиация в русском языке конца ХХ - начала ХХІ вв (лингво-методический аспект). Сборник: Вестник факультета русского языка и литературы.
Аббакумова Галина Олександрівна
2016
Тайбэй
в.17 c.3-18
8
Навчальний посібник
Современный русский язык. Лексикология. Лексикография. Фразеология. Планы и учебные задания к практическим занятиям
Аббакумова Галина Олександрівна
Ніколаєва Наталія Сергіївна
2014
ВПЦ "Київський університет"
9
Наукова стаття
Язык сферы экономики и бизнеса в практике преподавания русского языка как иностранного
Аббакумова Галина Олександрівна
2014
Иноязычное образование в современном мире.
т.1 c.3-10
10
Наукова стаття
Лексика "абсолютной новизны" в русском языке конца ХХ века
Аббакумова Галина Олександрівна
2014
Проблемы изучения и преподавания русского языка и литературы.
т.15 c.3-12
11
Наукова стаття
Язык СМИ в практике обучения русскому языку как иностранному // Иноязычное образование в современном мире.
Аббакумова Галина Олександрівна
2013
12
Наукова стаття
Лексические инновации в русском языке конца ХХ века (лингвометодический аспект) // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції.
Аббакумова Галина Олександрівна
2013
13
Наукова стаття
Лингвометодический аспект описания номинаций с переносным значением.
Аббакумова Галина Олександрівна
2013
Университет китайской культуры. Вестник факультета русского языка и литературы. Тайбэй
c.4.0000
14
Наукова стаття
Cемантические трансформации лексики тематической сферы "Буржуазное общество" в русском языке конца ХХ века- начала ХХІ века // Вестник факультета русского языка и литературы.Тайбэйский университет.
Аббакумова Галина Олександрівна
2012
15
Наукова стаття
Учет языковых изменений в русском языке конца ХХ века при формировании лексической компетенции иностранных учащихся
Аббакумова Галина Олександрівна
2011
16
Наукова стаття
Електронна будова ортованадатів LnVO4 (Ln=Y,Ho)
Аббакумова Галина Олександрівна
Неділько Сергій Андрійович
2006
Фізика і хімія твердого тіла
т.7 c.82.0000
17
Наукова стаття
Thermal influence on passing of polarized light through the ITO layers
Аббакумова Галина Олександрівна
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Павлов Валерій Олександрович
Чуприна Микола Григорович
2006
Journal Applied Physics
т.100 c.2311.0000

Повернення до списку

Вгору