Автори, співробітники Університету

Абрамов Володимир Володимирович

Ідентифікатор автора: 28164
Кількість пошукових запитів автора: 1004

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Загальної психології
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: психологічний час особистості, копінг-поведінка, психотерапія, наративна психологія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Еволюція уявлень про психологічне благополуччя особистості в когнітивно-поведінковій терапії
Абрамов Володимир Володимирович
2020
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.22 c.9-12
2
Матеріали конференції
Теоретичний аналіз зв'язків між концептуалізацією часу культури та психологічним часом особистості
Абрамов Володимир Володимирович
2020
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.22 c.12-15
3
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо виконання практичних завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Теорії особистості в когнітивній психології" для студенті освітнього рівня "Магістр" в галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"
Абрамов Володимир Володимирович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-33
4
Тези
Суперечності між підходами другої та третьої хвилі когнітивно-поведінкової психотерапії та їх інтеграція
Абрамов Володимир Володимирович
2020
Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.7-9
5
Наукова стаття
Динаміка часової перспективи студентської молоді південно-східних областей України в умовах соціоекономічних змін
Абрамов Володимир Володимирович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.2
6
Тези
Часова орієнтація студентської молоді південно-східних областей України
Абрамов Володимир Володимирович
2018
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.20 c.10-13
7
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення на факультеті психології науково-дослідної (переддипломної) практики для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрямку підготовки 6.03010201 «Психологія»
Абрамов Володимир Володимирович
Власова Олена Іванівна
Грищук Елісо Юріївна
Дембицька Наталія Миколаївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-39
8
Наукова стаття
Опитувальник часової перспективи Ф. Зімбардо: результати валідизації російськомовної версії на російськомовних українцях та перегляду ключів української версії
Абрамов Володимир Володимирович
2017
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
т.6 в.дод.1 до вип.37 c.428-449
9
Наукова стаття
Час культури і психологічний час особистості: теоретичний огляд зв'язків між концептуалізацією часу в конкретній культурі та індивідуальною часовою перспективою
Абрамов Володимир Володимирович
2017
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та Державного вищого навчального закладу "Запорізький національний університет"
в.1 c.80-84
10
Тези
Результати перегляду ключів для української і російської мовної версії ZPTI
Абрамов Володимир Володимирович
2017
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.19 c.9-11
11
Тези
Змістове наповнення часової орієнтації на майбутнє українців
Абрамов Володимир Володимирович
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.8-10
12
Матеріали конференції
Типи зв'язку часової орієнтації та копінг-поведінки залежно від когнітивного оцінювання ситуації
Абрамов Володимир Володимирович
2016
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.18 c.7-10
13
Тези
Особистість, яка опановує свій час: можливості вчинкової психології у сучасних дослідженнях часової орієнтації
Абрамов Володимир Володимирович
2016
Вчинкова психологія: історія і сучасність: Міждисциплінарний круглий стіл з нагоди 90-річчя від дня народження професора В.А.Роменця
c.41-42
14
Автореферат
Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості
Абрамов Володимир Володимирович
2014
Видавництво "Науковий світ" (автореферат)
c.1-16
15
Дисертаційна робота
Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості
Абрамов Володимир Володимирович
2014
Рукопис (дисертація)
c.1-206
16
Наукова стаття
Особливості копінг-поведінки залежно від часової орієнтації особистості
Абрамов Володимир Володимирович
Данилюк Іван Васильович
2015
Психологія і суспільство: український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис
т.2 c.107-116
17
Тези
Семантичні характеристики представленого образу минулого, теперішнього і майбутнього
Абрамов Володимир Володимирович
2015
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.17 c.7-10
18
Наукова стаття
Теоретико-методологічні підходи до дослідження копінг поведінки
Абрамов Володимир Володимирович
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.4 c.108-114
19
Наукова стаття
Временная ориентация личности как фактор формирования копинг-поведения
Абрамов Володимир Володимирович
2014
Теоретическая и экспериментальная психология
т.7 c.66-73
20
Наукова стаття
Часова орієнтація як чинник когнітивного оцінювання важкої життєвої ситуації та вибору копінг-стратегії
Абрамов Володимир Володимирович
2014
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки
т.2 c.13-17
21
Наукова стаття
Связь временной ориентации личности и выбора копинг стратегии в зависимости от когнитивного оценивания ситуации
Абрамов Володимир Володимирович
2014
Актуальные проблемы педагогики и психологии
т.4 c.49-55
22
Тези
Зв’язок часової орієнтації особистості з копінг поведінкою
Абрамов Володимир Володимирович
2014
Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3-4 квітня 2014 р, Київ: тези ХVІ міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В.Данилюка, І.В.Ващенко
c.19-23
23
Наукова стаття
Часова орієнтація особистості як чинник інтерпретації стресової ситуації та вибору копінг стратегій
Абрамов Володимир Володимирович
2012
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
c.0.0000
24
Наукова стаття
Теоретико-методологічні проблеми дослідження явищ в межах категорії психологічного часу особистості
Абрамов Володимир Володимирович
2013
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
c.19.0000
25
Тези
Теоретико-методологічні проблеми дослідження часової орієнтації особистості
Абрамов Володимир Володимирович
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
c.9-10
26
Тези
Influence of time perspective on appraisal of stressful situation and coping behavior //First International Conference on Time Perspective: Converging Paths in Psychology of Time Theory and Research, Book of Abstracts. – Coimbra, 2012
Абрамов Володимир Володимирович
2012
27
Тези
Часова орієнтація як чинник формування копінг поведінки
Абрамов Володимир Володимирович
2013
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.6.0000
28
Наукова стаття
Проблема розрізнення понять в межах категорії психологічного часу особистості
Абрамов Володимир Володимирович
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
c.6.0000

Повернення до списку

Вгору