Автори, співробітники Університету

Абрамян Олександр Вагаршакович

Ідентифікатор автора: 28166
Кількість пошукових запитів автора: 633

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Лінгвістично-науковий центр
Посада: Науковий співробітник

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 50, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 11

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Технологии здоровьясбережения и высшее образование
Абрамян Олександр Вагаршакович
2018
Технологии здоровьясбережения в безопасной образовательной среде: конвергентний подход: сборник материалов Международной научно-практической конференции, г. Москва 1 марта 2018 ФГБОУ ВО "Росийский экономический университет им...Плеханова" г
2
Наукова стаття
Інноваційні педагогічні технології як предмет сучасних наукових досліджень
Абрамян Олександр Вагаршакович
2018
Збірник наукових праць матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції . НАУ .2018
3
Наукова стаття
Гуманістичні аспекти військової освіти
Абрамян Олександр Вагаршакович
2018
Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад: всеукраїнська науково-практична конференця: збірник наукових праць
4
Тези
Управління військовою освітою
Абрамян Олександр Вагаршакович
Дубінченко Юрій Миколайович
2019
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
5
Тези
Види самостійної роботи курсантів вищої школи з використанням тестового контролю
Абрамян Олександр Вагаршакович
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
6
Звіти
Ефективність воєнно-наукового забезпечення військ (сил): проміжний звіт
Абрамян Олександр Вагаршакович
Бабіч Оксана Миколаївна
Гальчус Андрій Олександрович
Зарицька Алла Іванівна
Король Валерій Григорович
Любовець Григорій Вікторович
Невольніченко Анатолій Іванович
Попков Борис Олексійович
Приліпко Максим Олександрович
Шарий Володимир Іванович
2017
НДР шифр: "Ієрарх"
c.1-240
7
Матеріали конференції
Види самостійної роботи курсантів вищої школи з використанням тестового контролю
Абрамян Олександр Вагаршакович
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
8
Матеріали конференції
Гуманістичні аспекти військової освіти
Абрамян Олександр Вагаршакович
Дубінченко Юрій Миколайович
2018
Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад: всеукраїнська науково-практична конференця: збірник наукових праць
9
Наукова стаття
Технологии здоровьясбережения и высшее образование
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
2018
Технологии здоровьясбережения в безопасной образовательной среде: конвергентний подход: сборник материалов Международной научно-практической конференции, г. Москва 1 марта 2018 ФГБОУ ВО "Росийский экономический университет им...Плеханова" г
10
Наукова стаття
Інтегрований підхід до фо-рмування творчої особис-тості курсанта.
Абрамян Олександр Вагаршакович
Дубінченко Юрій Миколайович
Коваль Юрій Веніамінович
2018
Матеріали І Всеукраїнської нау-кової-практичної Інтернет-конференції «Підвищення якості освіти: стан,проблеми,перспективи» (м. Кременець,7 листопада 2018 року)
11
Тези
Види самостійної роботи курсантів вищої школи з використанням тестового контролю
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
т.1 c.25-26
12
Тези
Технологии непрерывного образования
Абрамян Олександр Вагаршакович
Дубінченко Юрій Миколайович
2018
Announcements of Union of Scientists Sliven
c.24-26
13
Тези
Військова освіта: гуманіс-тичні аспекти.
Абрамян Олександр Вагаршакович
Дубінченко Юрій Миколайович
2018
Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція.
14
Матеріали конференції
Формирование у студентов сициокультурной картины мира в условиях изучения иностранного языка
Абрамян Олександр Вагаршакович
2017
Материалы IV Международной научно-практической конференции "Опыт, проблемы и перспективы построения педагогического процесса в контексте стандартизации образования" г.Архангельск, 17 марта 2017 года. нции " Опыт,
15
Матеріали конференції
Нові підходи до організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів
Абрамян Олександр Вагаршакович
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
16
Матеріали конференції
Визначення поняття девіантна поведінка
Абрамян Олександр Вагаршакович
2017
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми в системі освіти : загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад", м. Київ, 27 квітня 2017 року
17
Матеріали конференції
Етапи навчання іншомовному аудіюванню курсантів(студентів) в умовах євроінтеграції
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
Златніков Валентин Геннадійович
2017
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Формування цінностей особистості в європейському освітньому просторі: Теорія та практика", м.Дрогобич, 26-27 жовтня 2017 року
18
Матеріали конференції
Здоровье и высшее образование
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
2017
Всеросийская научная школа с международным участием "Образование и здоровье", г. Стерлитамак, 25-27 октября 2017 года
19
Матеріали конференції
Уміння вчитися як ключова компетентність вищої освіти
Абрамян Олександр Вагаршакович
2017
Тези доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука, сьогодення і майбутнє"
20
Матеріали конференції
Проблемы и перспективы развития современного высшего образования
Абрамян Олександр Вагаршакович
2017
Материалы VI Международной заочной научно-практической конференции "Образование в пространстве школы и вуза: опыт, проблемы, перспективы". Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 31 октября 2017 года.
21
Наукова стаття
Здоровье и высшее образование
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
2017
Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ
c.274-278
22
Наукова стаття
Етапи навчання іншомовному аудіюванню курсантів (студентів) в умовах євроінтеграції
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
Златніков Валентин Геннадійович
2017
Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
c.32-36
23
Наукова стаття
Інноваційні педагогічні технології як предмет сучасних наукових досліджень
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
Златніков Валентин Геннадійович
2017
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад»-К.: НАУ, 2017
c.37-39
24
Наукова стаття
Інноваційні педагогічні технології як предмет сучасних наукових досліджень
Абрамян Олександр Вагаршакович
2017
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів “Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”
25
Наукова стаття
Етапи навчання іншомовному аудіюванню курсантів(студентів) в умовах євроінтеграції
Абрамян Олександр Вагаршакович
2017
Формування цінностей особистості: європейський вектор і національний контекст: збірник матеріалів наук.- практ. конференції
26
Наукова стаття
Здоровье и высшее образование
Абрамян Олександр Вагаршакович
2017
Здоровьесберегающее и здоровьесозидающее образование в условиях реализации ФГОС нового поколения: Сб. материалов Всероссийской научн. школы здоровья с международным участием
27
Наукова стаття
Проблемы и перспективы развития современного высшего образования
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
2017
Образование в пространстве школы и вуза: опыт, проблемы, перспективы: матеріали Международной науч.-практ. конф., Республіка Башкортостан, м. Стерлітамак
28
Наукова стаття
Інноваційні педагогічні технології як предмет сучасних наукових досліджень
Абрамян Олександр Вагаршакович
Сторубльов Олександр Іванович
2017
Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад: всеукраїнська науково-практична конференця: збірник наукових праць
29
Тези
Уміння вчитися як ключова компетентність вищої освіти
Абрамян Олександр Вагаршакович
2017
Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє” — К.: ВІКНУ 2017
c.368-370
30
Тези
Інноваційні педагогічні технології як предмет сучасних наукових досліджень
Абрамян Олександр Вагаршакович
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.17-18
31
Тези
Нові підходи до організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів
Абрамян Олександр Вагаршакович
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
32
Тези
Уміння вчитися як ключова компетентність вищої освіти
Абрамян Олександр Вагаршакович
2017
Тези доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука, сьогодення і майбутнє"
33
Матеріали конференції
Етапи навчання іншомовному аудіюванню курсантів (студентів) вищих військових навчальних закладів
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
Златніков Валентин Геннадійович
2016
Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування: міжнародний дискусійний форум
34
Наукова стаття
Особенности личностно-ориентированного воспитанию студентов в социокультурной среде ВУЗа
Абрамян Олександр Вагаршакович
2016
Сборник научных статей и материалов ІІІ Международной научно-практической конференции
35
Наукова стаття
Педагогические и информационные технологии непрерывного образования
Абрамян Олександр Вагаршакович
2016
Сборник научных трудов по материалам ХІІІ Международной научно-практической конференции, Республика БАШКОРТОСТАН
36
Наукова стаття
Проблемы и перспективы психолого-педагогической науки в Украине
Абрамян Олександр Вагаршакович
2016
Материалы 14 международной конференции
37
Наукова стаття
Pedagogical and Information Technology Continuing Education
Абрамян Олександр Вагаршакович
2016
proceeding of the 14th International Conf.
38
Наукова стаття
Принцип непрерывности образования в обучении иностранным языкам военнослужащих
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
Златніков Валентин Геннадійович
2016
Cборник материалов ІІ Международной научно-практической конференции, г. Могилев
39
Наукова стаття
Етапи навчання іншомовному аудіюванню курсантів (студентів) вищих військових навчальних закладів
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
Златніков Валентин Геннадійович
2016
Мова, освіта, культура: античні цінності - сучасне застосування: матеріали міжнародного дискусійного форуму
40
Наукова стаття
Етапи навчання іншомовному аудіюванню курсантів (студентів) вищих військових навчальних закладів
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
Златніков Валентин Геннадійович
2016
Матеріали Міжнародного дискусійного форуму «Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування» Умань 2016
41
Наукова стаття
Принцип непрерывности образования в обучении иностранным языкам военнослужащих
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
Златніков Валентин Геннадійович
2016
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів “Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”
42
Тези
Педагогічні умови навчання курсантів професійно- орієнтованого аудіювання
Абрамян Олександр Вагаршакович
2016
Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція.
43
Наукова стаття
Preparation experience of experts in NATO educational network
Абрамян Олександр Вагаршакович
2015
Warszawa: Wydawnictwo UKSW
c.235-240
44
Наукова стаття
Інтеграційні процеси в системі вищої освіти
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
2015
Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции : сборник материалов VI международной научно-практической конференции (Брест, 16-17 мая 2013 г.)
т.22 c.22-27
45
Наукова стаття
Інтеграційні процеси в системі вищої освіти
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
2015
Международная научно-практическая конференция «Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции» Брест 2015
46
Наукова стаття
Preparation experience of experts in NATO educational network
Абрамян Олександр Вагаршакович
2015
Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo-techniczny. [Zbiór prac pod redakcją naukową Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego, Izabeli Aldony Trzpil.] Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2015
т.1 c.235-240
47
Тези
Нові підходи до організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів
Абрамян Олександр Вагаршакович
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.381
48
Наукова стаття
Використання мультимедійного програмного забезпечення для індивідуалізації самостійної роботи студентів військових вишів
Абрамян Олександр Вагаршакович
2013
Наукові записки. Психолого-педагогічні науки
т.7 c.4751
49
Тези
Інтегрований підхід до формування творчої особистості курсанта
Абрамян Олександр Вагаршакович
Браун Вадим Олегович
Гальчус Андрій Олександрович
2014
50
Тези
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх офіцерів
Абрамян Олександр Вагаршакович
Браун Вадим Олегович
Коваль Юрій Віталійович
2012

Повернення до списку

Вгору