Автори, співробітники Університету

Аджубей Лариса Трохимівна
Adjubey L. T.

Ідентифікатор автора: 28212
Кількість пошукових запитів автора: 938
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Обчислювальної математики
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.
Наукові інтереси: теорія оптимального керування та спостереження; математичні методи в економічних дослідженнях

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 58, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 39, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Практикум з математичного аналізу для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» факультету комп’ютерних наук та кібернетики
Аджубей Лариса Трохимівна
Гуляницький Андрій Леонідович
Затула Дмитро Васильович
Ляшко Сергій Іванович
2019
Київ 2019
c.1-59
2
Наукова стаття
On the Formalization of Dynamics in Information Processes on the Basis of Inhomogeneous One-Dimensional Diffusion Models
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2019
Journal of Automation and Information Sciences
т.51 в.2 c.22-29
3
Тези
About hybrid diffusion models of information dissemination processes and their application
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2019
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.41-42
4
Матеріали конференції
Моделі розповсюдження інформації на основі рівняння дифузії
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
Науменко Юрій Олександрович
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
в.1 c.232-234
5
Наукова стаття
Оптимізація розподілу потужностей каналів передачі даних на основі алгоритму Орліна
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2018
Вісник Національного транспортного університету
т.1 c.123-131
6
Тези
About mathematical model of the problem of power distribution of communication channels
Аджубей Лариса Трохимівна
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.31 c.11
7
Тези
About mathematical model of advertising diffusion process
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.58
8
Тези
About mathematical models of advertising diffusion process
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.32 c.58
9
Наукова стаття
Про деякі математичні моделі формалізації соціоінформаційних потоків
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.2 c.70-73
10
Праці конференції
Про оцінювання інтервалів належності найближчих до заданого цілого простих чисел
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2017
Міжнародна наукова конференція ім. проф. Т.А. Таран «Інтелектуальний аналіз інформації»
т.1 c.92-95
11
Тези
Simulation of the motion of the ion beams end optimization of linear accelerator's
Аджубей Лариса Трохимівна
Матвієнко Володимир Тихонович
Харченко Ігор Іванович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.29 c.58
12
Тези
Про спосіб оцінювання інтервалу розташування найближчих до заданого цілого простих чисел
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2017
Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2017): Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.158-161
13
Тези
Про підхід до оцінювання інтервалів належності найближчих до заданого цілого простих чисел
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2017
«Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)» (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.69-70
14
Тези
On an approach to mathematical modeling of gaming dynamic processes
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 c.64
15
Навчальний посібник
3мicт лeкцiй зa cпeцiальним куpcoм "Teopiя нeчiтких мнoжин тa її зacтocyвання"
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-32
16
Праці конференції
Складені нечіткі множини як один з способів формалізації невизначеності
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2016
Інтелектуальний аналіз інформації: Міжнародна наукова конференція ім. проф. Т.А. Тарана
c.83-87
17
Тези
About the approaches to modeling distribution processes and evaluating the effectiveness of advertising
Аджубей Лариса Трохимівна
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 c.123-124
18
Наукова стаття
Про розв'язок однієї дворівневої моделі виробничо-транспортної задачі
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.122-125
19
Праці конференції
Алгоритм розв’язання однієї дворівневої моделі виробничо-транспортної задачі
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2014
Теорія прийняття рішень: міжнародна школа-семінар
c.122-123
20
Тези
Про підхід до оптимального розподілу рекламного бюджету
Аджубей Лариса Трохимівна
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.25 c.57-58
21
Тези
Про один підхід до розрахунку і ефективного розподілу рекламного бюджету
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2015
«Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)» (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.299
22
Праці конференції
Про аспекти застосування штучних нейромереж при прогнозуванні фінансових активів
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2014
Інформаційні технології у моделюванні економічних процесів: праці Всеукраїнської інтернет-конференції (8 жовтня 2014 р., м.Київ)
c.73-76
23
Тези
One algorithm for the two-level model of production and transportation problem solving
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2014
XXIV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Чеський Рудолец (Чеська республіка), 1-5 вересня 2014 р.
т.1 c.49
24
Тези
Оптимальне керування доставкою доксирубіцину до пухлини
Аджубей Лариса Трохимівна
Клюшин Дмитро Анатолійович
2014
Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія функцій та математичні методи механіки: матеріали Міжнародної математичної конференції до 100-ліття від дня народження члена-кореспондента НАН України Положого Г. М. (Київ, 23-24 квітня 2014)
c.34
25
Тези
Про досвід використання нейронних мереж для прогнозування нечітких фінансових даних
Аджубей Лариса Трохимівна
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
c.50
26
Наукова стаття
Об одном подходе к моделированию нечетких дискретных динамических систем
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.130-133
27
Праці конференції
About Using of Neuron Networks for Fuzzy Financial Data Prediction
Аджубей Лариса Трохимівна
Івохін Євген Вікторович
2012
XX Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012)
т.1 c.71-77
28
Тези
Про досвід використання нейронних мереж для прогнозування нечітких фінансових даних // ІІ Міжнародна наук.-техн. конференція “Обчислювальний інтелект” (ОІ-2013), Черкаси, 14-18 травня 2013 р.
Аджубей Лариса Трохимівна
2013
29
Тези
Використання псевдоградієнтних процедур для навчання нейронних мереж./VI Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 5-6 вересня 2013 р, матеріали конференції
Аджубей Лариса Трохимівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.54.0000
30
Тези
Про один спосіб використання градієнтних процедур для навчання нейронних мереж./ XXI International Conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2013) Abstracs, May 13-17, 2013, Skhidnytsia, Ukraine
Аджубей Лариса Трохимівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.77.0000
31
Тези
Про досвід використання нейронних мереж для прогнозування нечітких фінансових даних
Аджубей Лариса Трохимівна
2013
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.40
32
Тези
Про досвід використання нейронних мереж для прогнозування нечітких фінансових даних
Аджубей Лариса Трохимівна
2013
«Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)» (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.184
33
Тези
Использование нейронных сетей для прогнозирования нечетких данных // XX Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012), Брно (Чеська республіка), 17-21 вересня 2012 р.
Аджубей Лариса Трохимівна
Харченко Ігор Іванович
2012
34
Тези
Застосування мережі Хопфілда для прогнозування динаміки фінансових ринків./XIX International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012), April 23-27, 2012 Mukachevo, Ukraine
Аджубей Лариса Трохимівна
2012
35
Тези
Використання нечітких нейронних мереж для прогнозування економічних даних / V Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" (до 90-річчя від дня народження акад. І.І. Ляшка), Київ, 10-11 вересня 2012 р
Аджубей Лариса Трохимівна
2012
36
Тези
Использование нейронных сетей для прогнозирования нечетких данных./ XX International Conference “PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES” (PDMU-2012), Abstracts, September 17-21, 2012, Brno, Czeeh Republic.
Аджубей Лариса Трохимівна
Харченко Ігор Іванович
2012
37
Тези
Задача оптимального керування односекторної економічної системи./XVII International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2011), May 23-27, 2011, Skhidnytsia, Ukraіne
Аджубей Лариса Трохимівна
2011
38
Наукова стаття
Один підхід для прийняття рішень з складеними нечіткими вихідними даними // Праці V Міжнародної конференції "Modern (electronic) Learning" (MeL-2010, Сучасні технології в освіті), Київ, 9-10 вересня, 2010р.
Аджубей Лариса Трохимівна
2010
39
Наукова стаття
Дослідження динаміки нечітких багатомірних систем на основі процедур декомпозиції // V Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", УжНУ, Ужгород, 27.09-1.10.2010
Аджубей Лариса Трохимівна
2010
40
Тези
Задача вибору оптимальної стратегії інвестування малого підприємства. / International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)",Кам’янець-Подільський, 5-9 жовтня
Аджубей Лариса Трохимівна
2009
41
Тези
Один метод прийняття рішень в ситуаціях з нечіткими вхідними даними // XVI Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2010), Ялта, 4-8 жовтня 2010 р.
Аджубей Лариса Трохимівна
2010
42
Наукова стаття
Алгоритм прийняття рішень в ситуації з нечіткими вихідними даними
Аджубей Лариса Трохимівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.102.0000
43
Тези
Дослідження стійкості нечітких різницевих систем великої розмірності / International Conference "Dynamical System Modelling and Stability Investigation", 27-29 may,Kyiv, 2009
Аджубей Лариса Трохимівна
2009
44
Тези
Задача вибору оптимальної стратегії інвестування малого бізнесу / III Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", присв. пам'яті академіка НАН України Ляшка І.І.: матеріали конференції
Аджубей Лариса Трохимівна
2009
45
Тези
Дослідження стійкості нечітких різницевих систем великої розмірності // XIV Міжнародна наукова конференція “Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем” (DSMSI-2009), Київ, 27-29 травня 2009 р.
Аджубей Лариса Трохимівна
2009
46
Тези
Про одну реалізацію процедури декомпозиції багатомірних нечітких систем // Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2008), Київ-Рівне, 12-17 травня 2008р.
Аджубей Лариса Трохимівна
2008
47
Тези
Про підхід до декомпозиції нечітких систем // Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2008), Новий Свiт, 22-27 вересня 2008 р.
Аджубей Лариса Трохимівна
2008
48
Тези
Про прохід до декомпозиції нечітких систем./International Workshop “Problems of Decision Making under Uncertainties” (PDMU-2008) (Crimea, Ukraine, September 22-27, 2008)
Аджубей Лариса Трохимівна
2008
49
Праці конференції
Про одну задачу спостереження початкових станів в невизначених нечітких системах.
Аджубей Лариса Трохимівна
2007
Int. Conf. "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU)", Chernivtsy. Ukraine
c.127.0000
50
Праці конференції
Один підхід до кластеризації нечітко заданої інформації.
Аджубей Лариса Трохимівна
2007
Збірка наукових праць ISDMIT, Євпаторія
c.58.0000
51
Тези
Про одну задачу спостереження початкових станів в невизначених нечітких системах
Аджубей Лариса Трохимівна
2007
Матеріали Міжнар. конф. "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2007). Chernivtsi, Ukraine
c.127.0000
52
Тези
Про одну модель планування та оптимізації рекламного бюджету. Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2007), Новий Свiт, 17-22 вересня 2007 р.
Аджубей Лариса Трохимівна
2007
Міжнародна школа-семінар PDMU. Новий світ
c.68.0000
53
Тези
Один підхід до кластеризації нечітко заданої інформації. III Міжнародна наукова конференція "Інтелектуальні системи прийняття рішень і прикладні аспекти інформаційних технологій" (ISDMIT-2007), Євпаторія, 15-18 травня 2007
Аджубей Лариса Трохимівна
2007
54
Тези
Про одну модель планування та оптимізації бюджету.
Аджубей Лариса Трохимівна
2007
Міжнародна школа-семінар PDMU. Новий світ
c.68.0000
55
Тези
Моделювання динаміки процесів прийняття рішень. Міжнародна наукова конференція Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій.
Аджубей Лариса Трохимівна
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
56
Тези
Розробка методів визначення оцінок параметрів рекламної еластичності. International Workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006)
Аджубей Лариса Трохимівна
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
57
Тези
Розробка методів визначення оцінок параметрів рекламної еластичності. Міжнародна школа-семінар "Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності", Східниця, 21-25 травня 2006, с.106-107
Аджубей Лариса Трохимівна
2006
58
Наукова стаття
Основи математичної теорії спостереження для лінійних систем
Аджубей Лариса Трохимівна
2005

Повернення до списку

Вгору