Автори, співробітники Університету

Аза Лариса Олександрівна
Aza Larysa

Ідентифікатор автора: 28217
Кількість пошукових запитів автора: 845
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Соціальних структур та соціальних відносин
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: соціологія особи, / еносоціологія / міжетнічна толерантність / дослідження етнонаціональної структури українського суспільства / етнокультурне відродження в умовах глобалізації / етнічна ідентичнвсть / міжетнічна взаємодія / етномовні ситуації в країні / ціннісні орієнтації молоді / міграція /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 23, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Культурний розвиток етнічних спільнот: сучасні глобалізаційні практики
Аза Лариса Олександрівна
2019
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання. Матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми ровитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання", 18-19 квітня 2019 р., (м.Ки
c.96-98
2
Наукова стаття
Конструювання етнічності в умовах суспільної невизначеності
Аза Лариса Олександрівна
2018
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.3-4 (38-39_ c.15-21
3
Наукова стаття
До проблеми культурної ваємодії етносів: сучасний контекст
Аза Лариса Олександрівна
2018
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.1 (36) c.31-38
4
Наукова стаття
Конституювання етнічності в умовах суспільної невизначеності
Аза Лариса Олександрівна
2019
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.42 в.3 c.11-17
5
Наукова стаття
Парадигмальність інтерпретації феномену етнічності
Аза Лариса Олександрівна
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.1(32) c.26-33
6
Матеріали конференції
Критерії порівняння етнічних культур
Аза Лариса Олександрівна
2016
Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та практиці: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 19-20 травня 2016 року
в.ХІІІ c.21-22
7
Наукова стаття
Специфіка відтворення етнічних субкультур
Аза Лариса Олександрівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.1 c.14-21
8
Наукова стаття
Етнічність у сучасному житті
Аза Лариса Олександрівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.3 c.4-13
9
Матеріали конференції
Міжкультурна взаємодія в процесі розбудови української держави
Аза Лариса Олександрівна
2014
10
Наукова стаття
Медійна репрезентація етнічності
Аза Лариса Олександрівна
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.6-15
11
Матеріали конференції
Ціннісна обумовленість етнічної ідентичності
Аза Лариса Олександрівна
2013
12
Наукова стаття
Етнічність у сучасному контексті
Аза Лариса Олександрівна
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.3 c.13-20
13
Монографія
Смислова морфологія соціуму
Аза Лариса Олександрівна
2012
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-419
14
Наукова стаття
Етнорегіональний вимір трудової міграції в Україні
Аза Лариса Олександрівна
2011
Ринок праці та зайнятість населення
c.6-10
15
Наукова стаття
Національно-просторова ідентифікація громадян України
Аза Лариса Олександрівна
2011
Українське суспільство. Соціологічний моніторинг. Київ: Інститут соціології НАНУ
т.1 c.94-102
16
Матеріали конференції
Особливості процесу міжетнічної інтеграції
Аза Лариса Олександрівна
2009
Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій: Матеріали V Всеукраїнської н..-пр. конференції: Під заг. ред. Куценко О.Д., Судакова В.І., Вид. ц-р "Київський університет"
c.59-66
17
Наукова стаття
Вікові особливості етнічної ідентифікації й практики
Аза Лариса Олександрівна
2009
Культура і сучасність. Альманах
c.143-152
18
Наукова стаття
Ketnyelvu seg Ukrajnaban
Аза Лариса Олександрівна
2009
19
Тези
Медіа в контексті культурної комунікації
Аза Лариса Олександрівна
2009
Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей. 1 Конгрес Соціологічної Асоціації України. Тези доповідей. харків, 15-17 жовтня 2009 р.
c.124-126
20
Монографія
Тематизація етнічності в засобах масової інформації
Аза Лариса Олександрівна
2008
21
Навчальний посібник
Реалії та перспективи міжетнічної інтеграції
Аза Лариса Олександрівна
2008
Етносоціологія: етнічна динаміка українського суспільства
c.393-424
22
Наукова стаття
Етнічна ідентичність в умовах ціннісної трансформації
Аза Лариса Олександрівна
2008
Нова соціокультурна реальність в Україні: теорія, методологія, практика
c.32-36
23
Наукова стаття
Ідентифікаційне розмаїття в поліетнічному просторі України
Аза Лариса Олександрівна
2008
Українське суспільство 1992-2008. Соціологічний моніторинг
c.2996-304

Повернення до списку

Вгору