Автори, співробітники Університету

Айдачич Деян Володимирович
Ajdačić Dejan Volodymyrovyč

Ідентифікатор автора: 28225
Кількість пошукових запитів автора: 1036

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Слов'янської філології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Історія слов. літератур, Порівняльна фразеологія, слов’янська етнолінгвістика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 76, з них наукових статей (наукові публікації) - 62, монографій - 7, підручників - 1, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki słowiańskiej
Айдачич Деян Володимирович
2018
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
2
Наукова стаття
Andrićevo pripovedanje o slikanju Vjekoslava Karasa
Айдачич Деян Володимирович
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.33 в.33 c.148-151
3
Наукова стаття
Бањански говор Килибардиних приповедача у преводу на украјински језик
Айдачич Деян Володимирович
2018
Novak Kilibarda – književnik, profesor i naučnik: zbornik radova s naučnoga skupa, Urednik Novica Vujović, Cetinje
c.47-53
4
Наукова стаття
Зіставний аналіз сербських та українських фразем із концептом ’вода’
Айдачич Деян Володимирович
Пляшечник Єлізавета
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.33 в.33 c.95-103
5
Наукова стаття
Цена продужетка живота. Митолошке фантазије и психологија у роману "Новендіалия" украјинске књижевнице Марине Сокољан
Айдачич Деян Володимирович
2018
Filologia Polska, Zielona góra
т.4 c.413-422
6
Наукова стаття
Тіло майбутньої людини та людиноподібних машин у творах Станіслава Лема
Айдачич Деян Володимирович
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
в.34 c.89-97
7
Навчальний посібник
Радови Дејана Ајдачића: Анотирана библиографија
Айдачич Деян Володимирович
2016
Алма
c.1-261
8
Навчальний посібник
Полонистички мозаик
Айдачич Деян Володимирович
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-223
9
Наукова стаття
Спортске компоненте у новим српским фразеологизмима
Айдачич Деян Володимирович
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
в.32 c.3-13
10
Монографія
Поредбена српско-украjинска фразеологиjа
Айдачич Деян Володимирович
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2015
Алма
11
Навчальний посібник
Сербська література ХХ ст. Хрестоматія
Айдачич Деян Володимирович
2016
"Освіта України"
c.1-301
12
Навчальний посібник
Порівняльна сербсько-українська фразеологія:
Айдачич Деян Володимирович
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
13
Наукова стаття
Идол Сварожића балтичких Словена у роману „Ветар са мора“ Стефана Жеромского
Айдачич Деян Володимирович
2016
Алма
c.7-17
14
Наукова стаття
Сучасна сербська література: пізнання та емоції: Вступне слово
Айдачич Деян Володимирович
2016
"Освіта України"
c.5-8
15
Наукова стаття
Поређење српских и украјинских фразеологизама са компонентом ‘делови главе’
Айдачич Деян Володимирович
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
в.27 c.3-11
16
Монографія
Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах
Айдачич Деян Володимирович
2015
Tempora
c.1-503
17
Монографія
Поредбена српскo-украјинска фразеологија
Айдачич Деян Володимирович
2015
Алма
c.1-242
18
Навчальний посібник
Порівняльна сербсько-українська фразеологія
Айдачич Деян Володимирович
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2015
Київ: Освіта
c.1-270
19
Наукова стаття
Поређење српских и украјинских фразеологизама са компонентом ‘глава’
Айдачич Деян Володимирович
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.26 c.3-8
20
Наукова стаття
Пародија и сатира у приказима демона у словенским књижевностима 19. века
Айдачич Деян Володимирович
2015
Слов'янська фантастика. Збірник наукових праць
т.2 c.17-24
21
Наукова стаття
Концепт част у српском језику
Айдачич Деян Володимирович
2015
Зборник етнолингвистичких радова
c.73-97
22
Наукова стаття
Колекције вредности, њихови типови и профили у српском језику: пароле Слобода, једнакост, братство и Братство и јединство
Айдачич Деян Володимирович
2015
Зборник етнолингвистичких радова
c.188-209
23
Наукова стаття
Многогласје украјинског портала „ЛитАкцент“ о савременој књижевности
Айдачич Деян Володимирович
2015
Српска књижевност у украјинском ЛитАкценту
c.9-22
24
Наукова стаття
Органопоетика чулног тела у делима београдских надреалиста (до 1932)
Айдачич Деян Володимирович
2015
Авангарда од даде до надреализма
c.147-159
25
Наукова стаття
Драматургія Стерії та сербських романтиків
Айдачич Деян Володимирович
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.28 c.174-184
26
Наукова стаття
Трагови народних обреда и веровања у српским и украјинским фразеологизмима (народни календар и свадба)
Айдачич Деян Володимирович
2015
Уредништво Смиљана Ђорђевић Белић
c.277-290
27
Навчальний посібник
Порівняльна сербсько-українська фразеологія.
Айдачич Деян Володимирович
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.1-218
28
Наукова стаття
Про авторське світобачення Афанасія Стойковича у творі "Кандор или откровениjе египетских таин"
Айдачич Деян Володимирович
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.21 c.175-183
29
Наукова стаття
Комікс у прозі сербського постмодернізму
Айдачич Деян Володимирович
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.264-269
30
Наукова стаття
Українські та сербські фразеологізми в порівняльних міжслов’янських дослідженнях
Айдачич Деян Володимирович
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.25 c.3-9
31
Наукова стаття
«Своје и туђе» у споровима око фантастике словенских романтичара (о духу весерних народа и духу северне књижевности)
Айдачич Деян Володимирович
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.203-213
32
Наукова стаття
Zmienne erotycznego ciała w słowiańskiej futurofantastyce
Айдачич Деян Володимирович
2013
33
Наукова стаття
Кијевске вештице
Айдачич Деян Володимирович
2013
Київ і слов’янські літератури. Збірник. – К.-Бєлград
c.197.0000
34
Наукова стаття
Коллекция ценностей Свобода равенство, братство и опирающиеся на нее конструкции в славянских языках
Айдачич Деян Володимирович
2013
Etnolingwistyka
т.25 c.59.0000
35
Наукова стаття
О погледу на свет Атанасија Стојковића у делу Кандор или откровеније египетских таин (1800)
Айдачич Деян Володимирович
2013
Зборник у част Марији Клеут
c.429.0000
36
Наукова стаття
Пагански богови љубави у словенским књижевностима
Айдачич Деян Володимирович
2013
Зборник Матице српске за славистику
c.25.0000
37
Наукова стаття
Уплетена времена у алтернативној историји Јацека Дукаја
Айдачич Деян Володимирович
2012
38
Наукова стаття
Про польського мовознавця Єжи Бартмінського
Айдачич Деян Володимирович
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.16 c.3.0000
39
Наукова стаття
Дослідження літературної фантастики в Сербії
Айдачич Деян Володимирович
2012
40
Наукова стаття
Сукоб међу браћом у словенским народним песмама
Айдачич Деян Володимирович
2012
41
Наукова стаття
Сербські лексеми зі значенням ‘фантастичне’, ’фантастика’
Айдачич Деян Володимирович
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.18 c.3.0000
42
Наукова стаття
Zivotinjske vanzemaljske vrste u slavenskoj znanstvenoj fantastici
Айдачич Деян Володимирович
2012
43
Наукова стаття
Сан и демони у словенској фантастици
Айдачич Деян Володимирович
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.462.0000
44
Наукова стаття
Образ змії в сучасній болгарській драмі
Айдачич Деян Володимирович
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.95.0000
45
Наукова стаття
Віли в народнихбаладах балканских слов’ян
Айдачич Деян Володимирович
2012
46
Наукова стаття
Ванземаљске птице у словенској научној фантастици // Птице: књижевност, култура, Крагујевац, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета
Айдачич Деян Володимирович
2011
47
Наукова стаття
Венецијански карневал и чудесни врт у словенској књижевности
Айдачич Деян Володимирович
2011
48
Наукова стаття
Tela u erotskoj prozi savremenih slovenskih autora
Айдачич Деян Володимирович
2011
49
Наукова стаття
Оборотењ (човек –вук) у источнословенским књижевностима
Айдачич Деян Володимирович
2011
50
Наукова стаття
«Про богів та благочестя слов’ян» в «Історії різних слов’янських народів» (1794) Йована Раїча
Айдачич Деян Володимирович
2011
51
Наукова стаття
O боговима и благочести Словена у "Историји разних словенских народа" (1794) Јована Рајића
Айдачич Деян Володимирович
2011
52
Наукова стаття
Гіркі спокуси і сміх Новака Килибaрди // Угренова земля та інші оповідки / Новак Килибарда
Айдачич Деян Володимирович
2011
53
Наукова стаття
Белешка о Јежи Бартмињском // Језик – слика – свет. Етнолингвистичке студије / Јежи Бартмињски
Айдачич Деян Володимирович
2011
54
Наукова стаття
Пољске речи у значењу „издајник“ (zdrajca) // Зборник Матице српске за славистику.
Айдачич Деян Володимирович
2011
55
Наукова стаття
Лектори из Југославије (1973–1993) и Србије (2003–2011) на катедри славистике Кијевског националног универзитета Т. Шевченко
Айдачич Деян Володимирович
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.3.0000
56
Наукова стаття
Про Новака Килибарду та його прозу
Айдачич Деян Володимирович
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.298.0000
57
Підручник
Демони і боги у слов’янських літературах. Літературознавчі огляди.
Айдачич Деян Володимирович
2011
58
Монографія
Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику.
Айдачич Деян Володимирович
2010
59
Наукова стаття
Історія сербської компаративістики
Айдачич Деян Володимирович
2009
60
Наукова стаття
Самовизначення емігрантів в есе польських письменників другої половини ХХ ст.
Айдачич Деян Володимирович
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.232.0000
61
Наукова стаття
Явление єротизации в слявянских литературах конца ХХ века.
Айдачич Деян Володимирович
2010
Мова і культура
т.12 c.144.0000
62
Наукова стаття
Нові шляхи - пропозиції для розвитку сербсько-українських культурних зв"язків
Айдачич Деян Володимирович
2010
63
Наукова стаття
Українсько-сербсько-польська міжмовна омонімія : іменники на позначення часу
Айдачич Деян Володимирович
2010
64
Наукова стаття
Словянські прислівя з компаративними формами "кращий, краще"
Айдачич Деян Володимирович
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.3.0000
65
Наукова стаття
Уявлення про кохання майбутнього у словянській фантастичній літературі
Айдачич Деян Володимирович
2009
Мова і культура
т.9 c.196.0000
66
Наукова стаття
Теоретичні аспекти вивчення польських лексем на позначення "migrant"
Айдачич Деян Володимирович
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.3.0000
67
Наукова стаття
Дарко Сувін - дослідник наукової фантастики
Айдачич Деян Володимирович
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.234.0000
68
Монографія
Футурославія. Студії про словянську наукову фантастику
Айдачич Деян Володимирович
2008
Abstract ISB5
c.6.2500
69
Монографія
Преображення словянського еросу
Айдачич Деян Володимирович
2008
Abstract ISB5
c.16.0000
70
Наукова стаття
Уявлення про поляків в мемуарах Сімеона Пішчевича
Айдачич Деян Володимирович
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.277.0000
71
Наукова стаття
Уявлення про поляків у мемуарах С.Пишчевича
Айдачич Деян Володимирович
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.277.0000
72
Наукова стаття
Назви персонажів у кіберпросторі в сучасній словянській фантастиці
Айдачич Деян Володимирович
2008
Мова і культура
т.9 c.126-130
73
Наукова стаття
Этническая пинадлежность и проекции в научно-фантастической литературе славянских народов
Айдачич Деян Володимирович
2008
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.227.0000
74
Наукова стаття
Сербська етнолінгвістика та використання сербського матеріалу в слоянських етнолінгвістичних працях
Айдачич Деян Володимирович
2008
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.3.0000
75
Наукова стаття
Назви водяних демонів у польській романтичній літературі
Айдачич Деян Володимирович
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.209.0000
76
Наукова стаття
Уявлення про поляків у мемуарах Симеона Пишчевича
Айдачич Деян Володимирович
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.276.0000

Повернення до списку

Вгору