Автори, співробітники Університету

Акіменко Віталій Володимирович
Akimenko V.V., Vitalii Akimenko

Ідентифікатор автора: 28229
Author Identifier Number Scopus: 14066962300 →
Кількість пошукових запитів автора: 1031
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Системного аналізу і теорії прийняття рішень
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: системний аналіз, теорія оптимального керування, теорія прийняття рішень

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 51, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 25, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 21

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Asymptotic stability of delayed consumer age-structured population models with an Allee effect
Акіменко Віталій Володимирович
2018
Mathematical Biosciences
в.306 c.170-179
2
Наукова стаття
Two-compartment age-structured model of solitarious and gregarious locust population dynamics
Акіменко Віталій Володимирович
2018
Mathematical Methods in the Applied Sciences
т.41 c.8636-8672
3
Навчальний посібник
Прикладні задачі інтелектуального аналізу даних (DATA MINING)
Акіменко Віталій Володимирович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-152
4
Наукова стаття
An age-structured SIR epidemic model with the fixed incubation period of infection
Акіменко Віталій Володимирович
2017
Computers and Mathematics with Applications
т.73 в.7 c.1485-1504
5
Наукова стаття
Steady states and outbreaks of two-phase nonlinear age-structured model of population dynamics with discrete time delay
Акіменко Віталій Володимирович
Ангуелов Р
2016
Journal of Biological Dynamics
т.11 в.2017 - Issue 1 c.75-101
6
Наукова стаття
Nonlinear age-structured models of polycyclic population dynamics with death rates as a power functions with exponent n.
Акіменко Віталій Володимирович
2016
Mathematics and Computers in Simulation
7
Наукова стаття
Asymptotically stable states of non-linear age-structured monocyclic cell population model I. Travelling wave solution
Акіменко Віталій Володимирович
2015
Mathematics and Computers in Simulation
т.133 c.2-23
8
Наукова стаття
Asymptotically stable states of non-linear age-structured monocyclic cell population model II. Numerical simulation
Акіменко Віталій Володимирович
2015
Mathematics and Computers in Simulation
т.133 c.24-38
9
Тези
Models of Outbreaks and Phase Polyphenism in Locust Population
Акіменко Віталій Володимирович
2016
The International Society for Ecological Modelling Global Conference 2016
c.6
10
Тези
Nonlinear Age-Structured Models of Polycyclic Population Dynamics with Density Dependent Death Rate
Акіменко Віталій Володимирович
2016
BIOMATH 2016
т.3 в.1 c.15
11
Тези
Travelling wave solution and dynamic regimes of nonlinear age-structured predator-prey model of Di-trophic food web modules
Акіменко Віталій Володимирович
2016
European Conference On Mathematical And Theoretical Biology ECMTB/SMB 2016
c.7
12
Наукова стаття
Моделирование динамики структурированной по возрасту полициклической популяции биологических клеток на параметризованном множестве алгебраических функций
Акіменко Віталій Володимирович
Загородній Юрій Віталійович
2014
13
Наукова стаття
Identification of parameters of evolutionary model of monocyclic cells aggregation with the hop plants example
Акіменко Віталій Володимирович
Бойко Анатолій Леонідович
Загородній Юрій Віталійович
2013
Computers and Mathematics with Applications
т.66 c.1547-1553
14
Тези
Evolutionary age-structured cells dynamics models. Models in Population Dynamics and Ecology // International Conference MPDE'13, Osnabrück University (Germany), 26-29 August 2013
Акіменко Віталій Володимирович
2013
15
Тези
Evolutionary age-structured cell dynamics models for plant systems // International meeting on synthetic biology SB6.0, Imperial College, London (UK), 09-11 July 2013
Акіменко Віталій Володимирович
Загородній Юрій Віталійович
2013
16
Наукова стаття
Численный метод решения диффузионной системы Лотке-Вольтерра с разрывными коеффициентами для задачи конкуренции компаний
Акіменко Віталій Володимирович
2012
Проблемы управления и информатики
т.2 c.13-21
17
Наукова стаття
Модель оптимального управления фондами и конкурентоспособностью информационно-коммуникационного предприятия
Акіменко Віталій Володимирович
2012
18
Наукова стаття
Resolving of the 2N - Lotka - Volterra system of spliting logistical model for the competition problem
Акіменко Віталій Володимирович
2012
Chaotic Modeling and Simulation
т.4 c.651-661
19
Тези
Дифузійна модель конкуренції компаній типу Лотке-Вольтерра з розривними коефіцієнтами // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» , 23-25 листопада 2011 р., Дніпропетровськ, ДНУ
Акіменко Віталій Володимирович
2011
20
Тези
The Problems of Parameters Identification and Optimal Control for the Monocycle Cells Aggregation Model // International Conference on Mathematical methods and Models in Biosciences (BIOMATH 2012), June 17-22, 2012. Sofia, Bulgaria
Акіменко Віталій Володимирович
Загородній Юрій Віталійович
2012
21
Тези
Evolutionary age-structured cells dynamics models // International Conference on Bioinformatics and Computational Biology (BIOCOMP BG 2012), 20-21 September 2012, Varna, Bulgaria
Акіменко Віталій Володимирович
Загородній Юрій Віталійович
2012
22
Наукова стаття
Моделирование динамики системы моноциклической агрегации клеток
Акіменко Віталій Володимирович
Загородній Юрій Віталійович
2011
23
Тези
Monocycle cells growth: process modeling, identification of parameters and operating // RoSBNet Synthetic Biology Workshop 2011, 20-22 July 2011, St Anne's College, University of Oxford
Акіменко Віталій Володимирович
Загородній Юрій Віталійович
2011
24
Тези
Модель оптимального керування конкурентоспроможністю компаній // XVII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2011), Східниця, 23-27 травня 2011 р.
Акіменко Віталій Володимирович
2011
25
Тези
Модель розщеплення логістичної системи Лотке-Вольтерра для задачі конкуренції // XVIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2011), Ялта, 19-23 вересня 2011 р.
Акіменко Віталій Володимирович
2011
26
Наукова стаття
СППР з оптимального керування процесами підтоплення територій
Акіменко Віталій Володимирович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.65.0000
27
Наукова стаття
Модель оптимального управления нелинейным процессом фильтрации для задачи подтопления территорий
Акіменко Віталій Володимирович
2010
Проблемы управления и информатики
c.73.0000
28
Тези
Ієрархічна модель функціонування інформаційно-комунікаційної системи // XVI Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2010), Ялта, 4-8 жовтня 2010 р.
Акіменко Віталій Володимирович
2010
29
Наукова стаття
Аналіз та математичне моделювання оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: технічні науки
Акіменко Віталій Володимирович
2008
30
Наукова стаття
Модель оптимального управления нелинейным многомерным процессом диффузии инноваций
Акіменко Віталій Володимирович
2008
31
Наукова стаття
Моделирование процессов конвекции-диффузии на основе многомерного интегро-дифференциального уравнения с вырождающейся параболичностью
Акіменко Віталій Володимирович
Наконечний Олександр Григорович
2009
32
Тези
Задача оптимального керування в моделі клітинних угрупувань з неперервним віком // Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2009), Східниця, 27-30 квітня 2009 р.
Акіменко Віталій Володимирович
Загородній Юрій Віталійович
2009
33
Наукова стаття
Чисельний метод розв’язку задачі оптимального керування для системи локально-одновимірних інтегро-диференційних параболічних рівнянь
Акіменко Віталій Володимирович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.121.0000
34
Тези
Моделі оптимального керування для системи інтегро-дифференційних рівнянь параболічного типу // Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2008), Київ-Рівне, 12-17 травня 2008р.
Акіменко Віталій Володимирович
Наконечний Олександр Григорович
2008
35
Тези
Оптимальне керування конкуруючими інноваціями за допомогою інвестицій // Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2008), Київ-Рівне, 12-17 травня 2008р.
Акіменко Віталій Володимирович
2008
36
Тези
Моделі аналізу, прогнозування та підтримки прийняття рішень що до керування процесами підтоплення територій // Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2008), Новий Свiт, 22-27 вересня 2008 р.
Акіменко Віталій Володимирович
Наконечний Олександр Григорович
2008
37
Тези
Чисельний метод розв'язку системи інтегро-дифференційних рівнянь параболічного типу з виродженням // Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2008), Новий Свiт, 22-27 вересня 2008 р.
Акіменко Віталій Володимирович
Наконечний Олександр Григорович
2008
38
Тези
Компьютеризированная система прогнозирования и управления процессом подтопления территорий ПГА // Збірник тез доповідей науково-практичних конференцій "Дні науки - 2008", Класичний приватний університет, Запоріжжя, 23-24 жовтня 2008р.
Акіменко Віталій Володимирович
2008
39
Наукова стаття
Моделирование процессов оптимального управления в условиях неопределенности в экономических системах с иерархией
Акіменко Віталій Володимирович
Наконечний Олександр Григорович
2007
Проблемы управления и информатики
c.134.0000
40
Наукова стаття
Сценарии оптимального управления межрегиональными миграционными процессами в условиях рисков
Акіменко Віталій Володимирович
Волощук Сергій Дмитрович
Наконечний Олександр Григорович
2007
41
Наукова стаття
Модель оптимального управления для системы интегро-дифференциальных уравнений с вырождающейся параболичностью
Акіменко Віталій Володимирович
Наконечний Олександр Григорович
2007
42
Наукова стаття
Динамічні моделі життєвого циклу інновацій в умовах невизначеності
Акіменко Віталій Володимирович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.111.0000
43
Тези
Моделювання взаємодії суб'єктів ринку інноваційної продукції в умовах невизначеності
Акіменко Віталій Володимирович
2007
Матеріали Міжнар. конф. "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2007). Chernivtsi, Ukraine
c.42.0000
44
Тези
Модель дифузійних процесів на основі системи інтерго-диференційних рівнянь параболічного та гіперболічного типів
Акіменко Віталій Володимирович
2007
Матеріали Міжнар. конф. "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2007). Chernivtsi, Ukraine
c.44.0000
45
Тези
Моделювання моніторингових досліджень демографічних процесів
Акіменко Віталій Володимирович
2007
Матеріали Міжнар. конф. "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2007). Chernivtsi, Ukraine
c.46.0000
46
Тези
Оптимальне керування системами інтегро-диференціальних рівнянь параболічного типу з виродженням. Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2007), Новий Свiт, 17-22 вересня 2007 р.
Акіменко Віталій Володимирович
Наконечний Олександр Григорович
2007
Міжнародна школа-семінар PDMU. Новий світ
c.31.0000
47
Наукова стаття
Модели оптимального управления процессами межрегиональной миграции в условиях рисков
Акіменко Віталій Володимирович
Наконечний Олександр Григорович
2006
48
Наукова стаття
Модель мониторинговых исследований демографических процессов во взаимосвязи с социально-экономическим развитием регионов Украины
Акіменко Віталій Володимирович
2006
Демографія та соціальна політика
49
Тези
Сценарій оптимального керування міжрегіональною міграцією населення при відсутності ризиків. Міжнародна школа-семінар "Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності", Східниця, 21-25 травня 2006, с.62-65
Акіменко Віталій Володимирович
Наконечний Олександр Григорович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
50
Тези
Нелінійне моделювання процесів дифузії та реалізації інновацій. Міжнародна школа-семінар "Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності", Східниця, 21-25 травня 2006, с.65-67
Акіменко Віталій Володимирович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
51
Тези
Методи зняття невизначеності у економічних моделях оптимального керування з ієрархією. Міжнародна конференція "Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності", Алушта, 18-23 вересня 2006, с.73-74
Акіменко Віталій Володимирович
Наконечний Олександр Григорович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"

Повернення до списку

Вгору