Автори, співробітники Університету

Александрова Галина Андріївна

Ідентифікатор автора: 28252
Кількість пошукових запитів автора: 1596

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Зарубіжної літератури
Посада: старший науковий співробітник

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: с.н.с.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 64, з них наукових статей (наукові публікації) - 58, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Іван Стешенко: діалоги з шевченкознавством кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Александрова Галина Андріївна
2018
Шевченкознавчі студії
в.Вип. 21 c.154-164
2
Наукова стаття
Леся Українка та Іван Стешенко: творчі взаємозв’язки
Александрова Галина Андріївна
2018
Мова і культура : науковий журнал
т.3 в.Вип. 21 c.20-30
3
Наукова стаття
Поезія Андрія Малишка в контексті одвічних цінностей: відповідальність за слово
Александрова Галина Андріївна
2018
Українська мова та культура в сучасному гуманітарному просторі: аспекти формування комунікативної компетенції фахівця: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної Інтернет конференції.
c.5-13
4
Наукова стаття
Позитивістський етап української компаративістики: вектори розвитку
Александрова Галина Андріївна
2018
Science and Education a New Dimension. Philology
т.6 c.7-11
5
Наукова стаття
Компаративне осягнення письменства в «Історії української літератури» Михайла Возняка
Александрова Галина Андріївна
2018
Кременецькі компаративні студії: збірник наукових праць
в.Вип. 8 c.10-19
6
Наукова стаття
Поетичні діалоги: Леся Українка та Іван Стешенко
Александрова Галина Андріївна
2018
Філологічний дискурс: збірник наукових праць
в.Вип. 7 c.9-20
7
Наукова стаття
Художній досвід ХХ століття: європейський профіль: (Саєнко Валентина. Українська література ХХ ст.: діапазон творчих голосів і мистецьких відкриттів. Вибрані літературознавчі праці (Львів : ЛА ―Піраміда, 2016. – 868 с.)
Александрова Галина Андріївна
2017
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки
в.Вип. 14 c.171-175
8
Наукова стаття
"Велика проза" української діаспори 1940-1980-х років: європейський вектор української культури
Александрова Галина Андріївна
2018
Слово і час : науково-теоретичний журнал
в.9 c.123-125
9
Наукова стаття
«Велика проза» української діаспори 1940-1980-х років: європейський вектор української культури. (Лущій С. Романістика української діаспори 1960-1980-х років: проблематика, жанрово-стильові парадигми)
Александрова Галина Андріївна
2018
Слово і час : науково-теоретичний журнал
в.№9 c.123-125
10
Наукова стаття
Шевченкознавчий дискурс Івана Стешенка в контексті українського літературознавства кінця ХІХ – початку ХХ століття
Александрова Галина Андріївна
2018
Міжнародний конгрес україністів. Збірник наукових статей.
в.Ч. 1 c.3-16
11
Наукова стаття
Українська компаративістика між 1920 і 1930-ми роками: репресії і трансформації
Александрова Галина Андріївна
2017
Літературний процес: Методологія. Імена. Тенденції. – Зб. Наук. праць. – К.: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка
в.№10 c.3-10
12
Замітка
Від посмішки чеширського кота до портрета реальної історичної особистості. Рецензія на монографію Галич А.О. Портрет у мемуарному та біографічному дискурсах: семантика, структура, модифікації
Александрова Галина Андріївна
2017
Синопсис: текст, контекст, медіа: електронне наукове фахове видання
т.2 c.2-6
13
Наукова стаття
Постать Миколи Стороженка в літературознавчій науці кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до 180-річчя вченого)
Александрова Галина Андріївна
2017
Філологічні семінари
в.Випуск 20 c.165-173
14
Наукова стаття
Scientific heritage of Pavlo Fylypovych: theory and practice of comparative studies
Александрова Галина Андріївна
2017
Султанівські читання. Науковий збірник статей
в.Вип. IV c.1-25
15
Наукова стаття
Порівняльний метод в історико-літературній концепції Івана Франка: масштаби, правомірність, обмеження
Александрова Галина Андріївна
2017
Літературознавчі студії
в.Вип. 48 (1) c.17-32
16
Наукова стаття
Перші історії української літератури в рецепції Івана Франка: проблема польсько-українських літературних взаємозв"язків
Александрова Галина Андріївна
2017
Київські полоністичні студії
в.29 c.127-134
17
Наукова стаття
Scientific heritage of Pavlo Fylypovych: theory and practice of comparative studies
Александрова Галина Андріївна
2017
Султанівські читання. Науковий збірник статей
в.Вип. VІ c.1-25
18
Розділ монографії
«Концепт» у компаративістиці: семантичні трансформації
Александрова Галина Андріївна
2017
Концепти і концептосфери: динамічні виміри: колективна монографія
c.135-146
19
Розділ монографії
Концепт СЛОВО в художній картині світу Андрія Малишка
Александрова Галина Андріївна
2017
Концепти і концептосфери: динамічні виміри: колективна монографія
c.147-164
20
Наукова стаття
Порівняльний метод в українському літературознавстві кінця ХІХ – початку ХХ ст: теоретичні аспекти
Александрова Галина Андріївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
в.Випуск 26 c.3-15
21
Наукова стаття
Михайло Старицький та Іван Стешенко: родинні і творчі зв'язки
Александрова Галина Андріївна
2015
Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. – Черкаси
в.Випуск 21-22 c.80-98
22
Наукова стаття
Поезія Івана Стешенка в контексті художніх шукань кінця ХІХ - початку ХХ ст.
Александрова Галина Андріївна
2015
Йшла не тільки з духом часу, але перед ним. Збірник праць до 160-річчя Наталії Кобринської
c.299-306
23
Наукова стаття
Концепт у порівняльних дослідженнях: нарощування смислів та інтерпретацій
Александрова Галина Андріївна
2016
Українська мова та культура у сучасному гуманітарному просторі.
c.5-12
24
Наукова стаття
Перша історія нового українського письменства: проблема укрансько-російських літературних взаємин
Александрова Галина Андріївна
2016
Наукові праці. Науково-методичний журнал. Серія Соціологія.
c.10-16
25
Наукова стаття
Павло Филипович: "порівняльні студії... поширюють наш обрій. До 125-річчя вченого
Александрова Галина Андріївна
2016
Слово і час : науково-теоретичний журнал
т.9 c.4-16
26
Наукова стаття
І. Франко та М. Дашкевич: спільність і своєрідність компаративних пошуків
Александрова Галина Андріївна
2016
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження”
c.142-143
27
Наукова стаття
«Екзотизм» Лесі Українки у студіях 1910-1920-х років: наближення до проблем компаративістики
Александрова Галина Андріївна
2014
Літературознавчі студії
т.42 c.3-16
28
Наукова стаття
Т. Шевченко і О. Пушкін: пункти зближення і лінії розмежування в літературознавстві кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст.
Александрова Галина Андріївна
2015
Шевченкознавчі студії
т.18 c.258-270
29
Наукова стаття
«Немов обірвана струна…» (поезія Івана Стешенка)
Александрова Галина Андріївна
2015
Дивослово : щомісячний науково-методичний журнал
т.5 c.50-56
30
Наукова стаття
Марченко Н. Над текстами долі Володимира Рутківського
Александрова Галина Андріївна
2015
Дивослово : щомісячний науково-методичний журнал
т.3 c.62-63
31
Наукова стаття
Шевченкова проза: зв’язки із західноєвропейським літературним процесом
Александрова Галина Андріївна
2015
Слово і час : науково-теоретичний журнал
т.3 c.121-122
32
Наукова стаття
Комплексне дослідження українського фольклору Поділля
Александрова Галина Андріївна
2015
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки
т.5 c.394-396
33
Наукова стаття
Творча індивідуальність Івана Стешенка в контексті поезії початку ХХ ст.: традиції і новаторство
Александрова Галина Андріївна
2013
Літературознавчі студії
т.39 c.10-20
34
Наукова стаття
Шевченкознавчі студії Івана Стешенка: національна форма і всесвітнє значення
Александрова Галина Андріївна
2013
Українознавчий альманах
т.12 c.116-120
35
Наукова стаття
Борис Грінченко: рецепція творчості «другорядних письменників»
Александрова Галина Андріївна
2013
Слово і час : науково-теоретичний журнал
т.12 c.74-81
36
Наукова стаття
Володимир Перетц і теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини ХХ ст.
Александрова Галина Андріївна
2014
Літературознавчі студії
т.40 c.3-13
37
Наукова стаття
Порівняльний метод у науковому осмисленні Володимира Перетца
Александрова Галина Андріївна
2014
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки
т.1 c.185-192
38
Наукова стаття
Компаративні студії Павла Филиповича: поза межами часу і нації
Александрова Галина Андріївна
2014
Філологічні семінари
т.17 c.99-111
39
Наукова стаття
«Історія української літератури» М. Грушевського: проблеми національної ідентичності
Александрова Галина Андріївна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.41 c.8-11
40
Наукова стаття
Лірика Івана Стешенка в контексті естетичних тенденцій кінця ХІХ – початку ХХ ст
Александрова Галина Андріївна
2014
Літературний процес: мова мистецтв і мистецтво мови
c.3-7
41
Наукова стаття
Творчість І. Котляревського і проблема національно-літературних зіставлень
Александрова Галина Андріївна
2014
Українська мова та культура у сучасному гуманітарному просторі.
c.5-11
42
Наукова стаття
Концепт «слово» в поэзии Андрея Малышко
Александрова Галина Андріївна
2013
Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира
т.6 c.321-329
43
Праці конференції
Національне та інтернаціональне в казковому епосі (Концепція М.Грушевського)
Александрова Галина Андріївна
2014
У Тридев’ятому царстві: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа: матеріали Міжнародної наукової конференції (Бердянськ, 25–26 вересня 2014 р.).
c.10-12
44
Наукова стаття
Дашкевич Микола Павлович (у співавторстві з Сулимою М.М.)
Александрова Галина Андріївна
2012
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.2 c.287.0000
45
Наукова стаття
Начерк історії української літератури Богдана Лепкого і проблема міжнаціональних контактів
Александрова Галина Андріївна
2012
Науковi записки Тернопiльського нацiонального педaгогiчного унiверситету
c.36.0000
46
Наукова стаття
Борис Грінченко і «другорядні» письменники
Александрова Галина Андріївна
2012
Літературний процес: структурно-семіотичні площини
c.5.0000
47
Наукова стаття
Нові координати історико-літературного мислення // Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова «Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия» / Н. П. Дашкевич; упоряд., передмова, примітки, покажчик імен Г. А. Александрової
Александрова Галина Андріївна
2013
48
Наукова стаття
«І знов моє серце натхненням горить» // Стешенко І. М. Твори. Переклади. Вибране листування / Упорядник та автор біографічного нарису Г. В. Титаренко, післямова Г. А. Александрової
Александрова Галина Андріївна
2013
49
Наукова стаття
«Мене народила доля словом»
Александрова Галина Андріївна
2013
Дивослово : щомісячний науково-методичний журнал
c.54.0000
50
Наукова стаття
Глобалізація і нові стратегії в компаративістиці
Александрова Галина Андріївна
2013
Українознавчий альманах
т.11 c.77.0000
51
Наукова стаття
Слово в поетичній моделі світу Андрія Малишка
Александрова Галина Андріївна
2013
52
Наукова стаття
Філософія слова в осягненні Андрія Малишка // Збірник до 100-річчя А. С. Малишка
Александрова Галина Андріївна
2013
53
Наукова стаття
Українське порівняльне літературознавство 1900-1920-х років: тенденції розвитку // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
Александрова Галина Андріївна
2013
54
Наукова стаття
Творчість Шевченка у прочитанні М. Петрова: компаративні аспекти // Зб. праць Міжнародної (38) наукової шевченківської конференції
Александрова Галина Андріївна
2012
55
Наукова стаття
Іван Стешенко і Леся Українка: поетичні перегуки // Формування особистості конкуретноспроможного фахівця в сучасних мовно-культурних реаліях
Александрова Галина Андріївна
2012
Національний університет ДПС України
c.0.0000
56
Наукова стаття
Критична й читацька рецепція і «літературні ряди» // Літературний процес: методологія, імена, тенденції
Александрова Галина Андріївна
2012
57
Наукова стаття
Міжкультурний обмін і трансформація впливів (теорія О. Потебні)
Александрова Галина Андріївна
2012
Актуальні проблеми слов’янської філології.
т.25 c.135.0000
58
Наукова стаття
Концепт у компаративістиці і порівняльній концептології
Александрова Галина Андріївна
2012
Літературознавчі студії
т.33 c.14-18
59
Наукова стаття
«Історія української літератури» Михайла Грушевського: «суголосна основа» і «сторонні наверстування» // Теорія літератури: концепції, інтерпретації
Александрова Галина Андріївна
2012
60
Наукова стаття
«Літературні ряди»: змінність і рухомість
Александрова Галина Андріївна
2012
Дивослово : щомісячний науково-методичний журнал
c.43.0000
61
Наукова стаття
О. Котляревський і університет Святого Володимира (до 175-річчя вченого)
Александрова Галина Андріївна
2012
Літературознавчі студії
т.35 c.10-16
62
Наукова стаття
Поезія Івана Стешенка: поліфонія мотивів і настроїв
Александрова Галина Андріївна
2012
Студії з україністики. Лінгвістика та лігводидактика
т.10 c.216.0000
63
Наукова стаття
Духовний наставник і вчитель Т.Зіньківського (до 175-річчя О. Кониського)
Александрова Галина Андріївна
2012
Актуальні проблеми слов’янської філології.
т.26 c.243.0000
64
Наукова стаття
Рецензія на: Пашковська Г.В. Формування норм української мови: Концепція Івана Нечуя-Левицького
Александрова Галина Андріївна
Назаров Назарій Анатолійович
2011
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.184 c.29-30

Повернення до списку

Вгору