Автори, співробітники Університету

Александрова Галина Андріївна

Ідентифікатор автора: 28252
Кількість пошукових запитів автора: 1522

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Зарубіжної літератури
Посада: старший науковий співробітник

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: с.н.с.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 64, з них наукових статей (наукові публікації) - 58, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Іван Стешенко: діалоги з шевченкознавством кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Александрова Галина Андріївна
2018
Шевченкознавчі студії
в.Вип. 21 c.154-164
2
Наукова стаття
Леся Українка та Іван Стешенко: творчі взаємозв’язки
Александрова Галина Андріївна
2018
Мова і культура : науковий журнал
т.3 в.Вип. 21 c.20-30
3
Наукова стаття
Поезія Андрія Малишка в контексті одвічних цінностей: відповідальність за слово
Александрова Галина Андріївна
2018
Українська мова та культура в сучасному гуманітарному просторі: аспекти формування комунікативної компетенції фахівця: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної Інтернет конференції.
c.5-13
4
Наукова стаття
Позитивістський етап української компаративістики: вектори розвитку
Александрова Галина Андріївна
2018
Science and Education a New Dimension. Philology
т.6 c.7-11
5
Наукова стаття
Компаративне осягнення письменства в «Історії української літератури» Михайла Возняка
Александрова Галина Андріївна
2018
Кременецькі компаративні студії: збірник наукових праць
в.Вип. 8 c.10-19
6
Наукова стаття
Поетичні діалоги: Леся Українка та Іван Стешенко
Александрова Галина Андріївна
2018
Філологічний дискурс: збірник наукових праць
в.Вип. 7 c.9-20
7
Наукова стаття
Художній досвід ХХ століття: європейський профіль: (Саєнко Валентина. Українська література ХХ ст.: діапазон творчих голосів і мистецьких відкриттів. Вибрані літературознавчі праці (Львів : ЛА ―Піраміда, 2016. – 868 с.)
Александрова Галина Андріївна
2017
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки
в.Вип. 14 c.171-175
8
Наукова стаття
"Велика проза" української діаспори 1940-1980-х років: європейський вектор української культури
Александрова Галина Андріївна
2018
Слово і час : науково-теоретичний журнал
в.9 c.123-125
9
Наукова стаття
«Велика проза» української діаспори 1940-1980-х років: європейський вектор української культури. (Лущій С. Романістика української діаспори 1960-1980-х років: проблематика, жанрово-стильові парадигми)
Александрова Галина Андріївна
2018
Слово і час : науково-теоретичний журнал
в.№9 c.123-125
10
Наукова стаття
Шевченкознавчий дискурс Івана Стешенка в контексті українського літературознавства кінця ХІХ – початку ХХ століття
Александрова Галина Андріївна
2018
Міжнародний конгрес україністів. Збірник наукових статей.
в.Ч. 1 c.3-16
11
Наукова стаття
Українська компаративістика між 1920 і 1930-ми роками: репресії і трансформації
Александрова Галина Андріївна
2017
Літературний процес: Методологія. Імена. Тенденції. – Зб. Наук. праць. – К.: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка
в.№10 c.3-10
12
Замітка
Від посмішки чеширського кота до портрета реальної історичної особистості. Рецензія на монографію Галич А.О. Портрет у мемуарному та біографічному дискурсах: семантика, структура, модифікації
Александрова Галина Андріївна
2017
Синопсис: текст, контекст, медіа: електронне наукове фахове видання
т.2 c.2-6
13
Наукова стаття
Постать Миколи Стороженка в літературознавчій науці кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до 180-річчя вченого)
Александрова Галина Андріївна
2017
Філологічні семінари
в.Випуск 20 c.165-173
14
Наукова стаття
Scientific heritage of Pavlo Fylypovych: theory and practice of comparative studies
Александрова Галина Андріївна
2017
Султанівські читання. Науковий збірник статей
в.Вип. IV c.1-25
15
Наукова стаття
Порівняльний метод в історико-літературній концепції Івана Франка: масштаби, правомірність, обмеження
Александрова Галина Андріївна
2017
Літературознавчі студії
в.Вип. 48 (1) c.17-32
16
Наукова стаття
Перші історії української літератури в рецепції Івана Франка: проблема польсько-українських літературних взаємозв"язків
Александрова Галина Андріївна
2017
Київські полоністичні студії
в.29 c.127-134
17
Наукова стаття
Scientific heritage of Pavlo Fylypovych: theory and practice of comparative studies
Александрова Галина Андріївна
2017
Султанівські читання. Науковий збірник статей
в.Вип. VІ c.1-25
18
Розділ монографії
«Концепт» у компаративістиці: семантичні трансформації
Александрова Галина Андріївна
2017
Концепти і концептосфери: динамічні виміри: колективна монографія
c.135-146
19
Розділ монографії
Концепт СЛОВО в художній картині світу Андрія Малишка
Александрова Галина Андріївна
2017
Концепти і концептосфери: динамічні виміри: колективна монографія
c.147-164
20
Наукова стаття
Порівняльний метод в українському літературознавстві кінця ХІХ – початку ХХ ст: теоретичні аспекти
Александрова Галина Андріївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
в.Випуск 26 c.3-15
21
Наукова стаття
Михайло Старицький та Іван Стешенко: родинні і творчі зв'язки
Александрова Галина Андріївна
2015
Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. – Черкаси
в.Випуск 21-22 c.80-98
22
Наукова стаття
Поезія Івана Стешенка в контексті художніх шукань кінця ХІХ - початку ХХ ст.
Александрова Галина Андріївна
2015
Йшла не тільки з духом часу, але перед ним. Збірник праць до 160-річчя Наталії Кобринської
c.299-306
23
Наукова стаття
Концепт у порівняльних дослідженнях: нарощування смислів та інтерпретацій
Александрова Галина Андріївна
2016
Українська мова та культура у сучасному гуманітарному просторі.
c.5-12
24
Наукова стаття
Перша історія нового українського письменства: проблема укрансько-російських літературних взаємин
Александрова Галина Андріївна
2016
Наукові праці. Науково-методичний журнал. Серія Соціологія.
c.10-16
25
Наукова стаття
Павло Филипович: "порівняльні студії... поширюють наш обрій. До 125-річчя вченого
Александрова Галина Андріївна
2016
Слово і час : науково-теоретичний журнал
т.9 c.4-16
26
Наукова стаття
І. Франко та М. Дашкевич: спільність і своєрідність компаративних пошуків
Александрова Галина Андріївна
2016
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження”
c.142-143
27
Наукова стаття
«Екзотизм» Лесі Українки у студіях 1910-1920-х років: наближення до проблем компаративістики
Александрова Галина Андріївна
2014
Літературознавчі студії
т.42 c.3-16
28
Наукова стаття
Т. Шевченко і О. Пушкін: пункти зближення і лінії розмежування в літературознавстві кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст.
Александрова Галина Андріївна
2015
Шевченкознавчі студії
т.18 c.258-270
29
Наукова стаття
«Немов обірвана струна…» (поезія Івана Стешенка)
Александрова Галина Андріївна
2015
Дивослово
т.5 c.50-56
30
Наукова стаття
Марченко Н. Над текстами долі Володимира Рутківського
Александрова Галина Андріївна
2015
Дивослово
т.3 c.62-63
31
Наукова стаття
Шевченкова проза: зв’язки із західноєвропейським літературним процесом
Александрова Галина Андріївна
2015
Слово і час : науково-теоретичний журнал
т.3 c.121-122
32
Наукова стаття
Комплексне дослідження українського фольклору Поділля
Александрова Галина Андріївна
2015
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки
т.5 c.394-396
33
Наукова стаття
Творча індивідуальність Івана Стешенка в контексті поезії початку ХХ ст.: традиції і новаторство
Александрова Галина Андріївна
2013
Літературознавчі студії
т.39 c.10-20
34
Наукова стаття
Шевченкознавчі студії Івана Стешенка: національна форма і всесвітнє значення
Александрова Галина Андріївна
2013
Українознавчий альманах
т.12 c.116-120
35
Наукова стаття
Борис Грінченко: рецепція творчості «другорядних письменників»
Александрова Галина Андріївна
2013
Слово і час : науково-теоретичний журнал
т.12 c.74-81
36
Наукова стаття
Володимир Перетц і теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини ХХ ст.
Александрова Галина Андріївна
2014
Літературознавчі студії
т.40 c.3-13
37
Наукова стаття
Порівняльний метод у науковому осмисленні Володимира Перетца
Александрова Галина Андріївна
2014
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки
т.1 c.185-192
38
Наукова стаття
Компаративні студії Павла Филиповича: поза межами часу і нації
Александрова Галина Андріївна
2014
Філологічні семінари
т.17 c.99-111
39
Наукова стаття
«Історія української літератури» М. Грушевського: проблеми національної ідентичності
Александрова Галина Андріївна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.41 c.8-11
40
Наукова стаття
Лірика Івана Стешенка в контексті естетичних тенденцій кінця ХІХ – початку ХХ ст
Александрова Галина Андріївна
2014
Літературний процес: мова мистецтв і мистецтво мови
c.3-7
41
Наукова стаття
Творчість І. Котляревського і проблема національно-літературних зіставлень
Александрова Галина Андріївна
2014
Українська мова та культура у сучасному гуманітарному просторі.
c.5-11
42
Наукова стаття
Концепт «слово» в поэзии Андрея Малышко
Александрова Галина Андріївна
2013
Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира
т.6 c.321-329
43
Праці конференції
Національне та інтернаціональне в казковому епосі (Концепція М.Грушевського)
Александрова Галина Андріївна
2014
У Тридев’ятому царстві: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа: матеріали Міжнародної наукової конференції (Бердянськ, 25–26 вересня 2014 р.).
c.10-12
44
Наукова стаття
Дашкевич Микола Павлович (у співавторстві з Сулимою М.М.)
Александрова Галина Андріївна
2012
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.2 c.287.0000
45
Наукова стаття
Начерк історії української літератури Богдана Лепкого і проблема міжнаціональних контактів
Александрова Галина Андріївна
2012
Науковi записки Тернопiльського нацiонального педaгогiчного унiверситету
c.36.0000
46
Наукова стаття
Борис Грінченко і «другорядні» письменники
Александрова Галина Андріївна
2012
Літературний процес: структурно-семіотичні площини
c.5.0000
47
Наукова стаття
Нові координати історико-літературного мислення // Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова «Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия» / Н. П. Дашкевич; упоряд., передмова, примітки, покажчик імен Г. А. Александрової
Александрова Галина Андріївна
2013
48
Наукова стаття
«І знов моє серце натхненням горить» // Стешенко І. М. Твори. Переклади. Вибране листування / Упорядник та автор біографічного нарису Г. В. Титаренко, післямова Г. А. Александрової
Александрова Галина Андріївна
2013
49
Наукова стаття
«Мене народила доля словом»
Александрова Галина Андріївна
2013
Дивослово
c.54.0000
50
Наукова стаття
Глобалізація і нові стратегії в компаративістиці
Александрова Галина Андріївна
2013
Українознавчий альманах
т.11 c.77.0000
51
Наукова стаття
Слово в поетичній моделі світу Андрія Малишка
Александрова Галина Андріївна
2013
52
Наукова стаття
Філософія слова в осягненні Андрія Малишка // Збірник до 100-річчя А. С. Малишка
Александрова Галина Андріївна
2013
53
Наукова стаття
Українське порівняльне літературознавство 1900-1920-х років: тенденції розвитку // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
Александрова Галина Андріївна
2013
54
Наукова стаття
Творчість Шевченка у прочитанні М. Петрова: компаративні аспекти // Зб. праць Міжнародної (38) наукової шевченківської конференції
Александрова Галина Андріївна
2012
55
Наукова стаття
Іван Стешенко і Леся Українка: поетичні перегуки // Формування особистості конкуретноспроможного фахівця в сучасних мовно-культурних реаліях
Александрова Галина Андріївна
2012
Національний університет ДПС України
c.0.0000
56
Наукова стаття
Критична й читацька рецепція і «літературні ряди» // Літературний процес: методологія, імена, тенденції
Александрова Галина Андріївна
2012
57
Наукова стаття
Міжкультурний обмін і трансформація впливів (теорія О. Потебні)
Александрова Галина Андріївна
2012
Актуальні проблеми слов’янської філології.
т.25 c.135.0000
58
Наукова стаття
Концепт у компаративістиці і порівняльній концептології
Александрова Галина Андріївна
2012
Літературознавчі студії
т.33 c.14-18
59
Наукова стаття
«Історія української літератури» Михайла Грушевського: «суголосна основа» і «сторонні наверстування» // Теорія літератури: концепції, інтерпретації
Александрова Галина Андріївна
2012
60
Наукова стаття
«Літературні ряди»: змінність і рухомість
Александрова Галина Андріївна
2012
Дивослово
c.43.0000
61
Наукова стаття
О. Котляревський і університет Святого Володимира (до 175-річчя вченого)
Александрова Галина Андріївна
2012
Літературознавчі студії
т.35 c.10-16
62
Наукова стаття
Поезія Івана Стешенка: поліфонія мотивів і настроїв
Александрова Галина Андріївна
2012
Студії з україністики. Лінгвістика та лігводидактика
т.10 c.216.0000
63
Наукова стаття
Духовний наставник і вчитель Т.Зіньківського (до 175-річчя О. Кониського)
Александрова Галина Андріївна
2012
Актуальні проблеми слов’янської філології.
т.26 c.243.0000
64
Наукова стаття
Рецензія на: Пашковська Г.В. Формування норм української мови: Концепція Івана Нечуя-Левицького
Александрова Галина Андріївна
Назаров Назарій Анатолійович
2011
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.184 c.29-30

Повернення до списку

Вгору