Автори, співробітники Університету

Александрович Ірина Миколаївна
Alexandrovich I.M.

Ідентифікатор автора: 28254
Author Identifier Number Scopus: 16410595600 →
Кількість пошукових запитів автора: 620
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ / Обчислювальної математики /
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: інтегральне зображення розв’язків рівняння Гельмгольця та ітераційного осесиметричного рівняння Гельмгольця; диференціальні та інтегральні оператори, що визначають розв’язки рівнянь та систем еліптичного та гіперболічного типів

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Інтегральні оператори, що визначають розв’язок ітерованого рівняння гіперболічного типу
Александрович Ірина Миколаївна
Ляшко Сергій Іванович
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Бондар Олена Сергіївна
2020
Кібернетика і системний аналіз
т.3 c.70-79
2
Наукова стаття
Integral Operators that Determine the Solution of an Iterated Hyperbolic-Type Equation
Александрович Ірина Миколаївна
Ляшко Сергій Іванович
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Бондар Олена Сергіївна
2020
Cybernetics and Systems Analysis
т.56 в.2020 c.401-409
3
Навчальний посібник
Вступ до математичного аналізу. Збірник задач.
Александрович Ірина Миколаївна
Анікушин Андрій Валерійович
Молодцов Олександр Ілліч
Номіровський Дмитро Анатолійович
Рубльов Богдан Владиславович
Семенов Володимир Вікторович
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-239
4
Наукова стаття
Диференціальні оператори, що визначають розв’язок ітерованого рівняння еліптичного типу
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2019
Український математичний журнал
т.71 в.3 c.433-440
5
Наукова стаття
Differential Operators Specifying the Solution of an Elliptic Iterated Equation
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2019
Ukrainian Mathematical Journal
т.71 в.3 c.495-504
6
Матеріали конференції
Один клас рівнянь параболічного типу
Александрович Ірина Миколаївна
Дронова Юлія Олегівна
Семида Валерія Олександрівна
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
в.1 c.27
7
Тези
Задача Коші для нелінійного рівняння параболічного типу
Александрович Ірина Миколаївна
Дронова Юлія Олегівна
Семида Валерія Олександрівна
2017
Dynamical Systems Modelling And Stability Investigation (DSMSI): Міжнародна конференція
т.18 c.50
8
Матеріали конференції
Наближення узагальнених аналітичних функцій узагальненими поліномами
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2016
Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука
т.2 в.XVII c.33-37
9
Наукова стаття
Диференціальне зображення розв’язків рівнянь гіперболічного типу
Александрович Ірина Миколаївна
Молодцов Олександр Ілліч
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.2 c.51-56
10
Тези
Рівняння гіперболічного типу четвертого порядку
Александрович Ірина Миколаївна
2015
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.15-16
11
Тези
Диференціальне зображення розв’язків рівняння еліптичного типу
Александрович Ірина Миколаївна
2015
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.16-17
12
Тези
Р-аналітичні функції з характеристикою p=xkye
Александрович Ірина Миколаївна
2014
Матеріали XV Міжнародної наукової конференції імені акад. Михайла Кравчука (Київ, 15–17 травня 2014 р.). Т2. Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз.
т.1 c.34-35
13
Тези
Обернення інтегральних рівнянь типу Вольтерра
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.12
14
Наукова стаття
On a class of generalized analytic functions.
Александрович Ірина Миколаївна
2012
Lecture Notes in Computer Science
т.2 c.45-58
15
Наукова стаття
Інтегральні зображення xkyl-аналітичних функцій та їх формули обернення.
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2013
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.1 c.24-33
16
Тези
Інтегральний оператор Рімана в осесиметричному випадку./VI Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 5-6 вересня 2013 р, матеріали конференції.
Александрович Ірина Миколаївна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.58
17
Наукова стаття
Обернення інтегральних рівнянь вольтерра з функцією Бесселя в ядрі.
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2012
Наукові вісті НТУУ КПІ
т.4 c.13-17
18
Наукова стаття
Inverse Problems involving generelized axial-symmetric Helmholtz equation.
Александрович Ірина Миколаївна
2012
Mathematica Balkanica
т.26 c.1-2
19
Тези
р-аналітичні функції з характеристикою p=xkyl./ V Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" (до 90-річчя від дня народження акад. І.І. Ляшка), Київ, 10-11 вересня 2012 р.
Александрович Ірина Миколаївна
2012
20
Тези
Спеціальне інтегральне зображення xkyl-хвильової функції./IV Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 8-10 вересня 2011
Александрович Ірина Миколаївна
2011
21
Тези
Задача Коші для ітераційного рівняння Ейлера-Пуассона- Дарбу/International Conference "Dynamical System Modelling and Stability Investigation", 27-29 may,Kyiv, 2009
Александрович Ірина Миколаївна
2009
Тези IV міжнародної наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології» - Житомир
c.46.0000
22
Тези
Особлива задача коші для ітераційного рівняння узагальненої осесиметричної теорії потенціала / III Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", присв. пам'яті академіка НАН України Ляшка І.І.: матеріали конференції
Александрович Ірина Миколаївна
2009
23
Наукова стаття
Задача Діріхле для узагальненого осесиметричного рівняння Гельмгольця у півсмузі
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.119.0000
24
Наукова стаття
Обернення деяких інтегральних рівнянь з ядром Бесселя
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.4 c.196-200
25
Тези
Обернення деяких інтегральних рівнянь з ядром Бесселя
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2008
ХII міжнародна наукова конференція ім. академіка М. Кравчука
c.788
26
Тези
Задача Коші для осесиметричного рівняння Лапласа 4-го порядку.Тези ХІ міжнародної наукової конференції ім. М. Кравчука, Київ 2006.
Александрович Ірина Миколаївна
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
27
Наукова стаття
Інтегральний оператор Рімана нестаціонарних процесів для ітераційного узагальненого осесиметричного випадку
Александрович Ірина Миколаївна
2004
28
Наукова стаття
Differential operators defining a solution of an elliptic-type equation
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2000
Journal of Mathematical Sciences
т.102 в.1 c.3719-3727

Повернення до списку

Вгору