Автори, співробітники Університету

Алексієнко Вадим Романович
Aleksyenko V.R.

Ідентифікатор автора: 28274
Кількість пошукових запитів автора: 828
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Зоології
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Риборозведення, екологічні особливості прісноводних риб

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 2, підручників - 2, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Економічна ефективність підрощування молоді коропових риб різними методами
Алексієнко Вадим Романович
2016
14-та Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. Шевченківська весна. Біологія -2016.
c.63-65
2
Тези
Видовий склад і розподіл молоді риб на мілководдях Олександрівського водосховища у 2015 році
Алексієнко Вадим Романович
2016
14-та Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. Шевченківська весна. Біологія -2016.
c.100-101
3
Навчальний посібник
Методичні рекомендації з удосконалення методів підрощування личинок коропових риб
Алексієнко Вадим Романович
2015
Київ: Видавництво ДІА
c.1-22
4
Монографія
Зоологічні дослідження у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Том 1 (2006-2011)
Алексієнко Вадим Романович
Балан Павло Георгійович
Гандзюра Володимир Петрович
Григор'єва Олеся Олегівна
Дроздовська Аліна Вікторівна
Зиков Олександр Євгенович
Кілочицька Наталія Петрівна
Кілочицький Петро Якович
Лопарев Сергій Олександрович
Лукашов Дмитро Володимирович
Матушкіна Наталія Олександрівна
Мякушко Станіслав Анатолійович
Проценко Юрій Валерійович
Серебряков Валентин Валентинович
Сінгаєвський Євген Миколайович
Трохимець Владлен Миколайович
2014
ТОФІ КІМЕ (монографія)
c.1-440
5
Матеріали конференції
Сравнительная морфобиологическая характеристика окуня из Александровского и Кременчугского водохранилищ
Алексієнко Вадим Романович
2013
Научная дискуссия: вопросы математики, физики, химии, биологии: Международная заочная научно-практическая конференция
т.3 c.74-77
6
Наукова стаття
Селекційний відбір підрощених личинок риб на підставі їх реореакцій
Алексієнко Вадим Романович
2013
Рибогосподарська наука України
т.1 c.65-69
7
Підручник
Зоологія // Біологія. Тестові завдання для підготовки до вступних випробувань з фаху за ОКР «Спеціаліст» та «Магістр»
Алексієнко Вадим Романович
Балан Павло Георгійович
Серебряков Валентин Валентинович
2013
Фітосоціоцентр, Київ
c.171-188
8
Тези
Особливості розподілу молоді риб на мілководдях Олександрівського водосховища у 2010 та 2012 роках
Алексієнко Вадим Романович
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.9 c.246-247
9
Навчальний посібник
Польовий визначник риб Дніпра. Посібник для студентів біологічного напрямку, фахівців-іхтіологів та рибалок
Алексієнко Вадим Романович
Гандзюра Володимир Петрович
2012
К.: Український фіто соціологічний центр,
c.1-32
10
Підручник
Зоологія // Тестові завдання з нормативних курсів за спеціальністю біологія (ОКР «Бакалавр»)
Алексієнко Вадим Романович
Балан Павло Георгійович
Серебряков Валентин Валентинович
2011
Фітосоціоцентр, Київ
c.197-230
11
Тези
Іхтіофауна колекторів міста Києва
Алексієнко Вадим Романович
2012
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.8 c.195
12
Монографія
Оцінка сучасного стану тваринного світу // Комплексний геоекологічний моніторинг зони впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища (1998-2008 рр.) / Ред. чл.кор. НАН України Г.В.Лисиченко та проф.В.В.Серебряков.
Алексієнко Вадим Романович
Серебряков Валентин Валентинович
Трохимець Владлен Миколайович
2011
13
Навчальний посібник
Біотехнологічні особливості підрощування личинок коропових риб за обмеженого водопостачання
Алексієнко Вадим Романович
2011
К.: ВЦ “Український фітосоціологічний центр” (посібник)
c.1-135
14
Навчальний посібник
Методичні рекомендації до іхтіологічних досліджень (Частина 1: Методи вилову риб) для студентів біологічного профілю, фахівців-іхтіологів та рибалок
Алексієнко Вадим Романович
Трохимець Владлен Миколайович
2011
К.: ВЦ “Український фітосоціологічний центр” (посібник)
c.1-46
15
Матеріали конференції
Реореакции подрощенных личинок карпа как основа их возможного селекционного отбора
Алексієнко Вадим Романович
2010
Современное состояние водных биоресурсов: Материалы 2-ой международной конференции.
т.2 c.224-226
16
Навчальний посібник
Іхтіологія. Посібник для студентів біологічних факультетів.
Алексієнко Вадим Романович
2010
К.: ВЦ “Український фітосоціологічний центр” (посібник)
c.1-116
17
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з удосконалення методів підрощування личинок коропових риб
Алексієнко Вадим Романович
2010
Київ: Видавництво ДІА
c.1-22
18
Наукова стаття
Видовий склад і розподіл молоді риб літоральної зони Канівського водосховища
Алексієнко Вадим Романович
Трохимець Владлен Миколайович
2010
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
т.2 c.7-9
19
Наукова стаття
Пат. 48781 Україна, МПК (2009) А01К 61/00. Пристрій для селекційного відбору молоді риб за їх реореакціями; власник Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук.
Алексієнко Вадим Романович
2010
20
Наукова стаття
Пат. 48782 Україна, МПК (2009) А01К 61/00. Спосіб використання пасток «АСТ» для оцінки ефективності підрощування личинок риб.;власник Інститут рибного господарства Української академії аграрних
Алексієнко Вадим Романович
2010
21
Наукова стаття
Пат. 49102 Україна, МПК (2009) А01К 61/00. Двоярусна лоткова установка для підрощування личинок риб ; власник Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук.
Алексієнко Вадим Романович
2010
22
Наукова стаття
Пат. 49103 Україна, МПК (2009) А01К 61/00. Пастка «АСТ» для пасивного вилову зоопланктону та молоді риб; власник Інститут рибного господарства Української акаде
Алексієнко Вадим Романович
Серебряков Валентин Валентинович
Трохимець Владлен Миколайович
2010
23
Наукова стаття
Пат. 49104 Україна, МПК (2009) А01К 61/00. Спосіб селекційного відбору молоді риб за їх реореакціями ; власник Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук.
Алексієнко Вадим Романович
2010
24
Наукова стаття
Использование ловушек “АСТ» для изучения влияния некоторых факторов среды на молодь рыб
Алексієнко Вадим Романович
2009
Гидробиологический журнал
т.45 c.34-50
25
Наукова стаття
Особливості розподілу зоопланктону у виросних става. при підрощуванні риб
Алексієнко Вадим Романович
2008
Питання біоіндикації та екології. Запорізький національний університет
c.79.0000
26
Наукова стаття
До фауни риб Винницької області
Алексієнко Вадим Романович
2008
Питання біоіндикації та екології. Запорізький національний університет
c.84.0000
27
Тези
Про результати моніторингових досліджень стану гідробіонтів Олександрівського водосховища в 2007 році // Тези 1 Міжнар. іхтіологічної науково-практ. конф. "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології". - Канів
Алексієнко Вадим Романович
Грищенко Надія Федорівна
2008
28
Тези
Морфометричні особливості плітки верхів'я Кременчуцького водосховища // Международная научно-педагогическая конф. "Современное состояние рыбного хозяйства: проблемы и пути решения" г. Херсон
Алексієнко Вадим Романович
2008
29
Тези
Порівняльний морфометричний аналіз окуня з верхньої частини Кременчуцького та Канівського водосховищ // Междун. научно-педагогическая конф. "Современное состояние рыбного хозяйства: проблемы и пути решения" г. Херсон
Алексієнко Вадим Романович
2008
30
Наукова стаття
Особливості гідрохімічного та гідробіологічного режимів виросних ставів ВАТ “Сквирасільрибгосп”
Алексієнко Вадим Романович
Гейко Тетяна Миколаївна
2006
Науковi записки Тернопiльського нацiонального педaгогiчного унiверситету
т.26 c.9.0000

Повернення до списку

Вгору