Автори, співробітники Університету

Алієва Заміна Керімкизи
Aliieva Zamina

Ідентифікатор автора: 28291
Кількість пошукових запитів автора: 718
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Тюркології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: компаративістика / історія літератури зарубіжних країн / лінгвокультурологія / історія мови / журналістик /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 48, з них наукових статей (наукові публікації) - 41, монографій - 5, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Integration of Cloud Technologies in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions
Алієва Заміна Керімкизи
Колодько Тетяна Миколаївна
Покровська Ірина Леонідівна
2020
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
т.19 в.2 c.46-59
2
Монографія
Азербайджансько-українські літературні взаємозв'язки др. пол. 20 поч. 21 ст.: імагологічний дискурс
Алієва Заміна Керімкизи
2019
Київ: Паливода А.В.
c.1-560
3
Наукова стаття
Мультикультуралізм в азербайджанській та українській культурах
Алієва Заміна Керімкизи
2018
Danish Scientific Journal
в.Vol. 2, No 17 c.55-60
4
Наукова стаття
Методологія імагологічного дискурсу та традиції мультикультуралізму в азербайджанській літературі та культурі
Алієва Заміна Керімкизи
2018
Norvegian Journal og development of the International Science
в.Vol. 2, No 24 c.38-43
5
Наукова стаття
Специфіка кримськотатарської суфійської поезії XVI-XVII ст.: методологічний аспект
Алієва Заміна Керімкизи
Сластьон Сабріє Едемівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.1 в.Вип. 27 c.70-72
6
Матеріали конференції
Азербайджанська дитяча література
Алієва Заміна Керімкизи
2016
Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва"Література Діти Час". Вид-во ДЗ "Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка"
в.Вип. VI c.62 - 68
7
Наукова стаття
Особливості формування образу Азербайджану в Украінській літературі:Ретроспективний Аспект
Алієва Заміна Керімкизи
2017
Znanstvena misel journal
в.N:6 c.51-56
8
Наукова стаття
Імологічне дослідження міфу та реальності в прозі С 8Ахмедлі
Алієва Заміна Керімкизи
2017
Науковий журнал "Мова і культура". Видавничий дім Дмитра Бураго
в.Вип 19 c.91- 98
9
Наукова стаття
Еволюція розвитку азербайджанської теми в українській літературі другої половини XX - початкуXXl століття
Алієва Заміна Керімкизи
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.Issue 123 c.7- 11
10
Наукова стаття
Українсько-азербайджанські літературні зв'язки: історія та сучасність
Алієва Заміна Керімкизи
2017
Літературознавчі студії Історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
в.Вип. 50 c.19-25
11
Підручник
Азербайджанська мова для студентів першого курсу ОС «Бакалавр»
Алієва Заміна Керімкизи
Покровська Ірина Леонідівна
2017
Юстон
в.Частина І c.1-304
12
Наукова стаття
Самед Вургун і Максим Рильскии - поети Азербаиджано - Української дружби
Алієва Заміна Керімкизи
2015
К. : Логос
c.6 - 16
13
Наукова стаття
Особенности колониальной репрезентации в украинской и азербаиджанской литературе
Алієва Заміна Керімкизи
2015
Образование. Наука. Научные кадры.
в.№5 c.279 - 282
14
Наукова стаття
Діяльність Азербаиджанських земляцтв, гуртків, культурно- освітніх товариств на теренах украіни( ХХ - поч. ХХl ст.)
Алієва Заміна Керімкизи
2016
Азербайджансько- Українські культурні взаємини
c.6 - 15
15
Наукова стаття
Мотиви "Украины и Кавказа" в творчестве Т. Г. Шевченка, принципы диалога "к чужому"
Алієва Заміна Керімкизи
2014
Сучасні тенденції сходознавства
c.92 - 98
16
Наукова стаття
Шевченкове слово в Азербайджані
Алієва Заміна Керімкизи
2014
Шевченкознавство в сучасному світі : монографія
c.339-344
17
Наукова стаття
Имагологическая сфера образа Азербайджана в исследованиях украино-азербайджанской коммуникации
Алієва Заміна Керімкизи
2014
Наука, экономика и техника: инновационный взгляд 29 - 30 марта 2014 г. (Материалы Х Международной конференции)
c.52 - 56
18
Наукова стаття
Литературные взаимоотношения между азербайджанским и литературным обществом.
Алієва Заміна Керімкизи
2014
Известия южного федерального университета. Филологические науки.
c.35 - 44
19
Наукова стаття
Історичний роман Анатолія Зохраббекова "Країна вогнів": шляхи духовного поступу азербайджанців.
Алієва Заміна Керімкизи
2014
Теорія літератури: концепції, інтерпретації
c.6 - 10
20
Наукова стаття
Имагология прозы как один из способов интерпретации дискурсов современного романа.
Алієва Заміна Керімкизи
2014
Известия южного федерального университета. Филологические науки.
c.8 - 17
21
Наукова стаття
Опозиция "Свой/чужой" в современной имагологии.
Алієва Заміна Керімкизи
2014
Филологические науки в МГИМО. - М.: МГИМО - Университет 2014
c.187 - 196
22
Наукова стаття
Рецептивные особенности Азербайджанско-украинского имагологического дискурса.
Алієва Заміна Керімкизи
2014
Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Научный журнал
c.95 - 100
23
Наукова стаття
Ідеї Тараса Шевченка як основа консолідації укрваїнської еліти та "просвітянських" об'єднань України та Азербайджану.
Алієва Заміна Керімкизи
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.412 - 422
24
Монографія
Шевченкознавство в сучасному світі
Алієва Заміна Керімкизи
Білик Наталія Леонідівна
Бондаренко Іван Петрович
Верба Галина Георгіївна
Деркач Олена Михайлівна
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
Кім Сук Вон
Ковальчук Юлія Андріївна
Коломієць Лада Володимирівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
Петровська Леся Євгенівна
Підвойний Володимир Миколайович
Погребняк Олена Альбертівна
Радишевський Ростислав Петрович
Чередниченко Олександр Іванович
Чернишова Юлія Олександрівна
Чмир Олена Романівна
Шелест Богдана Петрівна
Пилипенко Ростислав Євгенович
Стеблина Леся Миколаївна
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-464
25
Монографія
Шевченкознавство в сучасному світі
Алієва Заміна Керімкизи
Білик Наталія Леонідівна
Бондаренко Іван Петрович
Верба Галина Георгіївна
Деркач Олена Михайлівна
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
Кім Сук Вон
Ковальчук Юлія Андріївна
Коломієць Лада Володимирівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
Петровська Леся Євгенівна
Підвойний Володимир Миколайович
Погребняк Олена Альбертівна
Радишевський Ростислав Петрович
Чередниченко Олександр Іванович
Чернишова Юлія Олександрівна
Чмир Олена Романівна
Шелест Богдана Петрівна
Пилипенко Ростислав Євгенович
Стеблина Леся Миколаївна
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-464
26
Наукова стаття
Имагологические прозы как один из способов интерпритации дискурсов современного романа
Алієва Заміна Керімкизи
2014
27
Наукова стаття
Литературные взаимоотношения между азербайджанским и украинским литературным обществом
Алієва Заміна Керімкизи
2014
28
Наукова стаття
Імагологічний дискурс нової художньої парадигми ,тенденції культурної глобалізації і культурної автономії(Схід/Захід) // Zbior Raportow naukowych
Алієва Заміна Керімкизи
2012
29
Наукова стаття
Диалогический поход к инаковости в контексте литературной рецепции и философии восприятия. // Познание стран Мира: история, культура, достижения
Алієва Заміна Керімкизи
2013
30
Наукова стаття
Лінгвістичний аспект міжкультурної комунікації: імонологічний дискус.
Алієва Заміна Керімкизи
2013
Вісник Черкаського університету
c.131.0000
31
Наукова стаття
Динамика самоидентификация и тематико-идеалогические рецепции культур Азербайджана и Украины (колективна монографія). // Человек.Общество.Культура
Алієва Заміна Керімкизи
2013
32
Наукова стаття
Рахія Мамед кизи Гейбуллаєва. Спричиненість літературних універсалій у літературознавчих дослідженнях.// Захід – Схід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства: {антологія}
Алієва Заміна Керімкизи
2012
33
Наукова стаття
Поетика сучасного турецького вірша (уривок)
Алієва Заміна Керімкизи
2012
34
Наукова стаття
Творчість Т. Г. Шевченка в оцінці та перекладах азербайджанських літераторів
Алієва Заміна Керімкизи
2011
35
Наукова стаття
Проблема авторства і перекладу "Осені"
Алієва Заміна Керімкизи
2011
36
Наукова стаття
Аспекти орієнтальних захоплень М. Гулака та О. Навроцького // Україна-Азербайджан
Алієва Заміна Керімкизи
2011
37
Наукова стаття
Osetin-Ukrayna halklarinin genealogiyasi tarihinden
Алієва Заміна Керімкизи
2011
38
Наукова стаття
Лев Лопатинський як орієнталіст і журналіст// Україна-Азербайджан
Алієва Заміна Керімкизи
2011
39
Наукова стаття
Заквітчана перлами й омита красою
Алієва Заміна Керімкизи
2011
Літературознавчі студії
c.102-107
40
Наукова стаття
Специфіка народних традицій та побуту кубанських козаків. XІX століття.
Алієва Заміна Керімкизи
2009
41
Наукова стаття
Цілющий напій винограду і політ душі народної.
Алієва Заміна Керімкизи
2010
Информационный вестник Форума русистов Украины. Симферополь
т.13 c.212.0000
42
Наукова стаття
Специфіка і своєрідність композиції
Алієва Заміна Керімкизи
2010
43
Наукова стаття
В чарівному довкіллі – краса слово
Алієва Заміна Керімкизи
2010
Мова і культура
c.175.0000
44
Наукова стаття
Контактно-генетичні підходи у дослідженні Азердбайжансько-українських літератрно-культурних взаємин.
Алієва Заміна Керімкизи
2010
45
Наукова стаття
Українсько-азербайджанські літературні зв’язки.
Алієва Заміна Керімкизи
2010
Мовні і концептуальні картини світу
c.334-343
46
Монографія
Словесність кавказьких народів у наукових дослідженнях українських орієнталістів: кінець ХІХ - початок ХХст.
Алієва Заміна Керімкизи
2007
47
Наукова стаття
У звичаї - безсмертя азердбайжанського народу
Алієва Заміна Керімкизи
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
c.53.0000
48
Монографія
Словесність кавказьких народів у наукових дослідженнях українських орієнталістів: кінець ХІХ - почю ХХ ст.// К.: Кий
Алієва Заміна Керімкизи
2007

Повернення до списку

Вгору