Автори, співробітники Університету

Андреюк Наталія Вікторівна

Ідентифікатор автора: 28341
Кількість пошукових запитів автора: 619
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економіка підприємства
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: мотивація праці на підприємстві / планування діяльності підприємств /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 50, з них наукових статей (наукові публікації) - 29, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 18, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Податкове планування: баланс приватних і публічних інтересів
Андреюк Наталія Вікторівна
2019
Вісник Кам`янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
в.14 c.275-283
2
Тези
Діджиталізація бізнесу: перспективи та виклики
Андреюк Наталія Вікторівна
Филюк Галина Михайлівна
2019
Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи: збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні»
3
Тези
Забезпечення продовольчої незалежності України як чинник реалізації глобальних цілей сталого розвитку
Андреюк Наталія Вікторівна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
4
Навчальний посібник
Экономика предприятия. Практикум
Андреюк Наталія Вікторівна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
Филюк Галина Михайлівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
5
Тези
Перспективи розвитку сільського господарства України: інноваційний вектор
Андреюк Наталія Вікторівна
Филюк Галина Михайлівна
2017
Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства: матеріали міжнародного наукового семінару
c.78-81
6
Тези
Роль інвестицій у забезпеченні продовольчої безпеки
Андреюк Наталія Вікторівна
2016
Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної га- лузей АПК: Всеукраїнська науково-практична конференція
7
Тези
Ефективне використання земель як фактор забезпечення національної продовольчої безпеки
Андреюк Наталія Вікторівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
8
Тези
Теоретичні засади дослідження конкурентної структури ринків
Андреюк Наталія Вікторівна
2017
Економічні перспективи підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
9
Наукова стаття
Оподаткування корпорацій в контексті приєднання України до плану BEPS: вектори ймовірних змін
Андреюк Наталія Вікторівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1(32) c.53-60
10
Наукова стаття
Аналіз факторів господарського ризику на стадіях життєвого циклу товару
Андреюк Наталія Вікторівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
11
Тези
Вплив міжнародного податкового співробітництва на розвиток оподаткування корпорацій в Україні
Андреюк Наталія Вікторівна
2016
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.44-48
12
Тези
Міжнародне співробітництво у сфері оподаткування корпорацій: стан та перспективи
Андреюк Наталія Вікторівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.93-97
13
Тези
Діагностування ризиків на стадіях життєвого циклу товарів
Андреюк Наталія Вікторівна
2016
Економічні перспективи підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.29-32
14
Навчальний посібник
Планування діяльності підприємства. Практикум
Андреюк Наталія Вікторівна
Пашнюк Леся Олегівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-189
15
Наукова стаття
Організація системи ризик-менеджменту на підприємстві
Андреюк Наталія Вікторівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.29-40
16
Тези
Розвиток системи оподаткування вітчизняних підприємств
Андреюк Наталія Вікторівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.145-148
17
Наукова стаття
Інноваційний аспект конкурентоспроможності України
Андреюк Наталія Вікторівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.5 c.36-39
18
Наукова стаття
Теория инноваций и теория конкуренции: сущностное содержание и реалии новой экономики
Андреюк Наталія Вікторівна
2013
Вестник Поволжского государственного университета. Серия «Экономика и управление»
т.3 c.24-34
19
Наукова стаття
Оценка государственного влияния на банковский сектор
Андреюк Наталія Вікторівна
2014
Сборник с доклади от международна наукова конференция „Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи”
т.1 c.313-318
20
Тези
Государственное регулирование банковского сектора: количественная оценка
Андреюк Наталія Вікторівна
2014
Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 290-летию Санкт-Петербургского государственного университета «Устойчивое развитие: общество и экономика»
т.1 c.81-83
21
Навчально-методичний комплекс
Планування діяльності підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
Пашнюк Леся Олегівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-83
22
Наукова стаття
Современные тенденции использования протекционизма в регулировании международной торговли
Андреюк Наталія Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
2013
Известия Саратовского университета
т.3 c.327-334
23
Наукова стаття
Современные тенденции использования протекционизма в регулировании международной торговли // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия экономика. Управление. Право
Андреюк Наталія Вікторівна
2013
Current problems in information and computational technologies
т.3 c.327.0000
24
Наукова стаття
Повышение эффективности деятельности предприятий агропромышленного комплекса на основе формирования интегрораванных структур
Андреюк Наталія Вікторівна
2013
Актуальные проблемы развития экономики России
т.20 c.9-14
25
Наукова стаття
Инновационная активность предприятий как стратегический ресурс развития экономики Украины
Андреюк Наталія Вікторівна
2013
Тенденции развития современного общества
c.34-42
26
Тези
Інноваційність як чинник конкурентоспроможності економіки України
Андреюк Наталія Вікторівна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.90-91
27
Тези
Стан та тенденції залучення іноземних інвестицій в економіку України
Андреюк Наталія Вікторівна
2013
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні»
т.1 c.180-182
28
Тези
Стан та тенденціїзалученняіноземнихінвестицій в економікуУкраїни
Андреюк Наталія Вікторівна
2013
Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
29
Наукова стаття
Роль європейського вектору інтеграції в забезпеченні модернізації економіки України
Андреюк Наталія Вікторівна
2011
Вісник Тернопільського національного економічного університету
т.5 c.390-401
30
Наукова стаття
Інституціональні чинники модернізації підприємств
Андреюк Наталія Вікторівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.176-181
31
Наукова стаття
К теории управления продовольственной безопасностью государства
Андреюк Наталія Вікторівна
2012
Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальне вызовы.- Материалы Международной конференци
т.1 c.505-520
32
Наукова стаття
Удосконалення системи оподаткування суб'єктів господарювання України
Андреюк Наталія Вікторівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
33
Наукова стаття
Маркетинг розвитку новацій у харчовій промисловості
Андреюк Наталія Вікторівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.180-186
34
Наукова стаття
Модернизация высшего образования как фактор инновационного развития экономики Украины
Андреюк Наталія Вікторівна
2011
Инновационная модель развития экономики: материалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием
т.18 c.70-74
35
Наукова стаття
Перспективы развития малого бизнеса Украины в условиях нового Налогового кодекса
Андреюк Наталія Вікторівна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2011
Материалы І Международной научно- практической конференци «Общесоциальные проблемы правопонимания и правоприменения: теория и практика»
т.1 c.252-258
36
Наукова стаття
Маркетинг розвитку іновацій у харчовій промисловості
Андреюк Наталія Вікторівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.180-186
37
Наукова стаття
Інститути венчурного інвестування в Україні: стан та перспективи.
Андреюк Наталія Вікторівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
38
Наукова стаття
Інститути венчурного інвестування в Україні: стан та перспективи розвитку
Андреюк Наталія Вікторівна
2010
ВПЦ "Київський університет"
т.23 c.77-85
39
Наукова стаття
Роль продовольчої безпеки та критерії її оцінки
Андреюк Наталія Вікторівна
2010
Вісник Тернопільського національного економічного університету
т.5 c.91-97
40
Тези
Состояние и перспективы инновационной активности украинских предприятий
Андреюк Наталія Вікторівна
2010
Управление в социальных и экономических системах. Минский институт управления. Изд-во МИУ.
т.1 c.20-22
41
Наукова стаття
Венчурне фінансування як фактор інноваційного розвитку економіки України
Андреюк Наталія Вікторівна
2009
Наукові праці Національного університету харчових технологій (Scientific Works National University of Food Technologies)
т.30 c.6-8
42
Наукова стаття
Венчурне фінансування як фактор зростання інноваційності підприємств малого бізнесу
Андреюк Наталія Вікторівна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2009
Збірник наукових праць "Теоретичні та практичні аспекти економіки і інтелектуальної власності"
т.1 c.148-152
43
Наукова стаття
Венчурні фонди як рушій інноваційної економіки
Андреюк Наталія Вікторівна
2009
Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку". Київ: НУХТ.
т.5 c.70
44
Тези
Роль институтов венчурного инвестирования в становлении инновационной экономики Украины
Андреюк Наталія Вікторівна
2009
Управление в социальных и экономических системах: Материалы XVIII Международная научно-практическая конференция
т.1 c.83-85
45
Наукова стаття
Проблеми та перспективи інноваційної діяльності малих підприємств
Андреюк Наталія Вікторівна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2008
Збірник наукових праць "Теоретичні та практичні аспекти економіки і інтелектуальної власності"
т.1 c.84-87
46
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на основі формування стратегії конкуренції
Андреюк Наталія Вікторівна
Харченко Тетяна Борисівна
2008
Науковий вісник Академії муніципального управління. Економіка
т.4 c.50-56
47
Наукова стаття
Пріоритети інноваційної діяльності підприємств в умовах сталого розвитку
Андреюк Наталія Вікторівна
2008
Наукові праці Національного університету харчових технологій (Scientific Works National University of Food Technologies)
т.25 c.122-124
48
Тези
Реалії і перспективи інноваційної діяльності підприємств України // IV Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку” (Київ, НУХТ, 3-4 квітня 2008 р.)
Андреюк Наталія Вікторівна
2008
49
Наукова стаття
Інноваційна активність як фактор конкурентоспроможності підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2007
Наукові праці Національного університету харчових технологій (Scientific Works National University of Food Technologies)
т.22 c.73-75
50
Тези
Інноваційна діяльність підприємств України в сучасних умовах
Андреюк Наталія Вікторівна
2007
Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку". Київ: НУХТ.
т.3 c.75-76

Повернення до списку

Вгору