Автори, співробітники Університету

Андрєєва Олена Олександрівна
Andryeyeva Olena

Ідентифікатор автора: 28343
ResearcherID, Web of Science: I-2117-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 546

Підрозділ: ННІ "Інститут геології"
Кафедра/Відділ: Геології родовищ корисних копалин / НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики /
Посада: науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: бентонітові глини, геолого-економічна оцінка

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Integration of magnetic and hydrogeological studies for landslides and soil erosion assessment. Case study from area Lake Glinka (Kyiv, Ukraine)
Андрєєва Олена Олександрівна
Меньшов Олександр Ігоревич
Шевченко Олексій Леонідович
2020
Geoinformatics:Theoretical and Applied Aspects. International Conference
в.XIX
2
Матеріали конференції
Model of the new gold deposit Mananila (Tanzania)
Андрєєва Олена Олександрівна
Михайлов Володимир Альбертович
Омельчук Олександр Васильович
2020
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
в.19 c.17523
3
Матеріали конференції
Перспективи промислової рудоносності Південно-Рафалівського прояву міді
Андрєєва Олена Олександрівна
Михайлов Володимир Альбертович
Андрєєв Дмитро Ілліч
2020
зб. наук. праць всеукр. конф. «Від мінералогії і геогнозії до геохімії, петрології, геології та геофізики: фундаментальні і прикладні тренди ХХІ століття» (MinGeoIntegration XXI)
c.203-207
4
Матеріали конференції
Magnetic susceptibility and heterogeneities of agronomic indicators of soil as a tool for water erosion assessment
Андрєєва Олена Олександрівна
Меньшов Олександр Ігоревич
Круглов Б.О.
2020
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.XIV
5
Матеріали конференції
Soil magnetism application for pollution assessment in Lviv (Ukraine)
Андрєєва Олена Олександрівна
Меньшов Олександр Ігоревич
2020
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.XIV
6
Наукова стаття
Діагностування генетичних особливостей чорноземних ґрунтів методами магнітометрії
Андрєєва Олена Олександрівна
Меньшов Олександр Ігоревич
2020
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.89 в.2 c.65-70
7
Матеріали конференції
Modeling of ore-magmatic system Sukumaland (Tanzania)
Андрєєва Олена Олександрівна
Михайлов Володимир Альбертович
2019
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
в.18 c.15588
8
Матеріали конференції
Перспективи освоєння вітчизняної мінерально-сировинної бази флюориту
Андрєєва Олена Олександрівна
Курило Марія Михайлівна
2019
Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування: Науково-практична конференція
т.2 в.6 c.69-74
9
Тези
Перспективи нарощування мінерально-сировинної бази бентонітових глин України
Андрєєва Олена Олександрівна
2018
Наукова конференція: Геологія і корисні копалини України
c.13-14
10
Наукова стаття
Порівняльний аналіз мінерального складу бентонітових глин Черкаського бентонітоносного району
Андрєєва Олена Олександрівна
Шунько Володимир Всеволодович
2016
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.2 в.73 c.13-19
11
Монографія
Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: Східний нафтогазоносний регіон: аналітичні дослідження
Андрєєва Олена Олександрівна
Вижва Сергій Андрійович
Загнітко Василь Миколайович
Карпенко Олексій Миколайович
Огар Віктор Володимирович
Онищук Іван Іванович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.4 c.1-431
12
Наукова стаття
Щодо питання запровадження старательського видобування природного каміння, придатного для ландшафтно-будівельних робіт
Андрєєва Олена Олександрівна
Нестеровський Віктор Антонович
2014
Коштовне та декоративне каміння
т.4 c.23-24
13
Навчально-методичний комплекс
Економічна геологія: Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Андрєєва Олена Олександрівна
Курило Марія Михайлівна
2014
ТОВ НВП "Ніка-центр"
c.1-79
14
Наукова стаття
Принципи геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводнів
Андрєєва Олена Олександрівна
Курило Марія Михайлівна
Михайлов Володимир Альбертович
2014
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.2 c.40-44
15
Наукова стаття
Застосування порівняльних методів оцінки при визначенні промислової цінності родовищ корисних копалин
Андрєєва Олена Олександрівна
2014
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.19 c.251-257
16
Праці конференції
Оптимізація дозвільної системи в Україні щодо видобування бутово-будівельного каміння на ділянках надр, які не мають промислового значення
Андрєєва Олена Олександрівна
Нестеровський Віктор Антонович
2014
Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння: міжнародна науково- практична конференція
c.61-64
17
Наукова стаття
Визначення критеріїв та оцінка археолого-палеонтологічних пам'яток на прикладі Добранічівської стоянки
Андрєєва Олена Олександрівна
2013
Современные проблемы геологических наук: сборник научных трудов
c.326-329
18
Наукова стаття
Оцінка основних напрямків промислового освоєння Киштинського родовища бентонітових глин
Андрєєва Олена Олександрівна
Курило Марія Михайлівна
2013
От минералогии до геохимии: Сборник научных трудов
т.1 c.5-8
19
Наукова стаття
Використання сучасних класифікацій запасів і ресурсів при оцінках вітчизняних родовищ бентонітових глин
Андрєєва Олена Олександрівна
Курило Марія Михайлівна
2013
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.1 c.56-58
20
Тези
Головні чинники промислової цінності Киштинського родовища бентонітових глин
Андрєєва Олена Олександрівна
Курило Марія Михайлівна
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.1 c.1-5
21
Наукова стаття
Особливості методик геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази бентонітових глин України
Андрєєва Олена Олександрівна
2012
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.57 c.39-42
22
Наукова стаття
Оцінка перспективності родовищ бентонітових глин України
Андрєєва Олена Олександрівна
2012
Збірник наукових праць інституту Тутковського
т.1 c.36-40
23
Тези
Про можливість виділення формації гідротермальних аргілізитів з урановою мінералізацією в породах Українського щита
Андрєєва Олена Олександрівна
Шунько Володимир Всеволодович
2012
Теоретичні питання і практика дослідження метасоматичних порід і руд: наукова конференція
c.96-98
24
Тези
Експресна діагностика бентонітових глин та можливості її використання в геолого-економічній оцінці
Андрєєва Олена Олександрівна
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.8-9
25
Тези
Геолого-економічна оцінка мінерально-сировинної бази бентонітових глин України
Андрєєва Олена Олександрівна
2011
Наукові засади геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази України та світу: Міжнародна наукова конференція
c.7-9
26
Тези
Електронно-мікроскопічні дослідження глинистої речовини Черкаського родовища бентонітових глин
Андрєєва Олена Олександрівна
2010
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.2 c.5-6
27
Наукова стаття
Оцінка бентонітових родовищ за допомогою бальної шкали
Андрєєва Олена Олександрівна
2009
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.49 c.65-68
28
Наукова стаття
Рентгенофазовий аналіз бентонітових глин Черкаського родовища
Андрєєва Олена Олександрівна
2008
29
Наукова стаття
Перспективи освоєння вітчизняних родовищ бентонітових глин з метою їх використання при ліквідації техногенних забруднень
Андрєєва Олена Олександрівна
Курило Марія Михайлівна
2008
Наукові праці Донецького національного технічного університету Серія: хімія і хімічна технологія
т.8 c.139-143
30
Наукова стаття
Економічна оцінка рудопроявів та родовищ бентоніту України із використанням методики коефіцієнтів приведення
Андрєєва Олена Олександрівна
Курило Марія Михайлівна
2006
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.37 c.25-27
31
Наукова стаття
Визначення перспективності вітчизняних родовищ та рудопроявів бентоніту на основі регресивного аналізу
Андрєєва Олена Олександрівна
Курило Марія Михайлівна
2007
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.40 c.11-14
32
Наукова стаття
Оцінка перспектив розробки вітчизняних родовищ і рудопроявів бентонітів за техніко-економічними показниками
Андрєєва Олена Олександрівна
Курило Марія Михайлівна
2007
Наукові праці інституту фундаментальних досліджень. Нові обрії. Київ: Логос
т.12 c.107-117
33
Тези
Ресурсная база бентонитовых глин Украины и определяющие ее геолого-минералогические факторы
Андрєєва Олена Олександрівна
2006
Проблемы геологии и освоения недр: международный симпозиум имени академика М.А.Усова студентов и молодых ученых
т.10 c.667-668

Повернення до списку

Вгору