Автори, співробітники Університету

Андрєєва Тетяна Михайлівна
Andreeva Tetjana Myhajlivna

Ідентифікатор автора: 28345
Кількість пошукових запитів автора: 801
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Стилістики та мовної комунікації
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: методика викладання української мови / стилістика /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Комунікативна граматика в сучасній українській лінгводидактиці.
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
в.37 c.141-155
2
Наукова стаття
Специфіка мови Інтернету: капсолокізація у ФБ – коментарях
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2019
Science and Education a New Dimension. Philology
т.57 в.191 c.7-10
3
Наукова стаття
Graphic Innovations in Internet Communication
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2019
Proceeding of The Fourteenth International Scientific Conference “AVIA-2019”
c.11-31
4
Наукова стаття
Субституція назви «Росія» у системі номінативних засобів ФБ- коментарів
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2018
Social communication
т.6 в.169 c.17-21
5
Наукова стаття
Lingual characteristics of blog commentaries (A study of the content of «Українська правда» (‘Ukrainian truth’) Website)
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2018
Odesa linguistic journal
в.11 c.112-118
6
Наукова стаття
Іменник «ціна» як компонент рекламного слогана
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2018
Запорізький національний технічний університет. Інститут управління та права
c.119-124
7
Навчальний посібник
Українська мова за професійним спрямуванням: фахова комунікація
Андрєєва Тетяна Михайлівна
П'ятецька Ольга Василівна
2017
К.:Прінт-Сервіс
8
Наукова стаття
Мас-медійні перефрази структурного типу “adj+n” на позначення четвертого Президента України
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2017
Матеріали XIII Міжнародна науково-технічної конференції “Авіа-2017” 19-21 квітня
c.33.33 – 33.37
9
Наукова стаття
Nominations of the leaders of the parties in the Ukrainian media
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2017
PROCEEDINGS THE SEVENTH WORLD CONGRESS “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY “(“Safety in Aviation and Space Technologies”)” September 19-23, 2016
c.7.2.18-7.2.21
10
Наукова стаття
Перифразовий портрет політичного діяча в українському інтернет-просторі
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2017
Одеський лінгвістичний вісник, НУ "Одеська юридична академія"
т.2 в.9 c.47-51
11
Наукова стаття
Українські фразеологізми з дієслівно-іменниковою тавтологічною парою
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2017
Вісник Київського славіністичного університету.
в.57 c.19-25
12
Навчально-методичний комплекс
Василь Барка
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2009
ВПЦ "Київський університет"
c.229-231
13
Навчально-методичний комплекс
Василь Барка
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2011
К. : Логос
c.215-217
14
Наукова стаття
Контекстуальна адаптація власне українських і запозичених фразем у мові Олеся Гончара
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2009
Літературознавчі студії [наукове видання] –
в.22 c.5-11
15
Наукова стаття
Жанрово-стильові особливості драматургії Олеся Коломійця
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2009
Літературознавчі студії
в.27 c.7-12
16
Наукова стаття
Номінативні речення в текстах Юрія Мушкетика
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2009
Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.
в.28 c.5-12
17
Наукова стаття
Дистрибутивні та структурно-семантичні характеристики ад’єктивних композитів (на матеріалі роману Володимира Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля»)
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2012
Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.
в.32 c.327-339
18
Наукова стаття
Концептуализационная специфика украинских фразеологизмов с компонентом коса
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2012
Молодой ученый
c.102-106
19
Наукова стаття
Концептуализационная специфика украинских фразеологизмов
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2012
Сборник Университета российской академии образования
c.6-10
20
Наукова стаття
Структурна типологія тавтологічних фразеологізмів української мови
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
c.21-26
21
Наукова стаття
Українські тавтологічні фраземи: природа, структура, деривація
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
в.В.55, Ч.2 c.12-19
22
Наукова стаття
Картина внутрішньої катастрофи персонажа у дзеркалі мови (на матеріалі новели М. Коцюбинського "Коні не винні")
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2015
Літературознавчі студії
в.1 c.116-125
23
Навчальний посібник
Українська мова. Мова фаху, мова науки, мова спілкування. Текстово-комунікативне навчання.
Андрєєва Тетяна Михайлівна
Любашенко Олеся Вадимівна
Овсейчик Станіслава Володимирівна
П'ятецька Ольга Василівна
Ткаченко Лариса Олександрівна
2014
ТОВ ВПП "Компас"
т.1 c.1-256
24
Навчальний посібник
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Андрєєва Тетяна Михайлівна
Іванова Ольга Володимирівна
2013
Прінт-сервіс
т.1 c.1-426
25
Навчальний посібник
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Андрєєва Тетяна Михайлівна
Іванова Ольга Володимирівна
Яковенко Наталя Леонідівна
2013
ДП "Прінт-Сервіс"
c.1-428
26
Наукова стаття
Тавтологічні фразеологізми моделі "V+N О.В."
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.9-16
27
Наукова стаття
Тавтологічні фразеологізми в українській мові
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.3-9
28
Наукова стаття
Образно-виражальна основа українських тавтологічних фразеологізмів
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2014
ВПЦ "Брестський державний університет імені О.С.Пушкіна"
т.1 c.16-22
29
Наукова стаття
Актуальні події у дзеркалі мас-медійної неологізації
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2013
Вісник Національного авіаційного університету
т.6 c.37-40
30
Наукова стаття
Конпептуализационная специфика украинских фразеологизмов с компонентом "коса"
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2012
Сборник научных трудов. Славянские языки в свете культур
т.1 c.12-18
31
Наукова стаття
Концептуалізаційна специфіка фразеологізмів з компонентами -назвами сільгоспзнарядь
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.20-27
32
Монографія
Поетика ініціаційного комплексу в українському фольклорі
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2011
33
Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2009
34
Наукова стаття
Відображення українським фольклором ініціаційних випробувань (на матеріалі чарівної казки)
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
c.48.0000

Повернення до списку

Вгору