Автори, співробітники Університету

Андрієнко Тетяна Петрівна
Andrienko Tetyana Petrivna

Ідентифікатор автора: 28361
Кількість пошукових запитів автора: 1041

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Теорії і практики перекладу з англійської мови
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: перекладознавство, когнітивно-комунікативна лінгвістика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 61, з них наукових статей (наукові публікації) - 38, монографій - 5, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Стратегії і тактики перекладу: когнітивно-дискурсивний аспект.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2016
К.: Видавничий дім Дмитра Бураго
2
Навчально-методичний комплекс
Трансформації в перекладі. Навчальні завдання з теорії та практики перекладу для студентів ІІІ -IV курсу.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2017
К.: ІМВ
3
Навчально-методичний комплекс
Стилістичні аспекти перекладу. Навчальні завдання з теорії та практики перекладу для студентів IV курсу.
Андрієнко Тетяна Петрівна
Стоянова Інна Дмитрівна
2017
К.: ІМВ
4
Наукова стаття
Translation across time: natural and strategic archaization of translation.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2017
http://translationjournal.net/October-2016/translation-across-time-natural-and-strategic-archaization-of-translation.html
5
Наукова стаття
Lost and found in translation: translation strategies for representing the author's individual style in bellesletters.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
в.В.1(3) c.220-230
6
Наукова стаття
Інтеракційна модель перекладу.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2016
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наукових праць. К.: Університет "Україна", 2016
в.В. 34 c.6-16
7
Монографія
Речевой акт иронии в английском языке
Андрієнко Тетяна Петрівна
2015
LAP LAMBERT Academic Publishing
c.1-214
8
Навчальний посібник
Steps to Translation
Андрієнко Тетяна Петрівна
2015
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.1-311
9
Навчально-методичний комплекс
Навчальні завдання з практики письмового перекладу для студентів І курсу магістратури.
Андрієнко Тетяна Петрівна
Стоянова Інна Дмитрівна
2016
К.: ІМВ
10
Навчально-методичний комплекс
Посібник з розвитку навичок практичного перекладу.
Андрієнко Тетяна Петрівна
Васік Юлія Анатоліївна
2015
К.: ІМВ
c.1-55
11
Навчально-методичний комплекс
СТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ з теорії та практики перекладу для студентів IVкурсу
Андрієнко Тетяна Петрівна
Стоянова Інна Дмитрівна
2016
К.: ІМВ
c.1-67
12
Наукова стаття
Textentropy and implementation of translation strategy
Андрієнко Тетяна Петрівна
2015
Translation Journal
13
Наукова стаття
Когнітивне моделювання перекладу художнього тексту (на прикладі новели О. Генрі «The Last Leaf»/«Останній листок»)
Андрієнко Тетяна Петрівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.54 c.247–250
14
Наукова стаття
Cognitive Patterns in Translation of Tropes
Андрієнко Тетяна Петрівна
2015
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (2) c.188-197
15
Наукова стаття
Translation across time: natural and strategic archaization of translation
Андрієнко Тетяна Петрівна
2016
Translation Journal
16
Наукова стаття
Когнітивне моделювання перекладу художнього тексту на прикладі новели О. Генрі The Last Leaf
Андрієнко Тетяна Петрівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.В.54 c.247-250
17
Наукова стаття
Дискурсотворча діяльність перекладача і фреймове моделювання тексту офіційно-ділового стилю
Андрієнко Тетяна Петрівна
2015
Мова і культура : науковий журнал
в.Ч.7, В.17 c.498-504
18
Наукова стаття
Cognitive patterns in translation of tropes
Андрієнко Тетяна Петрівна
2015
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (2) c.188-197
19
Наукова стаття
Text entropy and implementation of translation strategy.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2015
Translation Journal
20
Наукова стаття
Когнітивний аспект перекладацького дискурсу.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2016
East European Journal of Psycholinguistics
т.3 в.1 c.23-33
21
Тези
Когнітивна парадигма перекладознавства і дослідження стратегії перекладу
Андрієнко Тетяна Петрівна
2015
Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування. ХІІІ науково-практична конференція
c.4–6
22
Тези
Інтеракційна модель перекладу.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2016
Американські та британські студії : мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація : збірник наукових праць. – К. : Талком
т.9 c.133-137
23
Тези
Когнітивна парадигма перекладознавства і дослідження стратегії перекладу.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2016
Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування: ХІІІ науково-практична конференція 31 березня 2016р. Київ: Інститут міжнародних відносин.
c.4-6
24
Монографія
Глобальные и локальные стратегии перевода: информационно-когнитивный аспект.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2014
LAP LAMBERT Academic Publishing
c.1-116
25
Наукова стаття
Відтворення фольклорних алюзій в перекладі художнього тексту
Андрієнко Тетяна Петрівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.48 – 55
26
Наукова стаття
Переклад як когнітивно-комунікативна діяльність
Андрієнко Тетяна Петрівна
2014
Наукові записки Ніжинського державного університету ім.М. Гоголя.Серія Філологічні науки
т.3 c.13 – 17
27
Наукова стаття
Стратегии перевода в системе переводческой деятельности
Андрієнко Тетяна Петрівна
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
c.156 – 158
28
Наукова стаття
Text Entropy And Implementation Of Translation Strategy
Андрієнко Тетяна Петрівна
2015
Translation Journal
c.12
29
Наукова стаття
Дискурсотворча діяльність перекладача і фреймове моделювання тексту офіційно-ділового стилю
Андрієнко Тетяна Петрівна
2014
Мова і культура : науковий журнал
в.17 c.498 – 504
30
Наукова стаття
Переклад як когнітивно-комунікативна діяльність.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2014
Наукові записки. Серія "Філологічні науки". Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя.
т.3 c.13-17
31
Наукова стаття
Стратегии перевода в системе переводческой деятельности.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
в.В.9 c.156-158
32
Наукова стаття
Інформаційні характеристики тексту як фактор реалізації стратегії перекладу.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2014
33
Матеріали конференції
Перевод как процесс интегрирования когнитивных структур.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2013
Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: VIII Международная заочная науч.-пр. конференция.
c.196-200
34
Матеріали конференції
Translation strategies in subtitling of documentary films.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2013
VII International Conference “Major issues in translation studies and translators’/ interpreters’ training”
c.47-48
35
Монографія
Глобальные и локальные стратегии перевода: информационно-когнитивный аспект
Андрієнко Тетяна Петрівна
2014
LAP LAMBERT Academic Publishing
c.1-116
36
Навчально-методичний комплекс
Навчальні завдання з розвитку навичок аудіювання та усного мовлення для студентів І курсу на матеріалі текстів новин "Breakingnewsenglish".
Андрієнко Тетяна Петрівна
Васік Юлія Анатоліївна
2013
К.: ІМВ
c.1-42
37
Навчально-методичний комплекс
Навчальні завдання з розвитку навичок аудіювання та усного мовлення для студентів ІІ курсу.
Андрієнко Тетяна Петрівна
Васік Юлія Анатоліївна
2014
К.: ІМВ
c.1-44
38
Тези
Перевод как процесс интегрирования когнитивных структур
Андрієнко Тетяна Петрівна
2013
Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии
c.196 – 200
39
Тези
Translation strategies in subtitling of documentary films
Андрієнко Тетяна Петрівна
2013
VII International Conference “Major issues in translation studies and translators’/ interpreters’ training”
c.47 – 48
40
Монографія
Стратегії очуження й одомашнення в перекладі художнього дискурсу з англійської мови на українську
Андрієнко Тетяна Петрівна
2011
Проблеми міжнародних відносин, К.: КиМУ
c.1--265
41
Наукова стаття
Концептуальні метафори поетичного тексту і їх реалізація у перекладі (на матеріалі англійських, російських та українських перекладів японської поєзії Мацуо Басьо)
Андрієнко Тетяна Петрівна
2009
Культура народов Причерноморья
т.13 c.13-16
42
Наукова стаття
Стратегії очуження та одомашнення при відтворенні антономазії в авторському та звичайному перекладі
Андрієнко Тетяна Петрівна
2010
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.40 c.377-380
43
Наукова стаття
Метафоричність наукового дискурсу і динаміка мовної картини світу
Андрієнко Тетяна Петрівна
2011
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
т.532 c.150–158
44
Наукова стаття
Стратегії перекладу власних назв у художньому тексті (на матеріалі оригіналу та перекладів роману В.Набокова «Лоліта»)
Андрієнко Тетяна Петрівна
2011
45
Наукова стаття
Комунікативні чинники формування стратегії перекладу
Андрієнко Тетяна Петрівна
2011
Світ соціальних комунікацій : Науковий журнал
т.2 c.144 – 147
46
Наукова стаття
Стратегії відтворення алюзій у перекладі художнього дискурсу
Андрієнко Тетяна Петрівна
2012
47
Наукова стаття
Стратегії відтворення іншомовних елементів у мовленні персонажів художнього твору
Андрієнко Тетяна Петрівна
2012
Філологічні трактати: Науковий журнал
т.4 c.11-17
48
Наукова стаття
Стратегії відтворення метафори й метонімії у перекладі художнього дискурсу
Андрієнко Тетяна Петрівна
2012
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.1002 c.146 – 151
49
Наукова стаття
Стратегії відтворення культурно-специфічних концептів і сценаріїв у перекладі художнього дискурсу
Андрієнко Тетяна Петрівна
2012
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.10-18
50
Наукова стаття
Когнітивні чинники, що визначають вибір стратегії перекладу
Андрієнко Тетяна Петрівна
2012
Філологічні трактати: Науковий журнал
т.4 c.5 – 13.
51
Наукова стаття
Domesticating and foreignizing strategies in rendering emotions (English – Ukrainian translation)
Андрієнко Тетяна Петрівна
2012
Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу
c.11 – 12.
52
Наукова стаття
Стратегії відтворення культурно-специфічних концептів і сценаріїв у перекладі художнього дискурсу.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2012
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.В.21 c.10-18
53
Наукова стаття
Когнітивні чинники, що визначають вибір стратегії перекладу.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2012
Вісник ХНУ
т.4 в.В.3 c.5-13
54
Наукова стаття
Стратегії відтворення іншомовних елементів у мовленні персонажів художнього твору.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2012
Філологічні трактати: Науковий журнал
т.4 в.В.1 c.11-17
55
Наукова стаття
Стратегії відтворення метафори й метонімії у перекладі художнього дискурсу.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2012
Вісник ХНУ
в.В.1002 c.146-151
56
Тези
Метафоричні політичні терміни і проблема їх перекладу
Андрієнко Тетяна Петрівна
2009
Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу
c.28-30
57
Тези
Отображение концептуальных метафор в переводах японской поэзии на английский, русский и украинский языки
Андрієнко Тетяна Петрівна
2009
VI международная научная конференция "Национально-культурный компонент в тексте и языке", 3 – 5 декабря 2009 г., Минск
c.34 - 36
58
Тези
Стратегії відтворення предметних реалій у перекладі художнього тексту
Андрієнко Тетяна Петрівна
2011
Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи. – Харків
c.6-7
59
Наукова стаття
Стратегії відтворення предметних реалій у перекладі художнього тексту.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2011
Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи. – Харків
c.6-7
60
Наукова стаття
Комунікативні чинники формування стратегії перекладу.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2011
Світ соціальних комунікацій : Науковий журнал
т.2 c.144-147
61
Наукова стаття
Метафоричність наукового дискурсу і динаміка мовної картини світу.
Андрієнко Тетяна Петрівна
2011
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія
в.В.532 c.150-158

Повернення до списку

Вгору