Автори, співробітники Університету

Андрійченко Юлія Валеріївна
Andriichenko Yulia Valerivna

Ідентифікатор автора: 28374
Кількість пошукових запитів автора: 598

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Романської філології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Функціонування гендерних стереотипів в латиноамериканській картині світу

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 33, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Антропоцентризм в іспанській мові: динаміка розвитку
Андрійченко Юлія Валеріївна
2016
Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр.
в.37 c.13-19
2
Наукова стаття
Особливості функціонування стереотипів маскулінності і фемінності в іспанській мові
Андрійченко Юлія Валеріївна
2015
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Збірник наукових праць КНУ імені Тараса Шевченка. К.: Логос.
в.28 c.13-20
3
Наукова стаття
Ґендерні розбіжності та стереотипи в матримоніальній лексиці іспанської мови
Андрійченко Юлія Валеріївна
2014
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.28 c.30-34
4
Наукова стаття
Вираження фемінного і маскулінного на вербально-семантичному рівні в іспанській мові
Андрійченко Юлія Валеріївна
2014
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.34 c.30-32
5
Наукова стаття
Критерії визначення ґендерної належності лексичних одиниць в сучасній іспанській мові
Андрійченко Юлія Валеріївна
2014
Нова філологія. Збірник наукових праць.
т.65 c.91-96
6
Наукова стаття
Особливості вираження лінгвістичного сексизму в іспанській мові
Андрійченко Юлія Валеріївна
2014
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.8-14
7
Наукова стаття
Ґендерні стереотипи в мові і мовленні
Андрійченко Юлія Валеріївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.9-14
8
Наукова стаття
Відображення ґендерних стереотипів в назвах професій і посад у іспанській мові
Андрійченко Юлія Валеріївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.58-64
9
Наукова стаття
Поняття ґендеру: лінгво-прагматичний аспект
Андрійченко Юлія Валеріївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.58-64
10
Наукова стаття
Гендерний стереотип: особливості формування і функціонування в іспанській мові
Андрійченко Юлія Валеріївна
2015
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.27 c.14-22
11
Наукова стаття
Особливості вираження на вербальному рівні гендерних стереотипів в сучасній іспанській мові
Андрійченко Юлія Валеріївна
2014
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.26 c.3-8
12
Монографія
Функціонування гендерних стереотипів в іспаномовному просторі: Лінгвопрагматичний аспект
Андрійченко Юлія Валеріївна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-240
13
Наукова стаття
Жінка як втілення лиха і нещастя в мовній картині світу: лінгвопрагматичний аспект
Андрійченко Юлія Валеріївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.18-25
14
Наукова стаття
Особливості вираження мовного сексизму в іспанській мові
Андрійченко Юлія Валеріївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.10-15
15
Наукова стаття
Лінгвістичні проблеми естетичного сприйняття тексту художнього твору.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2012
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.3-7
16
Наукова стаття
Мовні особливості вираження гендерномаркованих лексичних одиниць в текстах художніх творів латиноамериканських авторів.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2012
17
Наукова стаття
Особливості трансформації іменників жіночого роду з огляду на гендерний фактор.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2013
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.3-7
18
Наукова стаття
Мова і реальність: особливості категорії граматичного роду іменників групи intrasex.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2013
19
Наукова стаття
Лінгво-прагматичні аспекти ґендеру в іспанській мові.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2011
20
Наукова стаття
Ґендерна маркованість одиниць мови.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2011
21
Наукова стаття
Стереотипи в дослідженні мови і ґендеру.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2012
22
Наукова стаття
Прояв маскулінності в іспанській мові.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2012
23
Наукова стаття
Концепт КОНЦЕПТ як базова одиниця когнітивної лінгвістики і пареміології.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2012
24
Наукова стаття
Особливості вживання пасивних конструкцій в іспанському біологічному тексті.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2010
25
Наукова стаття
Особливості використання фразеологізмів із соматизмом CABEZA в іспанській пресі.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2011
26
Наукова стаття
Концепт кохання в сучасних текстах іспанських пісень.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2011
27
Наукова стаття
Специфічні риси емотивного фону в художніх текстах.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2009
28
Наукова стаття
Лінгвопрагматичні засоби вираження емоцій в художніх іспаномовних текстах.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2010
29
Наукова стаття
Лінгвопрагматичні засоби вираження емоцій в публіцистичних іспаномовних текстах.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2010
30
Наукова стаття
Лінгвостилістичні особливості вживання звуконаслідувань в іспаномовних текстах художніх творів.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2010
31
Наукова стаття
Лексичні засоби вираження емотивності в художніх текстах.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2009
32
Наукова стаття
Прагматичність авторських ремарок текстів художніх творів.
Андрійченко Юлія Валеріївна
2009
33
Наукова стаття
Мовні засоби вираження емотивності в текстах художніх творів Ґ.Ґ.Маркеса
Андрійченко Юлія Валеріївна
2008
34
Наукова стаття
Лінгвопргматичні особливотсі емотивної тональноті
Андрійченко Юлія Валеріївна
2007

Повернення до списку

Вгору