Автори, співробітники Університету

Андрійчук Тетяна Ростиславівна

Ідентифікатор автора: 28379
Author Identifier Number Scopus: 6506010155 →
Кількість пошукових запитів автора: 721
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра біохімії
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 52, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 0, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 26, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Праці конференції
Involvement of Caspase−6 in radiation-induced apoptosis
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Вакал Сергій Євгенович
Коваль Тетяна Валентинівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2020
International conference on radiation applications
c.41
2
Матеріали конференції
The protective effect ofb inosine after x-ray exposure
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Коваль Тетяна Валентинівна
Костюк Олександра Сергіївна
Ракша Наталія Григорівна
Сербін Антон Семенович
2019
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.48
3
Матеріали конференції
Dynamics changes of proteolytic balance in blood plasma under experimental chronic alcocholic intoxication
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Коваль Тетяна Валентинівна
Савчук Олексій Миколайович
Харченко Ольга Іванівна
Сербін Антон Семенович
2019
Фундаментальные исследования и инновации в молекулярной биологии, биотехнологии, биохимии: Международная научная конференция молодых ученных
c.33
4
Праці конференції
Оксидативний стрес як маркер ініціації та реалізації радіаційно-індукованого апоптозу
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Коваль Тетяна Валентинівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2019
Медична та клінічна хімія
т.21 в.3(80) c.59
5
Праці конференції
Some aspects of nuklear-mediated pathway of radiation-induced apoptosis
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Вакал Сергій Євгенович
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2019
International conference on radiation.
c.387
6
Тези
Involvement of calpain-mediated proteolysis in radiation-induced apoptosis
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Костюк Олександра Сергіївна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2019
З’їзд Радіобіологічного товариства України
c.9
7
Праці конференції
Radiation-mediated signaling pathways
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2018
Biological markers in fundamental and clinical medicine
т.2 в.1 c.77-78
8
Праці конференції
The role of xanthine oxidase system in rat's lymphocytes apoptosis under X–ray exposure
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2017
International conference on radiation.
c.13
9
Праці конференції
Aspects of ionizing radiation effects on purine metabolism in spleen lymphocytes upon injection of inosine
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Вакал Сергій Євгенович
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2018
International conference on radiation.
c.274
10
Праці конференції
The mitochondria-mediated instrinic pathway in radiation-induced apoptosis
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2017
Lviv-Lublin conference of experimental and clinical biochemistry
c.62
11
Праці конференції
ATP– dependent steps of radiation–induced apoptosis
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2016
International conference on radiation.
c.354
12
Праці конференції
Some aspects of radiation–іnduced apoptosis
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Остапченко Людмила Іванівна
2015
International conference on radiation.
c.443
13
Тези
Role of the transcription factor Nf-κb in pro- and antioxidant systems function under radiation injury
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2016
З’їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом
c.29
14
Тези
Implication of the transcriptional Nf-kB in pro-/antioxidant system function under radiation injury
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2016
International Symposium On Cell Biology Jointly with 5th Ukrainian Congress For Cell Biology
т.1 в.1 c.29
15
Підручник
Біохімія
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Бабенюк Юрій Дем'янович
Давиденко Анатолій Васильович
Остапченко Людмила Іванівна
Скопенко Олена Вікторівна
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-796
16
Матеріали конференції
Влияние ионизирующей радиации на индукцию и реализацию программированной клеточной гибели
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2014
Биологические эффекты малых доз ионизирующей радиации и радиоактивное загрязнение среды
c.11-14
17
Наукова стаття
Редокс-чутливі ланки радіаційно-індукованого апоптозу
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.67 в.2 c.58-62
18
Тези
Залучення рецептор-опосередкованого шляху у проведення апоптогенного сигналу за дії іонізуючої радіації
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.22
19
Тези
Біохімічні шляхи реалізації радіаційно-індукованого апоптозу
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2014
ХІ Український біохімічний конгрес, 6-10 жовтня 2014 р., м.Київ
c.124-125
20
Тези
Некоторые аспекты реализации радиационно индуцированного апоптоза
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2014
Радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность. Съезд по радиационным исследованиям.
c.17
21
Підручник
Біохімія
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Бабенюк Юрій Дем'янович
Давиденко Анатолій Васильович
Остапченко Людмила Іванівна
Рибальченко Володимир Корнійович
Скопенко Олена Вікторівна
2012
ВПЦ "Київський університет"
c.1-796
22
Тези
The study of poly(ADP-ribose)polymerase(PARP) function as a molecular regulator during radiation – induced apoptosis IX Jakub K.Parnas Conference “Proteins from Birth to Death”, Sept 29-Oct 2, 2013, IIAS Jerusalem
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
2013
Невідоме
т.1 c.55
23
Тези
Радіаційно-індукований апоптоз як шлях загибелі імунокомпетентних клітин лімфоїдних органів Х Международная Крымская конференция «Космос и биосфера», 23-28 сентября 2013, Коктебель, Крым, Украина
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Остапченко Людмила Іванівна
2013
Невідоме
т.1 c.103.0000
24
Тези
Участь проапоптотичних факторів у радіаційно-індукованому апоптозі
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Імедадзе Світлана Петрівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2012
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.48
25
Тези
Lysosomal-dependent apoptosis of lymphocytes under irradiation condition
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2012
3-й з'їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом. (16 – 20 травня 2012). – Ялта, 2012
c.109
26
Тези
Стан системи протеолізу та шляхи корекції за радіаційно-індукованого апоптозу
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Ракша Наталія Григорівна
2012
Адаптационные стратегии живых систем. Междисциплинарная научная конференция: тезисы докладов (Крым, Новый Свет, 11-16 июля 2012 г.)
c.211
27
Тези
Модифицирующее влияние препарата рибоксина на редокс-чувствительные звенья радиационно-индуцированного апоптоза //Российск. науч. конф. "Острые проблемы разработки противолучевых средств, консерватизм или модернизация" Москва, 13-14 ноябр. 2012
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Мандрик Сергій Ярославович
Ракша Наталія Григорівна
2012
Тези доповідей
c.35
28
Тези
Metabolic role of free radical reactions under radiation- induced apoptosis
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2011
Parnas Conference
c.48
29
Наукова стаття
Вплив рибоксину на процеси перекисного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів в тимоцитах щурів за променевого ураження
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Ракша Наталія Григорівна
2010
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
c.24.0000
30
Наукова стаття
Залучення ферментів родини каспаз у радіаційно-індукований апоптоз лімфоцитів щурів
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.48.0000
31
Наукова стаття
Structural biochemical assessment of the status of the nuclear apparatus of the rat spleen lymphoid cells under radiation treatment // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin-Polonia.
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Остапченко Людмила Іванівна
2010
32
Тези
окисний стрес як медіатор радіаційно-індукованого апоптозу
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2010
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
c.152.0000
33
Тези
Активация каскада протеолитических ферментов в условиях радиационно-индуцированного апоптоза //VI съезд по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность)
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Ракша Наталія Григорівна
2010
34
Тези
Механізми активації ксантиноксидази за апоптозу, індукованого дією променевого чинника // V Международная научная конференция "Психофизиологические и висцеральные функции в норме и патологии"
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2010
35
Наукова стаття
Участь протеолітичних ферментів у радіаційно-індукованому апоптозі лімфоцитів тимусу щурів
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2009
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
c.45.0000
36
Наукова стаття
Вплив іонізуючої радіації та рибоксину на стан системи полі-АДФ-рибозилювання лімфоцитів селезінки щурів
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Ракша Діана Андріївна
2009
Медична хімія
37
Наукова стаття
Радиационно-индуцированные изменения состояния системы АДФ-рибозилирования лимфоцитов тимуса крыс и их модификация рибоксином
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Ракша Наталія Григорівна
2009
38
Наукова стаття
Вплив рибоксину на процеси перекисного окислення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів в тимоцитах щурів за променевого ураження
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Ракша Наталія Григорівна
2009
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
39
Тези
Role of proteolytic enzymes in rat's lymphocytes apoptosis under x-ray exposure // 34th FEBS Congress Life’s Molecular Interaction July 4-9, 2009, Prague, Czech Republic
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2009
40
Тези
Система обміну пуринів за дії променевого чинника
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2009
Тези доповідей
c.54
41
Тези
Regulation of the intrinsic apoptosis pathway under X-ray irradiation // VII PARNAS CONFERENCE on Biochemistry and Molecular Biology (Yalta, Crimea, Ukraine October 3-7, 2009)
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2009
42
Наукова стаття
Вплив рибоксину на виживання та метаболічну активність лімфоцитів тимусу за променевого ураження
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2008
Медична хімія
c.147.0000
43
Наукова стаття
Influence of riboxine on radiation-induced poteolysis in rat’s splenocytes
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Ракша Наталія Григорівна
2008
Annales universitatis Mariae Curie-Skladowska
c.3.0000
44
Тези
Кальпаин-зависимый протеолиз при радиационно-индуцированной клеточной гибели / Второй Санкт-Петербургский международный экологический форум «Окружающая среда и здоровье человека» Вестник Российской военно-медицинской академии
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2008
45
Тези
Радиационно-индуцированые изменения активности катепсина В в спленоцитах и модифицирующее влияние рибоксина / Российская научная конференция"Медико-биологические проблемы токсикологии и радиологии".- Вестник Российской военно-медицинской академии
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Ракша Наталія Григорівна
2008
46
Тези
Інтенсивність процесів ПОЛ за дії іонізуючої радіації та можливі шляхи їх корекції / ІV міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології»
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Ракша Наталія Григорівна
2008
47
Тези
Особливості функціонування антиоксидантної системи за променевого ураження / Міжнародна наукова конференція «Біофізичні механізми функціонування живих систем»
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2008
48
Тези
Радиационно-индуцированные изменения активности катепсина В в спленоцитах // Российская научная конференция “Медико-биол. проблемы токсикологии и радиобиологии”-Санкт-Петербург.-2008
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Ракша Наталія Григорівна
2008
49
Наукова стаття
Активність полі(АДФ-рибозо)-полімерази і рівень одно- та дволанцюгових розривів ДНК в спленоцитах щурів за дії рентгенівського опромінення
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Ракша Наталія Григорівна
2007
50
Тези
Signal transduction factors in apoptosis induced by ionizing radiation / Збірник тез 2-го з'їзду Українського товариства клітинної біології
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Ракша Наталія Григорівна
2007
51
Тези
Модифікуючий вплив препарату рибоксину на функціонування лімфоїдних клітин за опромінення / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Віддалені наслідки впливу іонізуючого випромінювання”
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Ракша Наталія Григорівна
2007
52
Наукова стаття
Участь ксантиноксидазної системи в розвитку оксидативного стресу за дії променевого чинника
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Ракша Наталія Григорівна
2006

Повернення до списку

Вгору