Автори, співробітники Університету

Андріїв Василь Михайлович

Ідентифікатор автора: 28381
Кількість пошукових запитів автора: 503

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 43, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Довідник
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.; Т. 11: Трудове право
Андріїв Василь Михайлович
2018
редкол.: С.М. Прилипко (голова), М.І. Іншин (заст. голови), О.М. Ярошенко та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Видавництво «Право», 2018. – 776 с.
c.320-327
2
Монографія
Пенсійне забезпечення у солідарному рівні загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Київ : ФОП Маслаков
3
Тези
Роль і місце пенсійних систем у суспільному розвитку
Андріїв Василь Михайлович
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 жовтня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – 181 с.
c.64-68
4
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11 Трудове право
Андріїв Василь Михайлович
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.11: Трудове право/ редкол.С.М.Прилипко(голова), М.І.Іншин (заст.голови), О.М.Ярошенко та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Нац.ю
т.11
5
Монографія
Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2018
Київ : ФОП Маслаков
c.1-186
6
Навчальний посібник
Міжнародне трудове право: навчальний посіб.
Андріїв Василь Михайлович
2017
Київ: ВД «Дакор», 2017. – 574 с.
7
Наукова стаття
Оцінка професійних якостей працівників як категорія трудового права.
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право / гол. ред. К. В. Балабанов ; відп. ред. серії М. Л. Шелухін. – Маріуполь : МДУ, 2017. – Вип. 14. – 297 с. (С. 209-218). – фахове видання - Index Gopernikus.
c.209-218
8
Наукова стаття
Поняття та сутність пільги як правової категорії
Андріїв Василь Михайлович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.7-11
9
Наукова стаття
Атестація як вид оцінки професійних якостей працівників та засіб для здійснення професійної (службової) кар’єри
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2018. - №1. – фахове видання - с.45-50.
c.45-50
10
Наукова стаття
Стажування як категорія трудового права.
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету у співпраці з НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. 2018 р. – Випуск 1 (13)
c.115-124
11
Наукова стаття
Щодо державного регулювання оплати праці в країнах світу.
Андріїв Василь Михайлович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – 200 с. (С. 16-2
c.16-20
12
Наукова стаття
Державний і громадський нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці в Україні
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Університетські наукові записки
т.59 c.28-38
13
Наукова стаття
Система управління охороною праці в Україні
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
т.3 c.25-31
14
Наукова стаття
Гармонізація та уніфікація джерел міжнародного та національного трудового права
Андріїв Василь Михайлович
2016
Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.) / [редкол. : Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О. та ін.] ; Міністерст
c.6-8
15
Тези
Міжнародні стандарти звільнення працівників.
Андріїв Василь Михайлович
2016
Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права,
c.25-29
16
Тези
Системи страхування з безробіття зарубіжних держав: деякі теоретичні й практичні аспекти
Андріїв Василь Михайлович
2016
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовтня 2016 року; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016
c.332-336
17
Довідник
3. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / наук. ред. : акад. А.О. Селіванов, акад. М.І. Іншин.
Андріїв Василь Михайлович
2017
К. Парлам. вид-во, 2017. – 512 с.
в.Розділ VII c.286-317
18
Навчальний посібник
Забезпечення пільгами як різновид соціальної функції держави. Навчальний посібник.
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Київ : юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017
19
Навчальний посібник
Міжнародне трудове право: навчальний посіб. / В. М. Андріїв.
Андріїв Василь Михайлович
2017
Київ: ВД «Дакор», 2017. – 574 с.
20
Навчальний посібник
В.М. Андріїв, О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова. Забезпечення пільгами як різновид соціальної функції держави. Навчальний посібник
Андріїв Василь Михайлович
2017
Київ: юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017. – 524 с.
21
Наукова стаття
Особливості регулювання поняття трудового договору в зарубіжних країнах.
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.5-7
22
Наукова стаття
Поняття, сутність та особливості правових пільг
Андріїв Василь Михайлович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.188-198
23
Наукова стаття
Поняття та функції соціальних пільг
Андріїв Василь Михайлович
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника
c.29-32
24
Наукова стаття
Ефективність правових пільг
Андріїв Василь Михайлович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.134-143
25
Наукова стаття
Щодо особистостей джерел міжнародного трудового права
Андріїв Василь Михайлович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с
c.15-16
26
Наукова стаття
Професійне навчання як засіб здійснення кар’єрного зростання та елемент професійної культури працівника
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2017. - №3. – фахове видання
c.39-44
27
Наукова стаття
Поняття, сутність та особливості правових пільг.
Андріїв Василь Михайлович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука; відповід. ред. І. Сахарук – Харків: «Юрайт», 2017 – 282 с.
c.188-199
28
Наукова стаття
Класифікація соціальних пільг
Андріїв Василь Михайлович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.91-100
29
Наукова стаття
Клисифікація соціальних пільг
Андріїв Василь Михайлович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.91-100
30
Тези
8. Щодо особливостей джерел міжнародного трудового права //Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. (м.Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук
Андріїв Василь Михайлович
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с.
c.15-17
31
Тези
Шляхи оптимізації соціальних пільг //Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) /за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук.
Андріїв Василь Михайлович
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 159 с.
c.47-49
32
Тези
Тенденції сучасної міжнародної праці // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського нац
Андріїв Василь Михайлович
2017
X.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 462 с.
c.64-68
33
Монографія
Проблеми теорії та нормативно-правового регулювання соціального страхування в України
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
2016
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-416
34
Тези
Окремі аспекти регулювання дисциплінарної відповідальності працівників у різних системах трудового права
Андріїв Василь Михайлович
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.8-13
35
Наукова стаття
Рецензія на монографію Синчук С.М. "Правовідносини з соціального забезпечення: субєкти, зміст, обєкти"
Андріїв Василь Михайлович
2015
Право України №6
т.3 c.60-65
36
Матеріали конференції
Щодо підстави застосування негативних засобів захисту трудових прав працівників
Андріїв Василь Михайлович
2014
Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення
т.1 c.60-63
37
Матеріали конференції
Деякі аспекти розвитку трудових прав на сучасному етапі
Андріїв Василь Михайлович
2014
Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства
т.1 c.105-108
38
Навчально-методичний комплекс
Програма з комплексного державного екзамену з правознавства (магістр), спеціалізації «Трудове право»
Андріїв Василь Михайлович
Щербина Віктор Іванович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-21
39
Навчально-методичний комплекс
Програма з комплексного державного екзамену з правознавства (магістр), спеціалізації «Право соціального забезпечення»
Андріїв Василь Михайлович
Щербина Віктор Іванович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-14
40
Наукова стаття
Поняття та сутність міжнародного трудового права
Андріїв Василь Михайлович
2014
Наука і правоохорона. №4(26), 2014. II частина. Київ, 2014
c.130-134
41
Наукова стаття
Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників: поняття та структура
Андріїв Василь Михайлович
2012
Право
т.1 c.169.0000
42
Наукова стаття
Щодо застосування строкових трудових договорів з окремими категоріями працівників
Андріїв Василь Михайлович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.32.0000
43
Наукова стаття
Щодо поняття та ознак основних трудових прав працівників
Андріїв Василь Михайлович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.104.0000

Повернення до списку

Вгору