Автори, співробітники Університету

Андріїв Василь Михайлович

Ідентифікатор автора: 28381
Кількість пошукових запитів автора: 788

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 51, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Деякі аспекти визначення поняття «вразливі верстви населення» в міжнародному трудовому праві
Андріїв Василь Михайлович
2020
«Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки
c.19-23
2
Навчальний посібник
Правові проблеми соціального і пенсійного страхування в Україні: навчальний посібник
Андріїв Василь Михайлович
2020
Київ : ФОП Маслаков
c.1-400
3
Наукова стаття
Особливості регулювання міжнародної трудової міграції
Андріїв Василь Михайлович
2020
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
т.1 c.2-7
4
Наукова стаття
Risks Of Deprivation Of The Ownership Right By The Examples Of The Nationalization And Re-Privatization
Андріїв Василь Михайлович
2020
European Journal of Law and Political Sciences
т.2 c.84-105
5
Матеріали конференції
Проблеми соціального забезпечення в контексті природи соціальної держави.
Андріїв Василь Михайлович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квітня 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 192 с.
c.121-124
6
Матеріали конференції
Основні тенденції міжнародно-правового розвитку законодавства з безпеки та гігієни праці
Андріїв Василь Михайлович
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження чл.-кор. НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки Укр
c.47-51
7
Монографія
Пенсійне забезпечення у солідарному рівні загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
8
Наукова стаття
Особливості міжнародно-правового регулювання праці літніх працівників.
Андріїв Василь Михайлович
2019
«Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні»: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 22 травня 2019 р. Маріуполь: МДУ, 2019. 564 с.
c.343-345
9
Наукова стаття
Кваліфікація працівників як категорія трудового права.
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2019
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право
в.17 c.47-55
10
Наукова стаття
Особливості термінології забезпечення безпеки й гігієни праці: міжнародний аспект
Андріїв Василь Михайлович
2019
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
т.2 c.13-16
11
Наукова стаття
Диференціація безпеки праці та гігієни працівників
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2019
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
т.1 c.41-45
12
Практикум
Практикум з міжнародного трудового права: практикум
Андріїв Василь Михайлович
2019
К.: ВД «Освіта України»
13
Тези
Роль і місце пенсійних систем у суспільному розвитку
Андріїв Василь Михайлович
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.). – Київ : ФОП Маслаков, 2018.
c.64-67
14
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11: Трудове право
Андріїв Василь Михайлович
Вавженчук Сергій Ярославович
Венедиктов Сергій Валентинович
Волинець Владислав Володимирович
Гришина Юлія Миколаївна
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Кучма Ольга Леонідівна
Мельничук Наталія Олексіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Щербина Віктор Іванович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
15
Монографія
Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2018
Київ : ФОП Маслаков
c.1-186
16
Навчальний посібник
Міжнародне трудове право: навчальний посіб
Андріїв Василь Михайлович
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-574
17
Наукова стаття
Оцінка професійних якостей працівників як категорія трудового права.
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право / гол. ред. К. В. Балабанов ; відп. ред. серії М. Л. Шелухін. – Маріуполь : МДУ, 2017. – Вип. 14. – 297 с. (С. 209-218). – фахове видання - Index Gopernikus.
c.209-218
18
Наукова стаття
Поняття та сутність пільги як правової категорії
Андріїв Василь Михайлович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.7-11
19
Наукова стаття
Атестація як вид оцінки професійних якостей працівників та засіб для здійснення професійної (службової) кар’єри
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2018. - №1. – фахове видання - с.45-50.
c.45-50
20
Наукова стаття
Стажування як категорія трудового права.
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету у співпраці з НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. 2018 р. – Випуск 1 (13)
c.115-124
21
Наукова стаття
Щодо державного регулювання оплати праці в країнах світу.
Андріїв Василь Михайлович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – 200 с. (С. 16-2
c.16-20
22
Довідник
Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / наук. ред. : акад. А.О. Селіванов, акад. М.І. Іншин.
Андріїв Василь Михайлович
2017
К. Парлам. вид-во, 2017. – 512 с.
в.Розділ VII c.286-317
23
Навчальний посібник
Забезпечення пільгами як різновид соціальної функції держави. Навчальний посібник.
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Київ : юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017
24
Навчальний посібник
В.М. Андріїв, О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова. Забезпечення пільгами як різновид соціальної функції держави. Навчальний посібник
Андріїв Василь Михайлович
2017
Київ: юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017. – 524 с.
25
Наукова стаття
Особливості регулювання поняття трудового договору в зарубіжних країнах
Андріїв Василь Михайлович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1 (102) c.5-7
26
Наукова стаття
Поняття, сутність та особливості правових пільг
Андріїв Василь Михайлович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.188-198
27
Наукова стаття
Поняття та функції соціальних пільг
Андріїв Василь Михайлович
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника
c.29-32
28
Наукова стаття
Ефективність правових пільг
Андріїв Василь Михайлович
2017
Соціальне право
c.134-143
29
Наукова стаття
Професійне навчання як засіб здійснення кар’єрного зростання та елемент професійної культури працівника
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2017. - №3. – фахове видання
c.39-44
30
Наукова стаття
Класифікація соціальних пільг
Андріїв Василь Михайлович
2017
Соціальне право
c.91-100
31
Наукова стаття
Клисифікація соціальних пільг
Андріїв Василь Михайлович
2017
Соціальне право
c.91-100
32
Наукова стаття
Система управління охороною праці в Україні
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
в.3 c.25-31
33
Наукова стаття
Гармонізація та уніфікація джерел міжнародного та національного трудового права
Андріїв Василь Михайлович
2016
Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.) / [редкол. : Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О. та ін.] ; Міністерст
c.6-8
34
Тези
Щодо особистостей джерел міжнародного трудового права
Андріїв Василь Михайлович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.15-17
35
Тези
Щодо особливостей джерел міжнародного трудового права
Андріїв Василь Михайлович
2017
36
Тези
Шляхи оптимізації соціальних пільг
Андріїв Василь Михайлович
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.47-49
37
Тези
Тенденції сучасної міжнародної праці // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського нац
Андріїв Василь Михайлович
2017
X.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 462 с.
c.64-68
38
Тези
Міжнародні стандарти звільнення працівників.
Андріїв Василь Михайлович
2016
Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права,
c.25-29
39
Тези
Системи страхування з безробіття зарубіжних держав: деякі теоретичні й практичні аспекти
Андріїв Василь Михайлович
2016
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовтня 2016 року; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016
c.332-336
40
Монографія
Проблеми теорії та нормативно-правового регулювання соціального страхування в України
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
2016
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-416
41
Наукова стаття
Державний і громадський нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці в Україні
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Університетські наукові записки
т.59 c.28-38
42
Тези
Окремі аспекти регулювання дисциплінарної відповідальності працівників у різних системах трудового права
Андріїв Василь Михайлович
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.8-13
43
Наукова стаття
Рецензія на монографію Синчук С.М. "Правовідносини з соціального забезпечення: субєкти, зміст, обєкти"
Андріїв Василь Михайлович
2015
Право України
т.3 c.60-65
44
Матеріали конференції
Щодо підстави застосування негативних засобів захисту трудових прав працівників
Андріїв Василь Михайлович
2014
Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення
т.1 c.60-63
45
Матеріали конференції
Деякі аспекти розвитку трудових прав на сучасному етапі
Андріїв Василь Михайлович
2014
Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства
т.1 c.105-108
46
Навчально-методичний комплекс
Програма з комплексного державного екзамену з правознавства (магістр), спеціалізації «Трудове право»
Андріїв Василь Михайлович
Щербина Віктор Іванович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-21
47
Навчально-методичний комплекс
Програма з комплексного державного екзамену з правознавства (магістр), спеціалізації «Право соціального забезпечення»
Андріїв Василь Михайлович
Щербина Віктор Іванович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-14
48
Наукова стаття
Поняття та сутність міжнародного трудового права
Андріїв Василь Михайлович
2014
Наука і правоохорона. №4(26), 2014. II частина. Київ, 2014
c.130-134
49
Наукова стаття
Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників: поняття та структура
Андріїв Василь Михайлович
2012
Право
т.1 c.169.0000
50
Наукова стаття
Щодо застосування строкових трудових договорів з окремими категоріями працівників
Андріїв Василь Михайлович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.32.0000
51
Наукова стаття
Щодо поняття та ознак основних трудових прав працівників
Андріїв Василь Михайлович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.104.0000

Повернення до списку

Вгору