Автори, співробітники Університету

Андросюк Ганна Леонідівна
Androsyk Ganna Leonidivna

Ідентифікатор автора: 28393
Кількість пошукових запитів автора: 376

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов історичного та філософського факультетів
Посада: асистент


Наукові інтереси: романо-германські мови та література

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 11, з них наукових статей (наукові публікації) - 4, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Практичний курс іноземної мови. Англійська мова за професійним спрямуванням (Getting Ready for ESP Exam) для студентів заочної форми навчання
Андросюк Ганна Леонідівна
Цепко Тетяна Анатоліївна
2019
К. : Логос
2
Наукова стаття
Мотивація як основний чинник підвищення ефективності навчання студентів на заняттях з англійської мови
Андросюк Ганна Леонідівна
Цепко Тетяна Анатоліївна
2019
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах
т.2 в.62 c.11-16
3
Тези
Мотивація як основний чинник підвищення ефективності роботи студентів на заняттях з фахової англійської мови у вищих навчальних закладах
Андросюк Ганна Леонідівна
2019
Лінгвістичні та методичні проблеми вивчення іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
в.6 c.207-210
4
Тези
Modern approaches in teaching ESP
Андросюк Ганна Леонідівна
2016
матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференція НТУУ «КПІ» «Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний перекладознавчий і методичний аспекти»
c.7-9
5
Тези
«Технології комп’ютерного орієнтування навчання іноземних мов в немовному вузі»
Андросюк Ганна Леонідівна
2015
матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти». Гуманітарний інститут НАУ
c.92-93
6
Тези
«Approaches Searching ESP»
Андросюк Ганна Леонідівна
2015
матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференція НТУУ «КПІ» «Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний перекладознавчий і методичний аспекти»
c.80-84
7
Наукова стаття
«On the Necessity of Teaching Students Communicative Behavioral Patterns» / Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції "Формула компетентності викладача НТУ України"
Андросюк Ганна Леонідівна
2013
8
Наукова стаття
До питання нового у викладанні іноземних мов відповідно до міжнародних стандартів та сучасних вимог
Андросюк Ганна Леонідівна
2011
9
Наукова стаття
Мовні засоби сатири та гумору в романі У.М. Теккерея «Ярмарок суєти»//Гуманітарний вісник „Іноземна філологія”. – Черкаси: ЧДТО
Андросюк Ганна Леонідівна
2008
10
Тези
The Use of Role Plays With Different Levels ESP Students / XIII TESOL – Ukraine National Conference.
Андросюк Ганна Леонідівна
2008
Журнал: Україна-НАТО
11
Тези
Teachimg ESP challenges // XII International Conference of the Educational Association of Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine.
Андросюк Ганна Леонідівна
2007

Повернення до списку

Вгору