Автори, співробітники Університету

Андрушко Петро Петрович
Andrushko Petro Petrovuch

Ідентифікатор автора: 28407
Кількість пошукових запитів автора: 1058

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Кримінального права та кримінології
Посада: Професор

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 46, з них наукових статей (наукові публікації) - 36, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Проблемні питання строків запровадження досудового розслідування
Андрушко Петро Петрович
Задоєнко Олексій Володимирович
2017
Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
в.2 (35) c.128-149
2
Монографія
Відповідальність у публічному праві
Андрушко Петро Петрович
Безклубий Ігор Анатолійович
Берлач Анатолій Іванович
Теремцова Ніна Володимирівна
Щербина Валентин Степанович
2014
Грамота
т.1 c.1-496
3
Розділ монографії
Зворотна дія закону в часі: запитання та відповіді
Андрушко Петро Петрович
2014
Відповідальність у публічному праві
т.1 c.110-120
4
Наукова стаття
Значение правотворчества государства в современных условиях противодействия коррупции
Андрушко Петро Петрович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.69.0000
5
Монографія
Реформа українського антикорупційного законодавства у світлі міжнародно-правових зобов’язань України
Андрушко Петро Петрович
2012
6
Наукова стаття
Стан імплементації у національне кримінальне законодавство стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією
Андрушко Петро Петрович
2012
7
Наукова стаття
Тенденции (особенности) уголовно-правовой политики в Украине на современном этапе
Андрушко Петро Петрович
2012
8
Наукова стаття
Вирок Юлії Тимошенко: Частина друга
Андрушко Петро Петрович
2012
Юридичний вісник України
т.1 c.6.0000
9
Наукова стаття
Рецензія на монографію В.С. Зеленецького «Проблемы борьбы с «теневой наукой» в современном правоведении Украины»
Андрушко Петро Петрович
2012
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.1 c.0.0000
10
Наукова стаття
Провокація хабара або комерційного підкупу: проблеми кваліфікації, напрями вдосконалення норми, сформульованої у статті 370 КК України
Андрушко Петро Петрович
2012
11
Наукова стаття
Особливості кримінально-правової політики в Україні після набрання чинності КК України 2001 року
Андрушко Петро Петрович
2012
12
Наукова стаття
До питань криміналізації окремих форм порушення бюджетного законодавства України.
Андрушко Петро Петрович
2012
Вісник Вищого адміністративного суду України
т.1 c.34.0000
13
Наукова стаття
Щодо поняття «допустимість доказів» у кримінальному судочинстві
Андрушко Петро Петрович
2011
Вісник прокуратури
c.61.0000
14
Наукова стаття
Кримінально-процесуальне значення крайньої необхідності та інших обставин, що виключають злочинність діяння
Андрушко Петро Петрович
2011
15
Наукова стаття
Поняття доказів у кримінальному судочинстві, їх достовірності, належності та допустимості
Андрушко Петро Петрович
2011
16
Наукова стаття
Поняття завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови як предмету злочину, склад якого передбачений ст.375 КК України
Андрушко Петро Петрович
2011
17
Наукова стаття
Кримінальна відповідальність: поняття, види та диференціація
Андрушко Петро Петрович
2011
18
Наукова стаття
Щодо конституційності окремих норм Кримінального кодексу України, якими передбачена відповідальність за посягання на виборчі права громадян та їх право брати участь у референдумі.
Андрушко Петро Петрович
2011
19
Наукова стаття
Понятие коррупционных преступлении и их предмет
Андрушко Петро Петрович
2011
20
Наукова стаття
До початку футбольного матчу залишилось півтори години (Аналіз окремих норм (положень) проекту Закону «Про засади запобігання і протидії корупції»)
Андрушко Петро Петрович
2011
Магістеріум. Літературознавчі студії
c.6.0000
21
Наукова стаття
Поняття корупційного злочину, ознаки його складу
Андрушко Петро Петрович
2011
22
Наукова стаття
Особливості кримінально-правової політики української держави щодо відповідальності за суспільно небезпечні діяння осіб у сфері службової діяльності (корупційні діяння) та її диференціації
Андрушко Петро Петрович
2011
23
Наукова стаття
Бій з корупцією: Артпідготовка
Андрушко Петро Петрович
2011
Дзеркало тижня
c.6.0000
24
Наукова стаття
Чи є шанси подолати корупцію?
Андрушко Петро Петрович
2011
Юридичний вісник України
c.6.0000
25
Наукова стаття
Объекты уголовно-правовой квалификации
Андрушко Петро Петрович
2011
Мова і культура
c.42.0000
26
Наукова стаття
Категорія „інтерес” у кримінальному праві
Андрушко Петро Петрович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.81 c.79.0000
27
Наукова стаття
Дифференциация уголовной ответственности за коррупционные преступления в УК Украины
Андрушко Петро Петрович
2010
28
Наукова стаття
Международно-правовые договоры и практика Европейского Суда по правам человека как источники уголовного права и их применение в судебной практике
Андрушко Петро Петрович
2010
29
Наукова стаття
Об’єкти кримінально-правової кваліфікації: поняття, види
Андрушко Петро Петрович
2010
Вісник Академії адвокатури України
c.50.0000
30
Наукова стаття
Визначення розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян при кваліфікації злочинів
Андрушко Петро Петрович
2010
Юридичний вісник України
c.5.0000
31
Наукова стаття
Службова особа як спеціальний суб’єкт злочину
Андрушко Петро Петрович
2010
Юридичний вісник України
c.10.0000
32
Наукова стаття
Корупційні правопорушення та корупційні злочини як їх різновид: співвідношення і диференціація відповідальності за їх вчинення
Андрушко Петро Петрович
2010
Право України
c.90.0000
33
Наукова стаття
Диференціація відповідальності за корупційні правопорушення залежно від суб’єкта відповідальності за їх вчинення
Андрушко Петро Петрович
2010
34
Довідник
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2 т. – Т.1 / За заг. ред. П.П. Андрушко, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-тє вид., перероб. та доп.
Андрушко Петро Петрович
2009
35
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-е вид., переробл. та доп.) / За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка.
Андрушко Петро Петрович
2008
36
Монографія
Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референтних прав / П.П. Андрушко, І.О. Зінченко, С.Я. Лихова та ін.; За заг. ред. В.П. Тихого
Андрушко Петро Петрович
2008
37
Наукова стаття
Альманах кримінального права: збірник статей. Вип. 1
Андрушко Петро Петрович
Берзін Павло Сергійович
2009
38
Монографія
Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі: кримінально-правова характеристика: Монографія
Андрушко Петро Петрович
2007
39
Наукова стаття
Проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за „корупційні” злочини
Андрушко Петро Петрович
2007
Судова апеляція
c.22.0000
40
Наукова стаття
Кримінальна відповідальність за надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців (частини 9-12 ст.158 Кримінального кодексу України)
Андрушко Петро Петрович
2007
Кримінальне право України. Теорія і практика
c.35.0000
41
Наукова стаття
Коментар до Кримінального кодексу України з питань виборчого права: Коментар до статті 158 Кримінального кодексу України
Андрушко Петро Петрович
2007
Адвокат : загальнодержавний професійний журнал
c.22.0000
42
Наукова стаття
Коментар до Кримінального кодексу України з питань виборчого права: Коментар до статті 158 Кримінального кодексу України (продовж.)
Андрушко Петро Петрович
2007
Адвокат : загальнодержавний професійний журнал
c.33.0000
43
Наукова стаття
Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності
Андрушко Петро Петрович
2007
Бюлетень законодавства і юридичної практики України
c.3.0000
44
Тези
Поняття науково-практичного коментування кримінального закону та проблеми коментування статей розділу «Злочини у сфері господарської діяльності»
Андрушко Петро Петрович
2007
45
Тези
Імплементація у національне законодавство положень міжнародно-правових документів щодо відповідальності юридичних осіб за окремі види діянь, що містять об’єктивні ознаки злочинів
Андрушко Петро Петрович
2007
Киев: МВД Украины Сборник материалов науч.практ. конференции
c.54.0000
46
Тези
Системность в уголовном праве
Андрушко Петро Петрович
2007

Повернення до списку

Вгору