Автори, співробітники Університету

Андрущенко Володимир Олександрович
Andruschenko V. A.

Ідентифікатор автора: 28409
Кількість пошукових запитів автора: 1147
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: НДС Механіки спряжених хвильових полів
Посада: Провідний інженер


Наукові інтереси: Постановка прецизійних фізичних експериментів при дослідженні фундаментальних властивостей лінійних та нелінійних коливань високодобротних резонаторів і їх використання при проектуванні мікро електромеханічних та наносенсорних систем; зв’язані, параметричні, нелінійні, шумоподібні коливання в сенсорних мікроелектромеханічних системах.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 64, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 28, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Мікротвердість компактованого термічно розширеного графіту
Авраменко Тетяна Григорівна
Андрущенко Володимир Олександрович
Іваненко Катерина Олексіївна
Мельниченко Микола Миколайович
Рево Сергій Лукич
2019
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
т.5 c.81
2
Наукова стаття
Мікротвердість компактованого термічно розширеного графіту
Авраменко Тетяна Григорівна
Андрущенко Володимир Олександрович
Іваненко Катерина Олексіївна
Мельниченко Микола Миколайович
Рево Сергій Лукич
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.1 c.174-177
3
Тези
Особливості акустичних резонаторів пластинчатого типу на крайових модах
Андрущенко Володимир Олександрович
Горошко Іван Олегович
Улітко Ігор Андрійович
2019
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.98
4
Тези
Результати математичного моделювання і експериментальних досліджень резонансних коливань стрижневого резонатора кругового перетину
Андрущенко Володимир Олександрович
Горошко Іван Олегович
Нікітенко Віктор Миколайович
Пучко Наталія Петрівна
2019
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.66
5
Матеріали конференції
Визначення напруження початку пластичної течії нанокомпозитних матеріалів методом мікроіндентування
Андрущенко Володимир Олександрович
Мельниченко Микола Миколайович
Рево Сергій Лукич
2017
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
в.4 c.9
6
Матеріали конференції
Сравнительный анализ резонансных спектров планарных колебаний пьезопластин в форме прямоугольника и параллелограмма
Андрущенко Володимир Олександрович
Шакері Мобараке Пуйан
2017
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.103
7
Матеріали конференції
Дослідження динамічних характеристик гуми резонансним методом
Абрамов Олександр Анатолійович
Андрущенко Володимир Олександрович
2017
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.10
8
Наукова стаття
Амплитудно-частотные характеристики пьезокерамических пластин в зависимости от формы границ
Андрущенко Володимир Олександрович
Шакері Мобараке Пуйан
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.3 c.253-256
9
Наукова стаття
Визначення напруження початку пластичної течії нанокомпозиційних матеріалів методом мікроіндентування
Андрущенко Володимир Олександрович
Іваненко Катерина Олексіївна
Мельниченко Микола Миколайович
Рево Сергій Лукич
Шевченко Ірина Павлівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.3 c.189-192
10
Тези
Кінематика крайового резонансу прямокутних пластин
Андрущенко Володимир Олександрович
Горошко Іван Олегович
Пучко Наталія Петрівна
Улітко Ігор Андрійович
2017
Консонанс: акустичний симпозіум
c.29
11
Матеріали конференції
Сучасний стан і перспективи розвитку сейсмічних технологій для завчасного виявлення порушення периметру охоронного об'єкта
Андрущенко Володимир Олександрович
2015
Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво: Міжнародний геологічний форум
т.1 c.36-44
12
Праці конференції
Автоматизована система обробки і аналізу анізотропії акустичних швидкостей пружних хвиль та вплив ультразвуку, опромінення, зміни дефектної наноструктури на релаксаційні процеси
Андрущенко Володимир Олександрович
Онанко Анатолій Петрович
2014
Комп’ютерна гідромеханіка: Міжнародна науково-практична конференція
c.25-26
13
Тези
Особенности краевого резонанса в спектре собственных частот колебаний высокодобротного акустического резонатора в виде сплошного цилиндра
Андрущенко Володимир Олександрович
Горошко Іван Олегович
Нікітенко Віктор Миколайович
2015
Консонанс: акустичний симпозіум
c.3
14
Тези
Аналіз сучасних можливостей та перспектив технології сейсмоакустичної ідентифікації порушника периметру охоронного об'єкта
Андрущенко Володимир Олександрович
2015
Консонанс: акустичний симпозіум
c.4
15
Тези
Автоматизована система "KERN-DP" обробки даних ультразвукових вимірювань анізотропії швидкостей
Андрущенко Володимир Олександрович
Онанко Анатолій Петрович
2015
Консонанс: акустичний симпозіум
c.28-29
16
Тези
Автоматизована система "KERN-DP" обробки даних ультразвукових вимірювань анізотропії та акустична емісія
Андрущенко Володимир Олександрович
Онанко Анатолій Петрович
2015
Консонанс: акустичний симпозіум
c.29
17
Тези
Конструктивные особенности акустических резонаторов гибридных волновых твердотельных и микромеханических гироскопов
Андрущенко Володимир Олександрович
Улітко Ігор Андрійович
2015
Консонанс: акустичний симпозіум
c.35
18
Матеріали конференції
Досвід створення телеметричної свердловинної апаратури з використанням мікро механічних реєструючи датчиків у процесі буріння
Андрущенко Володимир Олександрович
2013
Міжнародна науково-практична конференція "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні:пошуки, розвідка, перспективи", 2013
c.119-121
19
Наукова стаття
Практические результаты лабораторных и скважинных испытаний автономного инклинометра на основе микромеханических гироскопов волнового типа
Андрущенко Володимир Олександрович
Зражевський Григорій Михайлович
2014
Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Збірник наукових праць
т.13 c.25-37
20
Тези
Автоматизована система обробки і аналізу анізотропії акустичних швидкостей пружних хвиль та впливу ультразвуку, опромінення, зміни дефектної наноструктури на релаксаційні процеси
Андрущенко Володимир Олександрович
Онанко Анатолій Петрович
2014
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.25-26
21
Тези
Вплив ультразвуку та автоматизована система аналізу акустичної анізотропії
Андрущенко Володимир Олександрович
Онанко Анатолій Петрович
2014
Комп’ютерна гідромеханіка: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.27-28
22
Наукова стаття
Спектр резонансних частот біморфних п’єзоелементів
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.66.0000
23
Наукова стаття
Ефективність перетворення енергії у п’єзоелементах з розрізними електродами
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.63-65
24
Праці конференції
Спектр власних частот біморфних п’єзоелементів
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2013
Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі: Міжнародна науково-методична конференція
c.51.0000
25
Праці конференції
Дослідження перетворення енергії на резонансних частотах п’єзоелементів при керованому підводі енергії // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі», 26 – 27 червня 2013 р
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2013
26
Тези
Електромеханічні коливання п’єзокерамічних елементів при керованому підводі електричного навантаження
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Нікітенко Віктор Миколайович
Улітко Ігор Андрійович
2013
Консонанс-2013. Тези доповідей Акустичного симпозіуму
c.3.0000
27
Тези
Вплив опромінення, ультразвуку, зміни дефектної наноструктури на релаксаційні процеси та автоматизована система аналізу акустичної анізотропії
Андрущенко Володимир Олександрович
Онанко Анатолій Петрович
2013
Консонанс-2013. Тези доповідей Акустичного симпозіуму
c.37
28
Тези
The ethanol reforming in double-pulse discharge in a plasma-liquid system with cylindrical geometry // Pap. International Conferense on Combustion and Explosion (COMBEX-2013), March 3-8, 2013, Ramsau, Austria
Андрущенко Володимир Олександрович
Мартиш Євген Власович
Черняк Валерій Якович
Юхименко Віталій Васильович
2013
29
Матеріали конференції
Аппаратурный комплекс для измерений акустических свойств горных пород
Андрущенко Володимир Олександрович
Попов Сергій Анатолійович
2012
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.53-54
30
Матеріали конференції
Методические особенности измерения скоростей продольных и сдвиговых волн в образцах горных пород
Андрущенко Володимир Олександрович
Попов Сергій Анатолійович
2012
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.54-55
31
Наукова стаття
Перспективы получения непрерывных сейсмических изображений околоскважинного пространства на основе использования метода
Андрущенко Володимир Олександрович
2012
Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (УкрНДГМІ)
c.130-137
32
Тези
Первые результаты лабораторных и скваженных испытаний инклинометра на волновых твердотельных гироскопах.
Андрущенко Володимир Олександрович
Кір'єв Анатолій Михайлович
Тішаєв Іван Васильович
2012
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
т.1 c.171.0000
33
Тези
Оперативное изучение геологического разреза скважин по данным сейсмоакустических измерений в процессе бурения
Андрущенко Володимир Олександрович
2012
Електронний варіант
c.18-22
34
Наукова стаття
Застосування нанотехнологій в нафтогазовому комплексі. Основні ідеї та перспективні напрямки досліджень
Андрущенко Володимир Олександрович
Мельниченко Микола Миколайович
2011
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.53 c.39-42
35
Наукова стаття
Resonant vibrations off piezoceramic cylinders
Андрущенко Володимир Олександрович
Нікітенко Віктор Миколайович
2011
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
т.15 c.18.0000
36
Наукова стаття
Резонансные колебания пьезокерамических цилиндров
Андрущенко Володимир Олександрович
Лібов Дмитро Юрійович
Нікітенко Віктор Миколайович
2011
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій
т.15 c.18-25
37
Тези
Перспективы получения непрерывных сейсмических изображений околоскважинного пространства на основе использования метода вертикального сейсмического профилирования при бурении
Андрущенко Володимир Олександрович
2011
38
Наукова стаття
Експериментальне вивчення ефективності перетворення енергії на резонансних коливаннях п"єзокерамічного стержня з розрізними електродами при керованому електричному збудженні
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.25.0000
39
Наукова стаття
Вивчення пружно-пластичної поведінки матеріалів при мікро-індентуванні сферичним індентором
Андрущенко Володимир Олександрович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
c.47.0000
40
Наукова стаття
Застосування скануючого тунельного мікроскопа для дослідження модифікації і механічних властивостей поверхні
Андрущенко Володимир Олександрович
Макара Володимир Арсенійович
Мельниченко Микола Миколайович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізика
в.10 c.80-87
41
Наукова стаття
Моніторінг процесу буріння на основі використання віброакустичних свердловинних досліджень
Андрущенко Володимир Олександрович
2010
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.49 c.7-10
42
Тези
Freguancy selektion of 37-drive PZT resonators array for vibration control of adaptive optic mirrors//Тези Міжнародної наукової конференції "Математичні проблеми технічної механіки - 2010 " - Дніпродзержинськ
Андрущенко Володимир Олександрович
Улітко Андрій Феофанович
Улітко Ігор Андрійович
2010
43
Тези
До питання визначення напружено-деформівного стану тонких плівок на пружній основі при індентуванні // Тези VIII Міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур» - Львів. 2010
Андрущенко Володимир Олександрович
Улітко Андрій Феофанович
Улітко Ігор Андрійович
2010
44
Тези
Експериментальне вивчення динаміки модулюючих дзеркал адаптивної оптики // Тези VIII Міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур» - Львів. 2010
Андрущенко Володимир Олександрович
Зражевський Григорій Михайлович
2010
45
Тези
Резонансні властивості дискового п"єзоперетворювача з розрізненими електродами на радіальних коливаннях при протифазному збудженні // Тези VIII Міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур» - Львів. 2010
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Нікітенко Віктор Миколайович
Улітко Ігор Андрійович
2010
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
46
Тези
Возможности виброакустических исследований процесса бурения при решении геолого-геофизических и технологических задач //Тезисы IX Международной конференции "Геоинформатика: теоретические и прикладные аспекты". Киев, 2010.
Андрущенко Володимир Олександрович
2010
47
Наукова стаття
Експериментальний сейсмокомплекс "КНУ-Укр ДГРІ" та його можливості при вирішенні геологічних задач
Андрущенко Володимир Олександрович
2009
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
c.47.0000
48
Наукова стаття
Вибірний автономний інклінометр
Андрущенко Володимир Олександрович
Тішаєв Іван Васильович
2009
Проблеми нафтогазової промисловості: Зб. наук. праць
c.58.0000
49
Тези
Експериментальне вивчення ефективності перетворення енергії на резонансних коливаннях п'єзокерамічного стержня з розрізними електродами при керованому електричному збудженні/Акустичний симпозіум "Консонанс 2009"
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2009
50
Тези
Высокочастотные колебания упругих цилиндров конечных размеров
Андрущенко Володимир Олександрович
Лібов Дмитро Юрійович
Нікітенко Віктор Миколайович
2009
Консонанс: акустичний симпозіум
c.61
51
Тези
Вивчення кінематики і динаміки сейсмоакустичних хвиль, генерованих долотом з метою візуалізації навколо свердловинного простору в процесі буріння нафтогазових свердловин /Акустичний симпозіум "Консонанс 2009"
Андрущенко Володимир Олександрович
Тішаєв Іван Васильович
2009
52
Тези
Дослідження кінематичних характеристик сейсмоакустичних хвиль, генерованих долотом в процесі буріння
Андрущенко Володимир Олександрович
2009
Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних поцесів та екологічного стану середовища" Київ, 2007, К.:вид-во К=УкрДГРІ, 2007
53
Тези
Використання нетрадиційних джерел коливань при вирішенні задач навколосвердловинного простору/ Тези доповідей VIII Міжнародної конференції "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти
Андрущенко Володимир Олександрович
2009
54
Наукова стаття
Скануючий мікро-нано модифікатор
Андрущенко Володимир Олександрович
Кір'єв Анатолій Михайлович
Мельниченко Микола Миколайович
Нікітенко Віктор Миколайович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.3 c.45-50
55
Наукова стаття
Вибійний скидний автономний інклінометр
Андрущенко Володимир Олександрович
Тішаєв Іван Васильович
2008
Мінеральні ресурси України
c.38.0000
56
Наукова стаття
Сбросовый инклинометр - средство постоянного оперативного контроля траектории ствола скважины в процессе бурения
Андрущенко Володимир Олександрович
2008
57
Наукова стаття
Дослідження спектрів пружних коливань коротних суцільних циліндрів
Андрущенко Володимир Олександрович
Лібов Дмитро Юрійович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.19 c.91-95
58
Наукова стаття
Вибійний скидний автономний інклінометр
Андрущенко Володимир Олександрович
Тішаєв Іван Васильович
2008
Мінеральні ресурси України
т.3 c.38-42
59
Тези
Mechanical characteristics determination of materials and covers by means of micro- and nano-STM-hardness meter with semi-conductor diamond pyramids
Андрущенко Володимир Олександрович
Нікітенко Віктор Миколайович
2008
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
60
Наукова стаття
Информационное обеспечение процесса бурения нефтегазовых скважин забойными телеметрическими системами «ПАРКУС»
Андрущенко Володимир Олександрович
2006
Материалы ІІ Междунар. науч.-тех. конф. "Инфокоммуникационные технологии в науке, производстве и образовании (Инфоком-2)". Ставрополь: Сев.-Кав. ГТУ
c.153.0000
61
Наукова стаття
Визначення пружних характеристик п'єзокераміки промислового виготовлення резрнансним методом
Андрущенко Володимир Олександрович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
c.100.0000
62
Тези
Сбрасываемый инклинометр – средство оперативного контроля траектории ствола скважины в процессе бурения
Андрущенко Володимир Олександрович
2007
Матеріали Міжнар. наук. конф. "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та еколог. стану середовища"
c.128.0000
63
Наукова стаття
Досвід використання MWD-системи “ПАР-КУС” в Україні
Андрущенко Володимир Олександрович
Тішаєв Іван Васильович
2005
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.35 c.61-64
64
Наукова стаття
Застосування сучасних технологій ГДС при вирішенні задач нафтової, інженерної геології та екології
Андрущенко Володимир Олександрович
Тішаєв Іван Васильович
2001
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.35-38

Повернення до списку

Вгору