Автори, співробітники Університету

Анісімова Людмила Анатоліївна

Ідентифікатор автора: 28431
ResearcherID, Web of Science: I-3782-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 877
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: проблеми сучасного менеджменту, його інформаційного забезпечення, проблеми управління якістю

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 48, з них наукових статей (наукові публікації) - 27, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Cучасне розуміння менеджменту якості у закладах вищої освіти
Анісімова Людмила Анатоліївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.126-126
2
Навчальний посібник
Менеджмент. Практикум.
Анісімова Людмила Анатоліївна
Жилінська Оксана Іванівна
2018
ТОВ "Київдрук"
т.1 в.2 c.1-237
3
Матеріали конференції
Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України
Анісімова Людмила Анатоліївна
Шалімова Ангеліна Володимирівна
2017
Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 в.1 c.158-162
4
Наукова стаття
The Necessity of Development of Student’s Professional Competences in Economic Specialities
Анісімова Людмила Анатоліївна
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2016
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.15 c.5-9
5
Наукова стаття
Сутність та структура системи стратегічного управління підприємством
Анісімова Людмила Анатоліївна
Шалімова Ангеліна Володимирівна
2017
Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 в.1 c.158-162
6
Наукова стаття
Modern Trends and Problems of Development of Consulting Services Industry in Ukraine
Анісімова Людмила Анатоліївна
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2017
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.17 c.84-90
7
Наукова стаття
Business Processes Optimization Within Ukrainian Automobile Enterprises in Terms of EU Entering Period
Анісімова Людмила Анатоліївна
Підмурняк Олександр Олександрович
2017
Baltic Journal of Economic Studies
т.3 в.2 c.113-120
8
Наукова стаття
Актуальні питання впровадження стандартів якості в Україні
Анісімова Людмила Анатоліївна
2016
International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings
т.1 в.1 c.171-174
9
Тези
Необхідність впровадження міжнародних стандартів якості у сферу будівництва
Анісімова Людмила Анатоліївна
2016
Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.57-60
10
Тези
Формування професійних компетенцій в сучасній економічній освіті
Анісімова Людмила Анатоліївна
2016
Problems and Perspectives in European Education development: Proceedings of International Scientific and Practical Conference
т.1 в.1 c.13-14
11
Наукова стаття
Особливості функціонування систем менеджменту якості в інноваційній діяльності підприємтсв
Анісімова Людмила Анатоліївна
2014
PROBLEMS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF BUSINESS
т.1 c.136-139
12
Наукова стаття
Проблеми впровадження міжнародних стандартів якості на українських підприємствах
Анісімова Людмила Анатоліївна
2014
Соціально-економічні підсумки 2014 року: реалії та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.17-20
13
Наукова стаття
Технології управління знаннями при впровадженні систем менеджменту якості
Анісімова Людмила Анатоліївна
Приймак Василь Михайлович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.172 c.14-20
14
Тези
Необхідність впровадження міжнародних стандартів якості ISO для розвитку українського страхового ринку
Анісімова Людмила Анатоліївна
2014
Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
c.50-52
15
Тези
Актуальність впровадження систем менеджменту якості у банківську сферу України
Анісімова Людмила Анатоліївна
2015
Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.24-26
16
Тези
Роль менеджменту якості в інноваційній діяльності підприємства
Анісімова Людмила Анатоліївна
2014
Зб.матер.Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та економічної безпеки"
т.1 c.206-208
17
Навчальний посібник
Практикум з менеджменту для студентів напряму підготовки «Економіка і підприємство» ОКР бакалавр
Анісімова Людмила Анатоліївна
Жилінська Оксана Іванівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-240
18
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Анісімова Людмила Анатоліївна
Білорус Тетяна Валеріївна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-30
19
Навчально-методичний комплекс
Навчально- методичний комплекс з дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит»
Анісімова Людмила Анатоліївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-64
20
Наукова стаття
Протоколи електронного голосування
Анісімова Людмила Анатоліївна
2013
Наукові записки НаУКМА
т.151 c.88-95
21
Наукова стаття
Підхід до побудови інтегрованої системи управління якістю на базі екологічної стратегії
Анісімова Людмила Анатоліївна
2014
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка
т.31 c.37-42
22
Тези
Роль інновацій в управлінні якістю
Анісімова Людмила Анатоліївна
2014
Зб.матер.Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та економічної безпеки"
т.1 c.206-208
23
Наукова стаття
Особенности использования концепции всеобщего управления качеством в условиях глобализации
Анісімова Людмила Анатоліївна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2012
Россия и Украина в глобализирующемся мире: сборник научных статей
т.1 c.16-23
24
Наукова стаття
Сучасне розуміння поняття "організаційних інновацій" у контексті дослідження систем менеджменту якості
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.43.0000
25
Наукова стаття
Усовершенствование методов мотивации в современных условиях
Анісімова Людмила Анатоліївна
Степанова Алла Адамівна
2013
Инновационное развитие экономики : предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол. : Т.В. Борздова (отв. ред.) [и др.].
т.1 c.7-10
26
Наукова стаття
Improvement of motivation methods in modern activity conditions
Анісімова Людмила Анатоліївна
Степанова Алла Адамівна
2013
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 c.9-13
27
Тези
Інновація як основний фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства // Збірник матеріалів міжнар. н-практ конф. «Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в Україні» (м. Київ 18-19 січня 2013 р.)
Анісімова Людмила Анатоліївна
2013
28
Тези
Формування конкурентних стратегій підприємства в умовах глобалізації //Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів "Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації"
Анісімова Людмила Анатоліївна
2013
29
Наукова стаття
Сучасні проблеми впровадження систем менеджменту якості в корпораціях
Анісімова Людмила Анатоліївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.0.0000
30
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
31
Наукова стаття
Стохастичне моделювання портфельного аналізу // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник Львівського університету.
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
2011
32
Наукова стаття
Методика оцінювання конкурентоспроможності підприємств // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання»
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
2011
33
Наукова стаття
Improving the quality management system in conditions of the market globalization // Ukraine-EU-CZECH Republic: Current Status and Future Trends : International scientific-practical seminar, 3–8 May 2011. – Prague–Kherson.
Анісімова Людмила Анатоліївна
2011
34
Наукова стаття
Єврооблігації – альтернативний шлях поповнення пасивів кредитно –фінансових установ
Анісімова Людмила Анатоліївна
2011
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
c.21.0000
35
Наукова стаття
Методичне забезпечення оцінювання конкуренто¬спроможності підприємств
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25 c.33.0000
36
Наукова стаття
Моделювання процесу формування та вибору стратегій розвитку підприємства
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.121 c.24.0000
37
Наукова стаття
Агентні технології як засіб моделювання в обчислювальній економіці
Анісімова Людмила Анатоліївна
Глибовець Микола Миколайович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.4 c.77.0000
38
Наукова стаття
Особливості моделювання ринкових економічних процесів
Анісімова Людмила Анатоліївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.121 c.89.0000
39
Тези
Управління бізнес-процесами підприємств на засадах концепцій постійного удосконалення // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції “Менеджмент XXI сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти”
Анісімова Людмила Анатоліївна
2011
40
Тези
Застосування агентних технологій в обчислювальній економіці // XV International Conference “Dinamical System Modelling and Stability Investigation”
Анісімова Людмила Анатоліївна
2011
41
Тези
Особливості підвищення конкурентоспроможності підприємств // Матеріали VІI Все¬українсь¬кої науково-практичної конференції «Міжнародне науково-тех-нічне спів-робітництво: принципи, механізми, ефективність» К.: НТТУ «КПІ»
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
2011
42
Тези
Удосконалення систем менеджменту якості в умовах глобалізації // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні аспекти процесів глобалізації та інтеграції». Том ІІІ. – Херсон-Прага: ПП Вишемирський В.С.
Анісімова Людмила Анатоліївна
2011
43
Тези
Особливості діяльності кредитно-фінансових установ на єврооблігаційному ринку // Матеріали V науково-практичної конференції «Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації» 29-30 квітня 2011, м. Ялта.
Анісімова Людмила Анатоліївна
2011
44
Наукова стаття
Моделювання біржових процесів за допомогою агентного підходу
Анісімова Людмила Анатоліївна
2009
Наукові записки НаУКМА
т.99 c.85.0000
45
Наукова стаття
Загальне управління якістю - ефективний спосіб управління бізнесом
Анісімова Людмила Анатоліївна
2007
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
c.34.0000
46
Наукова стаття
Удосконалення системи управління організацією
Анісімова Людмила Анатоліївна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.93 c.40.0000
47
Наукова стаття
Технологія прийняття управлінських рішень
Анісімова Людмила Анатоліївна
Приймак Василь Михайлович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.97 c.18.0000
48
Тези
Узагальнена та прийнятна рівновага Курно-Неша для дробних цільових функцій
Анісімова Людмила Анатоліївна
Гаркуша Наталія Іванівна
2007
International Conference Dynamical system modelling and stability investigation. Kyiv
c.38.0000

Повернення до списку

Вгору