Автори, співробітники Університету

Антюхова Наталія Ігорівна
Antyuhova NatalIya IgorIvna

Ідентифікатор автора: 28483
Кількість пошукових запитів автора: 324

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Германської філології та перекладу
Посада: Доцент


Наукові інтереси: методика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 10, з них наукових статей (наукові публікації) - 4, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
The ways of correction of students’ pronunciation of English Sounds.
Антюхова Наталія Ігорівна
2019
Луцький національний технічний університет – Луцьк: IВВ Луцького НТУ
c.155–159.
2
Матеріали конференції
Психологічні механізми перекладацької діяльності
Антюхова Наталія Ігорівна
2020
Сучасні проблеми германського та романського мовознавства: Матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної заочної конференції (16-18 березня 2020 р.). – Рівне: РДГУ, 2020.
c.12-25
3
Навчальний посібник
Начально-методичний посібник з німецької мови для студентів 1 курсу (базовий рівень), РО «бакалавр філології, фахівець із української мови і літератури, іноземної мови», 035.01 Філологія (українська мова та література).
Антюхова Наталія Ігорівна
Глюдз Мирослава Миронівна
2019
К. : ФОП «Черенок К.В.»
4
Наукова стаття
Рівні професійного майбутнього перекладача.
Антюхова Наталія Ігорівна
2019
Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін : Наук. записки РДГУ. – Рівне
c. 26–32
5
Наукова стаття
Psycholinguistic mechanisms of the explication of the category of absurd in the plays of W.Shakespeare
Антюхова Наталія Ігорівна
2019
Актуальні проблеми психології. Психологія творчості
т.12 в.26 c.181-194
6
Наукова стаття
The problem of using fairy-tales to teach pupils English at primary school.
Антюхова Наталія Ігорівна
2019
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.9(77) c.223-227
7
Тези
Encouraging of self-initiation at the English language lessons
Антюхова Наталія Ігорівна
2020
Інновації в сучасній освіті: Український та світовий контекст. Тези наук. доповідей ІІІ Міжнар. наук.-пр. інтернет-конф. 10 квітня 2020. – Умань: Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини.
c.21–26
8
Наукова стаття
Структури вторинної предикації у філологічній науці.
Антюхова Наталія Ігорівна
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.В. 1(69), Ч.1 c.7-10
9
Навчальний посібник
Збірник тестових завдань для вступного іспиту з німецької мови при вступі на навчання за ОКР «магістр» (нефілологічні факультети)
Антюхова Наталія Ігорівна
Глюдз Мирослава Миронівна
2017
Київ: ВЦ «Київський університет»
c.0-116
10
Навчально-методичний комплекс
Іноземна (західноєвропейська) мова: практичний курс німецької мови для студентів 1-4 курсів ОКР "бакалавр філології, фахівець із української мови і літератури, іноземної мови"
Антюхова Наталія Ігорівна
Глюдз Мирослава Миронівна
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"

Повернення до списку

Вгору