Автори, співробітники Університету

Артеменко Олександр Юрійович
Artemenko Alexander Yuriovich

Ідентифікатор автора: 28518
Author Identifier Number Scopus: 36914744600 →
Кількість пошукових запитів автора: 621
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра біофізики та медичної інформатики
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: встановлення біофізичних закономірностей дії фізико-хімічних факторів на біологічні об'єкти / кальцієвий сигнал, електромагнітні випромінювання /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - --

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Патоген-індуковане накопичення калози та фенольних сполук у проростках озимої пшениці
Артеменко Олександр Юрійович
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.76 в.2 c.66-71
2
Наукова стаття
Applying C60 fullerenes improve the physiological state of rats with ischemia–reperfusion injury of skeletal muscle
Артеменко Олександр Юрійович
Богуцька Катерина Іванівна
Ільченко Олександр Вадимович
Ноздренко Дмитро Миколайович
Прилуцький Юрій Іванович
Матвієнко Тетяна Юріївна
2019
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
т.17 в.3 c.409-424
3
Тези
Кількісний аналіз біофізичних параметрів скорочення міометрію при тензометричній реєстрації
Артеменко Олександр Юрійович
Жолос Олександр Вікторович
Мороз Олеся Федорівна
2019
Тези доповідей VІІІ з’їзду Українського біофізичного товариства. – Київ-Луцьк, 12-15 листопада 2019 р.
c.41
4
Наукова стаття
Вплив водорозчинних С60 фулеренів на механокінетичні особливості формування гладкого тетанічного скорочення ішемізованого скелетного м’яза щурів
Артеменко Олександр Юрійович
Богуцька Катерина Іванівна
Ноздренко Дмитро Миколайович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Прилуцький Юрій Іванович
2018
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
т.16 в.4 c.17-25
5
Наукова стаття
Time-course of pathogen induced accumulation of callose as mechanical protective barrier in wheat seedlings
Артеменко Олександр Юрійович
Панюта Ольга Олександрівна
Бобошко Олена Павлівна
2017
Cytology and Genetics
т.51 в.1 c.26-31
6
Наукова стаття
Патоген-індуковане відкладання калози у проростках пшениці
Артеменко Олександр Юрійович
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Карантин і захист рослин
в.11(231) c.1-4
7
Наукова стаття
Comparison of biological effects of electromagnetic fields with pulse frequencies of 8 and 50Hz on gastric smooth muscles
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
2015
Electromagn Biol Med
т.1 c.1-8
8
Праці конференції
Відкладання калози у проростків озимої пшениці за патогенезу
Артеменко Олександр Юрійович
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.100
9
Наукова стаття
Вплив електромагнітного поля наднизької частоти на викликане К+-деполяризацією збільшення внутрішньоклітинної концентрації іонів кальцію в гладеньком’язових клітинах
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
Мельник Марія Ігорівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.17 c.56-59
10
Наукова стаття
Вплив електромагнітних полів частотами 8 і 50 Гц на динаміку концентрації внутрішньоклітинного кальцію в гладеньком’язових клітинах
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
Мельник Марія Ігорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.67 c.83-86
11
Наукова стаття
Вплив електромагнітного поля частотою 8 Гц на К+-викликані скорочення гладеньких м’язів
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
Мельник Марія Ігорівна
2014
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
т.68 c.214-224
12
Наукова стаття
Мембранотропні і клітинні ефекти похідних малеіміду як потенційних протипухлинних сполук
Артеменко Олександр Юрійович
Бєлінська Ірина Василівна
Бичко Андрій Віталійович
Гурняк Оксана Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Цивінська Світлана Миколаївна
2014
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
т.66 c.79-90
13
Тези
Вплив електромагнітного поля частотою 8 Гц на шляхи регуляції скорочення гладеньком’язових клітин
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
Мельник Марія Ігорівна
2014
Материалы VIII Международного симпозиума «Актуальные проблемы биофизической медицины» (14-17 мая 2014 года, Киев, Украина)
c.85-86
14
Наукова стаття
Вплив слабких низькочастотних електромагнітних полів на внутрішньоклітинну концентрацію кальцію гладеньком’язових клітин
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
Мельник Марія Ігорівна
2013
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”
c.123.0000
15
Тези
Біологічно активні низькочастотні електромагнітні поля та їх вплив на рівень внутрішньоклітинного кальцію гладеньком’язових клітин
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
Мельник Марія Ігорівна
2013
Материалы межд. междисц. науч. конф. «Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» – Новый Свет – 27 мая-1 июня 2013
т.1 c.183-184
16
Наукова стаття
Роль процессов дегидратации в механизме воздейтвия малых концентраций пиридина и его производных на клеточные мембраны
Артеменко Олександр Юрійович
Бичко Андрій Віталійович
2011
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.3 c.323-327
17
Тези
Вплив на регуляцію активності гладеньком’язових клітин шлунку слабких низькочастотних електромагнітних полів
Артеменко Олександр Юрійович
Мельник Марія Ігорівна
2012
XII Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Біологічні дослідження молодих учених в Україні». – Київ, ННЦ «Інститут біології» (14-16 листопада 2012).
c.59
18
Тези
Формирование «молекулярных пор» в липидных мембранах одностенными углеродными нанотрубками
Артеменко Олександр Юрійович
Бичко Андрій Віталійович
Прилуцький Юрій Іванович
2011
19
Тези
Прояв гістерезисних ефектів на різних довжинах фізіологічного діапазону скороченого м’язу, 5 з’їзд українського біофізичного товариства, 22-25 червня 2011, Україна
Артеменко Олександр Юрійович
2011
20
Тези
Модуляция биологической активности веществ электромагнитными полями: факты и гипотезы, конференция Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения, 23-28 мая 2011, Украина
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2011
21
Тези
Прояв гістерезисних ефектів на різних довжинах фізіологічного діапазону скорочення м’язу
Артеменко Олександр Юрійович
Ноздренко Дмитро Миколайович
Сорока Василь Михайлович
2011
V з’їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки
c.122
22
Наукова стаття
Влияние магнитного поля разных частот на собственую флуоресценцию сывороточного альбумина
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
Мірошниченко Микола Степанович
2009
Фізика живого
т.17 c.95.0000
23
Тези
The influence of novel maleimide derivate on liver glutathione antioxidant system state after intragastric treatment // Scientific conference “Biological active substances: fundamental and applied problems”. Novy Svet, AR Crimea, Ukraine
Артеменко Олександр Юрійович
Островська Галина Віталіївна
2009
24
Наукова стаття
Исследование дегидратации пиридина и его производных при переходе границу раздела «липид-водный растров элэктролита»
Артеменко Олександр Юрійович
Бичко Андрій Віталійович
2008
Физика живого
т.16 c.39.0000
25
Тези
Мембранотропна активність похідних малеіміду // Біофізичні механізми функціонування живих систем: міжнародна наукова конференція присвячена 70-річчю від дня народження О.А. Гойди (студ. Вєтров Р.В.)
Артеменко Олександр Юрійович
Бичко Андрій Віталійович
2008
26
Наукова стаття
Вміст цитоплазматичного Са2+ в колоноцитах щурів за умов розвитку виразкового коліту
Артеменко Олександр Юрійович
Остапченко Людмила Іванівна
2007
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.20 c.146-150
27
Тези
Вміст кальцію в епітеліоцитах слизової оболонки товстої кишки за умов розвитку експериментального виразкового коліту
Артеменко Олександр Юрійович
Кравченко Ольга Олександрівна
2007
З’їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом
c.162
28
Наукова стаття
Дія клітинно-зв’язаного білка А золотистого стафілокока на рівень внутрішньоклітинних іонів кальцію та АТФ-азну активність актоміозину гладеньких м’язів
Артеменко Олександр Юрійович
Мірошниченко Микола Степанович
2006
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.78

Повернення до списку

Вгору