Автори, співробітники Університету

Асадчих Оксана Василівна
ASADCHIH Oksana

Ідентифікатор автора: 28542
Кількість пошукових запитів автора: 982

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Посада: Професор

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Методика викладання іноземних (східних) мов, прикладна лінгвістика, когнітивна лінгвістика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 43, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 7, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Cognitive mechanisms of communicative behaviour of representatives of various linquistic cultures of the East
Асадчих Оксана Василівна
Мазепова Олена Вікторівна
Москаленко Алла Миколаївна
Перелома Тетяна Сергіївна
Пойнар Любов Михайлівна
2020
ASIA LIFE SCIENCES
в.1 c.1-14
2
Навчальний посібник
Формування китайськомовної компетентності в писемному мовленні
Асадчих Оксана Василівна
Савченко Алла Сергіївна
2019
К.: Видавництво «Акварель»
c.1-81
3
Навчальний посібник
Диференційоване формування англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців (зміст кейсів та методичні рекомендації)
Асадчих Оксана Василівна
2019
К.: ПП «ЮНІСОФТ»
c.1-72
4
Наукова стаття
Експериментальна перевірка ефективності методики формування компетентності в китайському писемному мовленні у майбутніх філологів (рубіжний рівень)
Асадчих Оксана Василівна
Савченко Алла Сергіївна
2019
ScienceRise: Pedagogical Education
в.2 (29) c.27-33
5
Словник
Англо-японсько-український глосарій термінів з методики викладання іноземних мов і культур (для студентів-сходознавців)
Асадчих Оксана Василівна
Маедзіма Томоко
Смовженко Людмила Григорівна
Філонова Вікторія Олександрівна
2019
Видавничій Дім Дмитра Бураго
c.1-101
6
Монографія
Основи методики навчання усного японського монологічного мовлення на початковому рівні у вищій школі
Асадчих Оксана Василівна
Філонова Вікторія Олександрівна
2018
К.:Видавничий дім Дмитра Бураго
7
Монографія
Integrative system and lingvo-didactic model of teaching the Japanese academic skills to the students of philology at master’s degree program
Асадчих Оксана Василівна
Смовженко Людмила Григорівна
2018
Izdevnieciba “Baltija Publishing"
т.2 c.1-29
8
Навчальний посібник
Комплекс вправ та методичні рекомендації для навчання японського академічного мовлення філологів у магістратурі
Асадчих Оксана Василівна
2018
К.: «ПП Блудчий М.І»
9
Наукова стаття
Впровадження експериментальної методики навчання усного китайського діалогічного мовлення в навчальний процес та аналіз її ефективності
Асадчих Оксана Василівна
2018
Молодий вчений
в.1 (53) c.249 – 253
10
Наукова стаття
Скайп-конференція як альтернативна форма екзамену з японського академічного мовлення
Асадчих Оксана Василівна
2018
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.58 в.119 c.15 – 19
11
Монографія
Навчання японської мови у вищій школі: інтегративна система формування і розвитку академічної грамотності
Асадчих Оксана Василівна
2017
К.:Видавничий дім Дмитра Бураго
c.1-356
12
Навчальний посібник
Тексти для навчання академічної японської мови.
Асадчих Оксана Василівна
2017
К.:Видавничий дім Дмитра Бураго
13
Наукова стаття
Прикладний аспект інтегративної системи навчання майбутніх філологів японського академічного мовлення
Асадчих Оксана Василівна
2017
Молодий вчений
в.1 (41) c.347 – 351
14
Наукова стаття
Сучасний стан навчання японської мови для академічних цілей в мовних ВНЗ України
Асадчих Оксана Василівна
2017
Scientific Journal «Science Rise»
т.1 c.4 – 9
15
Наукова стаття
Навчання студентів японської мови з академічною метою: формування академічної грамотності
Асадчих Оксана Василівна
2017
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.52 в.113 c.15 – 19
16
Наукова стаття
Експериментальна апробація методичної системи інтегрованого навчання майбутніх філологів японського академічного мовлення в магістратурі
Асадчих Оксана Василівна
2017
Scientific Journal «Science Rise»
т.6 c.4-10
17
Навчальний посібник
Японська мова для академічних цілей. Навчально-методичний посібник для студентів-сходознавців
Асадчих Оксана Василівна
2016
Видавничий дім Дмитра Бураго
18
Наукова стаття
Теоретико-методичні основи формування вмінь академічної грамотності у студентів-японістів мовних ВНЗ України
Асадчих Оксана Василівна
2016
Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
т.1 в.LXIX c.111 – 116
19
Наукова стаття
Ознаки і функціональне поле япономовного академічного дискурсу
Асадчих Оксана Василівна
2016
Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
т.1 в.LXX c.36 – 41
20
Наукова стаття
Теоретико-методичні засади інтегративної системи навчання японської мови для академічних цілей
Асадчих Оксана Василівна
2016
Імідж сучасного педагога
в.6 (165) c.48 – 52
21
Наукова стаття
Методичне забезпечення формування вмінь академічної грамотності у студентів-японістів мовних ВНЗ України
Асадчих Оксана Василівна
2016
Scientific Journal «ScienceRise»
т.7 в.3 c.4 – 8
22
Наукова стаття
Аналіз психолінгвістичних особливостей навчання японського академічного продуктивного мовлення
Асадчих Оксана Василівна
2016
Scientific Journal «ScienceRise»
т.8 в.4 c.63 – 68
23
Навчальний посібник
Методика формування мовленнєвих компетентностей: теорія та практика (на матеріалі східних мов): навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів
Асадчих Оксана Василівна
2015
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.1-243
24
Наукова стаття
Детермінанти динаміки мотивації вивчення японської мови студентами мовних ВНЗ України
Асадчих Оксана Василівна
2015
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.13-17
25
Навчальний посібник
Український казковий епос японською мовою
Асадчих Оксана Василівна
2014
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.1-204
26
Наукова стаття
Пропозиції щодо удосконалення навчального плану підготовки студентів спеціальності «Японська мова та література» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Асадчих Оксана Василівна
2014
Збірник наукових праць «Дослідження з японської мови та японістики» Міжнародного центру досліджень проблем японістики Токійського університету іноземних мов
c.189 – 199
27
Наукова стаття
Стан японістики та викладання японської мови в Україні.//Збірник наукових робіт з питань дослідження японської мови та культури, № 8
Асадчих Оксана Василівна
2013
28
Наукова стаття
Теоретичні принципи розробки навчальних планів ОКР «бакалавр» та ОКР «магістр» спеціальності «східна мова та література» у КНУ ім. Тараса Шевченка. //Збірник наукових праць дослідників японської мови за кордоном №7
Асадчих Оксана Василівна
2013
29
Наукова стаття
Лінгвокраїнознавчі основи методики викладання японської мови // Вісник Київського національного ун-ту імені Тараса Шевчен-ка. Серія “Східні мови та літератури”. – К., 2011. – Вип. 17
Асадчих Оксана Василівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
т.17 c.4.0000
30
Наукова стаття
Тематика поетичної антології «Хяку-нін-іс-сю» («По одному віршу ста поетів») // Вісник Київського національного ун-ту імені Тараса Шевчен-ка. Серія “Східні мови та літератури”
Асадчих Оксана Василівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
т.17 c.46.0000
31
Наукова стаття
Теоретичні передумови формування готовності студентів мовних спеціальностей до самостійної роботи з двомовними текстами // Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. «Мовні і концептуальні картини світу»
Асадчих Оксана Василівна
2011
32
Наукова стаття
Сучасні підходи до навчання східних мов у вищих навчальних закладах України (на матеріалі китайської, корейської та японської мов)
Асадчих Оксана Василівна
Смовженко Людмила Григорівна
2010
33
Наукова стаття
Формування граматичної компетенції у студентів мовних спеціальностей (на основі японської та англійської мов) // Мовні і концептуальні картини світу
Асадчих Оксана Василівна
2010
34
Наукова стаття
Концепція навчального посібника для студентів філологів на основі японо-англійських текстів.
Асадчих Оксана Василівна
Смовженко Людмила Григорівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.27 c.156-160
35
Наукова стаття
Особливості навчання фонетики та письма на матеріалі японської мови студентів мовних спеціальностей на початковому етапі // Збірник наукових праць Національного університету імені Тараса Шевченка. Інститут філології.
Асадчих Оксана Василівна
2009
36
Наукова стаття
Критерії відбору навчальних відеофонограм та фонограм у процесі формування комунікативно-мовленнєвих умінь у студентів початкового етапу // Збірник наукових праць Національного університету імені Тараса Шевченка. Інститут філології.
Асадчих Оксана Василівна
2009
37
Наукова стаття
Теоретичні передумови навчання усного японського спілкування на початковому етапі у вищих навчальних закладах
Асадчих Оксана Василівна
2007
Науково-практичний журнал Полтавського педагогічного університету
т.7 c.137.0000
38
Наукова стаття
Лінгводидактичні проблеми навчання усного іншомовного спілкування на початковому етапі
Асадчих Оксана Василівна
2007
Збірник наукових праць УНДІП
c.0.0000
39
Наукова стаття
Система вправ для навчання японського монологічного мовлення на початковому етапі
Асадчих Оксана Василівна
2007
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія
т.21 c.23.0000
40
Наукова стаття
Експериментальна перевірка ефективності методики навчання усного японського монологічного мовлення на початковому етапі
Асадчих Оксана Василівна
2007
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.6 c.96.0000
41
Наукова стаття
Сучасний стан навчання усного японського мовлення на початковому етапі у вищій школі
Асадчих Оксана Василівна
2008
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія
т.23 c.20.0000
42
Наукова стаття
Аналіз експериментальної моделі уроку за тематичною програмою для вивчення японської мови на початковому етапі
Асадчих Оксана Василівна
2005
43
Наукова стаття
Експериментальна модель уроку з розвитку рецептивних та репродуктивних мовленнєвих навичок на початковому етапі вивчення японської мови
Асадчих Оксана Василівна
2005

Повернення до списку

Вгору