Автори, співробітники Університету

Асроров Фарход Анварович
Asrorov Farhod

Ідентифікатор автора: 28547
Author Identifier Number Scopus: 57019206500 →
Кількість пошукових запитів автора: 464
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Диференціальних рівнянь та їх застосування у механіці
Посада: старший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Интегральные тороидальные множества одного класса систем дифференциальных уравнений

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Finding of bounded solutions to linear impulsive systems
Асроров Фарход Анварович
Курилко Олександр Борисович
2019
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.102 в.6/4 c.14-20
2
Наукова стаття
Рівномірний атрактор для N-вимірної імпульсно-збуреної параболічної системи
Асроров Фарход Анварович
Капустян Олексій Володимирович
2019
Нелінійні коливання
т.22 в.4 c.474-481
3
Тези
Existence and Stability of Uniform Attractors for N-Dimensional Impulsive-Perturbed Parabolic System
Асроров Фарход Анварович
Капустян Олексій Володимирович
Перестюк Микола Олексійович
2019
International Workshop QUALITDE
c.145-148
4
Наукова стаття
On the exponential stability of a trivial torus for one class of nonlinear impulsive systems
Асроров Фарход Анварович
Капустян Олексій Володимирович
Перестюк Юрій Миколайович
2019
Journal of Mathematical Sciences
т.238 в.3 c.263-270
5
Матеріали конференції
On Exponential Stability of Invariant Tori of a Class of Nonlinear Systems
Асроров Фарход Анварович
Капустян Олена Анатоліївна
Перестюк Юрій Миколайович
2017
International Workshop QUALITDE
c.8-10
6
Наукова стаття
Існування інтегральних множин одного класу диференціальних рівнянь з імпульсним впливом
Асроров Фарход Анварович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.39 в.1 c.6-8
7
Тези
Стійкість тривіального тору для одного класу розривних багаточастотних систем
Асроров Фарход Анварович
Перестюк Юрій Миколайович
2018
Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях
8
Матеріали конференції
Обмежені на всій осі розв'язки неавтономних імпульсних диференціальних рівнянь
Асроров Фарход Анварович
2017
Диференціальні рівняння та їх застосування. Матеріали конф., Кам’янець-Подільський, «Аксіома» 19-21 травня 2017 р
c.13-14
9
Наукова стаття
Про стійкість інваріантних торів одного класу динамічних систем з умовою Лаппо-Данилевського
Асроров Фарход Анварович
Капустян Олексій Володимирович
Перестюк Юрій Миколайович
2017
Математика. Інформаційні технології. Освіта: Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.49-55
10
Наукова стаття
On the stability of invariant tori of a class of dynamical systems with the Lappo-Danilevskii condition
Асроров Фарход Анварович
Перестюк Юрій Миколайович
2017
Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics
т.72 c.15-25
11
Наукова стаття
Про експоненціальну стійкість тривіального тора одного класу нелінійних імпульсних систем
Асроров Фарход Анварович
Капустян Олексій Володимирович
Перестюк Юрій Миколайович
2017
Нелінійні коливання
т.20 в.4 c.502-508
12
Праці конференції
Green–Samoilenko Function and Existence of Integral Sets of Linear Extensions of Differential Equations with Impulses
Асроров Фарход Анварович
2016
International Workshop QUALITDE
c.22-25
13
Тези
Про стійкість інваріантних торів одного класу динамічних систем з умовою Лаппо-Данилевського
Асроров Фарход Анварович
Капустян Олексій Володимирович
Перестюк Юрій Миколайович
2017
Математика. Інформаційні технології. Освіта: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.15-16
14
Тези
Існування інтегральних множин одного класу диференціальних рівнянь з імпульсним впливом
Асроров Фарход Анварович
Перестюк Юрій Миколайович
2017
Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь
c.1-2
15
Тези
Інтегральні множини розривних динамічних систем
Асроров Фарход Анварович
2016
Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна наукова конференція
c.43
16
Тези
Про експоненційну стійкість інтегральних множин
Асроров Фарход Анварович
2016
Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування. Міжнародна конференція
c.19
17
Наукова стаття
Інтегральні множини розривних динамічних систем
Асроров Фарход Анварович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.51-54
18
Наукова стаття
Функція Гріна-Самойленка та існування інтегральних множин лінійних розширень диференціальних рівнянь з імпульсним впливом
Асроров Фарход Анварович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.1 c.12-16
19
Наукова стаття
Збурення інтегральної множини нелінійної системи з імпусльним впливом
Асроров Фарход Анварович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.6-10
20
Наукова стаття
Нелінійні системи з імпульсним збуренням
Асроров Фарход Анварович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.2 c.5-10
21
Тези
Критерий существования функции Грина-Самойленко//Боголюбовські читання DIF-2013, Севастополь 23-30 червня.
Асроров Фарход Анварович
2013
Праці конференції
т.1 c.5
22
Тези
Существование экспоненциально устойчивого интегрального множества//Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова. Одесса, 15-22 июня 2013
Асроров Фарход Анварович
2013
Праці конференції
т.1 c.8
23
Тези
Нелинейные системы с импульсным воздействием
Асроров Фарход Анварович
2014
Матеріали XV Міжнародної наукової конференції імені акад. Михайла Кравчука (Київ, 15–17 травня 2014 р.). Т2. Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз.
c.8
24
Тези
Априорная оценка снизу и сверху решения квазилинейного параболического уравнения//VIII Международный симпозиум по фундаментальным и прикладным проблемам науки.
Асроров Фарход Анварович
2013
Праці конференції
c.21-25
25
Тези
О теореме единственности и контрпримеры единственности//VIII Международный симпозиум по фундаментальным и прикладным проблемам науки
Асроров Фарход Анварович
2013
Праці конференції
c.26-29
26
Тези
Інтегральні множини розширень неавтономних систем на торі з імпульсними збуреннями
Асроров Фарход Анварович
2012
Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці.
c.10
27
Наукова стаття
Інтегральні множини розширень неавтономних систем на торі з імпульсними збуреннями
Асроров Фарход Анварович
2012
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика та інформатика
т.23 c.125-132
28
Тези
Существование ограниченных решений нелинейных систем с импульсным воздействием
Асроров Фарход Анварович
2011
Диференціальні рівняння та їх застосування
c.44
29
Наукова стаття
Обмежені розв'язки лінійних неоднорідних систем з імпульсною дією
Асроров Фарход Анварович
2010
Науковий вісник Ужгородського університету
т.20
30
Тези
Ограниченные решения неоднородних линейных систем с импульсным воздействием
Асроров Фарход Анварович
2010

Повернення до списку

Вгору