Автори, співробітники Університету

Братель Олена Миколаївна
Afanasyeva Olga Mukolaivna

Ідентифікатор автора: 28573
Кількість пошукових запитів автора: 528

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Романської філології
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: лінгвістика та переклад

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 36, з них наукових статей (наукові публікації) - 27, монографій - 0, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Short-Term Memory Training of Students during Foreign Language Learning
Братель Олена Миколаївна
Костюк Марина Миколаївна
Охріменко Валерія Ігорівна
2020
Universal Journal of Educational Research
в.8(4) c.1596-1604
2
Наукова стаття
Роль андалузької поезії у процесі становлення та розвитку лірики провансальських трубадурів
Братель Олена Миколаївна
Величко Марія Петрівна
2020
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
в.1(26) c.45-48
3
Наукова стаття
Отражения явления иммиграции в аргентинской поэзии
Братель Олена Миколаївна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.54 c.150-152
4
Тези
Використання соматизмів у текстах танго//Наука-2016: материалы I (LXV) Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам
Братель Олена Миколаївна
2016
Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф.
c.15-17
5
Тези
Лунфардо як аргентинський феномен межі ХІХ-ХХ ст.// «Мова і література у полікультурному просторі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 12-13 лютого 2016р.
Братель Олена Миколаївна
2016
Лбвів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС»
6
Наукова стаття
Міфологічна свідомість як основа духовно-практичного освоєння дійсності
Братель Олена Миколаївна
2014
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.25 c.68-78
7
Наукова стаття
Key images of the Argentinean poetry of the early XX century European Journal of Literature and lingvistics Editor-in-chief Erika Maier
Братель Олена Миколаївна
2015
Vienna East West Association for Advanced Studies and Higher Education Gmbh
т.1 c.12-14
8
Тези
«Формування аргентинської нації в першій половині ХХ ст.»
Братель Олена Миколаївна
2015
Мова та література у полікультурному просторі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, «Наукова філологічна організація», «ЛОГОС»
c.102-105
9
Тези
«Поетичний образ як вербальний спосіб конкретно-чуттєвого відображення дійсності»
Братель Олена Миколаївна
2015
Матеріали ІІ наукової конференції. Прикарпатський нац. університет імені Василя Стефаника
c.144-147
10
Тези
«Вербалізація мовної картини світу письменника в художньому тексті»
Братель Олена Миколаївна
2015
Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук.-міжнародна науково - практична конференція
c.58-61
11
Наукова стаття
"Етноспецифічне підгрунтя аргентинських поетичних образів
Братель Олена Миколаївна
2013
Семантика тексту та когнітивної лінгвістики. Київ
т.31 c.29-38
12
Наукова стаття
Історико-культурні особливості аргентинської поетичної картини світу
Братель Олена Миколаївна
2013
Гуманітарна освіта в вищих технічних навчальних закладах
т.27 c.30-41
13
Підручник
ESPANOL ES FASIL: del pasado al futuro: підручник з іспанської мови для середнього рівня
Братель Олена Миколаївна
2014
Видавничий дім "Гельветика"
c.1 - 154
14
Підручник
Підручник з іспанської мови для початківців "Espanol es Facil"
Братель Олена Миколаївна
2013
ФОП Сисин Я. І.
c.1 - 200
15
Тези
Аргентинці як поліетнічна нація в поетичній картині світу початку ХХ ст.
Братель Олена Миколаївна
2014
Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.113-115
16
Тези
Співвідношення чуттєвого художнього образу
Братель Олена Миколаївна
2014
Материалы международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам
c.8-9
17
Наукова стаття
«Колективний конструкт наукового дискурсу: інтертектуальність, інтердискурсивність, поліфонія»
Братель Олена Миколаївна
2012
18
Наукова стаття
«Наукова полеміка: риторико-аргументований аспект»
Братель Олена Миколаївна
2013
19
Наукова стаття
Риторико-аргументативна будова дискурсу політології
Братель Олена Миколаївна
2012
Проблеми семантики слова, речення та тексту
в.28 c.28-36
20
Наукова стаття
Логіко-структурна організація сучасного політологічного дискурсу
Братель Олена Миколаївна
2012
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.58.0000
21
Наукова стаття
Метарівнева організація політологічного дискурсу
Братель Олена Миколаївна
2012
22
Наукова стаття
Протоконцептуальні засади суспільно-політичного словника та їх вербалізація у французькій мові
Братель Олена Миколаївна
2010
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
23
Наукова стаття
Кратолого-ідеологічні та соціологічні засади політичної дискурсології в лінгвопрагматичному аспекті
Братель Олена Миколаївна
2010
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.132-137
24
Наукова стаття
Дискурсивна парадигма суспільних і мовознавчих наук у дослідженні політичного політологічного дискурсів
Братель Олена Миколаївна
2011
Вісник Запорізького національного університету
25
Наукова стаття
Метафорика сучасного політологічного дискурсу у зіставному аспекті
Братель Олена Миколаївна
2011
26
Наукова стаття
Мовленеві акти в структурі сучасного дискурсу суспільно-політичних наук
Братель Олена Миколаївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
27
Наукова стаття
Функціонально-смислові типи мовлення у сучасному французькому політологічному дискурсі
Братель Олена Миколаївна
2011
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
28
Наукова стаття
Концепт політика в лінгвокультурній картині світу сучасної Франції
Братель Олена Миколаївна
2010
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.18 c.264-287
29
Наукова стаття
Словесний поетичний образ танго в аргентинській поезії першої половини ХХ ст.
Братель Олена Миколаївна
2009
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.15 c.64-73
30
Наукова стаття
Образна реалізація концепту ПРОСТІР, властивого міфологічному мисленню.
Братель Олена Миколаївна
2008
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.13 c.32-37
31
Наукова стаття
Жанрові характеристики сучасного французького дискурсу політичних наук: до постановки проблеми
Братель Олена Миколаївна
2008
32
Наукова стаття
Прагмакомунікативний вектор проблематизації в сучасному французькому дискурсі політичних наук
Братель Олена Миколаївна
2008
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.87.0000
33
Наукова стаття
Семантика концепту «влада» у французькій мові та дискурсі політичних наук
Братель Олена Миколаївна
2008
34
Наукова стаття
Відображення індивідуальної мовної картини автора і читача у створенні та інтерпретації поетичного тексту
Братель Олена Миколаївна
2006
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.10 c.98-102
35
Наукова стаття
Стрижневі словесні поетичні образи у творах аргентинських письменників (італійська хвиля імміграції)
Братель Олена Миколаївна
2007
Проблеми семантики слова, речення та тексту
в.19 c.7-12
36
Наукова стаття
Ключові образи в аргентинській поезії емігрантів з Іспанії та їх нащадків.
Братель Олена Миколаївна
2007
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.12 c.29-34

Повернення до списку

Вгору