Автори, співробітники Університету

Ахтирська Наталія Миколаївна

Ідентифікатор автора: 28582
Кількість пошукових запитів автора: 596

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Правосуддя
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 24, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Актуальні питання розслідування злочинів проти власності
Ахтирська Наталія Миколаївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
2
Навчальний посібник
Розслідування незаконного обігу наркотиків
Ахтирська Наталія Миколаївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
3
Навчальний посібник
Актуальні проблеми розслідування кіберзлочинів
Ахтирська Наталія Миколаївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
4
Навчальний посібник
Особливості судового розгляду кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: навчальний та практичний посібник для суддів
Ахтирська Наталія Миколаївна
2018
PGG-Ukraine
5
Навчальний посібник
Торгівля людьми в Україні: правові засади та судова практика
Ахтирська Наталія Миколаївна
2018
Національна школа суддів
6
Наукова стаття
Розслідування незаконного обігу наркотиків: навчальний посібник
Ахтирська Наталія Миколаївна
2018
Газета «Київський університет»
7
Монографія
Ukraine the struggle for a new European life political, legal and social analysis
Ахтирська Наталія Миколаївна
2017
NWA, ECR
8
Наукова стаття
Международное сотрудничество в сфере борьбы с киберпреступностью: современные тенденции законодательных инициати
Ахтирська Наталія Миколаївна
2017
INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT
в.5 c.42-45
9
Наукова стаття
Особливості міжнародного співробітництва під час кримінального провадження з тимчасово окупованими територіями
Ахтирська Наталія Миколаївна
2017
East Turopean Scietific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe
т.2 в.7(23) c.76-79
10
Наукова стаття
Question of determination of the central body of international cooperation at criminal
Ахтирська Наталія Миколаївна
2017
The Scientific Heritage
т.2 в.14(14) c.3-8
11
Наукова стаття
Пред’явлення для впізнання: тактика та процесуальні гарантії законності
Ахтирська Наталія Миколаївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
в.4 c.68-73
12
Тези
Імплементація положень Конвенції проти кіберзлочинності і в національне законодавство України: теоретичні та практичні аспекти
Ахтирська Наталія Миколаївна
2017
Х Міжнародна науково-практична конференція 21-21 травня 2017р. «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції»
c.123-125
13
Тези
Міжнародне співробітництво в боротьбі з торгівлею людьми: проблеми практики та перспективи удосконалення законодавства»
Ахтирська Наталія Миколаївна
2017
Актуальні питання боротьби з торгівлею людьми умовах проведення антитерористичної операції (збройного конфлікту)
c.358-359
14
Наукова стаття
Міжнародний досвід боротьби з корупцією як вектор формування національної антикорупційної політики: огляд законодавства Румунії
Ахтирська Наталія Миколаївна
2015
Журнал Верховної Ради України "Віче"
в.18
15
Наукова стаття
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження щодо корупційних правопорушень: суб’єкти та повноваження
Ахтирська Наталія Миколаївна
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.34
16
Наукова стаття
До питання доказової сили кіберінформації в аспекті міжнародного співробітництва під час кримінального провадження
Ахтирська Наталія Миколаївна
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.36 c.123-126
17
Наукова стаття
Створення та діяльність спільних слідчих груп: європейські стандарти та національні перспективи
Ахтирська Наталія Миколаївна
2015
Держава і право. Зб.наук.праць. Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України
т.66 c.220-227
18
Наукова стаття
Принципи міжнародного співробітництва під час кримінального провадження
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Судова апеляція
т.4 c.33-39
19
Наукова стаття
Проблемні питання міжнародного співробітництва щодо захисту культурних цінностей в кримінальному судочинстві
Ахтирська Наталія Миколаївна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.40-44
20
Наукова стаття
Законодавче врегулювання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження у справах, пов’язаних з Інтернетом
Ахтирська Наталія Миколаївна
2015
Право і суспільство
т.5 c.176-181
21
Наукова стаття
К вопросу о трансграничном наблюдении в уголовном процессе Украины: проблемы имплементации и толкования конвенционных положений
Ахтирська Наталія Миколаївна
2015
Науковий журнал "Закон и жизнь"
т.6 c.35-40
22
Наукова стаття
К вопросу об электронных доказательствах в уголовном процессе Украины
Ахтирська Наталія Миколаївна
2015
Jurnalul juridic national: teorie si practica
т.4 c.122-127
23
Матеріали конференції
Роль суду в міжнародному співробітництві під час кримінального провадження щодо корупційних правопорушень в розрізі судової практики та потреби законодавчого оновлення
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Актуальні питання протидії корупції: стан, проблеми та перспективи на майбутнє
т.1 c.28-30
24
Матеріали конференції
Экстрадиционный арест через призму судебной практики
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия: Международная научно-практическая конференция
т.1 c.6-8
25
Навчальний посібник
Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів
Ахтирська Наталія Миколаївна
Дунаєвська Людмила Григорівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
2014
Алерта
т.1 c.1-168
26
Наукова стаття
Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом о Римском статуте: обязанность и реальность
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Взаимосвязь международного и национального права
т.1 c.38-40
27
Наукова стаття
Міжнародні стандарти та співробітництво в кримінальному провадженні щодо терористичної діяльності
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.28 c.52-55
28
Наукова стаття
Удосконалення методики розслідування корупційних правопорушень як відповідь на виклик часу
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства
т.1 c.220-223
29
Наукова стаття
Кримінальне провадження за Римським статутом: порівняльний аналіз з чинним законодавством України
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Объективность в науке: реальность или миф
т.1 c.35-39
30
Наукова стаття
Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Судова апеляція
т.1 c.17-23
31
Наукова стаття
Судовий контроль за екстрадиційним арештом
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.10 c.139-145
32
Наукова стаття
Європейські стандарти щодо видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.12 c.87-89
33
Наукова стаття
Міжнародне співробітництво під час визнання і виконання вироків судів іноземних держав в Україні
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Держава і право. Зб.наук.праць. Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України
т.65 c.214-220
34
Наукова стаття
До питання про ратифікацію Римського статуту: співвідношення з національним законодавством
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.4 c.295-299
35
Наукова стаття
Трансформація міжнародного співробітництва щодо пошуку доходів, одержаних злочинним шляхом: виклик і потреба часу
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Віче
т.4 c.70-75

Повернення до списку

Вгору