Автори, співробітники Університету

Ахтирська Наталія Миколаївна

Ідентифікатор автора: 28582
Кількість пошукових запитів автора: 814

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Правосуддя
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 54, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 8, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: теоретичні та практичні аспекти
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-574
2
Навчальний посібник
Особливості судового розгляду кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
Національна школа суддів
3
Наукова стаття
Оцінка висновків «наукових суддів» у практиці Європейського суду з прав людини
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
Криміналістика і судова експертиза: Наук.-метод. зб., присвяч. 55-річчю з дня заснування
c.125-134
4
Наукова стаття
Практика Європейського суду з прав людини щодо екстрадиції особи до країни, де не скасована смертна кара
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
Судова апеляція
в.1 (54) c.69-78
5
Наукова стаття
Юрисдикція держави щодо захисту своїх громадян за кордоном від торгівлі людьми: практика Європейського суду
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
в.1 c.67-71
6
Наукова стаття
Актуальні питання міжнародного розшуку у світлі судової практики
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.54 c.175-180
7
Наукова стаття
Оцінювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій і використання їх судом як доказів
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя,
в.1 c.167-170
8
Наукова стаття
Криміналістична характеристика : особа кіберзлочинця
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя,
в.1 c.171-174
9
Наукова стаття
Новели чинного законодавства щодо екстрадиції: удосконалений механізм та його процесуальне забезпечення
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
в.84 c.132-143
10
Наукова стаття
Консультативний висновок ЄСПЛ як засіб формування єдності судової практики
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
Судова апеляція
в.2 (54) c.68-74
11
Тези
Процесуальне забезпечення екстрадиції відповідно до конвенційних вимог / Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 24 травня 2019 р.) / за ред. Г.О.Ульянової; уклад.: О.В.Дикий, Ю.Д.Батан. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 112 с.
c.83-86
12
Тези
Залежність рішень судової влади від якості законодавчого процесу: чи можуть імплементовані норми набувати чинності для України раніше самих міжнародних актів
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
Проблеми реформування кримінальної юстиції України : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2019 р.
c.148-152
13
Тези
Практика использования результатов негласных следственных (розыскных) действий при расследовании наркопреступлений в Украине.
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
/International scientific and practical conference devoted to the celebration of 5th anniversary of Visegrad Journal on Human Rights «Development of legal science: choice mechanisms and priorities implementation» : Conference proceedings, June 7–8, 2019.
c.424-426
14
Тези
Наслідки невидачі правопорушників-іноземців, які перебувають в міжнародному розшуку: практика Європейського суду та спроможність національних правоохоронних органів.
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та судової експертології, присвяченої 150-річчю з дня народження М.С. Бокаріуса: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції.
c.29-35
15
Тези
Оцінка експертних висновків в тлумаченні Європейського суду з прав людини.
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
Теорія і практика судової експертизи і криміналістики : матеріали ІІ-ої науково-практичної конференції
c.22-26
16
Тези
Щодо визначення моменту оголошення міжнародного розшуку особи.
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 25–26 січня 2019 р.
c.27-30
17
Тези
Міжнародне співробітництво у кримінальних провадженнях щодо юридичних осіб (законодавчий та організаційний аспект).
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
«Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб» : матеріали міжнародного круглого столу, 30 липня 2019р.Київ: Національна академія прокуратури України, 2019.
c.21-25
18
Тези
Законодавче забезпечення правосуддя в новому «цифровому світі»
Ахтирська Наталія Миколаївна
2019
«Електронне кримінальне провадження» : матеріали «круглого столу», 25 липня 2019 р. Київ: Національна академія прокуратури України,
c.12-16
19
Навчальний посібник
Актуальні питання розслідування злочинів проти власності
Ахтирська Наталія Миколаївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
20
Навчальний посібник
Розслідування незаконного обігу наркотиків
Ахтирська Наталія Миколаївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
21
Навчальний посібник
Актуальні проблеми розслідування кіберзлочинів
Ахтирська Наталія Миколаївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
22
Навчальний посібник
Особливості судового розгляду кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: навчальний та практичний посібник для суддів
Ахтирська Наталія Миколаївна
2018
PGG-Ukraine
23
Навчальний посібник
Торгівля людьми в Україні: правові засади та судова практика
Ахтирська Наталія Миколаївна
2018
Національна школа суддів
24
Наукова стаття
Розслідування незаконного обігу наркотиків: навчальний посібник
Ахтирська Наталія Миколаївна
2018
Газета «Київський університет»
25
Монографія
Ukraine the struggle for a new European life political, legal and social analysis
Ахтирська Наталія Миколаївна
2017
NWA, ECR
26
Наукова стаття
Международное сотрудничество в сфере борьбы с киберпреступностью: современные тенденции законодательных инициати
Ахтирська Наталія Миколаївна
2017
INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT
в.5 c.42-45
27
Наукова стаття
Особливості міжнародного співробітництва під час кримінального провадження з тимчасово окупованими територіями
Ахтирська Наталія Миколаївна
2017
East Turopean Scietific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe
т.2 в.7(23) c.76-79
28
Наукова стаття
Question of determination of the central body of international cooperation at criminal
Ахтирська Наталія Миколаївна
2017
The Scientific Heritage
т.2 в.14(14) c.3-8
29
Наукова стаття
Пред’явлення для впізнання: тактика та процесуальні гарантії законності
Ахтирська Наталія Миколаївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
в.4 c.68-73
30
Тези
Імплементація положень Конвенції проти кіберзлочинності і в національне законодавство України: теоретичні та практичні аспекти
Ахтирська Наталія Миколаївна
2017
Х Міжнародна науково-практична конференція 21-21 травня 2017р. «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції»
c.123-125
31
Тези
Міжнародне співробітництво в боротьбі з торгівлею людьми: проблеми практики та перспективи удосконалення законодавства»
Ахтирська Наталія Миколаївна
2017
Актуальні питання боротьби з торгівлею людьми умовах проведення антитерористичної операції (збройного конфлікту)
c.358-359
32
Наукова стаття
Міжнародний досвід боротьби з корупцією як вектор формування національної антикорупційної політики: огляд законодавства Румунії
Ахтирська Наталія Миколаївна
2015
Журнал Верховної Ради України "Віче"
в.18
33
Наукова стаття
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження щодо корупційних правопорушень: суб’єкти та повноваження
Ахтирська Наталія Миколаївна
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.34
34
Наукова стаття
До питання доказової сили кіберінформації в аспекті міжнародного співробітництва під час кримінального провадження
Ахтирська Наталія Миколаївна
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.36 c.123-126
35
Наукова стаття
Створення та діяльність спільних слідчих груп: європейські стандарти та національні перспективи
Ахтирська Наталія Миколаївна
2015
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
т.66 c.220-227
36
Наукова стаття
Принципи міжнародного співробітництва під час кримінального провадження
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Судова апеляція
т.4 c.33-39
37
Наукова стаття
Проблемні питання міжнародного співробітництва щодо захисту культурних цінностей в кримінальному судочинстві
Ахтирська Наталія Миколаївна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.40-44
38
Наукова стаття
Законодавче врегулювання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження у справах, пов’язаних з Інтернетом
Ахтирська Наталія Миколаївна
2015
Право і суспільство
т.5 c.176-181
39
Наукова стаття
К вопросу о трансграничном наблюдении в уголовном процессе Украины: проблемы имплементации и толкования конвенционных положений
Ахтирська Наталія Миколаївна
2015
Науковий журнал "Закон и жизнь"
т.6 c.35-40
40
Наукова стаття
К вопросу об электронных доказательствах в уголовном процессе Украины
Ахтирська Наталія Миколаївна
2015
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.4 c.122-127
41
Матеріали конференції
Роль суду в міжнародному співробітництві під час кримінального провадження щодо корупційних правопорушень в розрізі судової практики та потреби законодавчого оновлення
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Актуальні питання протидії корупції: стан, проблеми та перспективи на майбутнє
т.1 c.28-30
42
Матеріали конференції
Экстрадиционный арест через призму судебной практики
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия: Международная научно-практическая конференция
т.1 c.6-8
43
Навчальний посібник
Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів
Ахтирська Наталія Миколаївна
Дунаєвська Людмила Григорівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
2014
Алерта
т.1 c.1-168
44
Наукова стаття
Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом о Римском статуте: обязанность и реальность
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Взаимосвязь международного и национального права
т.1 c.38-40
45
Наукова стаття
Міжнародні стандарти та співробітництво в кримінальному провадженні щодо терористичної діяльності
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.28 c.52-55
46
Наукова стаття
Удосконалення методики розслідування корупційних правопорушень як відповідь на виклик часу
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства
т.1 c.220-223
47
Наукова стаття
Кримінальне провадження за Римським статутом: порівняльний аналіз з чинним законодавством України
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Объективность в науке: реальность или миф
т.1 c.35-39
48
Наукова стаття
Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Судова апеляція
т.1 c.17-23
49
Наукова стаття
Судовий контроль за екстрадиційним арештом
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.10 c.139-145
50
Наукова стаття
Європейські стандарти щодо видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.12 c.87-89
51
Наукова стаття
Міжнародне співробітництво під час визнання і виконання вироків судів іноземних держав в Україні
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
т.65 c.214-220
52
Наукова стаття
До питання про ратифікацію Римського статуту: співвідношення з національним законодавством
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.4 c.295-299
53
Наукова стаття
Трансформація міжнародного співробітництва щодо пошуку доходів, одержаних злочинним шляхом: виклик і потреба часу
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Віче : громад.-політ. і теорет. журн.
т.4 c.70-75
54
Навчальний посібник
Застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту, у кримінальному судочинстві України
Ахтирська Наталія Миколаївна
Костюченко Олена Юріївна
Кухнюк Дмитро Володимирович
2009
Кухнюк Д.В., Ахтирська Н.М., Костюченко О.Ю. Застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту, у кримінальному судочинстві України. К.: Конус-Ю. 2009. 236 с.

Повернення до списку

Вгору