Автори, співробітники Університету

Бабенко Тамара Василівна
Babenko Tamara Vasylivna

Ідентифікатор автора: 28610
Кількість пошукових запитів автора: 864

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов факультетів психології та соціології
Посада: Завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Теорія і методика професійної освіти;методика викладання англійської мови

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Методи позитивного мотивування учнів початкової школи (за методикою А. В. Фрисбі)
Бабенко Тамара Василівна
2018
Київ: Київський національний лінгвістичний університет. – 2018. – 190-196 http://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43363
в.№29 c.190-196
2
Наукова стаття
Academic mobility: some challenges for non-linguistic students
Бабенко Тамара Василівна
2019
Молодь і ринок. "Index Copernicus"
в.№ 9 c.112 - 117
3
Навчальний посібник
"Abstracts & Annotations"
Бабенко Тамара Василівна
2018
К.: ВПЦ "Київський університет", 2018.- 151 с.
c.151
4
Наукова стаття
Програма навчальної дисципліни “Академічне письмо (англійською мовою)” .
Бабенко Тамара Василівна
Малій Алла Степанівна
2018
Київ: Київський національний лінгвістичний університет. – 2018. – 235-241 http://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43363
в.Вип. №28 (2018). c.235-241
5
Матеріали конференції
Анотована бібліографія: мета, формат і стиль. [Текст]: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Стан та основні проблеми розвитку науки та освіти: теорія і практика», Київ, 28–29 квітня 2017 / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр
Бабенко Тамара Василівна
2017
Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – С. 5-10.
c.С. 5-10.
6
Матеріали конференції
Бабенко Т.В. Вступ у магістратуру: тип й зміст тестів з англійської мови. [Текст]: Теорія і практика актуальних досліджень : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 серпня 2017 р.) ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науко
Бабенко Тамара Василівна
2017
– Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017
c.– С. 3-7.
7
Навчально-методичний комплекс
Написання наукових текстів англійською мовою: Навчальна робоча програма курсу для студентів ОКР "Магістр" напряму підготовки 6.03.01.01. "соціологія".
Бабенко Тамара Василівна
Малій Алла Степанівна
2017
К: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-32
8
Наукова стаття
Теоретична модель навчання академічного іншомовного письма.
Бабенко Тамара Василівна
2016
Журнал "Молодь і ринок"
в.3\134 c.112-117
9
Наукова стаття
Академічне письмо: залежність назви навчального курсу від цілей та мети навчання
Бабенко Тамара Василівна
2016
Журнал "Молодь і ринок"
в.10\141 c.97-104
10
Навчальний посібник
Стислий курс синтаксису англійської мови
Бабенко Тамара Василівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.122
11
Наукова стаття
Англомовна преса як засіб формування граматичної компетенції у студентів - магістрів
Бабенко Тамара Василівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.20-25
12
Наукова стаття
Професійно - оріентоване навчання іноземних мов як передумова готовності студентів до наукової діяльності
Бабенко Тамара Василівна
2015
Дрогобицький державний педагогічний університет
т.5 c.37-41
13
Наукова стаття
Специфіка написання англомовних аннотацій (резюме)
Бабенко Тамара Василівна
2015
Журнал "Молодь і ринок"
т.9 c.40-44
14
Тези
Англомовна преса як засіб формування граматичної компетентності у студентів-магістрів
Бабенко Тамара Василівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.7-13
15
Наукова стаття
Влияние процессов гуманитаризации образования на эстетическое развитие студенческой молодёжи
Бабенко Тамара Василівна
2013
16
Наукова стаття
Влияние процессов гуманитаризации образования на эстетическое развитие студенческой молодёжи \\ Проблемы современной науки.
Бабенко Тамара Василівна
2013
17
Тези
Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих вчених «Людина і соціум у контексті проблем сучасної філологічної науки»
Бабенко Тамара Василівна
2012
18
Тези
Міжнародна наукова конференція «Мова та літератури в глобалізованому світі: взаємодія і самобутність»
Бабенко Тамара Василівна
2012
19
Тези
Міжнародна наукова конференція «Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор»
Бабенко Тамара Василівна
2013
20
Наукова стаття
Теоретична модель формування естетичної культури особистості засобами іноземних мов // Наукові записки. Серія «Філологічна».
Бабенко Тамара Василівна
2012
Острог: Національний університет «Острозька академія»
c.5.0000
21
Наукова стаття
Навчання іноземних мов як чинник соціальної адаптації в добу глобалізації
Бабенко Тамара Василівна
2009
22
Наукова стаття
Впровадження культурологічного аспекту в навчання граматики англійської мови // Іноземні мови в навчальних закладах
Бабенко Тамара Василівна
2009
23
Наукова стаття
Наукові засади розвитку естетичного смаку особистості у вищих навчальних закладах// Мовні і концептуальні картини світу.
Бабенко Тамара Василівна
2007
24
Наукова стаття
Сутність культурологічного аспекту навчання іноземних мов // Наукові записки: Збірник наукових статей.
Бабенко Тамара Василівна
2008
25
Наукова стаття
До проблеми естетичного розвитку студентів.
Бабенко Тамара Василівна
2007
Зб. наук. праць Кременецького обл. гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка.
c.114.0000
26
Наукова стаття
Впровадження культурологічного аспекту в навчання граматики англійської мови
Бабенко Тамара Василівна
2006
27
Наукова стаття
Окремі аспекти інституційного формування естетичного смаку в контексті інтернаціоналізації вищої освіти
Бабенко Тамара Василівна
2005

Повернення до списку

Вгору