Автори, співробітники Університету

Бабій Сергій Миколайович
Babii Sergii

Ідентифікатор автора: 28630
Кількість пошукових запитів автора: 1058

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов природничих факультетів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 56, з них наукових статей (наукові публікації) - 34, монографій - 0, підручників - 2, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Sustainable Development of Ecotourism in International Entrepreneurship Coordinates
Бабій Сергій Миколайович
2020
International Journal of Entrepreneurship
т.24 в.1 c.1-5
2
Наукова стаття
Entrepreneurship Model of Professional Development of Actuaries in Canada
Бабій Сергій Миколайович
2019
Journal of Entrepreneurship Education
т.22 в.3 c.1-6
3
Практикум
Навчальні завдання з англійської мови для студентів ІІ курсу ННЦ Інституту біології та медицини.
Бабій Сергій Миколайович
Бабчук Юлія Йосипівна
2020
К.: ПП «АЗІАЗ»
4
Наукова стаття
English Language Teachers' Perceptions of Hybrid Learning at University Level
Бабій Сергій Миколайович
Лященко Олеся Анатоліївна
2018
Advanced Education
в.10 c.88-98
5
Наукова стаття
On the Way to European Integration: Measures for Efficient Social and Economic Transformation of the Educational Market in Ukraine
Бабій Сергій Миколайович
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2018
Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice
в.1 c.451-460
6
Навчальний посібник
Французька мова для вступників до магістратури
Бабій Сергій Миколайович
2017
Талком
c.3-165
7
Навчально-методичний комплекс
Навчальні завдання з англійської мови для студентів ІІІ-ІV курсу ННЦ «Інститут біології та медицини» (Ділове листування)
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Луценко Олена Володимирівна
2017
Київ: Видавництво «АВІАЗ»
c.3-43
8
Навчально-методичний комплекс
Навчальні завдання з англійської мови для розвитку навичок читання студентів І курсу ННЦ «Інститут біології та медицини»
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Луценко Олена Володимирівна
2017
Київ: Видавництво «АВІАЗ»
c.3-96
9
Наукова стаття
Linguo-Cognitive and Linguo-Cultural Approaches to Metaphorical Understanding of Cultural Concept “Wisdom”
Бабій Сергій Миколайович
2016
Intellectual Archive series " Education & Pedagogy " Canada
т.5 в.5 c.38-48
10
Наукова стаття
Designing Virtual Learning Environment for Teaching English for Special Purposes
Бабій Сергій Миколайович
Лященко Олеся Анатоліївна
2017
Intellectual Archive
т.6 в.2 c.92-100
11
Підручник
Біологія у сучасному світовому просторі. Підручник з англійської мови для студентів магістратури ННЦ " Інститут біології"
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Нікіфорова Леся Віталіївна
2017
- К.: Український фітосоціологічний центр
в.2 c.1-412
12
Наукова стаття
Соціально-економічні зрушення в суспільстві та їх віддзеркалення в мові (на матеріалі англїйської, російської та української мов)
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
2016
- К.: Український фітосоціологічний центр
в.3 c.5-23
13
Наукова стаття
Модернізація освіти в структурі державної освітньоїполітики
Бабій Сергій Миколайович
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.185-190
14
Наукова стаття
The Aspects of Metaphor Modeling Explanatory Cognition in Modern Communication
Бабій Сергій Миколайович
2015
Intellectual Archive series " Education & Pedagogy " Canada
в.89-100
15
Наукова стаття
Соціально-економічні зрушення в суспільстві та їх віддзеркалення в мові (на матеріалі англійської, російської та української мов)
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Луценко Олена Володимирівна
Писанець Іван Костянтинович
2016
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.5-23
16
Матеріали конференції
Підготовка фахівців у вищій школі: крок в європу
Бабій Сергій Миколайович
2015
lll Міжнародна науково-практична конференція 20 травня 2015, - Київ-2015
c.18-19
17
Навчальний посібник
Французька мова для вступників до магістратури зі спеціальностей : 8.02030101 "Філософія",8.02010101 "Культурологія",8.02030102 "Релігієзнавство"
Бабій Сергій Миколайович
2015
- К. : "Талком",2015
c.0-172
18
Навчальний посібник
Французька мова для вступників до магістратури зі спеціальностей : 8.03010201 "Психологія ",8.03010301," Практична психологія",8.01010501 "Корекційна освіта (за нозологіями)"
Бабій Сергій Миколайович
2015
- К. : "Талком",2015
c.133
19
Наукова стаття
Модернізація освіти в структурі державньої освітньої політики
Бабій Сергій Миколайович
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.83 c.185-187
20
Наукова стаття
Основні напрями модернізації освіти: тенденції та перспективи
Бабій Сергій Миколайович
2014
Вища освіта України
т.1 c.28-33
21
Наукова стаття
Сучасні мовні технології в стратегії інтенсифікації комунікативного процесу в галузі освіти
Бабій Сергій Миколайович
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.6 c.145-157
22
Наукова стаття
Вимоги сьогодення до підручника з іноземної мови для студентів старших курсів нефілологічних спеціальностей
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
2015
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.2 c.53-62
23
Наукова стаття
Поняття "Фонема" та "Фонестема" у процесі навчання іноземної мови
Бабій Сергій Миколайович
2015
Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць.- Чернівці : Видавничий дім "Родовід"
т.740 c.283-287
24
Наукова стаття
Природа слова в концепції Ганса Георга Гадамера
Бабій Сергій Миколайович
2014
Студентський науковий вісник Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка.Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
т.3 c.8-11
25
Наукова стаття
Тема "Автор" жанру "Наукова рецензія" (на матеріалі підмови біології сучасної англійської мови)
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
2014
Матеріали XII Міжнародної наукової практичної конференції . - Київ.: ІМВ - 2014
c.3-6
26
Наукова стаття
Сучасні мовні технології в стратегії інтесифікації комунікативного процесу в галузі освіти
Бабій Сергій Миколайович
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство)
т.6 c.145-152
27
Наукова стаття
Валентна природа дієслів і специфіка її реалізації в англійській мові
Бабій Сергій Миколайович
2015
Актуальні проблеми романо- германської філології та прикладної лінгвістики:науковий журнал.
т.1 c.3-8
28
Наукова стаття
Metaphor in Shakespeare's texts
Бабій Сергій Миколайович
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.55 c.11-16
29
Наукова стаття
Teaching English in the Context of General Linguistics Principles (English / Ukrainian)
Бабій Сергій Миколайович
2015
Intellectual Archive.series "Education & Pedagogy" Juiy 2015
т.4 c.84-91
30
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичний аспект багатозначних висловлювань
Бабій Сергій Миколайович
2015
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.751 c.129-135
31
Наукова стаття
Професійно-орієнтоване іншомовне навчання в умовах університету
Бабій Сергій Миколайович
2015
Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції 20 травня 2015 року
c.18-25
32
Підручник
Біологія в сучасному світовому просторі
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.0-330
33
Наукова стаття
Поняття "модернізації" освіти в контексті сучасного дискурсу про освіту
Бабій Сергій Миколайович
2014
Вісник інституту розвитку дитини
т.31 c.50-55
34
Навчально-методичний комплекс
Навчальні завдання до курсу "Ділова англійська мова" для I курсу магістратури ННЦ "Інститут біології"
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
2013
ВПЦ "Київський університет"
c.1-54
35
Навчально-методичний комплекс
Навчальні завдання до курсу "Ділова англійська мова" для II курсу магістратури ННЦ "Інститут біології"
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.3-59
36
Навчально-методичний комплекс
Кредитно-модульні контрольні роботи з дисципліни "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням для студентів 1-2 курсів природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Свиридюк Тетяна Володимирівна
2012
ВПЦ "Київський університет"
в.1 c.1-126
37
Наукова стаття
Динаміка розвитку галузевих терміносистем та її віддзеркалення у сучасних двомовних словниках .
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Кучеренко Ірина Дмитрівна
2013
XI Міжнародна науково- методична конференцїя " Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування" К.: ІМБ,2013
c.14-20
38
Наукова стаття
Динаміка розвитку галузевих терміносистем та їх відзеркалення у сучасних двомовних словниках
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
2013
39
Наукова стаття
Political correctness as a sign of American and British culture
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Кучеренко Ірина Дмитрівна
2013
XI міжнародна практична конференція 5 квітня 2013 р. Київ ІМВ
c.149-154
40
Навчально-методичний комплекс
Кредитно-модульні контрольні роботи з дисципліни "Іноземна мова(англійська)за професійним спрямуванням,для студентів 1-2 курсів природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Свиридюк Тетяна Володимирівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-126
41
Навчально-методичний комплекс
Навчальні завдання з англійської мови для студентів другого курсу біологічного факультету
Бабій Сергій Миколайович
Гомон Наталія Михайлівна
Курдіш Олександр Кузьмович
2010
ВПЦ "Київський університет"
c.1-48
42
Навчально-методичний комплекс
Робоча навчальна програма з дисципліни "Іноземна мова за прфесійним спрямуванням" для студентів 2 курсу,напрямку підготовки 6.0704 "Біолог'ія"
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
2010
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.3-31
43
Навчально-методичний комплекс
Кредитно-модульні контрольні роботи з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" для студентів першого курсу нефілологічних спеціальностей
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
2009
ВПЦ "Київський університет"
c.3-70
44
Навчально-методичний комплекс
Робоча навчальна програма з дисципліни "Іноземна мова за прфесійним спрямуванням" для студентів 2 курсу, напрямку підготовки 6.0704 "Біолог'ія"
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
2009
ВПЦ "Київський університет"
c.3-31
45
Наукова стаття
Концепт "доля" в британській , російській та українській мовній картині світу
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
2009
46
Навчально-методичний комплекс
Граматико-лексичний комплекс до першого-другого модулів курсу "Англійська мова за фаховим спрямуванням" для студентів природничих спеціальностей.
Бабій Сергій Миколайович
2006
ВПЦ "Київський університет"
c.1-40
47
Наукова стаття
Концепція підручника з англійської мови для студентів біологічного факультету ( добір і організація лексичного матеріалу)
Бабій Сергій Миколайович
Гомон Наталія Михайлівна
Курдіш Олександр Кузьмович
2006
Іноземні мови на нефілологічних факультетах. Міжкафедральний збірник наукоих праць. - К.: Видавничо - поліграфічний центр " Київський університет"
в.2 c.99-107
48
Словник
Англо-український словник-мінімум до курсу Ділова англійська мова для магістрів нефілологічних факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Серебряков Валентин Валентинович
Стрельнікова Лідія Григорівна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-85
49
Словник
Українсько-англійський словник-мінімум до курсу Ділова англійська мова для магістрів нефілологічнихфакультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Серебряков Валентин Валентинович
Стрельнікова Лідія Григорівна
2008
ВПЦ "Київський університет"
c.1-40
50
Навчально-методичний комплекс
Робоча навчальна програма з дисципліни " Іноземна мова за прфесійним спрямуванням " для студентів 2 курсу, напрямку підготовки 6.0704 " Біологія "
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
2007
ВПЦ "Київський університет"
c.3-20
51
Навчальний посібник
Збірник граматичних вправ з англійської мови для студентів I-II курсів біологічного факультету.
Бабій Сергій Миколайович
2006
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.3-42
52
Наукова стаття
Соціальна робота та соціальна освіта в Україні:шляхи взаємодії та перспективи розвитку (частина I )
Бабій Сергій Миколайович
2006
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
т.59 c.68-78
53
Наукова стаття
Соціальна робота та соціальна освіта в Україні:шляхи взаємодії та перспективи розвитку (частина II )
Бабій Сергій Миколайович
2006
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
т.60 c.84-91
54
Наукова стаття
Соціальний працівник та його роль у підвищенні ефективності соціальної роботи у вищому навчальному закладі
Бабій Сергій Миколайович
2003
Вища освіта України .Київ-2003
c.41-47
55
Наукова стаття
Соціальна робота в системі формування світогляду студентської молоді: проблема організації дослідження
Бабій Сергій Миколайович
2003
Мультиверсум. Філософський альманах
c.225-233
56
Наукова стаття
Соціальна робота як чинник адаптації студентської молоді
Бабій Сергій Миколайович
2003
Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Київ - 2003
c.36-42

Повернення до списку

Вгору