Автори, співробітники Університету

Бажанов Валентин Олександрович
Bazhanov Valentin Oleksandrovich

Ідентифікатор автора: 28663
Кількість пошукових запитів автора: 756

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: Доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Тема 29. Право на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Тема 55. Договори у сфері розпорядження правами інтелектуальної власності.
Бажанов Валентин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.276-289,548-563
2
Наукова стаття
Захист прав суб’єктів цивільних правовідносин шляхом припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг
Бажанов Валентин Олександрович
2018
Jurnalul juridic national: teorie si practica
в.6-2(28) c.2345-1130
3
Тези
Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти цивільних правовідносин
Бажанов Валентин Олександрович
2017
Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації. Міжнародна науково-практична конференція (Матвєєвські цивілістичні читання), 27 жовтня 2017 р.
c.139-143
4
Розділ монографії
Застосування порівняльно-правового методу при дослідженні поняття договору в цивільному праві
Бажанов Валентин Олександрович
2017
Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»).
c.426-431
5
Матеріали конференції
Трансферний контракт у цивільному праві України
Бажанов Валентин Олександрович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.40-42
6
Матеріали конференції
Особливості предмету авторських договорів
Бажанов Валентин Олександрович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.94-96
7
Матеріали конференції
Держава як сторона авторського договору
Бажанов Валентин Олександрович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.131-133
8
Наукова стаття
Договор о соавторстве
Бажанов Валентин Олександрович
2015
Integrarea Republicii Moldova și Ucrainei în UE : Aspectul juridic conferință internațională științifico-practică (2015 ; Chișinău) 6-7 noiem. 2015, Chișinău / com. org.: V. Bujor (președinte) [et al.]
c.108-111
9
Наукова стаття
Щодо земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки
Бажанов Валентин Олександрович
2015
Юридична газета
в.29-30 c.16-17
10
Тези
Види правових систем сучасності
Бажанов Валентин Олександрович
2016
Актуальна юриспруденція
c.8-11
11
Наукова стаття
Авторский лицензионный договор по Гражданскому кодексу Украины и Гражданскому кодексу Российской Федерации
Бажанов Валентин Олександрович
2015
Альманах цивилистики
т.6 c. 203-221
12
Наукова стаття
Договір про колективне управління майновими авторськими правами в Україні
Бажанов Валентин Олександрович
2014
Юридичний вісник
т.5 c.96-100
13
Наукова стаття
Поняття зобов’язання в римському праві та його рецепція в країнах Європи
Бажанов Валентин Олександрович
2015
Про українське право. Рецепція римського права
т.1 c.71-75
14
Тези
Поняття зобов’язання в римському праві та його рецепція в країнах Європи
Бажанов Валентин Олександрович
2015
Рецепція римського права: тези доповідей круглого столу
т.1 c.20-22
15
Монографія
Договірні правовідносини в авторському праві України
Бажанов Валентин Олександрович
2014
16
Монографія
Відповідальність у приватному праві
Бажанов Валентин Олександрович
Боднар Тетяна Валеріївна
Воєводін Богдан Володимирович
Діковська Ірина Андріївна
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Первомайський Олег Олексійович
Рябоконь Євген Олександрович
Сабодаш Роман Богданович
Хоменко Михайло Михайлович
2014
Про українське право
т.1 c.416
17
Монографія
Лицензионный договор и договор коммерческой концессии
Бажанов Валентин Олександрович
2014
18
Наукова стаття
Договір комерційної концесії (франчайзингу) в авторському праві України
Бажанов Валентин Олександрович
2013
Приватне право України.
т.1 c.266.0000
19
Наукова стаття
Щодо питання права власності подружжя
Бажанов Валентин Олександрович
2013
Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 13-14 грудня 2013 р.
т.1 c.34.0000
20
Наукова стаття
Договір про співавторство в цивільному праві України
Бажанов Валентин Олександрович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.4 c.151-154
21
Наукова стаття
Сторони в авторському договорі
Бажанов Валентин Олександрович
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
т.8 c.136-138
22
Наукова стаття
Системи охорони та захисту авторських прав
Бажанов Валентин Олександрович
2014
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.2 c.92-94
23
Наукова стаття
Поняття та особливості трансферних контрактів
Бажанов Валентин Олександрович
2013
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.7 c.128-131
24
Наукова стаття
Договір про створення за замовленням і використання об’єкта авторського права в цивільному праві України
Бажанов Валентин Олександрович
2014
Право і суспільство
т.6 c.62-67
25
Наукова стаття
Договір застави майнових авторських прав
Бажанов Валентин Олександрович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.258-259
26
Наукова стаття
Договір про розподіл майнових прав на службовий твір
Бажанов Валентин Олександрович
2013
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.1 c.1.0000
27
Наукова стаття
Загальна характеристика видавничого договору
Бажанов Валентин Олександрович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.137.0000
28
Наукова стаття
Поняття та загальна характеристика медичної таємниці
Бажанов Валентин Олександрович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.62.0000
29
Наукова стаття
Договір в авторському праві як цивільно-правова категорія
Бажанов Валентин Олександрович
2013
Наше право
т.1 c.153.0000
30
Наукова стаття
Загальна характеристика ліцензійного договору
Бажанов Валентин Олександрович
2013
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.1 c.125.0000

Повернення до списку

Вгору