Автори, співробітники Університету

Баженова Олена Володимирівна
Bazhenova Olena Volodymyrivna

Ідентифікатор автора: 28666
Author Identifier Number Scopus: 36019971600 →
ResearcherID, Web of Science: I-2172-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 869
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної кібернетики
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Економіко-математичне моделювання макроекономічних процесів, економетричне моделювання та прогнозування, моделювання за допомогою методів нейронних мереж

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 83, з них наукових статей (наукові публікації) - 39, монографій - 8, підручників - 4, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 23

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Оцінювання [Evaluation]
Баженова Олена Володимирівна
Ситницький Максим Васильович
Черняк Євген Олександрович
Черняк Олександр Іванович
2020
Видавництво "Ліра-К"
c.1-100
2
Наукова стаття
Terms of Trade and Industrialization: Case of Economies with Manufacturing Exports
Баженова Олена Володимирівна
Жилінська Оксана Іванівна
2020
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration
в.28 (2) c.1-10
3
Наукова стаття
Regime switching modeling of unemployment rate in eastern Europe
Баженова Олена Володимирівна
2020
Ekonomicky casopis
т.68 в.4 c.380-408
4
Наукова стаття
ECONOMIC SANCTIONS: THEORY, POLICY, MECHANISMS
Баженова Олена Володимирівна
2020
Baltic Journal of Economic Studies
т.6 в.2 c.69-80
5
Матеріали конференції
Угода про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС
Баженова Олена Володимирівна
2019
Економіка.Фінанси Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху. Міжнародний форум EFBM 2019
т.1 в.1 c.103-104
6
Монографія
The investment priorities and security of national economic development in the context of globalization
Баженова Олена Володимирівна
Жилінська Оксана Іванівна
Кухта Павло Володимирович
Полторацька (Вікулова) Альона Олегівна
2019
Security of the XXI century: national and geopolitical aspects. Collective monograph. Nemoros s.r.o.
c.30-35
7
Монографія
Оцінка галузевого впливу Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС
Баженова Олена Володимирівна
2019
Friedrich Ebert Stiftung
8
Наукова стаття
Чинники стійкості поточного рахунку в Україні: емпіричні докази
Баженова Олена Володимирівна
2018
Наукові записки НАУКМА
т.1 в.1 c.3-7
9
Наукова стаття
Influence of budgetary instruments on indicators of regional development
Баженова Олена Володимирівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2019
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
в.28 c.121-129
10
Наукова стаття
The Role of Innovations in Driving Economic Growth: Case of Advanced Economies
Баженова Олена Володимирівна
Жилінська Оксана Іванівна
Черняк Олександр Іванович
2019
Refereed and Peer-Reviewed International Scientific-Practical Journal “Globalization & Business”
в.7 c.11-15
11
Наукова стаття
Innovation Driven Economic Growth: Evidence for G7 Countries
Баженова Олена Володимирівна
Жилінська Оксана Іванівна
2019
Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019)
в.6
12
Наукова стаття
Чинники стійкого економічного зростання: реалії України
Баженова Олена Володимирівна
2019
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
в.41 c.22-29
13
Монографія
Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України
Баженова Олена Володимирівна
Черняк Євген Олександрович
Черняк Олександр Іванович
Шпирко Віктор Васильович
2018
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні
т.1 c.1-432
14
Наукова стаття
Modeling the social and human capital factors effect on the cross-country income differences
Баженова Олена Володимирівна
2018
15
Наукова стаття
The Signal System of Ukraine’s Economy External Sustainability: Indicators Approach
Баженова Олена Володимирівна
2018
Globalization and Business
в.5 c.90-95
16
Матеріали конференції
Аналіз джерел покриття дефіциту поточного рахунку України: аспекти зовнішньої стійкості
Баженова Олена Володимирівна
2017
Праці Міжнародної науково-практичної конференції "Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами" (ММП-2017)
c.19-20
17
Матеріали конференції
Методологічні засади дослідження соціального капіталу
Баженова Олена Володимирівна
2017
Конкурентоспро-можність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції
c.17-19
18
Матеріали конференції
Зовнішні шоки: концептуальні засади та особливості впливу на економіку України
Баженова Олена Володимирівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.213-218
19
Монографія
Емерджентні методи для емерджентної економіки
Баженова Олена Володимирівна
Черняк Олександр Іванович
Якимчук Богдан Богданович
2017
Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю.
т.1 c.1-324
20
Монографія
Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України
Баженова Олена Володимирівна
Черняк Євген Олександрович
Черняк Олександр Іванович
2017
Бердянськ: Видавець Ткачук О.В
т.1 c.1-371
21
Монографія
Моделювання зовнішньої стійкості економіки України
Баженова Олена Володимирівна
2017
Каравела
22
Наукова стаття
Оцінювання глобальних дисбалансів: сучасні тренди
Баженова Олена Володимирівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2(33) c.69-78
23
Наукова стаття
Зовнішня державна заборгованість: ризики для економіки України
Баженова Олена Володимирівна
Черниш Юлія Миколаївна
2017
Інвестиції: практика та досвід
в.5 c.26-33
24
Наукова стаття
Акумулювання зовнішнього державного боргу України: сподівання на зростання економіки чи занепад (емпіричні аспекти)
Баженова Олена Володимирівна
2017
Бізнес Інформ
в.3 c.237-242
25
Наукова стаття
Тенденції та перспективи економічного зростання в Україні
Баженова Олена Володимирівна
2016
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України: науковий збірник
в.1-2 c.38-44
26
Наукова стаття
Аналіз чутливості економічного зростання в Україні до цінової кон’юнктури на світових аграрних ринках
Баженова Олена Володимирівна
2016
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки
т.1 в.1 c.17-23
27
Наукова стаття
Analysis of external sustainability in Ukraine: current account aspects
Баженова Олена Володимирівна
2017
Regional Innovations
т.1 в.3 c.61-65
28
Матеріали конференції
Агропромисловий комплекс як один з локомотивів економічного зростання в Україні
Баженова Олена Володимирівна
2016
Матеріали міжнародного симпозіуму „Соціальна та економічна солідарність – український вибір”
т.1 в.1 c.53-54
29
Матеріали конференції
Економічне зростання в Україні: зовнішні чинники та можливості
Баженова Олена Володимирівна
2016
Матеріали науково-практичної конференції «Трансформація зовнішньої політики в Україні в умовах нестабільності» (31 березня 2016 року, м.Київ)
т.1 в.1 c.76-79
30
Матеріали конференції
Особливості моделювання впливу зовнішніх шоків на економіку України на основі DSGE моделі
Баженова Олена Володимирівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки:МатеріалиXVI Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 в.1 c.89-94
31
Матеріали конференції
Оцінювання глобальних дисбалансів: позиції по рахунку поточних операцій
Баженова Олена Володимирівна
2016
Матеріали міжнародної конференції «Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України» (30 червня 2016 року, м. Київ)
т.1 в.1 c.62-64
32
Матеріали конференції
Дослідження впливу зовнішнього державного боргу на економіку України: емпіричні докази
Баженова Олена Володимирівна
2016
Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2016)», Коблево, 13-16 сентября 2016г
т.1 в.1 c.15-17
33
Матеріали конференції
Моделювання впливу зовнішньої державної заборгованості на економіку України: DSGE підхід
Баженова Олена Володимирівна
2016
ХIV Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами», Одесса, 8-14 сентября 2016 г. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковско
т.1 c.122-124
34
Наукова стаття
Modelling the impact of external shocks on economy of Ukraine: DSGE approach
Баженова Олена Володимирівна
2016
Ekonomika
т.95 в.1 c.64-83
35
Наукова стаття
Концептуальні основи моделювання впливу зовнішніх збурень за допомогою динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги
Баженова Олена Володимирівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 в.32 c.60-69
36
Наукова стаття
Дослідження впливу цінової кон’юнктури на світовому ринку сировини на економічне зростання в Україні
Баженова Олена Володимирівна
2016
Формування ринкових відносин в Україні
т.180 в.5 c.3-8
37
Наукова стаття
Оцінювання глобальних дисбалансів: сучасні тренди
Баженова Олена Володимирівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
в.2(33) c.69-78
38
Наукова стаття
Дослідження реакції малої відкритої економіки на зовнішньоекономічні збурення на основі динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги
Баженова Олена Володимирівна
2016
Ефективна економіка
в.11
39
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2016
Знання
т.2 c.1-686
40
Матеріали конференції
Деякі аспекти дослідження впливу зовнішніх чинників на економічне зростання в Україні
Баженова Олена Володимирівна
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.31-35
41
Матеріали конференції
Дослідження впливу зовнішньоекономічних збурень на економіку України за допомогою динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги
Баженова Олена Володимирівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.95-98
42
Матеріали конференції
The current account, stabilization policy implementation and ensuring the external sustainability of economy
Баженова Олена Володимирівна
2015
III International Scientific Conference “Alternative Economic System: Solidarity Economy for Ukraine”
c.75-76
43
Матеріали конференції
Міжчасовий підхід до аналізу рахунку поточних операцій платіжного балансу як трансмісійного каналу передачі економічних збурень
Баженова Олена Володимирівна
2015
Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015)
c.13-16
44
Матеріали конференції
Деякі аспекти дослідження впливу зовнішніх чинників на економічне зростання в Україні
Баженова Олена Володимирівна
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
c.31-35
45
Матеріали конференції
Дослідження впливу зовнішньоекономічних збурень на економіку України за допомогою динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги
Баженова Олена Володимирівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.95-98
46
Матеріали конференції
The current account, stabilization policy implementation and ensuring the external sustainability of economy
Баженова Олена Володимирівна
2015
III International Scientific Conference “Alternative Economic System: Solidarity Economy for Ukraine”
c.75-76
47
Матеріали конференції
Міжчасовий підхід до аналізу рахунку поточних операцій платіжного балансу як трансмісійного каналу передачі економічних збурень
Баженова Олена Володимирівна
2015
Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015)
c.13-16
48
Матеріали конференції
Деякі питання щодо застосування DSGE моделей для дослідження зовнішньої стійкості економіки
Баженова Олена Володимирівна
2015
Вдосконалення механізмів активізації економічних процесів та формування конкурентоспроможності національної економіки, регіону, підприємства в умовах глобалізації: тези доповідей міжнародної науково-практичної Інтернет - експозиційної та вербально - демон
c.30-31
49
Наукова стаття
Моделювання впливу системно значимих економік світу на динаміку макроекономічних показників України
Баженова Олена Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.36-43
50
Наукова стаття
Моделювання впливу шоків умов торгівлі на економічне зростання в Україні
Баженова Олена Володимирівна
2015
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки
т.172 c.3-7
51
Підручник
Економетрика
Баженова Олена Володимирівна
Ставицький Андрій Володимирович
Черняк Олександр Іванович
2015
МНАУ
т.1 c.1-397
52
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2015
Знання
т.1 c.1-621
53
Розділ монографії
Моделювання трендів економічного зростання в Україні
Баженова Олена Володимирівна
Черняк Олександр Іванович
2015
Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем
c.8-30
54
Матеріали конференції
Емпіричне дослідження зовнішньої уразливості зростання економіки України щодо впливу системно значимих економік
Баженова Олена Володимирівна
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.65-69
55
Навчально-методичний комплекс
Course Guide in "Modelling of Social-Economic Security" for undergraduate students in the area of training "Economics and Enterpreneurship"
Баженова Олена Володимирівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-37
56
Наукова стаття
The modigliani-Ando-Brumberg life-cycle model: applying to Ukraine's economy
Баженова Олена Володимирівна
2013
Ekonomika
т.92 c.73-81
57
Наукова стаття
Теоретичні засади дослідження питань стійкості економіки
Баженова Олена Володимирівна
2014
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.1 c.6-14
58
Наукова стаття
A causal macroeconomic model of devaluation and inflation impact on the economy of Ukraine
Баженова Олена Володимирівна
2013
Ekonomika
т.93 c.57-73
59
Наукова стаття
Аналіз підходів до оцінювання зовнішньої стійкості економіки
Баженова Олена Володимирівна
2014
Формування ринкових відносин в Україні
т.6 c.34-40
60
Наукова стаття
Дослідження факторів динаміки економічного зростання: SVAR підхід
Баженова Олена Володимирівна
2014
Наукові праці НДФІ
т.3 c.23-34
61
Наукова стаття
Теоретичні та практичні аспекти впливу іноземного капіталу на волатильність економічного зростання в Україні
Баженова Олена Володимирівна
2014
Економіка та держава
т.11 c.1-6
62
Тези
Зовнішня стійкість та конкурентоспроможність національної економіки: аспекти взаємодії
Баженова Олена Володимирівна
2014
Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції 28 березня 2014 року
т.1 c.105-108
63
Тези
Збурення умов торгівлі та динаміка економічного розвитку: емпіричні докази трансмісії
Баженова Олена Володимирівна
2014
Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами: Международная научно-практическая конференция (Харьков, 16-21 сентября 2014)»
т.1 c.26-35
64
Тези
Ефект Харбергера-Лаурсена-Метцлера: реалії в Україні
Баженова Олена Володимирівна
2014
Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 8-12 вересня 2014)
т.1 c.15-16
65
Матеріали конференції
Зовнішні дисбаланси як один з основних факторів фінансових криз
Баженова Олена Володимирівна
2013
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.129-134
66
Матеріали конференції
Національні інвестиції та заощадження в контексті зовнішньої стійкості економіки України
Баженова Олена Володимирівна
2013
Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2013)»
c.20-21
67
Матеріали конференції
Іноземний капітал в країні: наслідки для економічного зростання в умовах кризи
Баженова Олена Володимирівна
2013
Проблеми та перспективи розвитку національних економік в сучасних умовах: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
c.86-88
68
Навчально-методичний комплекс
Прикладна економетрика
Баженова Олена Володимирівна
2013
Київ: "Сталь"
69
Практикум
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2013
Знання
c.1-791
70
Наукова стаття
Влияние инвестиционных посредников на развитие инновационной деятельности в корпоративном секторе Украины
Баженова Олена Володимирівна
Жилінська Оксана Іванівна
2012
Экономика. Управление. Право.
т.3 c.11-16
71
Наукова стаття
The investment intermediaries influence on the corporate sector development
Баженова Олена Володимирівна
Жилінська Оксана Іванівна
2012
Ekonomika
т.2 c.129-141
72
Наукова стаття
Еxternal shocks on economic growth of Ukraine:theoretical backgrounds and empirical testing
Баженова Олена Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.6.0000
73
Наукова стаття
IPO українських компаній як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки
Баженова Олена Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.139 c.14.0000
74
Наукова стаття
Аналіз наслідків впливу світової фінансово-економічної кризи на стан економічної безпеки України
Баженова Олена Володимирівна
2011
75
Підручник
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2011
Знання
c.1-1090
76
Наукова стаття
Stability price index: peculiarity of modeling in Ukraine
Баженова Олена Володимирівна
Черняк Олександр Іванович
2010
Argumenta Oeconomica
т.24 c.21-29
77
Наукова стаття
Моделювання зовнішньоекономічної безпеки України
Баженова Олена Володимирівна
2009
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.46.0000
78
Наукова стаття
Методологічні засади моделювання індексу цін стабільності
Баженова Олена Володимирівна
Черняк Олександр Іванович
2009
Економіка і прогнозування
т.3 c.123-133
79
Наукова стаття
Моделювання зовнішньоекономічної безпеки України
Баженова Олена Володимирівна
2009
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України: науковий збірник
в.2 c.46-50
80
Монографія
Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки та практики
Баженова Олена Володимирівна
Черняк Олександр Іванович
2007
Харків: ВД "ІНЖЕК"
т.1 c.1-352
81
Наукова стаття
The modeling of globalization impact on the economic security of Ukraine // Proceedings of Conference “Economic Transformation of Central and Eastern European Countries”, Vilnius
Баженова Олена Володимирівна
2008
82
Тези
The modeling of globalization impact on the economic security of Ukraine // Abstracts of Conference “Economic Transformation of Central and Eastern European Countries”, Vilnius
Баженова Олена Володимирівна
2008
83
Монографія
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство
Баженова Олена Володимирівна
Черняк Олександр Іванович
2006
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-240

Повернення до списку

Вгору