Автори, співробітники Університету

Базилевич Віктор Дмитрович
Bazylevych, Viktor

Ідентифікатор автора: 28674
Author Identifier Number Scopus: 57192691487 →
Кількість пошукових запитів автора: 1602

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 200, з них наукових статей (наукові публікації) - 82, монографій - 28, підручників - 26, навчальних посібників - 12, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 13

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє
Базилевич Віктор Дмитрович
Березіна Світлана Борисівна
Васильченко Зоя Миколаївна
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Волохова Людмила Федорівна
Гражевська Надія Іванівна
Гудзинська Людмила Юріївна
Гудзь Генріх Олександрович
Ерастов Василь Ігорович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Лобова Оксана Миколаївна
Моташко Тетяна Петрівна
Нечипоренко Віталій Ігорович
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Рожко Олександр Дмитрович
Тлуста Ганна Юріївна
Третяк Діана Дмитрівна
Шемахіна Ірина Вадимівна
Шолойко Антоніна Сергіївна
Кудрявська Наталія Володимирівна
Ткаченко Антон Сергійович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
2
Наукова стаття
Цифровізація у забезпеченні конкурентних переваг страхових компаній
Базилевич Віктор Дмитрович
Лобова Оксана Миколаївна
Приказюк Наталія Валентинівна
2020
Економіка та держава
c.15-20
3
Наукова стаття
Collaboration of higher education institutions and business as a tool quality training and protection of specialists
Базилевич Віктор Дмитрович
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2020
International Journal of Management
т.11 в.6 c.1590-1602
4
Тези
Новий етап у підготовці фахівців з екологічного менеджменту та підприємництва на економічному факультеті
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2020
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, Кив, 2020
c.7-9
5
Матеріали конференції
МЕГАТРЕНДИ І ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ У ГЛОБАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ
Базилевич Віктор Дмитрович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.16
6
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гончарук Інна Василівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
7
Наукова стаття
Accumulation of social capital as a positive externality of corporate social responsibility development in transition economies
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
2019
Науковий вісник Національного гірничого університету
в.1(169) c.132-140
8
Наукова стаття
Розвиток українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2019
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.6-12
9
Наукова стаття
Improvement a procedure for determining the assay of gold in A precious alloy of different composition using a touchstone
Артюх Тетяна Миколаївна
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2019
Восточно-Европейский журнал передовых технологий - 2019
в.2/12 (98) c.6-19
10
Наукова стаття
Відповідність вищої освіти запитам “цифрових аборигенів”
Базилевич Віктор Дмитрович
Осецький Валерій Леонідович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.6-13
11
Наукова стаття
Metaorder limit prices in evaluating expected market impact and assessing execution service quality
Базилевич Віктор Дмитрович
Ігнатюк Віталій Володимирович
Ігнатюк Віталій Володимирович
2019
Investment management and financial innovations
т.2 в.16 c.355-369
12
Навчальний посібник
Экологический аудит
Базилевич Віктор Дмитрович
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2017
Типография Карагандинского экономического университета
13
Навчально-методичний комплекс
Історія економіки та економічної думки: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей освітнього рівня «Бакалавр»
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Назаров Ілля Владиславович
Нестеренко Олена Петрівна
2018
К.: Нічлава
c.1-168
14
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної магістерської кваліфікаційної роботи студентами ОКР «Магістр», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Екологічне підприємництво»
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Єгоров Валентин Олександрович
Красота Олена Вадимівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-63
15
Наукова стаття
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХI ст.
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
2018
Вища школа
в.3(164) c.71-90
16
Наукова стаття
Актуальний дискурс економічної науки: парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Нестеренко Олена Петрівна
2018
Економічна теорія
в.1 c.95-120
17
Підручник
Історія економіки та економічної думки
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Назаров Ілля Владиславович
Нестеренко Олена Петрівна
2018
Знання
c.1-775
18
Розділ монографії
Аксіологічні аспекти інтеграції україни до європейського економічного та суспільного простору
Базилевич Віктор Дмитрович
Маслов Анатолій Олександрович
Осецький Валерій Леонідович
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.8-28
19
Матеріали конференції
Нормативно-методичні аспекти підготовки фахівців із «зеленого бізнесу». Зелений бізнес: життя заради майбутнього. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. - К.: ЦП Компринт
c.6-9
20
Матеріали конференції
Людиноцентричність парадигмальних зрушень в економічній теорії ХХІ ст.
Базилевич Віктор Дмитрович
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.15-20
21
Навчальний посібник
Фондовий ринок: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Любкіна Олена Вікторівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2017
К.: Знання України
c.346-354, 522-532, 557-566, 630-653
22
Навчально-методичний комплекс
Економічна теорія: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2017
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-48
23
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика"
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Ільїн Володимир Васильович
Красота Олена Вадимівна
Осецький Валерій Леонідович
2016
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-33
24
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо організації та проведення асистентської практики (для студентів магістратури галузі знань 05 "Соціальні та поведінков науки", спеціальності 051 "Економіка", освітньої програми "Економічна теорія та економічна політика")
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2017
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-72
25
Наукова стаття
Теоретичне осмислення парадигмальних праць у сучасному дискурсі економічної науки
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
2017
Вища школа
в.1 c.90-108
26
Наукова стаття
Олімпіада з навчальної дисципліни «Економічна теорія» в системі формування та розвитку креативних здібностей студентської молоді
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2016
Вища школа
в.10 (147) c.7-19
27
Наукова стаття
Епістемологічний статус економіки: метафізичний аспект
Базилевич Віктор Дмитрович
2017
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
28
Наукова стаття
Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Лозова Ганна Матвіївна
2017
Вища школа
в.7 c.57-86
29
Наукова стаття
Vectors of economic development of Ukraine in the terms of financial security
Базилевич Віктор Дмитрович
Приказюк Наталія Валентинівна
Тлуста Ганна Юріївна
2017
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.1 в.22 c.288-299
30
Наукова стаття
Improvement of the effectiveness of organic farming in Ukraine
Базилевич Віктор Дмитрович
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2017
Problems and Perspectives in Management
т.15 в.3 c.64-75
31
Наукова стаття
Вектори економічного розвитку України в контексті фінансової безпеки
Базилевич Віктор Дмитрович
Приказюк Наталія Валентинівна
Тлуста Ганна Юріївна
2017
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
в.1(22) c.288-299
32
Матеріали конференції
Тенденції розвитку та суперечності сучасного ринку інтелектуальної власності
Базилевич Віктор Дмитрович
2016
Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
в.2 c.9-15
33
Матеріали конференції
Розвиток економіко-екологічної освіти у Київському національному університеті імені тараса Шевченка
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
в.4 c.10-13
34
Матеріали конференції
Імперативи економічного розвитку в контексті відповідальності перед глобальним майбутнім
Базилевич Віктор Дмитрович
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 в.2 c.7-11
35
Матеріали конференції
Новая парадигма реформирования системы высшего образования Украины
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2016
Глобальные вызовы современному обществу в ХХI веке: новые возможности, перспективы развития, стратегия действий: Международная научно-практическая конференция
в.1 c.27-32
36
Матеріали конференції
Розвиток економіко-екологічної освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2016
ДП "Прінт Сервіс"
c.7-11
37
Навчальний посібник
Економічна теорія: Практикум для студентів неекономічних спеціальностей
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-160
38
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня ”Магістр”, спеціальність 8.03050401 – ”Економіка підприємства”, магістерська програма ”Екологічне підприємництво”
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Красота Олена Вадимівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Филюк Галина Михайлівна
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-67
39
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Филюк Галина Михайлівна
2016
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
40
Наукова стаття
Політична економія з погляду історії та сучасності: Роздуми до 400-річчя терміна «політична економія»
Базилевич Віктор Дмитрович
2015
Економічна теорія
в.3 c.85-94
41
Наукова стаття
Олімпіада з навчальної дисципліни «Економічна теорія» як стимул творчого зростання студентської молоді
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2016
Вища школа
в.2(139) c.67-78
42
Наукова стаття
Рентні відносини в сучасній ринковій економіці: сутність та механізм регулювання
Базилевич Віктор Дмитрович
2016
Банківська справа
в.2(139) c.43-57
43
Наукова стаття
Сучасність у рефлексіях культури мислення: методологічний аспект
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2016
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
в.9 c.119-125
44
Наукова стаття
The efficiency of use of the human capital in the agriculture
Базилевич Віктор Дмитрович
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2016
Problems and Perspectives in Management
в.4 c.28-37
45
Наукова стаття
Економічна наука та освіта в епоху системних трансформацій: нові виклики і запити до фундаментальної теорії
Базилевич Віктор Дмитрович
2016
Економіка України
в.8 c.78-92
46
Наукова стаття
Олімпіада з економічної теорії як стимул творчого зростання студентської молоді
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2016
Вища школа
в.2(139) c.67-78
47
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2016
Знання
т.2 c.1-686
48
Підручник
Макроэкономика
Базилевич Віктор Дмитрович
Баластрик Лариса Олександрівна
2015
Знання
c.1-694
49
Матеріали конференції
Страхові послуги на сучасному ринку інтелектуальної власності
Базилевич Віктор Дмитрович
2015
Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю
c.74-79
50
Матеріали конференції
Философские аспекты политэкономического переосмысления взаимодействия государства социума и культуры
Базилевич Віктор Дмитрович
2015
Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.281-283
51
Монографія
Экономико-философская мысль современного мира
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2015
Знання
c.1-881
52
Монографія
Фінанси інституційних секторів економіки
Базилевич Віктор Дмитрович
Осецький Валерій Леонідович
2014
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.1-584
53
Наукова стаття
Олімпіада з економічної теорії як важливий напрям роботи з обдарованою молоддю
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2014
Вища школа
в.9 c.32-43
54
Наукова стаття
Nature of intellectual Property insurance and its Role in modern Economy
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.166 c.6-13
55
Наукова стаття
70-річчя економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Базилевич Віктор Дмитрович
2014
Вища школа
т.10 c.12-19
56
Наукова стаття
Climate Change: the Major threat of the 21st Century
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.6 c.6-11
57
Наукова стаття
Intellectual Rent as an Essential Factor of Innovative Development of Economy
Базилевич Віктор Дмитрович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.174 c.19-22
58
Підручник
История экономических учений: Учебник: В 2 частях
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
2015
Знання
т.2 c.1-560
59
Підручник
История экономических учений: Учебник: В 2 частях
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
2015
Знання
т.1 c.1-583
60
Підручник
Фондовий ринок
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
Любкіна Олена Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2015
К.: Знання України
т.1 c.1-621
61
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2015
Знання
т.1 c.1-621
62
Матеріали конференції
Шляхи попередження та адаптації до зміни клімату м. Києва
Базилевич Віктор Дмитрович
2014
Матеріали ІII Міжнародної науково - практичної конференції молодих учених "Зелений бізнес: життя заради майбутнього 2014"
т.1 c.7-9
63
Монографія
Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т.
Базилевич Віктор Дмитрович
Лютий Ігор Олексійович
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
ДННУ "Академія фінансового управління"
т.2 c.1-662
64
Монографія
Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сніжко Сергій Іванович
Харченко Тетяна Борисівна
2014
Starter Publ
c.1-216
65
Монографія
Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання.
Базилевич Віктор Дмитрович
Сніжко Сергій Іванович
Шевченко Ольга Григорівна
2014
Starter Publ
c.1-215
66
Навчальний посібник
Цінні папери: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Ковтун Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2013
К.: Знання України
т.1 c.1-791
67
Навчальний посібник
Посібник для депутатів місцевих рад з питань попередження та адаптації до зміни клімату
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Мельник Тетяна Григорівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сніжко Сергій Іванович
Харченко Тетяна Борисівна
Шевченко Ольга Григорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.1-33
68
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів за напрямом підготовки «Міжнародна економіка»
Базилевич Віктор Дмитрович
Кочкіна Наталія Юріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-58
69
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра для студентів за напрямом підготовки «Міжнародна економіка»
Базилевич Віктор Дмитрович
Кочкіна Наталія Юріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-74
70
Наукова стаття
Изменение климата города Киева: пути предупреждения и устранения негативных последствий
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2013
Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция
c.34-39
71
Наукова стаття
Synergetic paradigm of the development of the corporate structures
Базилевич Віктор Дмитрович
2013
Economica
т.85 c.111-117
72
Наукова стаття
Measurements systems to assess the level of market globalization
Базилевич Віктор Дмитрович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Ковтун Наталія Василівна
2014
Political science, international relations and security studies
c.237-251
73
Наукова стаття
Економіко-правові аспекти управління зміною клімату на урбанізованих територіях
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2013
STARTER
c.6-13
74
Наукова стаття
Climate change in Kyiv: Ways to counteract and minimize negative effects
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.152 c.6-12
75
Підручник
Страхові послуги Частина 1
Базилевич Віктор Дмитрович
Лобова Оксана Миколаївна
Моташко Тетяна Петрівна
Нечипоренко Віталій Ігорович
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тлуста Ганна Юріївна
Шолойко Антоніна Сергіївна
2014
Логос
т.1 c.1-496
76
Підручник
Страхові послуги Частина 2
Базилевич Віктор Дмитрович
Лобова Оксана Миколаївна
Моташко Тетяна Петрівна
Нечипоренко Віталій Ігорович
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тлуста Ганна Юріївна
Шолойко Антоніна Сергіївна
2014
Логос
т.2 c.1-544
77
Підручник
Інтелектуальна власність
Базилевич Віктор Дмитрович
2014
Знання
т.3 c.1-671
78
Підручник
Економічна теорія: Політекономія
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
2014
Знання
c.1-710
79
Матеріали конференції
«Зелені» освіта та культура - основа стратегії сталого розвитку
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2013
Proceedings of the Second International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20"
c.24-32
80
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр", спеціальність 8.03050401 – "Економіка підприємства", магістерська програма "Екологічне підприємництво"НМК
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Єгоров Валентин Олександрович
Красота Олена Вадимівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Филюк Галина Михайлівна
2013
Прінт-сервіс
c.1-60
81
Навчально-методичний комплекс
Економічна теорія: навчальна програма дисципліни для студентів неекономічних спеціальностей
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Сизоненко Віктор Онісимович
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-19
82
Навчально-методичний комплекс
Економічна теорія: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економічна теорія»
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-79
83
Наукова стаття
Новітні тенденції та протиріччя на страховому ринку України
Базилевич Віктор Дмитрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.133 c.5-8
84
Наукова стаття
Философская направленность экономико-методологических исследований
Базилевич Віктор Дмитрович
2012
Європейський вектор економічного розвитку: збірник наукових праць Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
т.2 c.14-17
85
Наукова стаття
Філософія економіки: від трансценденції до синергетики
Базилевич Віктор Дмитрович
2012
Людина в модифікаціях інформаційного світу: синергетичний аспект: збірник наукових праць
c.13-17
86
Наукова стаття
Філософія економіки як дискурс економічної теорії
Базилевич Віктор Дмитрович
2012
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.21 c.12-15
87
Наукова стаття
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХI століття
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
2013
Економічна теорія
т.1 c.111-118
88
Наукова стаття
П.П. Цитович «Обличчям до Європи»
Базилевич Віктор Дмитрович
2013
Вища школа
т.3 c.31-53
89
Наукова стаття
Філософсько-економічне мислення. Методологічний аспект
Базилевич Віктор Дмитрович
2013
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Міжнародні філософсько-економічні читання
c.20-24
90
Наукова стаття
Современная экономическая теория: в поисках новой парадигмы
Базилевич Віктор Дмитрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.146 c.5-7
91
Наукова стаття
Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів
Базилевич Віктор Дмитрович
Осецький Валерій Леонідович
2013
Фінанси України
т.5 c.19-30
92
Наукова стаття
The Evolution of Theoretical Approaches of the Corporations` Analysis
Базилевич Віктор Дмитрович
2013
The USV Annals of Economics and Public Administration
т.13 c.76-85
93
Підручник
Економічна теорія: Політекономія
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
2012
Знання
т.8 c.1-702
94
Практикум
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2013
Знання
c.1-791
95
Розділ монографії
Synergetic management practices for raising economic competitiveness
Базилевич Віктор Дмитрович
Старостіна Алла Олексіївна
2013
Contemporary economies in the face of new challenges : economic, social and legal aspects / eds. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek - Cracow University of Economics.
c.145-157
96
Розділ монографії
Философия экономики в системе самосознания общества
Базилевич Віктор Дмитрович
2013
Постреформизм и развитие
c.285-289
97
Тези
Еколого-економічна освіта та її роль у вирішенні екологічних проблем в Україні
Базилевич Віктор Дмитрович
2013
Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини: збірник наукових праць
c.9-11
98
Монографія
Економіст І.В.Вернадський
Базилевич Віктор Дмитрович
2012
Знання
c.1-59
99
Монографія
Философия економики
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2011
Рыбари
c.1-927
100
Навчальний посібник
Страхування: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Нечипоренко Віталій Ігорович
Приказюк Наталія Валентинівна
Старостіна Алла Олексіївна
Черняк Олександр Іванович
Шпирко Віктор Васильович
2011
К.: Знання України
т.2 c.607.0000
101
Навчальний посібник
Історія економічних учень: хрестоматія
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
2011
Знання
c.1-1198
102
Навчальний посібник
Мікроекономіка: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Слухай Сергій Васильович
2012
Знання
c.1-491
103
Наукова стаття
Екологічне регулювання як складова екологічного підприємництва
Базилевич Віктор Дмитрович
Харіна Олена Олегівна
2011
К: Обрії
c.85-88
104
Наукова стаття
Еколого-економічна освіта в контексті глобалізаційних викликів
Базилевич Віктор Дмитрович
2011
Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.11-14
105
Наукова стаття
«Філософія господарства» С.М.Булгакова: неокласичний погляд на економічну діяльність
Базилевич Віктор Дмитрович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.131 c.5-11
106
Наукова стаття
Концентрація в банківському секторі України: сучасний стан та шляхи регулювання
Базилевич Віктор Дмитрович
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2012
Банківська справа
т.2 c.3-18
107
Наукова стаття
Економічне знання в парадигмі синергетики
Базилевич Віктор Дмитрович
2012
Синергетика і освіта. Міжнародна науково-практична конференція
c.14-20
108
Наукова стаття
До 60-річчя від дня народження і 35-річчя науково-педагогічної діяльності В.Г.Бодрова
Базилевич Віктор Дмитрович
2012
Економічна теорія
т.1 c.109-110
109
Наукова стаття
Проблеми оцінки охорони і захисту прав об’єктів інтелектуальної власності в Україні
Базилевич Віктор Дмитрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.142 c.5-9
110
Наукова стаття
Экологический императив экономического образования с учетом глобализационных требований
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2012
Современные проблемы географии, экологии и природопользования
c.716-721
111
Підручник
Економічна теорія: Політекономія
Базилевич Віктор Дмитрович
2012
Знання
т.8 c.1-702
112
Підручник
Цінні папери
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2011
К.: Знання України
c.1-1094
113
Розділ монографії
Экономика цивилизаций в глобальном измерении
Базилевич Віктор Дмитрович
2011
ТЕИС
c.165-189
114
Тези
Еколого-економічна освіта в контексті цивілізаційних викликів //Матеріали Міжнародної науково-прак-тичної конфе-енції. За ред. В.Д.Базилевича та Д.Вальтера
Базилевич Віктор Дмитрович
2011
115
Тези
Світоглядна парадигма еколого-економічного розвитку України
Базилевич Віктор Дмитрович
2012
Матеріали I Міжнародної науково - практичної конференції молодих учених "Зелений бізнес: життя заради майбутнього"
c.10-12
116
Тези
Ефективність рециклінгу твердих побутових відходів як фактор розвитку екологічно спрямованого підприємництва
Базилевич Віктор Дмитрович
2012
К: Обрії
c.226-229
117
Тези
Економічна ефективність гірничозбагачувальних підприємств України
Базилевич Віктор Дмитрович
2012
К: Обрії
c.112-114
118
Тези
Державна підтримка екологічного підприємництва: необхідність та основні напрями
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
2012
К: Обрії
c.213-216
119
Тези
Виробництво екологічно чистої продукції в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Базилевич Віктор Дмитрович
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2012
К: Обрії
c.249-251
120
Тези
Екологічний аудит як інструмент охорони сільськогосподарських земель
Базилевич Віктор Дмитрович
Гончаренко Наталія Володимирівна
2012
К: Обрії
c.114-116
121
Тези
Еколого-економічні аспекти регулювання якості продукції на вітчизняних молокопереробних підприємствах
Базилевич Віктор Дмитрович
Харіна Олена Олегівна
2012
К: Обрії
c.252-254
122
Тези
Еколого-економічні аспекти регулювання якості молочної продукції
Базилевич Віктор Дмитрович
Харіна Олена Олегівна
2012
К: Обрії
c.252-254
123
Довідник
Жасыл бизнес түсініктеме сөздігі: украин-қазақ-неміс-орыс және ағылшын тілдерінде
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2011
Форма плюс
c.1-614
124
Енциклопедія
Фінанси Бюджет Податки. Національна та міжнародна технологія. У 3-х томах. За ред. Т.І.Єфименко. Єнциклопедія. Вернадський І.В. (1821-1884)
Базилевич Віктор Дмитрович
2010
125
Енциклопедія
Фінанси Бюджет Податки. Національна та міжнародна технологія. У 3-х томах. За ред. Т.І.Єфименко. Єнциклопедія. Воблий К.Г. (1876-1947)
Базилевич Віктор Дмитрович
2010
126
Матеріали конференції
Экономико-правовой механизм регулирования авторского права в Украине
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
2011
Актуальные проблемы интеллектуальной собственности: Международная научно-практическая конференция
т.18 c.142-148
127
Монографія
Философия экономики. История
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2011
Рыбари
c.1-927
128
Монографія
Экономика цивилизаций в глобальном измерении. - Москва «ТЕИС»
Базилевич Віктор Дмитрович
2011
Current problems in information and computational technologies
c.768.0000
129
Наукова стаття
Плідний синтез теорії та практики трансформаційних змін в Україні
Базилевич Віктор Дмитрович
2010
Економіка України
т.12 c.85-88
130
Наукова стаття
Фінанси Бюджет Податки. Національна та міжнародна технологія. У 3-х томах. За ред. Т.І.Єфименко. Єнциклопедія. Балудянський М.А. (1769-1847)
Базилевич Віктор Дмитрович
2010
131
Наукова стаття
Фінанси Бюджет Податки. Національна та міжнародна технологія. У 3-х томах. За ред. Т.І.Єфименко. Єнциклопедія. Бунге М.Х. (1823-1895)
Базилевич Віктор Дмитрович
2010
132
Наукова стаття
Нові підходи в системі сучасного економічного знання
Базилевич Віктор Дмитрович
Ігнатюк Анжела Іванівна
2011
Економіка України
т.4 c.91-95
133
Підручник
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2011
Знання
c.1-1090
134
Словник
Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. За ред. Т.І. Єфименко .- Ін-т світ. Екон. І міжнар. Відносин НАНУ, ДННУ “Акад. фін. управління”
Базилевич Віктор Дмитрович
Лютий Ігор Олексійович
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
Current problems in information and computational technologies
c.684.0000
135
Словник
Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-казахський
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-614
136
Словник
Жасыл бізнес түсініктеме сөздігі: украин-қазақ-неміс-орыс және ағылшын тілдерінде
Базилевич Віктор Дмитрович
2011
Типография Карагандинского экономического университета
c.1-614
137
Словник
Глосарій зеленого бізнесу: українсько-казахсько-німецько-російсько-англійський
Базилевич Віктор Дмитрович
2011
Форма плюс
c.1-614
138
Словник
Жасыл бізнес тусініктеме сөздігі: украин-неміс-қазақ-орыс және ағылшын тілдерінде
Базилевич Віктор Дмитрович
Петровський Микола Васильович
2011
ФормаПлюс
в.1 c.1-614
139
Монографія
Метафизика экономики
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2010
140
Монографія
Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2010
УБС НБУ
c.1-463
141
Монографія
І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні
Базилевич Віктор Дмитрович
Короткий Віктор Андрійович
Осецький Валерій Леонідович
2009
К.: Знання
c.1-862
142
Навчальний посібник
Макроекономіка
Базилевич Віктор Дмитрович
Баластрик Лариса Олександрівна
2009
К.: Атіка
c.1-368
143
Навчальний посібник
Макроекономіка: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Баластрик Лариса Олександрівна
2010
Знання
т.2 c.1-550
144
Навчальний посібник
Економічна теорія: політекономія
Базилевич Віктор Дмитрович
Баластрик Лариса Олександрівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Красота Олена Вадимівна
Осецький Валерій Леонідович
2010
К.: Знання
c.1-494
145
Наукова стаття
Інтелектуальний продукт та інтелектуальний товар: специфіка генезису
Базилевич Віктор Дмитрович
2009
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Міжнародні філософсько-економічні читання
c.245-252
146
Наукова стаття
Зміни базової парадигми економічної освіти – основа забезпечення сучасного рівня підготовки спеціалістів
Базилевич Віктор Дмитрович
2009
Вища школа
c.31-35
147
Наукова стаття
Перша в Україні
Базилевич Віктор Дмитрович
2010
Газета «Київський університет»
c.1.0000
148
Наукова стаття
Екологічний менеджмент та підприємництво: Нові перспективи української освіти
Базилевич Віктор Дмитрович
2010
"Освіта України"
c.6
149
Наукова стаття
Класична економічна університетська освіта як фактор конкурентоспроможності
Базилевич Віктор Дмитрович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.94 c.0.0000
150
Наукова стаття
Новий підхід до змісту та методики викладання макроекономіки
Базилевич Віктор Дмитрович
2010
Економіка України
c.93.0000
151
Наукова стаття
Екологічний імператив економічної освіти в контексті глобалізаційних викликів
Базилевич Віктор Дмитрович
2010
Вісник НАН України
c.15.0000
152
Словник
Глосарій зеленого бізнесу: україно-німецько-російсько-англійський
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Петровський Микола Васильович
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2010
Знання
c.518
153
Словник
Вигодонабувач, Пільги у страхуванні
Базилевич Віктор Дмитрович
Лобова Оксана Миколаївна
Пікус Руслана Володимирівна
2010
Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія
т.2 c.1-684
154
Монографія
Економіст Вернадський Іван Васильович
Базилевич Віктор Дмитрович
2009
155
Наукова стаття
Роздуми про економіку
Базилевич Віктор Дмитрович
Красота Олена Вадимівна
2009
Країна знань
c.30.0000
156
Наукова стаття
Життєздатна сила знань
Базилевич Віктор Дмитрович
2009
157
Наукова стаття
Суспільству знань інноваційного економіста
Базилевич Віктор Дмитрович
2009
Освіта
c.4.0000
158
Підручник
Экономическая теория: политэкономия
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
2009
Рыбари
c.1-870
159
Монографія
Чи можлива метафізика економіки? // Філософська думка.
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2008
160
Навчальний посібник
Практикум з мікроекономіки
Базилевич Віктор Дмитрович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Слухай Сергій Васильович
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-303
161
Наукова стаття
Яке воно, сучачне економічне мислення?
Базилевич Віктор Дмитрович
2008
Віче : громад.-політ. і теорет. журн.
c.40.0000
162
Наукова стаття
Інтелектуальна діяльність в контексті глобалізаційних процесів // Вища школа
Базилевич Віктор Дмитрович
2008
163
Наукова стаття
Новейшие тенденции развития мирового страхового рынка
Базилевич Віктор Дмитрович
2008
Страховое дело
в.1 c.5-10
164
Наукова стаття
Економіко-філософські концепти інноваційного мислення в трансформаціях когнітивного типу // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму.
Базилевич Віктор Дмитрович
2008
165
Наукова стаття
Институт страхования – иммунная система экономической и общественной жизни
Базилевич Віктор Дмитрович
2008
Страховое дело
в.1
166
Наукова стаття
Инновация, смысл и назначение в экономической теории
Базилевич Віктор Дмитрович
2008
Философия хозяйства
167
Підручник
Економічна теорія: Політекономія. Підручник
Базилевич Віктор Дмитрович
2008
Знання
т.7 c.1-340
168
Підручник
Макроекономіка: Підручник
Базилевич Віктор Дмитрович
2008
Знання
c.1-703
169
Підручник
Страхування: Підручник
Базилевич Віктор Дмитрович
2008
Знання
c.1-1019
170
Підручник
Інтелектуальна власність: Підручник
Базилевич Віктор Дмитрович
2008
Знання
т.2 c.1-431
171
Підручник
Мікроекономіка
Базилевич Віктор Дмитрович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Слухай Сергій Васильович
2008
Знання
т.2 c.1-680
172
Підручник
Ринкова економіка: основні поняття і категорії.
Базилевич Віктор Дмитрович
2008
Знання
c.1-263
173
Підручник
Іпотечний ринок.
Базилевич Віктор Дмитрович
2008
Знання
c.1-717
174
Підручник
Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку.
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2008
К.: Знання України
c.1-687
175
Підручник
Страхова справа.
Базилевич Віктор Дмитрович
2008
Знання
т.6 c.1-351
176
Хрестоматія
Історія економічних учень: хрестоматія
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-782
177
Монографія
Страхова справа
Базилевич Віктор Дмитрович
2002
178
Монографія
Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес
Базилевич Віктор Дмитрович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Литвиненко Тетяна Миколаївна
Пікус Руслана Володимирівна
Ставицький Андрій Володимирович
2006
Знання
c.1-326
179
Монографія
Природні монополії.
Базилевич Віктор Дмитрович
Филюк Галина Михайлівна
2006
Знання
180
Монографія
С.Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття.
Базилевич Віктор Дмитрович
2006
181
Монографія
Метафізика економіки
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2006
182
Монографія
Є.Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Нестеренко Олена Петрівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Черняк Олександр Іванович
Чорноус Галина Олександрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2007
Знання
т.1 c.1-919
183
Монографія
Метафізика економіки.
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2007
184
Монографія
Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності
Базилевич Віктор Дмитрович
2007
185
Монографія
Страхуваня у Великій Британії у підручнику Страхова справа
Базилевич Віктор Дмитрович
Петровський Микола Васильович
2007
186
Монографія
Foreward. с. 10-68 у колективній монографії: Є. Слуцький Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності. (колективна монографія під ред. проф. Базилевича В.Д.)
Базилевич Віктор Дмитрович
Петровський Микола Васильович
2007
187
Наукова стаття
У пошуках сучасної парадигми
Базилевич Віктор Дмитрович
2000
188
Наукова стаття
Система реструктуризації банківського сектору та її вплив на макроекономічний розвиток: досвід 24 країн
Базилевич Віктор Дмитрович
Дорошенко Ірина Юріївна
2000
189
Наукова стаття
Закономірності розвитку національного ринку в глобалізованому світі
Базилевич Віктор Дмитрович
2004
Економіка і управління
c.5.0000
190
Наукова стаття
Утвердження нової філософії економічної освіти як чинник інноваційного майбутнього України
Базилевич Віктор Дмитрович
2005
Українознавство
c.74.0000
191
Наукова стаття
Розвиток внутрішнього ринку в умовах глобалізації: тенденції та суперечності
Базилевич Віктор Дмитрович
2005
192
Наукова стаття
Розвиток внутрішнього ринку в умовах глобалізації: тенденції та суперечності. Стаття у зб. Європейський вектор економічного розвитку.
Базилевич Віктор Дмитрович
2005
193
Наукова стаття
Розвиток економічної науки і освіти в Україні в контексті інтелектуального спадку М.Х.Бунге
Базилевич Віктор Дмитрович
2006
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.7.0000
194
Наукова стаття
Другі „Бунгівські читання”
Базилевич Віктор Дмитрович
2006
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.4.0000
195
Підручник
Мікроекономіка
Базилевич Віктор Дмитрович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Слухай Сергій Васильович
2007
Знання
c.1-677
196
Монографія
М.Бунге: сучасний дискурс
Базилевич Віктор Дмитрович
Осецький Валерій Леонідович
2005
К.: Знання
c.1-697
197
Монографія
С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття
Базилевич Віктор Дмитрович
Богуславський Олександр Володимирович
2006
К.: Знання України
т.1 c.1-903
198
Наукова стаття
Роздержавлення природних монопольних структур в Україні
Базилевич Віктор Дмитрович
Филюк Галина Михайлівна
2002
Економіка України
199
Наукова стаття
Еволюція парадигми економічної теорії та її вплив на життєздатність економічних систем
Базилевич Віктор Дмитрович
2000
Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття
c.18-22
200
Наукова стаття
Економічна концентрація та її вплив на еконмічне середовище
Базилевич Віктор Дмитрович
Филюк Галина Михайлівна
2000
Вісник КДТЕУ
c.42-50

Повернення до списку

Вгору