Автори, співробітники Університету

Байдарова Ольга Олегівна

Ідентифікатор автора: 28682
Кількість пошукових запитів автора: 499

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: професійна рефлексія соціального працівника; супервізія в соціальній роботі; професійна підготовка соціальних працівників; ціннісно-етичне забезпечення соціальної роботи; методологічна розробка новітніх практик соціальної роботи.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 52, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 0, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 18, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Чи відповідна модель професійних компетентностей потребам фахівців сфери захисту прав та інтересів дітей в Україні?
Байдарова Ольга Олегівна
2020
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
в.1-2 c.80-96
2
Наукова стаття
Компетентнісний підхід у підготовці соціальних працівників до роботи в сфері захисту прав дітей
Байдарова Ольга Олегівна
2020
Pedagogical and psychological education as a component of the education system in Ukraine and EU countries
c.20-24
3
Тези
Розвиток соціального капіталу громади в діяльності фахівця із соціальної роботи
Байдарова Ольга Олегівна
2020
Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.9-11
4
Тези
Освітні характеристики фахівців сфери захисту прав дітей в Україні
Байдарова Ольга Олегівна
2020
Освітні характеристики фахівців сфери захисту прав дітей в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.7-11
5
Матеріали конференції
Розробка моделі навчання базових компетентностей фахівців сфери захисту прав дітей: етапна рефлексія
Байдарова Ольга Олегівна
2019
Ринок освітніх послуг: виклики сучасності: Науково-практична конференція з міжнародною участю
c.34-35
6
Наукова стаття
Як побудувати дієву модель професійних компетентностей фахівців cфери захисту прав та інтересів дітей в Україні?
Байдарова Ольга Олегівна
2019
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
в.1 c.42-59
7
Наукова стаття
Використання інтернет-технологій для розвитку соціальних послуг в громаді для дітей з інвалідністю та їх сімей
Байдарова Ольга Олегівна
Лаврент’єва Дарія Дмитрівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота
в.2 c.6-12
8
Тези
Концепція соціальної інклюзії сімей з дітьми: проблеми впровадження
Байдарова Ольга Олегівна
2018
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.10-11
9
Тези
Модель базової компетентності працівників сфери захисту прав та інтересів дітей в Україні: процедурні аспекти розробки
Байдарова Ольга Олегівна
2019
Дитина у тривожному середовищі: розвивальні та відновлювальні практики (СEEPDR): Всеукраїнський форум
т.2 c.6-9
10
Тези
Особливості груп взаємопідтримки осіб, які пережили психотравмівні події
Байдарова Ольга Олегівна
2019
Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.97-98
11
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з реалізації програми наставництва над дітьми
Байдарова Ольга Олегівна
2017
Наставництво ГО «ОДНА НАДІЯ»
c.1-104
12
Розділ монографії
Mentor`s competence model used to build a relationship with a child living in a residential care institution
Байдарова Ольга Олегівна
Удовенко Юлія Миколаївна
2018
Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine
c.44-67
13
Тези
Кадрове забезпечення соціальної інклюзії: на межі соціальної роботи та освіти
Байдарова Ольга Олегівна
2018
Перспективи розвитку соціальної педагогіки в Україні: Круглий стіл
c.5-10
14
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення практики для студентів напряму підготовки 231 «Соціальна робота», за освітніми програмами «Соціальна педагогіка», «Соціальна реабілітація»
Байдарова Ольга Олегівна
Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна
Гук Ольга Федорівна
Кунцевська Анастасія Володимирівна
Токарук Людмила Степанівна
Чуйко Олена Василівна
2017
Логос
c.1-48
15
Наукова стаття
Соціальні медіа у соціальній роботі з молоддю зі слуховими порушеннями
Байдарова Ольга Олегівна
Лаврент’єва Дарія Дмитрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота
в.1 c.39-44
16
Наукова стаття
Педагогічне наставництво у вимірах діяльнісно-особистісного підхіду
Байдарова Ольга Олегівна
Гук Ольга Федорівна
Удовенко Юлія Миколаївна
2017
Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics: International research and practice conference
c.99-103
17
Тези
Стигматизація підлітками однолітків за ознаками зовнішності
Байдарова Ольга Олегівна
Клиш Ірина Олесівна
2017
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.19 c.23-25
18
Тези
Поняття громади, відповідальної за безпеку і благополуччя дитини: психологічний вимір
Байдарова Ольга Олегівна
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.18-21
19
Тези
Забезпечення участі дитини у реалізації її прав в Україні
Байдарова Ольга Олегівна
2016
Права дитини: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.6-8
20
Тези
Захист дітей в системі забезпечення соціальної безпеки
Байдарова Ольга Олегівна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.7-9
21
Матеріали конференції
Особливості фасилітації кризових груп взаємопідтримки
Байдарова Ольга Олегівна
2016
Соціальна робота в контексті соціокультурних змін: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.1 c.13-19
22
Наукова стаття
Модель компетентності прийомних батьків та батьків-вихователів в опіці над дітьми, які зазнали насильства
Байдарова Ольга Олегівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.1 c.14-16
23
Тези
Соціально-психологічна допомога сім’ям у кризових ситуаціях
Байдарова Ольга Олегівна
2016
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.18 c.10-12
24
Тези
Психологічна допомога у відкритих групах в умовах кризової ситуації
Байдарова Ольга Олегівна
2015
Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.10-14
25
Тези
Проблеми та перспективи становлення концепції професійного волонтерства
Байдарова Ольга Олегівна
2015
Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС
c.129-130
26
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання курсових робіт студентами І, ІІ, ІІІ курсів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Байдарова Ольга Олегівна
Люта Леся Петрівна
Чуйко Олена Василівна
2013
Салютіс-Принт
c.1-26
27
Наукова стаття
Поняття компетентності прийомних батьків і батьків-вихователів в опіці над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
Байдарова Ольга Олегівна
2014
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.35 c.6-14
28
Наукова стаття
Використання технології позиціонування в організаційно-діяльнісній грі у прикладному соціально-психологічному дослідженні
Байдарова Ольга Олегівна
2014
Перспективи розвитку науково-практичних досліджень у сфері гуманітарних та суспільних наук: Міжнародна науково-практична конференція
c.127-133
29
Наукова стаття
Superwizja pracy socjalnej na Ukrainie
Байдарова Ольга Олегівна
2014
Superwizja pracy socjalnej
c.102-109
30
Наукова стаття
Проблеми професійного самовизначення та включення у професійну практику студентів спеціальності «соціальна робота»
Байдарова Ольга Олегівна
2014
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки
т.1 в.121 c.20-24
31
Наукова стаття
Запровадження супервізії у соціальній роботі: бар’єри та ресурси
Байдарова Ольга Олегівна
2014
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: збірник
в.1 c.29-35
32
Підручник
Рефлексивні аспекти діяльності соціального працівника
Байдарова Ольга Олегівна
2014
Психологія соціальної роботи
c.337-359
33
Підручник
Супервізія в соціальній роботі
Байдарова Ольга Олегівна
2014
Психологія соціальної роботи
c.423-445
34
Тези
Професійна рефлексія в соціальній роботі
Байдарова Ольга Олегівна
2014
Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
c.5-8
35
Наукова стаття
Складна життєва ситуація як конструкт буденної свідомості
Байдарова Ольга Олегівна
2013
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.7 c.0.0000
36
Наукова стаття
Наставництво як форма соціальної підтримки випускників інтернатних закладів
Байдарова Ольга Олегівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
c.64.0000
37
Наукова стаття
Проблеми професіоналізації майбутніх соціальних працівників в умовах вищого навчального закладу
Байдарова Ольга Олегівна
2012
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.7 c.16.0000
38
Наукова стаття
Супервізія як необхідна умова формування екологічної взаємодії консультанта з клієнтом
Байдарова Ольга Олегівна
2012
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.7 в.29 c.7-20
39
Наукова стаття
Проблеми ціннісно-етичного забезпечення соціальної роботи в Україні
Байдарова Ольга Олегівна
2011
Актуальні питання сучасної біомедичної етики та деонтології: Науково-практичний семінар
c.7-8
40
Тези
Дослідження культурно-історичних умов формування сучасної особистості
Байдарова Ольга Олегівна
2011
Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства: Міжнародна наукова конференція
c.143-145
41
Наукова стаття
Перспективи дослідження професійної рефлексії в супервізії соціального працівника
Байдарова Ольга Олегівна
2010
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.10 c.12-24
42
Тези
Професійна рефлексія соціального працівника в контексті дослідницької методології проблематизації
Байдарова Ольга Олегівна
2010
Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства: Міжнародна наукова конференція
c.150-151
43
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 6.130102 «Соціальна робота» з курсу «Вікова психологія»
Байдарова Ольга Олегівна
2009
Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України
c.1-36
44
Наукова стаття
Система рефлексивних уявлень соціального працівника щодо професійної ситуації соціального втручання
Байдарова Ольга Олегівна
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
в.447-448 c.79-82
45
Наукова стаття
Експериментальне дослідження професійної рефлексії соціального працівника, що забезпечує здійснення соціального втручання
Байдарова Ольга Олегівна
2008
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.7 в.15 c.13-17
46
Тези
Рефлексивна здатність як складова професійної компетентності ефективного соціального працівника
Байдарова Ольга Олегівна
2008
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.4, ч.2 c.227-228
47
Наукова стаття
Рефлексивні компоненти взаємодії соціального працівника і клієнта у процесі соціального втручання
Байдарова Ольга Олегівна
2007
Практична психологія та соціальна робота
в.4 c.4-9
48
Наукова стаття
Професійна рефлексія в самоорганізації діяльності соціального працівника щодо вирішення проблемної ситуації
Байдарова Ольга Олегівна
2007
Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України
в.35 c.233-241
49
Наукова стаття
Особливості професійної рефлексії соціального працівника під час роботи з девіантами
Байдарова Ольга Олегівна
2007
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т. ХІІ. Психологія творчості
т.9 в.7 c.7-15
50
Наукова стаття
Застосування тренінгових технологій для розвитку професійної самосвідомості соціальних працівників
Байдарова Ольга Олегівна
2007
Вища освіта України
т.6 в.3 c.9-13
51
Наукова стаття
Рефлексія як основа самоорганізації діяльності соціального працівника
Байдарова Ольга Олегівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
в.27-28 c.120-123
52
Тези
Рефлексивні компоненти соціального втручання
Байдарова Ольга Олегівна
2006
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.8 c.97-99

Повернення до списку

Вгору