Автори, співробітники Університету

Балан Валерій Григорович
Balan Valeryi

Ідентифікатор автора: 28709
Author Identifier Number Scopus: 7005705461 →
Кількість пошукових запитів автора: 1236
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: сучасні інформаційні системи і технології в менеджменті, проблеми стратегічного управління

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 104, з них наукових статей (наукові публікації) - 46, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 23, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Застосування інструментів нечіткої логіки у формуванні місії підприємства
Балан Валерій Григорович
2020
Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.22-25
2
Матеріали конференції
Застосування нечітко-множинних моделей у стратегічному управлінні підприємствами
Балан Валерій Григорович
2020
Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.116-119
3
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій»
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Фірсова Світлана Германівна
2020
Наукова столиця
c.1-44
4
Наукова стаття
Fuzzy Grow Model for estimating the attractiveness of the enterprise strategic areas
Балан Валерій Григорович
Бабенко Дмитро Миколайович
2020
Modern science: problems and innovations: International scientific and practical conference
в.2 c.776-782
5
Наукова стаття
Формування стратегічних цілей підприємства на основі Fuzzy DEMATEL-методу
Балан Валерій Григорович
2020
Science, society, education: topical issues and development prospects: International scientificand practical conference
в.6 c.892-896
6
Наукова стаття
Оцінювання привабливості стратегічних зон господарювання підприємства засобами нечітко-множинної теорії
Балан Валерій Григорович
2020
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління
т.31 в.3 c.114–120
7
Наукова стаття
Інструментарій нечіткої логіки у формуванні стратегічних цілей підприємства
Балан Валерій Григорович
2020
Причорноморські економічні студії
в.53 c.47-54
8
Наукова стаття
Нечітка модель оцінювання та вибору стратегій на основі модифікації квантитивної матриці стратегічного планування
Балан Валерій Григорович
2020
Проблеми системного підходу в економіці
в.3 (77) c.85–93
9
Наукова стаття
Нечіткий стратегічний аналіз внутрішнього середовища диверсифікованого підприємства
Балан Валерій Григорович
2020
Підприємництво та інновації: науковий журнал з питань економіки та бізнесу
в.12 c.95-101
10
Наукова стаття
Інструментарій теорії нечітких множин у конкурентному аналізі підприємств
Балан Валерій Григорович
2020
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
в.45
11
Наукова стаття
Стратегічний аналіз зовнішнього оточення підприємства на основі нечітких даних
Балан Валерій Григорович
2020
Економічний простір
в.156 c.109-115
12
Наукова стаття
Методичний підхід до вибору партнерів по стратегічному альянсу на основі нечіткої логіки
Балан Валерій Григорович
2020
Вісник соціально-економічних досліджень Одеського національного економічного університету
в.2 (75) c.111-118
13
Наукова стаття
Застосування нечітких методів багатокритерійного аналізу в конкурентному аналізі підприємств
Балан Валерій Григорович
2020
Економіка в контексті глобальних змін суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
c.40-44
14
Матеріали конференції
Модифікація SPACE-аналізу підприємства на основі сценарного підходу
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2019
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: Міжнародна науково-практична конференція
c.16-18
15
Матеріали конференції
Компаративне оцінювання моделей збалансованого управління у стратегічному контролінгу
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2019
Economics. Finance. Business. Management, Proceedings of the 1 st International Economic Forum
т.1 в.1 c.127-128
16
Монографія
Create energy security strategy based on SPACE-analysis
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2019
Security of the XXI century: national and geopolitical aspects. Collective monograph. Nemoros s.r.o.
c.254-261
17
Навчальний посібник
Прийняття управлінських рішень. Навчальний посібник
Балан Валерій Григорович
2019
Наукова столиця
c.1-304
18
Наукова стаття
Компаративне оцінювання конкурентоспроможності підприємств у сфері освітніх IT-послуг
Балан Валерій Григорович
Подчерняєва Вікторія Олександрівна
2018
Ефективна економіка
в.12 c.12-18
19
Наукова стаття
Стохастичне моделювання процесу вибору та імплементації інформаційної системи управління на підприємстві
Балан Валерій Григорович
2019
Ефективна економіка
в.4 c.45-54
20
Наукова стаття
Multi-Criterian Evaluation of Innovation Projects of Metallurgical Enterprises
Балан Валерій Григорович
Кухта Павло Володимирович
Свідерська Світлана Євгеніївна
2019
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
в.24 c.26-33
21
Наукова стаття
Multi-Criteria Decision-Making Methodsfor Information Systems Selection in Enterprise
Балан Валерій Григорович
Приймак Василь Михайлович
Тимченко Інна Петрівна
2019
Формування ринкової економіки в Україні.
в.41 c.30-37
22
Монографія
Methodological aspects of assessment of research universities competitiveness
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
Козленко (Аврамчук) Анастасія Сергіївна
Козленко (Аврамчук) Анастасія Сергіївна
2018
Management of the 21st century: globalization challenges: monograph / in edition I. Markina
т.1 в.1 c.378-385
23
Навчальний посібник
Стратегічне управління. Практикум
Балан Валерій Григорович
2018
Наукова столиця
в.2 c.1-520
24
Навчальний посібник
Стратегічне управління. Друге видання
Балан Валерій Григорович
2018
Наукова столиця
c.1-520
25
Навчальний посібник
Стратегічне управління. Методи портфельного аналізу
Балан Валерій Григорович
2018
Наукова столиця
c.1-200
26
Тези
GERT-моделювання впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
Балан Валерій Григорович
2018
Економіка, фінанси, облік, маркетинг та менеджмент в Україні та закордоном: Міжнародна науково-практична конференція
c.45-46
27
Матеріали конференції
Застосування динамічного SPACE-аналізу при формуванні стратегії розвитку підприємства
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2017
Стратегія підприємства: підприємницький контекст: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.36-38
28
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для студентів напряму підготовки 6.030601«Менеджмент».
Балан Валерій Григорович
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-38
29
Наукова стаття
Компаративне оцінювання рівня інноваційного забезпечення сталого розвитку економіки
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
Андрусяк Ірина Володимирівна
2017
Маркетинг і менеджмент інновацій
т.1 в.3 c.354-364
30
Тези
Методика аналізу стратегічних розривів підприємства
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2017
Економіка, фінанси, облік, маркетинг та менеджмент в Україні та закордоном: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.24-27
31
Тези
Формування корпоративної стратегії підприємства
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2017
Економіка, фінанси, облік, маркетинг та менеджмент в Україні та закордоном: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.98-101
32
Наукова стаття
Partner Choice Multi-Criteria Model at the Strategic Business Alliances Forming
Балан Валерій Григорович
Кухта Павло Володимирович
Харламова Ганна Олексіївна
2016
Revista Economica
т.1 в.68 c.103-124
33
Наукова стаття
Методичний підхід до аналізу стратегічних розривів на основі модифікації BSC та методу DEMATEL
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2016
Причорноморські економічні студії
т.1 в.8 c.125-139
34
Наукова стаття
Формування стратегії розвитку підприємства на основі динамічного SPACE-аналізу
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2016
Схід : аналітично-інформаційний журнал
т.1 в.4 c.5-16
35
Наукова стаття
Теоретико-методичні аспекти формування та реалізації корпоративної стратегії вертикально-інтегрованого холдингу з використанням теорії нечіткої логіки
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2016
Економічний простір
т.1 в.113 c.26-37
36
Тези
Модель вибору партнерів при формуванні стратегічних бізнес-альянсів
Балан Валерій Григорович
2016
Європейські студії в університетах України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.115-117
37
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2015
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-38
38
Навчально-методичний комплекс
Стратегічне управління. Завдання Всеукраїнських олімпіад
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
2015
Київ: Аграр Медіа Груп
т.1 c.1-80
39
Наукова стаття
Interaction management of strategic business units of diversified enterprises under synergy
Балан Валерій Григорович
Горбась Ірина Миколаївна
2014
Journal L`Association 1901 “SEPIKE”. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics
т.7 c.49-54
40
Наукова стаття
Стратегия организационных изменений предприятий малого и среднего бизнеса
Балан Валерій Григорович
Приймак Василь Михайлович
2015
Инновационное развитие экономики : предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол. : Т.В. Борздова (отв. ред.) [и др.].
т.1 c.111-116
41
Навчальний посібник
Стратегічне управління. Практикум
Балан Валерій Григорович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-320
42
Навчально-методичний комплекс
Комплексне ситуаційне завдання Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління»
Балан Валерій Григорович
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-40
43
Наукова стаття
Концептуальний базис комунікативного менеджменту
Балан Валерій Григорович
Приймак Василь Михайлович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.161 c.39-44
44
Тези
Метод VIKOR у компаративному аналізі конкурентоспроможності підприємств
Балан Валерій Григорович
Приймак Василь Михайлович
2014
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 14-15 листопада 2014 р.)
т.1 c.33-36
45
Навчальний посібник
Стратегічне управління: навчально-методичний посібник для виконання індивідуальних завдань (для студентів економічних спеціальностей)
Балан Валерій Григорович
2013
К.: Нічлава
c.1-88
46
Навчально-методичний комплекс
Комплексне творче ситуаційне завдання практичного туру ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”)
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-12
47
Наукова стаття
Сучасне розуміння поняття "організаційних інновацій" у контексті дослідження систем менеджменту якості
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.4 (145) c.43-46
48
Наукова стаття
Процеси злиття та поглинання в контексті економічної безпеки держави
Балан Валерій Григорович
2013
Ефективна економіка
т.7 c.54-59
49
Наукова стаття
Методика оцінювання потенціалу синергізму угод злиття та поглинання
Балан Валерій Григорович
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.18 c.45-50
50
Наукова стаття
Профессиональные компетенции современного менеджера
Балан Валерій Григорович
Приймак Василь Михайлович
2013
Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука : сборник научных статей
т.1 c.301-304
51
Наукова стаття
Comparative analysis of the prospects of Ukrainian coal mines based on COPRAS-G method
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
2013
Ekonomika
т.92 c.100-113
52
Тези
Методика оцінювання перспективності вугледобувних підприємств на основі методу COPRAS - G
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
2013
Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.294-296
53
Матеріали конференції
Організаційні інновації та управління якістю
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
c.29-30
54
Навчально-методичний комплекс
Комплексне творче ситуаційне завдання практичного туру ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Менеджмент організацій” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”)
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Приймак Василь Михайлович
2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-14
55
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для студентів спеціальності 6.050200 "Менеджмент організацій"
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2012
К.: Нічлава
т.1 в.1 c.1-32
56
Наукова стаття
Оцінювання об'єктів інтелектуальної власності у формуванні конкурентної стратегії підприємства
Балан Валерій Григорович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.30.0000
57
Наукова стаття
Методика ідентифікації стану енергозабезпечення економіки України
Балан Валерій Григорович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.16.0000
58
Наукова стаття
Компаративний аналіз привабливості стратегічних зон господарювання підприємства
Балан Валерій Григорович
2012
Проблеми науки
т.4 c.28-33
59
Наукова стаття
Реінжиніринг в системі стратегічного управління підприємства
Балан Валерій Григорович
Ситницький Максим Васильович
2012
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.3 c.406-414
60
Наукова стаття
Role of portfolio analysis in formation of enterprise competitive strategies
Балан Валерій Григорович
Ситницький Максим Васильович
2012
Актуальні проблеми економіки
т.5 c.141-148
61
Наукова стаття
Развитие креативности в инновационном менеджменте предприятия
Балан Валерій Григорович
Приймак Василь Михайлович
2012
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: сборник научных статей ІІІ Международной научной конференции, Брест, 26 -28 мая
т.1 c.34-36
62
Тези
Методическое обеспечение управления взаимодействием стратегических зон хозяйствования диверсифицированного предприятия
Балан Валерій Григорович
Горбась Ірина Миколаївна
2012
Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления: Научно-практическая конференция
т.1 c.164-165
63
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Герасименко Оксана Олександрівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
64
Навчальний посібник
Моделі теорії прийняття управлінських рішень: навчально-методичний посібник з курсу «Прийняття управлінських рішень» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»
Балан Валерій Григорович
2011
К.: Нічлава
c.1-100
65
Наукова стаття
Стохастичне моделювання портфельного аналізу
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
2011
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
c.56-60
66
Наукова стаття
Методика оцінювання конкурентоспроможності підприємств
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
2011
Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання: Міжнародна науково-практична конференція
в.4 c.111-117
67
Наукова стаття
Феномен креативності в інноваційному менеджменті
Балан Валерій Григорович
2011
Синергетика і творчість
c.184-192
68
Наукова стаття
Методичне забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств
Балан Валерій Григорович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.121 c.19.0000
69
Наукова стаття
Моделювання процесу формування та вибору стратегій розвитку підприємства
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.121 c.24-27
70
Наукова стаття
Методичне забезпечення оцінювання конкурентоспроможності підприємств
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.25 c.33-42
71
Тези
Особливості підвищення конкурентоспроможності підприємств
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
2011
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірка праць науково-практичної конференції
в.7 c.151
72
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для студентів спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій»
Балан Валерій Григорович
Євтушевський Володимир Андрійович
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Фірсова Світлана Германівна
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-28
73
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для спеціальності 6.050200
Балан Валерій Григорович
Євтушевський Володимир Андрійович
Ковальська Кристина Валентинівна
Фірсова Світлана Германівна
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-28
74
Навчально-методичні праці
Прийняття управлінських рішень: навчально-методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»
Балан Валерій Григорович
2010
К.: Нічлава
c.1-44
75
Наукова стаття
Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємств
Балан Валерій Григорович
2010
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
76
Навчально-методичний комплекс
Планування НДДКР: навчально-методичний посібник для виконання індивідуальних завдань для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»
Балан Валерій Григорович
2009
К.: Нічлава
c.1-64
77
Наукова стаття
Стохастичне моделювання процесу розробки й впровадження системи збалансованих показників у банківських установах.
Балан Валерій Григорович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.37.0000
78
Навчальний посібник
Прийняття управлінських рішень. Методи, моделі, терміни, поняття, категорії. Тестові завдання. Ділові ігри
Балан Валерій Григорович
2008
К.: Нічлава
c.1-465
79
Наукова стаття
Обґрунтування проектних рішень в інноваційній діяльності підприємства
Балан Валерій Григорович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.99 c.6.0000
80
Наукова стаття
Методичне забезпечення оцінки стратегічної гнучкості вітчизняних підприємств
Балан Валерій Григорович
Ситницький Максим Васильович
2008
Вiсник Антимонопольного комiтету України “Конкуренцiя”
в.2 c.23-31
81
Навчальний посібник
Функції та їх графіки на вступних іспитах: навчальний посібник
Балан Валерій Григорович
2007
Альфа
c.1-248
82
Навчальний посібник
Математика. Письмовий іспит (з тестуванням). Зразки екзаменаційних білетів з розв’язками
Балан Валерій Григорович
Комашко Олег Валентинович
Черняк Олександр Іванович
Чорноус Галина Олександрівна
2007
Альфа
c.1-228
83
Навчальний посібник
Числові нерівності на вступних іспитах: навчальний посібник
Балан Валерій Григорович
2007
Альфа
c.1-104
84
Навчально-методичний комплекс
Інформаційні системи у менеджменті
Балан Валерій Григорович
Приймак Василь Михайлович
2007
К.: Нічлава
т.1 в.1 c.1-55
85
Монографія
Методологія прийняття рішень в інноваційній діяльності
Балан Валерій Григорович
2006
Управління інноваціями в сучасній організації під редакцією В.А.Євтушевського
86
Навчальний посібник
Інформаційні системи і технології у менеджменті: методичний посібник для проведення лабораторних робіт
Балан Валерій Григорович
Сорока Петро Миколайович
2006
Національний аграрний університет
c.1-168
87
Навчальний посібник
Математика. Вказівки до складання усного іспиту. Програма для вступників. Зразки екзаменаційних білетів 2001-2005 рр.
Балан Валерій Григорович
Горбунов Олег Андрійович
Комашко Олег Валентинович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Черняк Олександр Іванович
Чорноус Галина Олександрівна
2006
Альфа
c.1-105
88
Навчальний посібник
Математика. Визначення. Теореми. Формули. Співвідношення: навчальний посібник
Балан Валерій Григорович
2006
Альфа
c.1-92
89
Навчальний посібник
Квадратний тричлен з параметром на вступних іспитах
Балан Валерій Григорович
2006
Альфа
90
Навчальний посібник
Текстові задачі на вступних іспитах
Балан Валерій Григорович
2006
Альфа
c.1-155
91
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Економічний ризик»
Балан Валерій Григорович
Камінський Андрій Борисович
2006
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Науково-методичний комплекс)
c.1-34
92
Навчальний посібник
Усний іспит з математики. Вказівки до складання. Програма для вступників. Зразки екзаменаційних білетів 2001-2004 рр.
Балан Валерій Григорович
Горбунов Олег Андрійович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Черняк Олександр Іванович
Чорноус Галина Олександрівна
2005
Альфа
c.1-94
93
Наукова стаття
Методичні підходи до визначення рейтингів корпоративного управління акціонерними товариствами
Балан Валерій Григорович
2005
Теоретичні та прикладні питання економіки
94
Наукова стаття
Використання методів нечіткої логіки в оцінці конкурентоспроможності торгових марок
Балан Валерій Григорович
Бутенко Наталія Василівна
2005
Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України
в.5
95
Наукова стаття
Особливості прийняття рішень в управлінні акціонерними товариствами
Балан Валерій Григорович
2005
Теоретичні та прикладні питання економіки
96
Тези
Логіко-лінгвістичні моделі теорії нечітких множин в оцінці конкурентоспроможності торгових марок
Балан Валерій Григорович
2005
Наука і освіта
97
Навчальний посібник
Математика. Вказівки до складання усного іспиту. Програма для вступників. Зразки екзаменаційних білетів
Балан Валерій Григорович
Горбунов Олег Андрійович
Черняк Олександр Іванович
Чорноус Галина Олександрівна
2004
Альфа
c.1-48
98
Навчальний посібник
Сіткові моделі у менеджменті
Балан Валерій Григорович
2003
Редакційно-видавничий відділ Інституту менеджменту та фінансів
c.1-160
99
Навчальний посібник
Вказівки до складання усного іспиту з математики. Програма для вступників. Зразки екзаменаційних білетів
Балан Валерій Григорович
Горбунов Олег Андрійович
Черняк Олександр Іванович
Чорноус Галина Олександрівна
2003
Альфа
c.1-103
100
Навчальний посібник
Текстові задачі на вступних іспитах
Балан Валерій Григорович
2003
Альфа
c.1-120
101
Навчальний посібник
Математика. Вказівки до складання усного іспиту. Програма для вступників. Зразки екзаменаційних білетів усного іспиту
Балан Валерій Григорович
Черняк Олександр Іванович
Чорноус Галина Олександрівна
2002
Альфа
c.1-88
102
Навчально-методичний комплекс
Планування НДДКР
Балан Валерій Григорович
2002
Редакційно-видавничий відділ Інституту менеджменту та фінансів
c.1-64
103
Навчально-методичні праці
Інформаційні системи і технології в менеджменті
Балан Валерій Григорович
2000
Редакційно-видавничий відділ Київського інституту економіки, менеджменту та страхової справи
104
Навчально-методичні праці
Стратегічне планування та управління
Балан Валерій Григорович
2000
Редакційно-видавничий відділ Інституту менеджменту та фінансів
c.1-90

Повернення до списку

Вгору