Автори, співробітники Університету

Баластрик Лариса Олександрівна

Ідентифікатор автора: 28712
Кількість пошукових запитів автора: 619

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 46, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 13

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Трудова міграція як фактор дисбалансів на ринку праців Україні
Баластрик Лариса Олександрівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.19
2
Матеріали конференції
Фіскальні стимули реалізації стратегічних пріоритетів держави
Баластрик Лариса Олександрівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.14-17
3
Матеріали конференції
State failures in the labour market in Ukraine as factor of labour migration
Баластрик Лариса Олександрівна
2018
The Formation of a Modern Competitive Environment: Integration and Globalization: International Scientific Conference
c.1-4
4
Матеріали конференції
Institute of Staff Training of Personnel of the State Employment Service
Баластрик Лариса Олександрівна
2018
Practical application of scientific research findings in Europe and worldwide: International scientific conference
в.21 c.82-85
5
Наукова стаття
Хозяйственный механизм экономики природопользования
Баластрик Лариса Олександрівна
2017
Вчені записки Університету “КРОК”
в.48 c.30-42
6
Наукова стаття
Передумови виникнення криптовалюти
Баластрик Лариса Олександрівна
2017
Наукові праці НДФІ
в.4 c.96-100
7
Наукова стаття
Экологические факторы общественного воспроизводства
Баластрик Лариса Олександрівна
2017
Китайсько-українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції «Один пояс-Один шлях» Наукове видання
c.98-108
8
Наукова стаття
Механізм валютного регулювання економіки
Баластрик Лариса Олександрівна
2018
Наукові праці НДФІ
в.2 c.24-27
9
Матеріали конференції
Проблеми економічного зростання в умовах боргової пастки
Баластрик Лариса Олександрівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.219-224
10
Матеріали конференції
Проблеми оцінки ефективності діяльності державних службовців
Баластрик Лариса Олександрівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c.228
11
Матеріали конференції
Економічна безпека інвестиційної діяльності в умовах глобалізації
Баластрик Лариса Олександрівна
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.4 c.92-95
12
Матеріали конференції
Государство как гарант социальной справедливости на рынке труда в Украине в условиях глобализации
Баластрик Лариса Олександрівна
2016
Economic innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: International scientific-practical conference
в.1 c.1-4
13
Підручник
Макроэкономика
Базилевич Віктор Дмитрович
Баластрик Лариса Олександрівна
2015
Знання
c.1-694
14
Матеріали конференції
Держава як гарант створення інноваційної інфраструктури в Україні
Баластрик Лариса Олександрівна
2015
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.31
15
Наукова стаття
Вплив доходів на формування внутрішнього споживчого ринку в посткризовий період
Баластрик Лариса Олександрівна
2014
Економічний вісник Національного гірничого університету
т.1 c.22-29
16
Наукова стаття
Перспективы развития государственно-частного партнерства в Украине
Баластрик Лариса Олександрівна
2014
Сборник научных статей «Социально-экономические проблемы развития предпринимательства»
c.16-19
17
Праці конференції
Проблемы реализации стратегических приоритетов в бюджетно-налоговой политике государства
Баластрик Лариса Олександрівна
2014
Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 290-летию Санкт-Петербургского государственного университета «Устойчивое развитие: общество и экономика»
c.184-186
18
Розділ монографії
Моделювання механізму узгодження бюджетної політики з планами розвитку інституційних одиниць державного сектору
Баластрик Лариса Олександрівна
2014
Фінанси інституційних секторів економіки України
c.354 – 369
19
Матеріали конференції
Держава як гарант пріоритету соціального в інноваційній моделі економіки
Баластрик Лариса Олександрівна
2012
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.394-397
20
Матеріали конференції
Реализация государственной стратегии в Украине: проблемы и перспективы
Баластрик Лариса Олександрівна
2013
Актуальные проблемы менеджмента в РФ: Международная научно-практическая конференция
в.1 c.86-89
21
Матеріали конференції
Держава як гарант інноваційних перетворень в вищій освіті
Баластрик Лариса Олександрівна
2013
Знання-духовність-професіоналізм: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.93-99
22
Наукова стаття
Мировой кризис как фактор трансформации доверия к государству на рынке труда в Украине // Инновационное развитие экономики России: региональное разнообразие Сборник статей // Под ред. проф. В.П. Колесова и проф. Л.А. Тутова.- М.: МАКС Пресс
Баластрик Лариса Олександрівна
2013
Current problems in information and computational technologies
т.2 c.618.0000
23
Наукова стаття
Механізм реалізації соціальної функції держави: інституційний аспект
Баластрик Лариса Олександрівна
2013
Фінанси України
т.5 c.90-99
24
Наукова стаття
Ринок праці в Україні
Баластрик Лариса Олександрівна
2012
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки
т.3 c.102-107
25
Наукова стаття
Сучасний стан та проблеми зайнятості населення
Баластрик Лариса Олександрівна
2012
Вісник Запорізького національного університету
в.3(15) c.102–106
26
Матеріали конференції
Трансформація освітньої парадигми: гуманітарний аспект
Баластрик Лариса Олександрівна
2011
Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми. Матеріали Міжнародної наукової конференції 7-8 жовтня 2011 р.
27
Наукова стаття
Роль государства в формировании инновационной модели развития и занятости
Баластрик Лариса Олександрівна
2011
Инновационное развитие экономики России: институциональная среда
т.4 c.618-624
28
Наукова стаття
Соціальна відповідальність як функція держави в ринковій економіці // Збірник статей. - Полтавський університет економіки і торговлі
Баластрик Лариса Олександрівна
2011
29
Наукова стаття
Реализация социальной функции государства на рынке труда в Украине
Баластрик Лариса Олександрівна
2011
Инновационное развитие экономики России: сценарии и стратегии. Международная научная конференция
т.2 в.5 c.618-624
30
Тези
Об’єктивна необхідність державного регулювання в сфері захисту та розвитку економічної конкуренції
Баластрик Лариса Олександрівна
2011
Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів. Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.78-80
31
Навчальний посібник
Макроекономіка
Базилевич Віктор Дмитрович
Баластрик Лариса Олександрівна
2009
К.: Атіка
c.1-368
32
Навчальний посібник
Макроекономіка: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Баластрик Лариса Олександрівна
2010
Знання
т.2 c.1-550
33
Навчальний посібник
Економічна теорія: політекономія
Базилевич Віктор Дмитрович
Баластрик Лариса Олександрівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Красота Олена Вадимівна
Осецький Валерій Леонідович
2010
К.: Знання
c.1-494
34
Наукова стаття
Макро-та мікро детермінанти державного сектора
Баластрик Лариса Олександрівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.117 c.30-33
35
Наукова стаття
Образовательные детерминанты инновационной занятості // Сборник статей по результатам Третьей Международной научной конференции / Под ред. проф.В.П. Колесова и проф. Л.А. Тутова.
Баластрик Лариса Олександрівна
2010
36
Наукова стаття
Держава як гарант інноваційної зайнятості
Баластрик Лариса Олександрівна
2010
Збірник наукових праць Київського національного університету імені Вадима Гетьмана
c.51-58
37
Наукова стаття
Теоретичні основи визначення добробуту країни в роботах І.В. Вернадського // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференціі «І.В. Вернадський: творча спадщина в контексті історії економічної думки» 20 – 21 травня 2010 р. КНУ ім. Т. Шевченка
Баластрик Лариса Олександрівна
2010
38
Наукова стаття
Удосконалення методів реалізації стратегічних пріоритетів у бюджетній політиці держави
Баластрик Лариса Олександрівна
2010
Збірник наукових праць Київського національного університету імені Вадима Гетьмана
т.24 c.20-28
39
Наукова стаття
Образовательные детерминанты инновационной занятости
Баластрик Лариса Олександрівна
2010
Международная научная конференция
т.3 c.639-642
40
Тези
Агрегування індикаторів фінансового стану державних підприємств // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференціі «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» – 15 жовтня 2010 р. КНУ ім. Т. Шевченка
Баластрик Лариса Олександрівна
2010
41
Тези
Институциональные аспекты инновационной занятости
Баластрик Лариса Олександрівна
2010
Инновационное развитие экономики России: роль университетов. Международная научная конференция
т.3 c.1-3
42
Тези
Держава як гарант інноваційної зайнятості // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференціі «Соціально-трудові відносини: теорія та практика» 22 – 23 вересня 2010 р. КНЕУ ім. В. Гетьмана
Баластрик Лариса Олександрівна
2010
43
Наукова стаття
Государственное регулирование эффективной занятости в инновационной модели экономического развития в условиях финансового кризиса
Баластрик Лариса Олександрівна
2009
Инновационное развитие экономики России: ресурсное обеспечение. Международная научная конференция
т.3 в.2 c.769-773
44
Тези
Оптимізація системи оподаткування в Україні. Бізнес і наука: вектори співпраці/МатеріалиМіжнародної науково-0практичного бізнес-форуму, Партеніт, 18-22 травня 2009.-Симферополь,2009.
Баластрик Лариса Олександрівна
2009
45
Тези
Ринкові трансформації державної власності. Зб. наук. праць Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Баластрик Лариса Олександрівна
2009
46
Тези
Адаптація традиційної системи оцінювання знань до міжнародних стандартів
Баластрик Лариса Олександрівна
2009
Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу”
c.13-18

Повернення до списку

Вгору